MATIGHEID, BROER!

KORSIES OP DIE RUGBYVELD (29)
(Die hele pastei by: Korsies van Pastei)

Ouddominee Pietie Loots het vertel van 'n rubydinee wat hy een aand saam met dok Danie Craven en 'n baie plat-op-die-aarde predikant bygewoon het. Laasgenoemde het van drank net mooi niks geweet nie, en toe die kelner na hulle tafel kom en vra wat hulle graag sou wou drink, sê die predikant vir Craven: "Ag Daantjie, jy ken mos dié goed. Bestel jy maar vir ons iets."

Hierop vra Craven aan die kelner: "Bring vir ons Twee Jongegezellen, asseblief."
"Nee wag Daantjie," kom die predikant gou tussenbeide, "laat hy vir ons eers net enetjie bring!"