NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Om na die mooi kant van die lewe te kyk sal nooit oogspanning veroorsaak nie.

CHRISTENE SE OPGEWONDENHEID

Stephanus Hennig

Die doel van my skrywe is om die Christen wat nog in ons dag 'n brandende begeerte ondervind om God te dien, te help om die strategie van die vyand, van al die kinders van God, te ken.

Die aanval wat die vyand op die kinders van God uitvoer, is om die verstand te beheer, want as die mens se verstand beheer word, word die hele mens beheer. As ek dit in dié terme kan aanvoer, wil ek dit waag om te sê, dat die groot geveg van die duiwel, om die mens van God afvallig te maak, sielkundig van aard is.

Daarmee bedoel ek dat die aanval van die duiwel, op die skepsel van God, eerder op die gees as op die vlees gemik is.

Die werklike geveg is in die geesteryk - Efé.6:11,12.

Die vlees word dus net as 'n afsetmiddel gebruik om die werklike doel van afvalligheid in die gees te bewerk.

Omdat die vyand 'n grondige kennis van die skepsels van God besit, is al sy aanvalle dan ook doelbewus gerig op die natuurlike samestelling van die mens. En omdat die verstand van die mens die primêre faktor is in alle keuses wat die mens ook al mag maak, poog die vyand om die verstand oor te neem of te verduister, sodat alle keuses van die mens ooreenkomstig sy wil gedoen kan word.

Vandag erken 'n sekere groep (Illuminati) openlik dat hulle die bevolkingsgroepe van die wêreld deur hulle verstand rig en beheer. Die onmiddellike vraag by elke ernstig denkende Christen sal wees: "Hoe doen hulle dit?"

Daar is duisende Christene wat 'n belydenis van bekering het, maar tog slawe geword het van hierdie geweldige maalstroom van morele afvalligheid, wat dreig om alles in sy pad mee te sleur.

Hierdie Christene, weens 'n gebrek aan kennis, hou vas aan 'n hoop wat geen hoop is nie, maar 'n valse hoop. En botweg weier die meeste van hulle om hulle morele afvalligheid te erken wanneer jy hulle daaroor waarsku.

Tog is die Skrif baie duidelik wat sê: "Baie sal probeer om in te gaan in die koninkryk van God, maar weinig sal in staat wees." Net die oorblyfsel sal gered word.

Mat 20:16; 22:16; Luk 13:24

Maar graag, my broeders, pleit ek by God vir die behoud van sy kinders sodat nie net 'n paar nie, maar baie gered mag word. O!, mag sy genade in ons tyd nog meer oorvloedig word sodat baie van sy kinders gered en verlos mag word van die strik van die duiwel.

Hoe neem die vyand besit van die mens se verstand?

Die werkers van die ongeregtigheid wat wel die wêreld wil inneem en poog om die mensdom deur die verstand te onderwerp – om hulle verstand te verduister sodat dit vervaag, is in ons tyd druk besig hiermee, en het grotendeels geslaag omdat dit tyd geword het vir die UUR van die DUISTERNIS wat oor die hele wêreld kom.

Ware verstand is om God te ken en die NATURE wat Hy aan al sy skepsels gegee het en sy WETTE wat die HEELAL beheer en ooreenkomstig hiermee te leef.

Hoe gaan die vyand dus te werk om hierdie verstand wat ons van God het te verduister en dan oor te neem, en só die wêreld, volgens hulle voorneme, te rig of te beheer?

Die antwoord is eintlik baie eenvoudig. Hulle doen dit deur opgewondenheid te bewerk. Wêreldse opgewondenheid maak die mens afvallig van God, maar die geestelike opgewondenheid trek die mens nader aan sy Skepper.

Daar is baie middele tot opgewondenheid in die wêreld. Dit moet ook so wees om die onversadigbare drange van die mens tevrede te stel.

Omdat 'n samelewing wat deur selfsug gerig en beheer word so 'n ontoereikende magdom van verskillende drange en begeertes openbaar, is al hierdie dinge deur die vyand in die wereld gebring om die mens afvallig te maak.

Omdat baie kerkleiers besef het dat, weens die opgewondenheid in die wereld, die jongmense geen begeerte meer het om kerk toe te kom nie, as gevolg van 'n gebrek aan opgewondenheid in die kerk, het hulle baie wêreldse metodes in die kerk ingebring om sodoende opgewondenheid te bewerk.

Ek is nie gekant teen nuwe metodes om die gees van Christene te laat herleef in die kerk nie maar nooit sal ons die gees kan laat herleef tot WARE DIENSBAARHEID teenoor onse Skepper deur wêreldse metodes nie.

Dit is die Gees wat lewend maak. Maar dit wat die vlees opgewonde maak, kan nie ook die gees opgewonde maak nie, want hulle is vyande van mekaar en hulle begeertes en neigings verskil soos lig en duisternis van mekaar – Gal.5:16,17.

Die mens is 'n slaaf van, en onderwerp hom aan dit wat hom ooreenkomstig sy hart opgewonde maak. Aan die hoogste opgewondenheid sal die mens homself oorgee as dit pas by sy begeertes en neigings. Niks kan die mens opgewonde maak wat die hart nie aanvaar het as 'n middel tot bevrediging van sy begeertes nie.

Dit wil sê, as 'n mens se hart geneig is tot selfsugtigheid en sy sterkste begeerte byvoorbeeld na rykdom is, sal enigiets wat aanleiding tot hierdie doel gee, hom opgewonde maak.

Maar die geestelike mens, wie se hart altyd neig na liefdadigheid, kan net deur geestelike dinge opgewonde gemaak word. Dit is egter alleen die geestelike dinge wat die mens ten volle kan tevrede stel.

Die tydelike dinge kan net gedeeltelike genot verskaf omdat dit self verganklik is. En net soos dit self sal vergaan, so sal ook die tydelike vrede daarin vergaan, om in uiterste en ewige ellende en smarte te eindig vir die een wat homself nie daarvan wil bekeer nie.

Hierdie opgewondenheid in die wêreld word hoofsaaklik bewerk deur:

1. Musiek; 2. Boeke; 3. Rolprente; 4. Seks; 5. Wetenskaplike en tegniese uitvindings en ontwikkeling, tegnologie 6. Sport, 7. Geld. Hierdie is natuurlik net die hoofmiddele tot opgewondenheid in die wêreld. En al hierdie dinge vind ons vandag binne-in die huise van meeste Christene, en natuurlik in elke sondaar se huis; en dit deur die T.V., die Internet, rekenaars en selfone.

Nie alleen verskaf dit wêreldse opgewondenheid in die huis nie, maar in werklikheid vernietig dit die totale morele krag wat die mens van God ontvang het. Al waartoe hiérdie oorsee en in ons land bygedra het, was 'n algehele aftakeling van morele begrip en standaarde.

Diegene wat ten gunste van die tegnologie praat, praat teen hulle eie beterwete, want van die sogenaamde voordele van die internet, is daar weinig, indien enige, te bespeur onder die samelewing.

Maar wat baie duidelik is, is die toenemende stroom van immorele standaarde, onder die jeug veral, en ook oor die algemeen. In elk geval het die moraal van die wêreld so vêr gedaal dat die standaard wat hulle vandag as 'n morele standaard beskou, geen moraliteit besit nie.

Die totale aanslag van die vyand is dus op die verstand van die mens, wat dan 'n vernietiging van die huwelik, gesin, en samelewing tot gevolg het. Dit is die natuurlike liefde wat uitgesterf het - 2 Tim. 3:1-5.

Mense leef vandag verby mekaar as gevolg van die gejaagdheid van die lewe. Niks kan die mens haastig maak wat hom nie eers opgewonde maak nie. Dus is die gejaagdheid 'n bewys van die opgewondenheid wat heers in die wêreld.

Terwyl ons dan hierdie dinge weet, my dierbare broers en susters, moet ons, ons volkome daarvan afskei en geen gemeenskap hou met die werke van die duisternis nie. Want as u deel in hierdie wêreldse opgewondenheid, het u gemeenskap daarmee en word u 'n vyand van God; omdat u daartoe bydra dat ander u voorbeeld sal volg en nie deur u lewe bemoedig sal word om God te dien nie.

"Laat die wat vuil is nog vuiler word, maar die wat heilig is nog meer heilig word." -- Opb. 22:11; Dan. 12:10.

Is u besig om volgens Mat. 24:45-51 u medediensknegte te voed, of maak u hulle afvallig deur u lewe? Die afvalligheid van die mense vandag is tipies dié van die volke van die land Kanaän in die dae van die uittog van Israel uit Egipte - Gen. 15:14; 1 Thes. 2:16 ens.

Die sonde was so oorheersend in daardie tyd onder die volke van Kanaän, dat dit deurgedring het tot die jongste geslag. Vandaar die rede dat God Israel beveel het om oud en jonk onder hulle met die banvloek te tref. Hierdie gebeure bewys die liefde van God.

Om dus nugter van verstand te wees soos die Bybel ons beveel, moet ons noodwendig al hierdie dinge vermy, en geen gemeenskap daarmee hou nie. Ons moet onsself deeglik van die wêreld onderskei; deur weg te doen met al hierdie dinge wat daarop ingestel is om die mens totaal van God afvallig te maak. Want om van God afvallig te word is om jou verstand te verloor.

Paulus sê: "Ek slaan nie soos een wat in die wind slaan nie, maar ek onderwerp my liggaam en maak dit diensbaar." - 1 Kor. 9:24-27.

Ons moet geen gemeenskap met die dinge van die wêreld hou nie - 2 Kor. 6:14-18.

Die vyand poog altyd om die verstand van die mens te verduister - Joh.12:40; Rom.1:21; 2 Kor.4:3, 6,14; Efé.4:17,18; 5:8; Kol.1:13; 1 Pet.2:9;

Tekste waar lig en duisternis saam voorkom - Luk.1:78,79; Jes.35:5; 42:7; Efé.1:18; 1 Thes.5:5.

Opsoek na inligting?

 • ‘n Nuwe boek deur doktor Mike du Toit het op die rak verskyn getiteld:

  ‘N ORGANIESE, EKONOMIESE EN POLITIEKE BESTEL

  VIR ‘N TOEKOMSTIGE AFRIKANERVOLKSTAAT

  Na Du Toit se oordeel het die kapitalisme en demokrasie ernstige tekortkominge en funksioneer dit tot nadeel van alle volkere wat wens om as organiese eenhede met ʼn eie identiteit te bestaan. Hierdie tekortkominge word in die boek uitgewys. Die kapitalisme en demokrasie berus op die liberale lewensbeskouing. As alternatief tot die liberalisme stel Du Toit die organiese lewensbeskouing. Lees alles wat u daaroor wil weet by hierdie skakel NUWE BOEK DEUR DR MIKE DU TOIT

  ______________

  UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 814 gaste aanlyn