NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wat is die heel laaste ding waarmee alle mense uiteindelik oorbly nadat alle ander dinge van hulle weggeneem is? HOOP. As die donkerte oor jou toesak, bly hoop op God – Hy gee Lig!

 

HOE BID JY?

Bid jy nie dalk verkeerd nie?

Ds A.E. van den Berg

“Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid…”(Jakobus 4:3)

Gebed is om met God te praat.   En ons kán, omdat Hy ons na sy beeld geskape het.   Dit beteken nie dat ons soos God lyk nie, maar dat Hy vir Hom in die mens ‘n gespreksgenoot geskep het. Die mens is die enigste van God se skeppings wat met Hom kan praat. Daarom behoort dit ’n besondere voorreg te wees om met ons Skepper te kan praat.

Soos wat die maan die seegetye beïnvloed, beïnvloed gebed ons lewe. Hoe sterker ons gebedslewe is, hoe hoër is die geestelike gety in ons lewe en hoe nader leef ons aan God. Die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. Hoe minder gebed, hoe swakker die geestelike lewe.

Daar is geen natuurkrag wat met die krag van gebed kan meeding nie en lê ons grootste krag in gebed. God Drie-enig is ten nouste by gebede betrokke. Die Heilige Gees begeester ons gebede deur versugtinge in ons hart te lê. Jesus neem dit na God se genadetroon wat dit op grond van sy offer aan die kruis aanvaar. Opregte gebede is soos posduiwe wat altyd hul rigting huiswaarts vind – dit kom van die hemel en keer daarheen terug. Geen wonder dat dit soveel krag het nie!

Opregte gebed is nie staties nie en neem verskillende vorms aan. Dit kan bv. met skuldbelydenisse gesout of met dankseggings geparfumeer wees. Dit kan deur middel van sang of selfs in trane geskied.

God wil hê dat ons Hom soos kinders in die gebed moet nader. Daarom het Jesus ons leer bid: “Onse Vader wat in die hemel is…” (Mt.6:9). Geen geheim te groot dat jy dit nie in sy oor kan fluister en geen wens te dwaas of te vermetel dat jy nie met Hom daaroor kan praat nie. Jy kan selfs sonder om 'n hoorbare woord te uiter, met Hom praat.

Dit word vertel dat die Skotse hervormer John Knox , diep bewus van sy volk se geestelike verval was en een aand van sy kerk af oppad huis-toe neergeval en vir ‘n uur lank in stille gebedsworsteling roerloos in die sneeu bly lê het. Al woorde wat hy geuiter het, was: “Here, gee vir my Skotland!” En God hét, met ‘n groot herlewing wat uitgebreek het!  

Soos wat 'n vader vir sy kinders altyd goed wil wees, wil God ook vir ons goed wees. As Hy ons dus leer om deur gebed goeie dinge van Hom te vra, wil Hy dit vir ons gee. Net so min as wat jy jou kind sal terg deur hom iets te beloof wat jy nie van plan is om vir hom te gee nie, net so min doen God dit aan sy kinders. As Hy jou dus deur die Heilige Gees lei om vir iets spesifieks te bid, kan jy seker wees dat Hy dit wil gee. Jesus leer ons egter om altyd te bid: "Laat U wil geskied".

God wou bv. in die tyd van Elia reën oor Israel laat uitsak, maar Elia moes eers daarvoor bid. As die bondsvolk voorspoedig wou wees, moes Samuel eers bid. Alvorens die Jode verlos kon word, moes Daniël vir hulle by God met gebed intree. God seën die heidenvolke eers nadat Paulus tot Hom gebid het.

Alvorens jy dus nie voor God se genadetroon gepleit het nie, het jy nie werklik gebid nie. Dis hoe God werk –Hy gee nie alvorens ons nie eers by Hom gepleit het nie. Ons opregte, kinderlike pleidooie is die murg van gebed.

Gebed bereik nie net die sagste harte nie, maar breek selfs die hardstes. As jy ‘n persoon nie tot bekering kan lei nie, kan jy ten minste nog vir hom bid al sê hy vir jou: “Moenie vir my preek nie!”Hy kan jou nie verhoed om vir sy bekering te bid nie.    

By geleentheid was 'n padbouer besig om op sy knieë 'n granietblok met 'n hamer en klipbytel te breek toe n predikant by hom verbyloop. "Jou werk is nogal baie soos myne; ek moet ook dikwels harde stene breek" sê hy. "Dis nogal waar, dominee, maar as u harte van klip wil breek, sal u dit soos ek op u knieë moet doen!" Ja, die evangelie breek die hardste harte wanneer 'n mens weet hoe om reg te bid. As jy egter op aarde nooit voor God op jou knieë was nie, sal jy ook nie in die hiernamaals voor Hom kan staan nie.

Alleenlik opregte gebede wat uit sondaarsharte kom, bereik die hart van God. Gebed is nie die opsê van mooi woorde of die aframmel van ‘n paar salige gedagtes nie. God word nie deur die pouvere van digterlike uitdrukkings beïndruk nie. Daar is dikwels meer egte gebed in stamelaars se woorde as in welsprekendes se vloeiende taalgebruik.

Gebed is in werklikheid die lewensasem van die siel. Gevolglik is 'n lewe sonder gebed soos 'n lewe sonder asem. Die nuwe mens in Christus word aan 'n behoefte aan gebed gekenmerk. Dis die handtekening van die Heilige Gees op sy nuwe hart.  

Ons moet egter in die geloof bid, want gebede sonder geloof is soos voëls sonder vlerke, bokke sonder pote en seiljagte sonder seile. Dis daar, maar beteken niks nie. Ornamenteel, maar nie funksioneel nie. Gebede sonder geloof is soos 'n amptelike dokument sonder handtekening of seël daarop - dis onontvanklik vir die Ontvanger!

Wanneer jy bid, moet jy ook doelgerig en spesifiek bid. Talle gebede tref nooit die teiken nie weens 'n gebrek aan rigting. Dis soos 'n regiment soldate wat op die slagveld rond en bont vuur sonder om een vyand te tref.

Ons moet leer om volhardend te bid. Ons leef nie elke dag op dieselfde geesteshoogte nie. Daar kom dae dat dit vir jou voel asof jy deur koning Dawid se dal van doodskaduwees loop en nie lus is om te bid nie. Dis dan juis die tyd om volhardend te bid! Moenie vir jouself sê dat jy nie kan bid nie. Bid die Here dat Hy jou van jou biddeloosheid sal verlos en bid daarna totdat jy kan.

Ons moet weet dat sekere genades nie aan ons gegee word behalwe in antwoord op volhardende gebed nie. Daar is genadegawes wat wel soos 'n ryp vrug in jou skoot val nadat jy dit aangeraak het. Vir ander moet jy die boom eers deeglik skud alvorens dit loskom. Moenie ophou as jy seker is dat jy vir die regte ding bid nie. Pleit onophoudelik. God sal nooit iets weier indien jy reg vra nie. Hy sluit nooit sy voorradekamer toe alvorens jy jou mond sluit nie. God trek sy arm nooit terug solank as wat jy vra nie.  

Let op die wonders van gebedsverhoring in die Bybel. Dit het bv. nege plae in Egipte laat ophou, lewens is verleng, siekes is genees en dooies laat opstaan. En dan is ons net by die OT. Die NT getuig nog meer. Ja, daar is geen ensiklopedie ter wêreld groter as dié van gebedsverhoring nie!

Gebed mag nooit misbruik word nie. Moet nooit van God iets verwag nadat jy die vingers geklap het nie. Hy gee net na sy voorneme en soms baie anders en selfs meer as wat ons vra. Sal ons ongelukkig wees as ons Hom om silwer bid en Hy vir ons oplaas goud gee of as ons ligaamlike gesondheid vra en Hy ons geestelike gesondheid gee? Was dit nie vir Paulus beter toe God hom die genade gegee het om die doring in sy vlees te verdra nie?

Moenie nalaat om vir ander te bid nie. “...terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges”.(Efes.6:18). In I Thess.5:25 sê Paulus: “Broeders, bid vir ons”. Jy kan niemand 'n groter weldaad bewys as om vir hom te bid nie. Hoe meer jy bid, hoe meer sal jy wil bid en dit makliker word. Moet ook nie nalaat om vir jou stad, dorp of gemeenskap te bid nie.   Abraham het selfs vir Sodom en Gomorra gepleit al was hulle boos.

Gebed is onontbeerlik vir 'n gesonde gemeente. Dis die lewensaar daarvan. Die verwaarlosing hiervan is soos 'n sprinkaan wat die krag van 'n gemeente verteer. 'n Leraar wat deur sy gemeente in die gebed gedra word, kan berge versit. Daarsonder kan hy selfs oor 'n molshoop struikel! Beproef die wonder van gebed. Jy het niks om te verloor nie. Jy kan net wen!

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1514 gaste aanlyn