NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Deur stil te raak en te vertrou, sal julle sterk word – Jes 30:15

DIE AFVAL VOOR DIE WEDERKOMS

Ds A.E. van den Berg

Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word...” (2 Thess.2:3).

Die gelese gedeelte handel oor bepaalde dinge wat net voor die wederkoms van Jesus gaan gebeur. Sodra dit begin, moet gelowiges weet dat die einde van die wêreld naby is. Tog is daar in hierdie hoofstuk ʼn paar onduidelikhede. Paulus skryf in vers 10 oor die liefde vir die waarheid, maar dis onduidelik waarna hy spesifiek verwys. In vers 11 skryf hy oor die leuen wat geglo gaan word en weereens nie duidelik waarna hy spesifiek verwys nie. So ook in vers 12 waar hy na die gebrek aan geloof in die waarheid verwys sonder om dit te omskryf.

        Die rede hiervoor is dat die waarheid waarvan Paulus hier praat nie noodwendig met die Bybelse leer te doen het en net deur die kerk verstaan sou word nie. Dit gaan hier oor ʼn wêreldwye ontkenning van die mees basiese feit nl. dat daar ʼn God in die hemel is, ‘n saak wat dan ʼn wêreldwye opstand van Gods-ontkenning word. Ons lees al reeds so vroeg as Ps.2 hiervan: Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne – en dit tevergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: n Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af!” (Ps.2:1-3). Dit gaan wêreldwyd gebeur! 

Geen volk het ooit so ʼn duidelike bewys dat daar ʼn God in die hemel is gehad  as Israel nie.  God het hierdie waarheid egter ook aan die hele mensdom openbaar.  Paulus sê dat niemand gevolglik ʼn verskoning het om te sê dat daar nie ʼn God is nie: “Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie” (Rom.1:20).

Geen volk het ooit so ʼn duidelike bewys dat daar ʼn God in die hemel is gehad as Israel nie. God het hierdie waarheid egter ook aan die hele mensdom openbaar. Paulus sê dat niemand gevolglik ʼn verskoning het om te sê dat daar nie ʼn God is nie: “Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie” (Rom.1:20).

Dat daar ʼn God in die hemel is, is die mees basiese Bybelse waarheid in die lewe. Daar is niks groter as dit nie. In Rom.1:18 skryf Paulus dat baie mense dié waarheid onderdruk en dat dit teen die einde openlik verag gaan word. Soos wat mensekennis vermeerder, word die bestaan van ʼn Skepper God al hoe meer ontken. Die Ewolusie-teorie is ʼn sprekende voorbeeld hiervan; ʼn leuen wat al so diep by die mensdom ingesink het, dat dit die kern van Westerse wetenskapskultuur geword het. Wie nog aan ʼn Skepper God glo, word as verstok beskou!

Nog ʼn basiese waarheid wat ook al hoe meer geminag word, is dat Jesus die Seun van God en enigste Verlosser is. Dit het al in die vroeë kerk verwarring veroorsaak. Johannes skryf: Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die Antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is.” (1 Joh.4:1-3).

Al hoe meer mense sien Jesus slegs as ʼn groot profeet en derhalwe ʼn gewone mens. Sommige reken selfs dat Jesus met Maria Magdalena getroud was en kinders gehad het. Kortom ʼn ontkenning van die Bybelse waarheid dat Hy God se Seun is – presies wat die Islamiete glo. Christene se aanspraak dat God ʼn Seun gehad het, is vir Islamiete lasterlik.

Al die Bybelse verdraaiings wat oor God en Jesus kwytgeraak word, dui op die afval voor die wederkoms. Paulus skryf: “ ...want eers moet die afval kom ....” Die Grieks vir afval is skandalisthesontai waarvandaan “skandalige afkoms” is. Paulus sê dis ʼn skande dat iemand wat die waarheid geken het, dit vir die leuen verruil. Sulkes is verlore: “ ... omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess.2:10). In die Grieks staan daar letterlik dat hulle die liefde vir die waarheid die deur gewys het.  

Mense wat nog werklik glo dat daar ʼn God in die hemel is en ʼn Seun het, neem drasties af terwyl mense wat openlik verklaar dat hulle geen godsdiensbande het nie, onrusbarend toeneem. En so word die kloof tussen ware gelowiges en ongelowiges al hoe groter word. Op die ou einde gaan net die ouer garde aan ʼn God in die hemel glo; ʼn geslag wat aan die verbygaan is.  

Onder die jong geslag bars ongeloof uit sy nate. Sommige jeugdiges is selfs met afgodery soos Islam en Hindoeïsme deurmekaar; selfs met Satanisme. In ʼn Amerikaanse opname is bevind dat meer mense weekliks moskees as kerke besoek. Die wegval waarvan Paulus skryf, is reeds aan die gebeur!

Waar Christendom eens ʼn skans teen onsedelikheid was, praat baie kerke nou die gruwels goed. Alles word onder misplaaste sienings van geregtigheid, genade, liefde en verpligting toegeploeg.   Talle hoofstroomkerke gee voor dat hulle nog geloofstandpunte het terwyl hulle van Bybelwaarhede afdwaal en mense mislei.  

Jesus praat in sy Profetiese Rede self van hierdie afval: “En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. (Mt.24:10-13).

Waarom gebeur hierdie dinge?   Om die weg vir die koms van die Antichris voor te berei. Paulus noem hom die “mens van die sonde” omdat hierdie voorbereiding deur ʼn ongekende toename in boosheid gekenmerk sal word. Miljoene mense gaan kerke verlaat, die Antichris aanhang en Satanaanbidders word. Slegs enkele gelowiges gaan oorbly. Die Bybel praat van hulle in die enkelvoud. Hulle gaan so min wees dat hulle soos enkelinge sal lyk.

“Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Mt.7:13,14).

In 2 Thess.2 skets Paulus die afvallige godsdienssisteem in kleur.   Die hoof daarvan gaan daarop aanspraak maak dat hy God is. Sy vermetelheid duur tot en met die wederkoms waartydens Jesus hom gaan vernietig: “...en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak” (:8).

Wat verwag Jesus van ons? Om in afwagting van sy wederkoms leuens te ontbloot en die waarheid te verkondig. Daarvoor moet ons die Bybel goed ken. Baie van ons volksgenote het al die skoon water van die waarheid verlaat om uit die vuil bakke van die leuen te drink. Ons durf dit nie gelate aanvaar nie. Laat ons nooit ophou om soos profete vir ons volk te wees en tydig of ontydig te waarsku nie. Want as ons dit nie doen nie, is ons ongehoorsaam aan God se wil en word ons die argitekte van ons eie mense se lot!

Spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle: As Ek die swaard oor jul land bring, en die mense van die land neem ʼn man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom en blaas met die basuin en waarsku mense – as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie...en die swaard kom, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis” (Eseg.33:1-6).

Kom ons blaas op die ramshoring van die waarheid in God se Woord vir volk en vaderland!

Opsoek na inligting?

 • BOEKE TE KOOP

  VUUR EN VLAM, geskryf deur dr Gustav Norval, handel oor die geskiedenis van die Transvaal 1881-1899: dit behels die Eerste Vryheidsoorlog, die Pretoria Konvensie, die ontstaan van die ander Transvaalse dorpe en die republieke van Vryheid...   Lees HIER meer daaroor

  VINGER OP DIE SNELLER  -  Die geskiedenis van die Transvaal 1840-1880.   Outeur dr Gustav Norval, geskiedskrywer en patoloog.   
  Dit vertel die gebeure van die eerste 40 jaar in die Transvaal.  Dit sluit in die stigting van Potchefstroom, Orighstad, Soutpansbergdorp, Heidelberg, Lydenburg, Pretoria, die eerste inwoners van elke dorp... lees HIER meer daaroor.

   

  RAUTEM, is die verhaal deur dr Philip Venter waarvan u hier op Gelofteland in die reeks BROKKIES UIT DIE BOEK RAUTEM gelees het. Bestel die boek by hom deur te skakel 083 444 7672. Lees hier meer daaroor

  VERSETLAND is 'n spanningsverhaal wat elke leser sal boei. Die outeur is dr Philip Venter, bekende skrywer van vele romans, fiksie en meer.  U kan die boek by hom bestel by 083 444 7672.  Lees meer oor die inhoud by hierdie skakel.

   

  TAKHARE EN JOINERS, outeur dr Gustav Norval, is 'n versameling van 70 ware avontuurverhale uit die tyd van die Voortrekkers, die Anglo-Boere Oorlog en die Ossewa-Brandwag. Daar is tragedies, romantiese verhale, skattejag- en oorlogsverhale en meer. Lees hier meer daaroor. 

   

  Die Engelse oorlog was alles behalwe die sg. "gentleman's war" soos sommige Britse skrywers dit genoem het. Lees meer oor die boek VRYHEIDSVEGTERS, outeur Gustav Norval, by Vryheidsvegters .

   

  In ‘n nuwe boek deur die geskiedskrywer Gustav Norval, getiteld ONSKULDIGE BLOED, word skokkende feite oor beweerde Britse oorlogsmisdade tydens die ABO onthul. Lees meer hieroor by Onskuldige Bloed. 

   

  Hierdie geïllustreerde A4-groote 300-bladsy boek deur EJG Norval, IN DIE SMELTKROES, vertel die verhaal van die gevegte tussen Boer en Brit in die 1840’s die drie verwoestende ba-Soetoe oorloë in die Oos-Vrystaat tussen 1858 en 1867, en nog meer. Lees daaroor by In Die Smeltkroes .

   

  BLOED, SWEET EN TRANE, nog 'n uitstekende boek uit die pen van EJG Norval. Die boek handel oor die trek oor die Drakensberge na Nataldie Vrystaat en Transvaal, die oorloë tussen Voortrekkers, Zulus en Matabeles asook die rol van Britse regering in die saga, wat tot vandag toe weggesteek word.  Daar word getuienis aangebied dat die moorde op die Voortrekkers deur sekere Britse agente ea beplan is.  Lees meer hieroor by Bloed, Sweet en Trane.

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1368 gaste aanlyn