KORSIES VAN PASTEI

(Die hele pastei by: Korsies van Pastei)

LAATNAG LESING

Die dominee stap laat een aand na huisbesoek terug huis toe hy een van sy lidmate slingerend in die straat sien stap. 
“En waarheen is jy so laat op pad” wil hy weet.
“Na ’n lesing” antwoord die dronkie.
“Waaroor?” vra die dominee verbaas.
Oor die nadelige gevolge van drankmisbruik op ’n huwelik, en oor hoe sleg rook en laatnagte uitbly is”  antwoord die dronkie.
En wie bied dit so laat aan?” vra die dominee.
My vrou, dominee!”