NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ghandi het by geleentheid gesê: "Julle Christene het 'n dokument in julle besit met genoeg dinamiet daarin om die hele beskawing op te blaas; om die wêreld onderstebo te keer, om vrede na hierdie oorloggesteisterde wêreld te bring. Maar julle lees dit asof dit net goeie literatuur is, niks meer nie".
Selfs 'n nie-Christen soos Ghandi het geweet hoeveel krag daar in die Bybel lê waarmee ons 'n kragdadige lewe kon lei; tog doen ons dit nie. Wat 'n jammerlike toestand waarin die Afrikanervolk verkeer juis dáárom!

DIERESTORIES VAN LANKGELEDE (6)

Lees reeks by Dierestories van lankgelede

DIE VELDBRAND

Die nag was bitter koud. Toe die môre kom, pak die bobbejane op die lyste teen die rotsmuur saam om die warmte van die son te vang. Half verkluim sit hulle eers doodstil, maar na ’n rukkie, toe die warmte van die son toeneem, begin party van die jonger outjies ’n speletjie waarby hulle mekaar van ’n kleiner rotsblok afstamp, om terug te klouter en elkeen op sy beurt nogeens te stamp of afgestamp te word; die ou leier het reeds weer sy pos as brandwag ingeneem, en nou het twee ander mannetjies ook op rotspunte stelling ingeneem om die vallei onder en die grashang agterom dop te hou.

Sedert die nagtelike besoek van die luiperd heers daar ’n gees van onrus op die kop. Die wyfies babbel en steun meer as wat hulle onder gewone omstandighede doen en pas hulle kleintjies beter op. Wanneer een miskien van die laagste lysie afgestoot word en veldvrugte begin soek instede van dadelik terug te klouter, spring ’n wyfie verbouereerd agterna om hom te gaan haal; en die voorlopige gevaarsein word so herhaaldelik gegee dat dit duidelik is dat die brandwagte se senuwees op loop is.

Die rooibokkie was ook koud toe sy wakkerskrik, en ook sy onthou met afgryse daardie kreet in die nag, en waardeur dit veroorsaak is. Soos sy daar op haar rotslysie lê, besef sy dat die jong bobbejaantjie weggegryp is uit ’n skeur digby haar. Sy moeder sit nou, met slap neerhangende arms, op die buitenste rantjie van die rots, haar houding so star dat, selfs toe die gevaarsein weerklink, sy nie roer nie. En toe die bevel eindelik van die ou leier uitgaan dat die trop die rotse moet verlaat en uittrek op ’n strooptog, wat hulle verder af by die rivier sal bring, is sy die laaste om te beweeg.

Toe die bobbejane die kranse afklouter en al met die voet langs hou, om dan verder koers in te slaan deur die bosse, verstrooide rotsklippe en enkele bome waartussen hulle hulle kos gaan soek, verlaat die rooibokkie ook haar rotslys met die paadjie waarlangs sy gekom het, haal spoedig die bobbejane in en gaan aan wei tussen hulle.

Die ou leier toon nog steeds selfs groter besorgdheid as gewoonlik. Op ’n kort afstand voor die ander uit, klim hy keer op keer in ’n boom om die veld vorentoe te bespied, kom dan af, stap ’n entjie voort, en klim nogeens in ’n boom, onderwyl aan beide kante van die trop die ander wagte dieselfde doen. En toe die trop teen die middag na die rivier aftou en gaan waterdrink, hou hy nog wag, want selfs nie die rooibokkie wat verbouereerd hier langs hom drink, het vir die krokodille ’n groter vrees as die bobbejane nie.

Dog daardie dag gebeur daar niks. Tweemaal onderwyl die bobbejane drink, word die skerp, dringende waarskuwing gegee, met die gevolg dat kleintjies na hulle moeders gryp en in rasende angs ’n doringboom opstorm, terwyl die rooibokkie versteen staan van angs. Maar gelukkig het die water beide kere verrimpel agter wykende krokodille aan.

Gedurende die hitte van die volgende middag was die rooibokkie aan rus, onderwyl sebras, hartbeeste, wildebeeste en gaselle — die wagte ’n entjie weg op die uitkyk — digby onder die bome staan of lê. Die bobbejane rus in die droe blare; selfs die kleintjies vind dit te warm om te speel. Opeens ruk die wildebeeste se brandwag sy kop omhoog en staan die lug en opsnuif. Die diere naaste aan hom ontstel dadelik, lig die koppe op en staan in gespanne houding. Ander troppe verneem die tyding; sommige van die bobbejane klim af uit die bome en gaan weifelend staan; die rooibokkie kom haastig op die been; alle oë is in een rigting gevestig toe daar agter die rantjie van ’n heuweltjie uit ’n klein krulletjie rook verskyn.

Daarna versuim geeneen langer nie. Sebras, hartbeeste, gaselle en wildebeeste spring om en laat vat op ’n dreunende galop, weg van die vuur af; die bobbejane slaan koers na hulle tuiste in, en die rooibokkie, baie beangs om nie alleen gelaat te word nie voor ’n geheimsinnige gevaar wat in haar lewe onbekend is, gaan met hulle saam.

Maar terwyl die bobbejane kon opklouter en in hulle skeure gaan sit, steek die volle middaghitte nou neer op die lys waar die rooibokkie die vorige nag deurgebring het en na een blik draai sy om en draf weer af na die voet van die rotskop. Daar lyk dit of ’n geweldige blok, wat vanmelewe van die kranse afgetuimel het, veiligheid bied; sy gaan dus daaragter lê en druk haar plat op die aarde neer met die gedagte dat sy haar slegs só kan vrywaar teen ontdekking deur hierdie nuwe vyand wat haar nou bedreig; want vir die rooibokkie, wat beangs agter die rots uitloer, is die vuur ’n lewende ding, en baie skrikwekkend.

Nog nooit het sy iets teëgekom wat hierna lyk nie. Teen hierdie tyd het dit alreeds versprei en woed nou voort oor ’n lap veld, byna ’n myl wyd, dat die droë gras knetter in die vlamme wat hier en daar tot ’n hoogte van twaalf voet oplaai. Rook, voortgedryf deur ’n fris windjie, rol bo soos ’n digte wolkgordyn nader. Die vuur kom meedoënloos aan en verteer die twee-voet-hoë gras dat niks anders as verkoolde stoppeltjies oorbly nie.

Noudat sy besef hoe onkeerbaar dit naderkom en hoe gou dit die rotse waartussen sy lê, moet bereik, wens sy dat sy nie by die bobbejane gebly het nie, maar liewer met die sebras en wildebeeste saamgevlug het. Maar toe sy besluit om selfs nou nog haar lewe met hardloop te probeer red, en so half opstaan, gewaar sy dat ’n bree baan vuur links van haar verbygestoot het en reeds lek-lek aan die kant van die rotse, terwyl dieselfde regs ook gebeur het. Slegs reg voor haar uit, waar die grond klipperig is en bedek met kleiner afgevalle rotsstukke, is die vlamme gestuit.

Terwyl sy staan en aarsel, onseker of sy sal probeer om by die vuurrand teenaan die rotse verby te hardloop, of bly waar sy is, spring ’n cheetah so ’n entjie weg van die rotse af. Instinkmatig deins sy terug en krimp tussen die rotsblokke in weg, sodat die cheetah, in sy haas om aan die vuur en rook te ontsnap, haar nie raaksien nie. Met geweldige hale galop hy dwarsoor die naaste vuurtonge en pyl na die rivier toe. Dan gly ’n luislang met ’n vaart verby en verdwyn in ’n diep skeur tussen twee kranse. Twee dikdikkies, die gras uitgeja, kom op die klipperige strook, kyk op na die hoë rotslyn waarheen hulle nie kan klouter nie, hol terug, weer teen die aanwoedende vlamme vas, en hardloop dan vertwyfeld in die rondte, te verskrik om die een klein gangetjie dig teen die rotse, waarlangs hulle selfs nou nog kan ontsnap, raak te sien.

Tot op die klipbesaaide strook voor die rooibokkie se skuiling, vloei twee vuurstrome voort om klein polletjies gras te verteer en eerlank ineen te vloei tot ’n nuwe stroom lewende woede. Toe vang die vlamme ’n klompie hoër bome, laai tot ’n yslike hoogte op en brand selfs die rotse swart. Doodbenoud krys die bobbejane; kleintjies klou aan hulle moeders vas, die mannetjies, met halfontblote tande, staan gekeer na ’n gevaar waarteen geen tand of nael kan veg nie. Die rooibokkie beur terug agter die beskermende rotsblok in, totdat sy nie dieper kan nie, en gaan lê, snakkend na asem, die oë wild starend, die bekkie wyd oop, en die hart onstuimig bonsend.

Uit die vallei onder kom keer op keer die hoefgedonder van diere in volle vlug. Die vertwyfelde geskreeu van die bobbejane meng met die geknetter van die vlamme, en een keer dreun die diep, verwoede gebrul van ’n leeu.

Maar gaandeweg brand die vlamme uit. Hier en daar lê boomvormige strepe grys en wit, waar gevalle bome uitgebrand en hulle beeld in die as nagelaat het; en, aangeblaas deur die windjie, vlam telkens een hiervan weer helder op. Maar sulke los vuurtjies het gou weer doodgegaan. Die gevaar was hier verby, hoewel anderkant die kop die vlamme nog onstuimig voorwaarts woed en agter hulle net ’n verkoolde pad laat.

Toe die lug koeler begin word, stap die rooibokkie huiwerend vorentoe totdat sy kan uitkyk oor die oop veld anderkant die kliprots. Sy sien die swart kringe tussen die klippe, waar die vuur amper oor die kaal strook geskiet en die voet van die kop bereik het, en daargunter ’n yslike, swartgebrande plaat van ’n myl wyd, met kort, bruin gras aan elke kant langs om die pad van verwoesting af te streep. Sy sien hoe die twee dikdikkies, wat besef dat die gevaar nou verby is, skielik ophou met heen en weer rondhol en oor die verbrande veld na die veraf berge pyl; en sy weet dat ook sy nou veilig is.

Dog sy maak geen aanstalte om te beweeg nie, en onderwyl sy wag, verskyn ’n gesin leeus uit ’n koppie regs van haar. Selfs hulle, wat die heersers oor die bosveld is en weinig te vrees het van enige ander dier, was verskrik deur daardie verwoestende vyand wat maar voortstorm, hier en daar gekeer deur klippe, maar tog steeds weer vorentoe —- ’n vyand vir wie selfs ’n leeu nie kan aanval nie. Eenkeer, lank gelede, het die mannetjie wat toe nog maar ’n welpie was, bygespring om met tande en kloue die vlamme in ’n brandende graskolletjie te takel; hy het niks gekry wat hy met die kloue kon pak nie, maar hy het vreeslik seer gekry. Daardie herinnering was blywend. Toe hy groter geword het, het hy dit nooit weer gewaag om voortsnellende vuur aan te durf nie, maar weggehol die veiligheid in, met verskrikking vervul by die aanblik en hoor van krakende, springende vlamme. Toe hy dus hierdie keer, onderwyl hy tussen lang gras sluip en sommer so half speel-speel ’n bok betrek, die vuur bokant ’n heuwelrant sien uitslaan, het hy sonder ’n oomblik versuim sy wyfie gaan haal en haar en die kleintjies na die beskutting van die kranse gelei. Daar het hulle neergehurk totdat hy hulle nou kon weglei, die swartgebrande kop verby en oor die vlakte na die lêplek toe.

Toe die leier van die bobbejaantrop hulle sien uitkom, kreet hy sy dringende gevaarsein uit, en die waansinnige lawaai begin opnuut. Maar die leeus slaan geen ag daarop nie. Op enige ander tydstip sal hulle bobbejane doodmaak, net soos hulle ook rooibokke sal doodmaak; maar nou is hulle haastig om by die lêplek te kom, weg van die vuur wat nog oor die oop veld anderkant die kop voortskiet.

’n Uur na hulle vertrek lê die rooibokkie nog in haar skuiling, angstig wagtend op ’n nuwe gevaarsein. Maar niks gebeur nie. Die vuur woed verder en brand uit toe die wind teen die skemeraand gaan lê. Die verhitte grond koel af. Slangetjies kom uit gate waar hulle ingekruip het, diere verskyn uit menige klein opening of skeure en begin, soos die twee dikdikkies reeds gedoen het, koersvat terug na die oorgeblewe gras toe. Die bobbejane bedaar. En toe, eindelik, kom die rooibokkie agter haar rotsskuilte uit en staan ’n rukkie en heenkyk oor die vreemde, swartgebrande veld.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 840 gaste aanlyn