NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"Dr Verwoerd oor apartheid: 'Sê nou ek boer met mielies en jy boer met beeste. As jou beeste in die nag kom en my mielies opvreet, is daar mos moeilikheid, groot moeilikheid. Die mielies is weg en die beeste word vet. Nou is ons kwaaivriende. Maar as ons nou ooreenkom om 'n heining tussenin te sit kan ek mos voortgaan met my mielieplantery en jy met jou beeste, want hulle kan nie meer in die nag oorkom nie. Dan gee ek jou van my mielies vir voer, en jy gee vir my melk en ek koop by jou vleis. Dan is ons goeie bure en almal is tevrede. So is apart­heid: leef en laat leef. ' "

LEIDING VAN DIE HEILIGE GEES (1)

'N BELOFTE VAN LEIDING

J.A. Loubser

"Gewoonlik is 'n mens blind vir jou eie sluheid. 'n Mens kan byvoorbaat aanvaar dat daar in jou godsdiensbeoefening sekere bewuste en onbewuste motiewe aanwesig is waaragter jou eie belange en eie ambisies verskuil word."

Elkeen van ons kom een of ander tyd in ons lewe by vurke in ons lewenspad waar ons kritieke besluite moet neem wat ons toekoms ingrypend kan beïnvloed. Dit is veral dan dat 'n gelowige opnuut die groot vraag vra: Kan God my leiding gee in hierdie beslissing? Moontlik het jy op hierdie tydstip van jou lewe 'n besondere behoefte om meer te leer oor die leiding van die Heilige Gees. Ons gaan in die volgende veertien aflewerings in hierdie reeks uitvind hoe God my lei, ook hoe Hy volke lei, en hoe ek kan weet wat die wil van God vir my en my volk is in hierdie spesifieke situasie waarin ons ons nou bevind.

Dit kan gebeur dat 'n mens jouself as 'n Christen beskou en nog steeds onbewus is van die persoonlike leiding van die Here. Jy kan alreeds baie jare as gelowige probeer leef en nog steeds vind dat die dinge waaroor ons hier gesels vreemd is. Moontlik het jy wel enkele kere in jou lewe ervaar dat die Here baie naby jou is. As mens vir die meeste gelowiges vra, sal hulle erken dat daar die een of ander goddelike plan met hulle lewens was. As hulle terugkyk op die verloop van hulle lewenspad sal hulle toegee dat dit beplan is buite hulle eie vermoëns.

Om die boodskap oor die leiding van die Here soos ons dit in Jesaja 58 kry, te kan verstaan, moet ons eers 'n bietjie aandag gee aan die destydse omstandighede.

Israel het in die Ou Testament die uittog uit Egipte en die tog deur die woestyn na die Beloofde Land steeds gesien as dié gebeure waar God hulle by uitstek gelei het. Bedags was die teenwoordigheid van die Here sigbaar as 'n wolkkolom wat voor hulle uitgegaan het en wat snags as 'n vuurkolom by hulle vertoef het. Hierdie wolk- en vuurkolom het die leiding van die Here gesimboliseer. Dit was ná hierdie gebeurtenis dat die Israeliete verlangend teruggedink het in latere tye toe dit sleg met hulle gegaan het.

Een so 'n tydperk het hulle in die tyd van die profeet Jesaja beleef. Die wêreldmagte van die Ooste was 'n permanente bedreiging vir Israel. In die jaar 722 vC is die noordelike ryk (Tienstammeryk) en in 586 vC in die suidelike ryk (Judea) in ballingskap weggevoer na die Ooste. Die room van die volk is weggeneem, terwyl die armes agtergebly het en met die heidense inwoners ondertrou het en uiteindelik as die "Samaritane" bekend sou staan.

Die smarte van hierdie tyd word beskryf in die boeke van Ester en Daniël en van die ander profete. Wanneer sou dit 'n einde kry? Wat het van die God geword wat hulle voorheen uit Egipte gelei het? Na namelose ontberinge in die vreemde is die Israeliete gerepatrieer na Palestina. Nou het dit beter begin gaan met hulle maar hulle was nog steeds deur vyande bedreig terwyl die tempel in puin gelê het. Die mense het toe begin redeneer: "God is nou weer met ons. Ons is sy volk. Hy kan en mag ons nooit weer in die steek laat nie. Ons sal ons deel doen, maar God moet ook sy deel doen. Ons wil graag hiervoor 'n waarborg hê". Intussen het die volk al hoe meer materialisties geword terwyl hulle op die armes (onder andere die Samaritane) begin neersien het. Dit is in hierdie situasie dat die Here 'n Woord aan die profeet Jesaja gee.

Die Here sê van die volk: "Hulle vra elke dag na my wil, asof hulle graag wil weet wat Ek van hulle verwag? Hulle gee voor dat hulle 'n nasie is wat doen wat reg is en hom aan die bepalings van sy God hou "(Jes 58:2).
Hierdie mense soek selfs die wil van die Here; hulle vra na sy 'regverdige beslissings' en, alhoewel hulle al hierdie dinge doen, ervaar hulle nog nie dat die Here na hulle luister nie. Daarom vra hulle: "Waarom vas ons, maar U sien dit nie?" (Jes 58:3).

Dit lyk asof 'n mens 'n hele klomp godsdienstige dinge kan doen; jy kan selfs na die wil van die Here vra en die geestelike ampsdraers raadpleeg, en steeds voel dat God stilbly.

Daar was egter 'n groot skroef los met die Israeliete se godsdiens. Terwyl hulle heerlike, aangename godsdienstige byeenkomste hou, laat hulle die armes nog harder werk (Jes 58:3b). Ook hulle byeenkomste was nie geseënd nie, want dit loop uit op twis en rusie – hulle dam mekaar selfs met die vuiste by! Daarom, sê Jesaja, sal God nie hulle gebede verhoor nie. Jesus sou later in dieselfde trant sê dat gebede verhoor word waar twee of drie enig is oor 'n saak.

Die Israeliete het na God toe gegaan met hulle eie lys van voorwaardes en versoeke. Nou stel God egter sy eise:
Bevryding van die verdrukte gevangenes; brood aan die armes; woonplek vir die dakloses; klere vir die naaktes.
Die verkeerde verhouding met die naaste (nie vreemdelinge van ander volke nie) was 'n bewys van 'n verkeerde verhouding met God (Jes 58:5-7). Eers in betrokkenheid by die werklike probleme van die volk van die Here, begin die leiding en wil van God werklik vir mense saak maak.

Reeds in die Ou Testament leer ons die kosbare les dat God Hom nie laat manipuleer deur mense wat hulle eie wil soek en daarop uit is om hulle eie belange te bevorder nie. Voordat 'n mens die heerlike avontuur van 'n lewe onder leiding van God kan begin, moet 'n mens bereid wees om elke stukkie eiesinnigheid en eiebelang in jou eie lewe af te sweer, iets wat vandag in hierdie moeilike tye in ons land die klaarblyklike oorsaak is van die verdeeldheid onder ons volksgenote. Wie vir God net wil gebruik om sy eie doelstellings te bereik, kom weldra agter dat God nie lei of antwoord nie.

Gewoonlik is 'n mens blind vir jou eie sluheid. 'n Mens kan byvoorbaat aanvaar dat daar in jou godsdiensbeoefening sekere bewuste en onbewuste motiewe aanwesig is waaragter jou eie belange en eie ambisies verskuil word. Daar is min aktiwiteite van die mens wat makliker hiervoor misbruik kan word as juis die godsdiens.

Dikwels is dit eers wanneer jou lewe 'n laagtepunt bereik dat jy met 'n skok jouself leer ken soos wat jy regtig is – iemand vir wie sy godsdiens maar net 'n rookskerm is vir eiebelang. Dit is dán wanneer jy die bitter gevolge insien van die soort godsdiens wat jy beoefen. In die geval van Israel was dit die profeet Jesaja wat hulle met harde woorde tot hierdie insig gebring het. Sy pynlike woorde is egter opgevolg met die heerlike belofte van 'n wonderlike toekoms vir diegene wat die Woord van die Here gehoorsaam:

 • Die lig sal vir hulle deurbreek soos die rooidag en hulle sal gou herstel; God sal voor hulle uitgaan soos die wolk destyds in die woestyn (Jes 58:8).
 • Dan sal gebede verhoor word. Israel sal om hulp roep, en God sal sê: "Hier is Ek!" (Jes 58:9).
 • "Die Here sal jou altyddeur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien" (Jes 58:11).
 • Die puinhope van Jerusalem sal herbou word en die volk se roem sal uitbrei (Jes 58:12).

Uit hierdie hele episode word dit vir ons duidelik dat God wel in sy Woord leiding aan mense beloof. Omdat God 'n persoonlike God is, gee Hy ook persoonlike leiding aan mense. Dink aan Abraham se roeping uit Ur en die leiding daarna. Dink aan die wyse waarop die Jode deur die woestyn gelei is – van baken tot baken.

Wat ons hier verneem, tree soveel duidelike na vore in die prediking van Jesus, die Seun van God. Volgens Lukas 4 was Jesus se eerste preek uit Jesaja 61: "Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is op te beur, om vir gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid en vir dié wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar almal wat treur, vertroos... " (Jes 61:1-2)

Jesus het die eis van die Woord nagekom waar die mense dit nie kon regkry nie. Deur Hom kan gelowiges nou doen waartoe hulle voorheen nie in staat was nie. Sy Gees lei hulle daartoe en verder. Hulle sal ook in die toekoms gelei word soos Jesaja dit reeds geprofeteer het.

Ook wat die algemene inrigting van jou lewe betref – as jy voor die groot beslissings van elke dag staan, selfs ook wat die klein dingetjies van elke dag betref – kan jy staat maak op die leiding van God. Wie deur God gelei word, word nie verlei deur die boosheid nie.

Oor hoe hierdie leiding werk, en hoe dit na vore kom in die lewe van enkele gelowiges, is daar nog veel te sê en sal ons die volgende aflewerings daarby kom. Een ding moet egter nou reeds vasstaan: God is 'n God wat mense lei. Mense kán leiding van Hom verwag, elke dag in elke saak, groot en klein!

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld Onskuldige bloed: Britse oorlogsmisdade 1899-1902, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2681 gaste aanlyn