20 Augustus 2019

Hoe moeilik moet die dood nie wees vir diegene wat niks tot stand gebring het, en Hom dan tegemoet moet gaan nie...