WEES ALTYD GEREED!

Wees altyd gereed!

Ds A.E. van den Berg

“Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie”(Mt.25:13).

In die Nagmaal-formulier lees ons die volgende bekende woorde:

“Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in dié feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk, ook uit na sy wederkoms.  Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat Hy weer kom.  In die nagmaal verlang die gemeente, as bruid van Christus, na die bruilofsmaaltyd van die Lam”.

Met die instelling van die nagmaal het Jesus by ʼn Joodse kulturele gebruik van sy tyd aangesluit.  As ʼn man destyds met ʼn vrou wou trou, het hy haar oor sy voorneme ingelig.  As sy daarmee te vinde was, het hulle na haar vader se huis gegaan om van hul voorneme te verwittig en om sy goedkeuring te vra.  Indien dit hom geval het, het die aanstaande skoonseun iets waardevol vir haar gegee.  As hy daarmee tevrede was, het hy vir hulle wyn in ʼn beker gegooi om saam te drink en was hulle van daardie oomblik af verloof.

Daarna het die man die huis alleen verlaat sodat sy aanstaande bruid haar vir die troudag kon begin voorberei.  Hy is terug na sy vader se huis om hom van die gebeure te verwittig waarna hy ʼn plek vir hom en sy aanstaande bruid begin bou het.  Hy was nie geregtig om na haar teug te keer voordat sy vader tevrede met die voltooide huis was en hom die groen lig vir die huwelik gegee het nie. 

Om sy bruid te gaan haal, het van sy vader se goedkeuring afgehang. Gevolglik het die bruidegom nooit geweet wanneer die dag kon aanbreek, dat hy haar kon gaan haal nie.  Nog minder het sy geweet wanneer hy sou kom.  Net die man se vader het alleen geweet. 

As hy vir sy seun gesê het om haar te gaan haal, het hy dadelik gegaan en ongeag die tyd van die dag by haar opgedaag; selfs in die middel van die nag.

 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet” (Mt.25:5,6).

Omdat sy nooit geweet het wanneer hy kom nie, was sy altyd gereeld vir sy opwagting.

By die instelling van die nagmaal het Jesus die beker geneem en daarmee die hand van sy bruid gevra, gewillig om met sy eie bloed en gebreekte liggaam duur vir haar te betaal.  Daarna is Hy terug na sy vaderhuis.  Hy sê in Joh.14

In die huis van my Vader is daar baie wonings... Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (:2,3).

Wie is hierdie bruid?  Die kerk van Christus.  Hoe lyk sy?  Sy bestaan uit almal wat deur die eeue tot bekering gekom het.  Met Jesus se wederkoms kom die hemelse bruidegom sy bruid haal. Wanneer, weet niemand nie, net die vader:

“Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen” (Mt.24:36).

Dit gaan egter onverwags wees:

“...want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ’n dief in die nag” (1 Thess.5:2).

Jesus se wederkoms gaan oor ʼn huwelik. Wanneer jy nagmaal gebruik, is dit soos die bruidegom en bruid wat by haar vader se huis saam uit die beker drink. Die bruidegom vra haar om haar hand. By so ʼn geleentheid sê sy vir hom ja en is hul amptelik verloof.  Die gebruik van die beker gaan oor die hand vra – soos  ons by ʼn nagmaalgeleentheid doen.  Jesus vra ons hand en ons sê ja. 

Dink ʼn bietjie hieroor na.  Elke keer as jy die nagmaal gebruik, sê jy vir Jesus ja. Dit  sal tot en met sy wederkoms telkens gebeur.  Ons hoor dikwels van mense wat al jare lank getroud is en dan weer ʼn seremonie hou om hul beloftes te hernu.  So is nagmaal as’t ware ʼn hernuwing van verlowingsbeloftes.  En dit sal tot met die wederkoms telkens hernu word:

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Bruide doen mos altyd moeite om hul vir hul troudag mooi te maak.  Geen bruid vergelyk egter met die skoonheid van die bruid wat vir Jesus wag nie. Johannes ontvang in Openbaring ʼn blik op haar:

“En een van die sewe engele ... het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam”(Openb.21:9).

Jesaja profeteer eeue voor Jesus se geboorte dat Hy nie uiterlik aantreklik sou wees nie:

“...geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons Hom sou begeer nie”  (Jes.53:2). 

Waarom nie?  Omdat Hy die volle gewig van God se toorn oor sondes aan die kruis gedra het.   Desondanks het Hy na sy opstanding die mooiste mens ooit geword omdat Hy vir Hom uit die ganse mensdom ʼn bruid vergader het waarvan ons wat Jesus as Verlosser leer ken het, deel van is.

Om te weet dat jy deel van die bruid van Jesus is, moet die sterkste aansporing wees om jouself vir die koms van die hemelse Bruidegom gereed te kry:

“En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is”(1 Joh.3:3). 

Die bruid van Christus gaan ʼn wonderlike huis bewoon.  In Openb.21 probeer Johannes hierdie asemrowende woning aan die hand van beelde van allerlei kosbare edelgesteentes en edelmetale te skets.  Die skoonheid daarvan is egter so onbeskryflik, dat woorde hom ontbreek. 

Die eerste ding wat hom opval, is dat die hemelwoning geen natuurlike lig benodig nie.  Die lig wat daar is, kom direk van God self.  Lig is vir God baie belangrik.  Op die eerste skeppingsdag was daar al lig al het God eers op die vierde dag die son, maan en sterre geskape om te skyn.  Die grootste Lig was egter aan die kom.  Jesus is die Lig van die wêreld (Joh.8:12). 

In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense” (Joh.1:4). 

Johannes getuig van Jesus:

Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo” (:7)

en omskryf dit:

 Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld” (:9).

Die hemelwoning word vir almal wat Jesus as Verlosser aangeneem het, voorberei.  Wat ʼn wonderlike vooruitsig om reeds hier op aarde te weet wat vir  jou in die toekoms wag. Dis nie ʼn storie nie, maar die goddelike werklikheid.

Die komende huwelik is al rede waarom die kerk ten spyte van al die vervolging en dwaalleer vandag nog en gaan bestaan totdat Jesus kom.  God het ʼn getal inwoners vooraf bepaal en daardie getal is nog nie vol nie. Die kerk maak nog inwoners bymekaar. Sodra hierdie getal vol is, is die kerk se taak afgehandel en kom Jesus vir die troue.

Met hierdie nagmaal hernuwe ons die verlowingsbeloftes.

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Kom ons sê vir Jesus opnuut JA!

 

Wees altyd gereed!

Ds A.E. van den Berg

“Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie”(Mt.25:13).

In die Nagmaal-formulier lees ons die volgende bekende woorde:

“Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in dié feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk, ook uit na sy wederkoms.  Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat Hy weer kom.  In die nagmaal verlang die gemeente, as bruid van Christus, na die bruilofsmaaltyd van die Lam”.

Met die instelling van die nagmaal het Jesus by ʼn Joodse kulturele gebruik van sy tyd aangesluit.  As ʼn man destyds met ʼn vrou wou trou, het hy haar oor sy voorneme ingelig.  As sy daarmee te vinde was, het hulle na haar vader se huis gegaan om van hul voorneme te verwittig en om sy goedkeuring te vra. Indien dit hom geval het, het die aanstaande skoonseun iets waardevol vir haar gegee.  As hy daarmee tevrede was, het hy vir hulle wyn in ʼn beker gegooi om saam te drink en was hulle van daardie oomblik af verloof.

Daarna het die man die huis alleen verlaat sodat sy aanstaande bruid haar vir die troudag kon begin voorberei. Hy is terug na sy vader se huis om hom van die gebeure te verwittig waarna hy ʼn plek vir hom en sy aanstaande bruid begin bou het.  Hy was nie geregtig om na haar teug te keer voordat sy vader tevrede met die voltooide huis was en hom die groen lig vir die huwelik gegee het nie. 

Om sy bruid te gaan haal, het van sy vader se goedkeuring afgehang. Gevolglik het die bruidegom nooit geweet wanneer die dag kon aanbreek, dat hy haar kon gaan haal nie.  Nog minder het sy geweet wanneer hy sou kom.  Net die man se vader het alleen geweet. 

As hy vir sy seun gesê het om haar te gaan haal, het hy dadelik gegaan en ongeag die tyd van die dag by haar opgedaag; selfs in die middel van die nag.

En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet” (Mt.25:5,6).

Omdat sy nooit geweet het wanneer hy kom nie, was sy altyd gereeld vir sy opwagting.

By die instelling van die nagmaal het Jesus die beker geneem en daarmee die hand van sy bruid gevra, gewillig om met sy eie bloed en gebreekte liggaam duur vir haar te betaal.  Daarna is Hy terug na sy vaderhuis.  Hy sê in Joh.14

In die huis van my Vader is daar baie wonings... Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (:2,3).

Wie is hierdie bruid?  Die kerk van Christus.  Hoe lyk sy?  Sy bestaan uit almal wat deur die eeue tot bekering gekom het.  Met Jesus se wederkoms kom die hemelse bruidegom sy bruid haal. Wanneer, weet niemand nie, net die vader:

“Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen” (Mt.24:36).

Dit gaan egter onverwags wees:

“...want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ’n dief in die nag” (1 Thess.5:2).

Jesus se wederkoms gaan oor ʼn huwelik. Wanneer jy nagmaal gebruik, is dit soos die bruidegom en bruid wat by haar vader se huis saam uit die beker drink. Die bruidegom vra haar om haar hand. By so ʼn geleentheid sê sy vir hom ja en is hul amptelik verloof.  Die gebruik van die beker gaan oor die hand vra – soos ons by ʼn nagmaalgeleentheid doen.  Jesus vra ons hand en ons sê ja. 

Dink ʼn bietjie hieroor na.  Elke keer as jy die nagmaal gebruik, sê jy vir Jesus ja. Dit sal tot en met sy wederkoms telkens gebeur.  Ons hoor dikwels van mense wat al jare lank getroud is en dan weer ʼn seremonie hou om hul beloftes te hernu.  So is nagmaal as’t ware ʼn hernuwing van verlowingsbeloftes.  En dit sal tot met die wederkoms telkens hernu word:

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Bruide doen mos altyd moeite om hul vir hul troudag mooi te maak.  Geen bruid vergelyk egter met die skoonheid van die bruid wat vir Jesus wag nie. Johannes ontvang in Openbaring ʼn blik op haar:

“En een van die sewe engele ... het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam”(Openb.21:9).

Jesaja profeteer eeue voor Jesus se geboorte dat Hy nie uiterlik aantreklik sou wees nie:

“...geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons Hom sou begeer nie  (Jes.53:2). 

Waarom nie?  Omdat Hy die volle gewig van God se toorn oor sondes aan die kruis gedra het.  Desondanks het Hy na sy opstanding die mooiste mens ooit geword omdat Hy vir Hom uit die ganse mensdom ʼn bruid vergader het waarvan ons wat Jesus as Verlosser leer ken het, deel van is.

Om te weet dat jy deel van die bruid van Jesus is, moet die sterkste aansporing wees om jouself vir die koms van die hemelse Bruidegom gereed te kry:

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is”(1 Joh.3:3). 

Die bruid van Christus gaan ʼn wonderlike huis bewoon.  In Openb.21 probeer Johannes hierdie asemrowende woning aan die hand van beelde van allerlei kosbare edelgesteentes en edelmetale te skets.  Die skoonheid daarvan is egter so onbeskryflik, dat woorde hom ontbreek. 

Die eerste ding wat hom opval, is dat die hemelwoning geen natuurlike lig benodig nie.  Die lig wat daar is, kom direk van God self.  Lig is vir God baie belangrik.  Op die eerste skeppingsdag was daar al lig al het God eers op die vierde dag die son, maan en sterre geskape om te skyn.  Die grootste Lig was egter aan die kom.  Jesus is die Lig van die wêreld (Joh.8:12). 

In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense” (Joh.1:4). 

Johannes getuig van Jesus:

Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo” (:7)

en omskryf dit:

Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld” (:9).

Die hemelwoning word vir almal wat Jesus as Verlosser aangeneem het, voorberei.  Wat ʼn wonderlike vooruitsig om reeds hier op aarde te weet wat vir jou in die toekoms wag. Dis nie ʼn storie nie, maar die goddelike werklikheid.

Die komende huwelik is al rede waarom die kerk ten spyte van al die vervolging en dwaalleer vandag nog en gaan bestaan totdat Jesus kom.  God het ʼn getal inwoners vooraf bepaal en daardie getal is nog nie vol nie. Die kerk maak nog inwoners bymekaar. Sodra hierdie getal vol is, is die kerk se taak afgehandel en kom Jesus vir die troue.

Met hierdie nagmaal hernuwe ons die verlowingsbeloftes.

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Kom ons sê vir Jesus opnuut JA!