NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Ons vra so graag vir God om hulp en vertel Hom al ons probleme, maar ons wonder dikwels waarom Hy ons nie antwoord nie. Gebed is 'n tweegesprek waar ons uit genade met God praat, maar waar ons ook in gehoorsaamheid moet luister. Ons moet leer om na sy Stem te luister sodat ons antwoorde op ons probleme sal vind.

TERUG NA JESUS

Ds A. E. Van den Berg

 

“..... en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het... En hy het in trane uitgebars” (Mark.14:72).                                    

Daar was eenmaal ʼn wilde eend wat elke jaar in die lente saam met ander eende noordwaarts oor Europa gevlieg en in die herfs teruggekeer het. Een jaar het die spesifieke eend uitgeput vir ʼn wyle op ʼn Deense plaas tussen mak eende gaan sit. Hy was honger en het besluit om vir ʼn dag te vertoef voordat hy verder sou vlieg. Die dag het ʼn week en die week het ʼn maand geword. En so het hy die hele somer daar vertoef.  

Toe dit herfs word en die swerms wilde eende weer suidwaarts oor die plaas vlieg, het hy opgewonde sy vlerke geklap om aan te sluit. Hy was te swaar en kon niks hoër as die skuur vlieg nie en toe maar besluit om te bly; veilig en kos volop. Maar elke lente en herfs as die swerms oor die plaas gevlieg het, was sy hart by hulle. Dan het sy oë geglinster en het hy met sy vlerke geklap asof hy nog kon aansluit. Hierdie verlange het stelselmatig afgeneem totdat hy, tevrede met sy gemaksone, geen aandag meer aan hulle gegee het nie. 

Hierdie verhaal skets die verhaal van iemand wat sy hoë geestelike ideale en waardes verlaat en met minderwaardige dinge in die lewe tevrede geraak het. Wat van jou? Was daar miskien ʼn tyd wat jy op hoër geestelike grond beweeg het?   Ons beweeg soos die Verlore Seun weg van die Vader en dink dat ons nie te sleg doen nie. Maar diep in ons hart is ons ontevrede want ons ploeter laag in die lewe terwyl God ons geskep het om hoog te vlieg!

In Mark.14 lees ons van ʼn man wat ʼn landingsplek in ʼn gemaksone gevind het; Simon Petrus. Hy was op die verkeerde plek, tussen die verkeerde mense en die verkeerde dinge gedoen; die drie vernietigende V’s in die lewe: Verkeerde plek, verkeerde mense, verkeerde dinge.

Maar hoe het hy hier beland? Deur geestelike verval. En dit was nie in ʼn oomblik van swakheid nie. Verval is ʼn geleidelike proses – eers die een gebied, dan ʼn volgende en so hou dit aan tot jy hoogstens net jou vlerke kan klap, maar nie geestelik kan vlieg nie!

Ps.1:1 skets hierdie agteruitgang. “Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie”. Let op die werkwoorde: wandel, staan en sit. Die een volg op die ander. Die wilde eend was op die Deense plaas tussen eende wat nie geweet het hoe om te vlieg en nie daarin belang gestel het nie. Hulle was tevrede met hul gemaksone.

Kom ons volg die gebeure wat tot Petrus se val en herstel gelei het. Hy was ʼn gelowige en het Jesus as Verlosser geken. “En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God” (Mt.16:16). In Mt. 10 staan sy naam staan eerste op die lys van Jesus se dissipels en in Joh.18 verdedig hy selfs Jesus se lewe met sy swaard. Desondanks beland hy in die verkeerde plek, tussen verkeerde mense en doen die verkeerde dinge; die drie vernietigende V’s

Ons sieleheil eindig nie die dag van ons bekering nie; dit begin daar! Ons word net eenmaal saligmakend gered wat ons in ʼn verhouding met Jesus plaas waarna die verhouding gevoed moet word. Dis net soos ʼn huwelik – jy trou waarna die huwelik gevoed moet word anders misluk dit.

Die liefde vir Jesus is opsigtelik: “En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken” (Hand.4:13). Mense kon die verhouding sien. Die teenoorgestelde is ook waar: As jy nie aan hierdie verhouding werk nie, sien mense dit ook verval. Geestelike verval is die gevolg van ʼn verhouding waaraan daar nie gewerk is nie.

Hoe het Petrus ten spyte van sy redding in so ʼn plek tussen heidene beland? Hy het in drie lewensareas gestruikel – in sy woorde, lewenswandel en optrede. By geleentheid het hy Jesus probeer teregwys en gestruikel: “Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie” (Mt.16:22).   Petrus het ook Jesus se woorde nie geglo toe Hy vir sy dissipels gesê het dat almal aanstoot aan Hom sou neem: “Petrus sê vir Hom: Al moes ek ook saam met U sterwe, ek sal U nooit verloën nie...” (Mt.26:35).    

In beide gevalle het hy sy eie siening gehad.   Sy opstandigheid het die bo-toon gevoer.   Aan ʼn mens se praat kom jy gou agter of sy lewe met Jesus reg is of nie.   Petrus het ook in sy lewenswandel gestruikel. In Getsemane was Jesus teleurgesteld om Petrus en die ander dissipels aan die slaap te vind. Hy sê: “So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?” (Mt.26:40).

Toe die poppe begin dans en Jesus gevangword, het Petrus afstand tussen hom en Jesus geskep: “En Petrus het Hom van ver af gevolg...” (Mt.26:58). Daarna het die droewige episode van die verloëning gevolg. Petrus het saam met die Romeinse soldate by ʼn vuur gaan sit en Jesus driemaal verloën.  

Die selfde ding gebeur nog steeds; mense wat in die gees saam met Jesus geloop het en vir wie die Bybel kosbaar en rigtinggewend was, het dit op ʼn dag gemakliker gevind om Sondae eerder tuis te bly as om kerktoe te gaan, om TV te kyk as om Bybel te lees ens. Kortom: Hulle het anders begin beleef.   Hy is vir hulle nie meer so werklik soos vantevore nie.  

Voel jy miskien so? Wat het gebeur? Kyk mooi; bevind jy jou nie dalk by verkeerde vure nie? Geniet jy die geselskap van verkeerde mense?   Verkwis jy jou tyd met verkeerde dinge? Weereens die vernietigende drie V’s – verkeerde plek, verkeerde mense en verkeerde dinge. Sulke dinge maak ons koud teenoor Jesus. Miskien wonder ons hoe het dit gebeur dat ons eens op ʼn tyd so vuur en vlam vir die saak van die Here was en daarna teruggegly het?  

Die geestelike verval het in Petrus se lewe ʼn punt bereik waar hy vir ʼn wyle met sy ou lewe aangegaan het.   Hy het sy geestelike wagpos verlaat asof dit die maklikste ding was en soos die wilde eend tevrede in sy gemaksone geraak. Ja, die mag van sonde laat mense tog so maklik dink dat hul verkeerde optrede die beste is. Medegelowiges sien dit egter raak.

Selferkenning is bitter moeilik. Alvorens dit nie gebeur nie, kan herstel nie plaasvind nie.   Jy moet eerlik met jouself wees en dinge sien soos wat dit werklik is. Eers dan kan ʼn mens soos ʼn Petrus van ouds na Jesus terugkeer.

Dis egter goed dat die verhaal van Petrus nie by ʼn Romeinse vuur eindig nie. Sy terugkeer het die selfde nag nog begin “... en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het... En hy het in trane uitgebars”.

Berou is die pyn van sonde en is so pynlik soos die pik van ’n adder. Niemand maak jou seerder as jyself nie. Petrus het dit besef. Hy kon niemand anders as net homself vir sy struikeling blameer nie. Gelukkig dring berou gelowiges tot selfondersoek.   Petrus het homself ondersoek en besef dat hy sake met Jesus moes regmaak en gedoen wat die Verlore Seun gedoen het om na die vaderhuis terug te keer en die verhouding te herstel.

In Joh.21 ontmoet Jesus vir Petrus op die strand, herinner hom aan sy liefde vir Hom en herstel sy roeping. Jesus het Petrus se misstap vergewe en hom weer in geestelike ere herstel. Jesus doen dit vandag nog steeds: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Joh.1:9).

Net na Jesus se hemelvaart gebruik Hy vir Petrus kragtig toe hy op Pinksterdag, vervul met die Heilige Gees, in die tempel gepreek en 3000 mense tot bekering gekom het.   Daarna het Petrus reuse baanbrekerswerk in die eerste Christelike gemeentes gedoen. Wat het dit moontlik gemaak? Drie dinge; hy was eerlik met homself, het na Jesus terugkeer en is met die Heilige Gees vervul. Die regte drie V’s

Jy is gemaak om geestelik hoog te vlieg. Onthou dat die altaar van God se genade 24 uur per dag oop is. Petrus het gestruikel maar die pad na Jesus teruggevind. Jy kan ook!

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1739 gaste aanlyn