WIE IS CHRISTUS VIR U?

KORSIES VAN PASTEI

Vir die juwelier is Hy die Kosbare Pêrel

Vir die bakker is Hy die Brood van die Lewe

Vir die oogarts is Hy die Stralende Oë

Vir die dokter is Hy die Groot Geneesheer

Vir die bankier is Hy die Kosbare Skat

Vir die tuinier is Hy die Herfsroos van Saron

en die Lelie van die Dale

Vir die koerantman is Hy die Tyding van Groot Blydskap

Vir die geoloog is Hy die Ewige Rots

Vir die regter is Hy die Waaragtige Getuie

Vir die advokaat is Hy die Voorspraak

Vir die prisonier is Hy die Verlosser

Vir die dorstige is Hy die Fontein van Lewende  Water

Vir die landbouer is Hy die Ware Wynstok

Vir die skaapwagter is Hy die Goeie Herder

Vir die sterrekundige is Hy die Blink Môrester

Vir die musikant is Hy die Soetste Melodie

Vir die kunstenaar is Hy die Lieflikheid self

Vir die treurendes is Hy die Trooster

Vir die sagmoediges is Hy die Prins van Vrede

Vir die vermoeide is Hy die Een wat Rus gee

Vir die sondaar is Hy die Lam van God

wat die sonde van die wêreld wegneem.