NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Albert Einstein het 'n groot wysheid kwytgeraak toe hy gesê het nie alles wat getel kan word, tel nie; en nie alles wat tel, kan getel word nie.

WEES ALTYD GEREED!

Wees altyd gereed!

Ds A.E. van den Berg

“Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie”(Mt.25:13).

In die Nagmaal-formulier lees ons die volgende bekende woorde:

“Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in dié feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk, ook uit na sy wederkoms.  Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat Hy weer kom.  In die nagmaal verlang die gemeente, as bruid van Christus, na die bruilofsmaaltyd van die Lam”.

Met die instelling van die nagmaal het Jesus by ʼn Joodse kulturele gebruik van sy tyd aangesluit.  As ʼn man destyds met ʼn vrou wou trou, het hy haar oor sy voorneme ingelig.  As sy daarmee te vinde was, het hulle na haar vader se huis gegaan om van hul voorneme te verwittig en om sy goedkeuring te vra.  Indien dit hom geval het, het die aanstaande skoonseun iets waardevol vir haar gegee.  As hy daarmee tevrede was, het hy vir hulle wyn in ʼn beker gegooi om saam te drink en was hulle van daardie oomblik af verloof.

Daarna het die man die huis alleen verlaat sodat sy aanstaande bruid haar vir die troudag kon begin voorberei.  Hy is terug na sy vader se huis om hom van die gebeure te verwittig waarna hy ʼn plek vir hom en sy aanstaande bruid begin bou het.  Hy was nie geregtig om na haar teug te keer voordat sy vader tevrede met die voltooide huis was en hom die groen lig vir die huwelik gegee het nie. 

Om sy bruid te gaan haal, het van sy vader se goedkeuring afgehang. Gevolglik het die bruidegom nooit geweet wanneer die dag kon aanbreek, dat hy haar kon gaan haal nie.  Nog minder het sy geweet wanneer hy sou kom.  Net die man se vader het alleen geweet. 

As hy vir sy seun gesê het om haar te gaan haal, het hy dadelik gegaan en ongeag die tyd van die dag by haar opgedaag; selfs in die middel van die nag.

 En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet” (Mt.25:5,6).

Omdat sy nooit geweet het wanneer hy kom nie, was sy altyd gereeld vir sy opwagting.

By die instelling van die nagmaal het Jesus die beker geneem en daarmee die hand van sy bruid gevra, gewillig om met sy eie bloed en gebreekte liggaam duur vir haar te betaal.  Daarna is Hy terug na sy vaderhuis.  Hy sê in Joh.14

In die huis van my Vader is daar baie wonings... Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (:2,3).

Wie is hierdie bruid?  Die kerk van Christus.  Hoe lyk sy?  Sy bestaan uit almal wat deur die eeue tot bekering gekom het.  Met Jesus se wederkoms kom die hemelse bruidegom sy bruid haal. Wanneer, weet niemand nie, net die vader:

“Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen” (Mt.24:36).

Dit gaan egter onverwags wees:

“...want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ’n dief in die nag” (1 Thess.5:2).

Jesus se wederkoms gaan oor ʼn huwelik. Wanneer jy nagmaal gebruik, is dit soos die bruidegom en bruid wat by haar vader se huis saam uit die beker drink. Die bruidegom vra haar om haar hand. By so ʼn geleentheid sê sy vir hom ja en is hul amptelik verloof.  Die gebruik van die beker gaan oor die hand vra – soos  ons by ʼn nagmaalgeleentheid doen.  Jesus vra ons hand en ons sê ja. 

Dink ʼn bietjie hieroor na.  Elke keer as jy die nagmaal gebruik, sê jy vir Jesus ja. Dit  sal tot en met sy wederkoms telkens gebeur.  Ons hoor dikwels van mense wat al jare lank getroud is en dan weer ʼn seremonie hou om hul beloftes te hernu.  So is nagmaal as’t ware ʼn hernuwing van verlowingsbeloftes.  En dit sal tot met die wederkoms telkens hernu word:

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Bruide doen mos altyd moeite om hul vir hul troudag mooi te maak.  Geen bruid vergelyk egter met die skoonheid van die bruid wat vir Jesus wag nie. Johannes ontvang in Openbaring ʼn blik op haar:

“En een van die sewe engele ... het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam”(Openb.21:9).

Jesaja profeteer eeue voor Jesus se geboorte dat Hy nie uiterlik aantreklik sou wees nie:

“...geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons Hom sou begeer nie”  (Jes.53:2). 

Waarom nie?  Omdat Hy die volle gewig van God se toorn oor sondes aan die kruis gedra het.   Desondanks het Hy na sy opstanding die mooiste mens ooit geword omdat Hy vir Hom uit die ganse mensdom ʼn bruid vergader het waarvan ons wat Jesus as Verlosser leer ken het, deel van is.

Om te weet dat jy deel van die bruid van Jesus is, moet die sterkste aansporing wees om jouself vir die koms van die hemelse Bruidegom gereed te kry:

“En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is”(1 Joh.3:3). 

Die bruid van Christus gaan ʼn wonderlike huis bewoon.  In Openb.21 probeer Johannes hierdie asemrowende woning aan die hand van beelde van allerlei kosbare edelgesteentes en edelmetale te skets.  Die skoonheid daarvan is egter so onbeskryflik, dat woorde hom ontbreek. 

Die eerste ding wat hom opval, is dat die hemelwoning geen natuurlike lig benodig nie.  Die lig wat daar is, kom direk van God self.  Lig is vir God baie belangrik.  Op die eerste skeppingsdag was daar al lig al het God eers op die vierde dag die son, maan en sterre geskape om te skyn.  Die grootste Lig was egter aan die kom.  Jesus is die Lig van die wêreld (Joh.8:12). 

In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense” (Joh.1:4). 

Johannes getuig van Jesus:

Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo” (:7)

en omskryf dit:

 Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld” (:9).

Die hemelwoning word vir almal wat Jesus as Verlosser aangeneem het, voorberei.  Wat ʼn wonderlike vooruitsig om reeds hier op aarde te weet wat vir  jou in die toekoms wag. Dis nie ʼn storie nie, maar die goddelike werklikheid.

Die komende huwelik is al rede waarom die kerk ten spyte van al die vervolging en dwaalleer vandag nog en gaan bestaan totdat Jesus kom.  God het ʼn getal inwoners vooraf bepaal en daardie getal is nog nie vol nie. Die kerk maak nog inwoners bymekaar. Sodra hierdie getal vol is, is die kerk se taak afgehandel en kom Jesus vir die troue.

Met hierdie nagmaal hernuwe ons die verlowingsbeloftes.

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Kom ons sê vir Jesus opnuut JA!

 

Wees altyd gereed!

Ds A.E. van den Berg

“Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie”(Mt.25:13).

In die Nagmaal-formulier lees ons die volgende bekende woorde:

“Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in dié feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as sy bruidskerk, ook uit na sy wederkoms.  Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat Hy weer kom.  In die nagmaal verlang die gemeente, as bruid van Christus, na die bruilofsmaaltyd van die Lam”.

Met die instelling van die nagmaal het Jesus by ʼn Joodse kulturele gebruik van sy tyd aangesluit.  As ʼn man destyds met ʼn vrou wou trou, het hy haar oor sy voorneme ingelig.  As sy daarmee te vinde was, het hulle na haar vader se huis gegaan om van hul voorneme te verwittig en om sy goedkeuring te vra. Indien dit hom geval het, het die aanstaande skoonseun iets waardevol vir haar gegee.  As hy daarmee tevrede was, het hy vir hulle wyn in ʼn beker gegooi om saam te drink en was hulle van daardie oomblik af verloof.

Daarna het die man die huis alleen verlaat sodat sy aanstaande bruid haar vir die troudag kon begin voorberei. Hy is terug na sy vader se huis om hom van die gebeure te verwittig waarna hy ʼn plek vir hom en sy aanstaande bruid begin bou het.  Hy was nie geregtig om na haar teug te keer voordat sy vader tevrede met die voltooide huis was en hom die groen lig vir die huwelik gegee het nie. 

Om sy bruid te gaan haal, het van sy vader se goedkeuring afgehang. Gevolglik het die bruidegom nooit geweet wanneer die dag kon aanbreek, dat hy haar kon gaan haal nie.  Nog minder het sy geweet wanneer hy sou kom.  Net die man se vader het alleen geweet. 

As hy vir sy seun gesê het om haar te gaan haal, het hy dadelik gegaan en ongeag die tyd van die dag by haar opgedaag; selfs in die middel van die nag.

En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak.En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet” (Mt.25:5,6).

Omdat sy nooit geweet het wanneer hy kom nie, was sy altyd gereeld vir sy opwagting.

By die instelling van die nagmaal het Jesus die beker geneem en daarmee die hand van sy bruid gevra, gewillig om met sy eie bloed en gebreekte liggaam duur vir haar te betaal.  Daarna is Hy terug na sy vaderhuis.  Hy sê in Joh.14

In die huis van my Vader is daar baie wonings... Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (:2,3).

Wie is hierdie bruid?  Die kerk van Christus.  Hoe lyk sy?  Sy bestaan uit almal wat deur die eeue tot bekering gekom het.  Met Jesus se wederkoms kom die hemelse bruidegom sy bruid haal. Wanneer, weet niemand nie, net die vader:

“Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen” (Mt.24:36).

Dit gaan egter onverwags wees:

“...want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos ’n dief in die nag” (1 Thess.5:2).

Jesus se wederkoms gaan oor ʼn huwelik. Wanneer jy nagmaal gebruik, is dit soos die bruidegom en bruid wat by haar vader se huis saam uit die beker drink. Die bruidegom vra haar om haar hand. By so ʼn geleentheid sê sy vir hom ja en is hul amptelik verloof.  Die gebruik van die beker gaan oor die hand vra – soos ons by ʼn nagmaalgeleentheid doen.  Jesus vra ons hand en ons sê ja. 

Dink ʼn bietjie hieroor na.  Elke keer as jy die nagmaal gebruik, sê jy vir Jesus ja. Dit sal tot en met sy wederkoms telkens gebeur.  Ons hoor dikwels van mense wat al jare lank getroud is en dan weer ʼn seremonie hou om hul beloftes te hernu.  So is nagmaal as’t ware ʼn hernuwing van verlowingsbeloftes.  En dit sal tot met die wederkoms telkens hernu word:

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Bruide doen mos altyd moeite om hul vir hul troudag mooi te maak.  Geen bruid vergelyk egter met die skoonheid van die bruid wat vir Jesus wag nie. Johannes ontvang in Openbaring ʼn blik op haar:

“En een van die sewe engele ... het na my gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam”(Openb.21:9).

Jesaja profeteer eeue voor Jesus se geboorte dat Hy nie uiterlik aantreklik sou wees nie:

“...geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons Hom sou begeer nie  (Jes.53:2). 

Waarom nie?  Omdat Hy die volle gewig van God se toorn oor sondes aan die kruis gedra het.  Desondanks het Hy na sy opstanding die mooiste mens ooit geword omdat Hy vir Hom uit die ganse mensdom ʼn bruid vergader het waarvan ons wat Jesus as Verlosser leer ken het, deel van is.

Om te weet dat jy deel van die bruid van Jesus is, moet die sterkste aansporing wees om jouself vir die koms van die hemelse Bruidegom gereed te kry:

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is”(1 Joh.3:3). 

Die bruid van Christus gaan ʼn wonderlike huis bewoon.  In Openb.21 probeer Johannes hierdie asemrowende woning aan die hand van beelde van allerlei kosbare edelgesteentes en edelmetale te skets.  Die skoonheid daarvan is egter so onbeskryflik, dat woorde hom ontbreek. 

Die eerste ding wat hom opval, is dat die hemelwoning geen natuurlike lig benodig nie.  Die lig wat daar is, kom direk van God self.  Lig is vir God baie belangrik.  Op die eerste skeppingsdag was daar al lig al het God eers op die vierde dag die son, maan en sterre geskape om te skyn.  Die grootste Lig was egter aan die kom.  Jesus is die Lig van die wêreld (Joh.8:12). 

In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense” (Joh.1:4). 

Johannes getuig van Jesus:

Hy het tot ’n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo” (:7)

en omskryf dit:

Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld” (:9).

Die hemelwoning word vir almal wat Jesus as Verlosser aangeneem het, voorberei.  Wat ʼn wonderlike vooruitsig om reeds hier op aarde te weet wat vir jou in die toekoms wag. Dis nie ʼn storie nie, maar die goddelike werklikheid.

Die komende huwelik is al rede waarom die kerk ten spyte van al die vervolging en dwaalleer vandag nog en gaan bestaan totdat Jesus kom.  God het ʼn getal inwoners vooraf bepaal en daardie getal is nog nie vol nie. Die kerk maak nog inwoners bymekaar. Sodra hierdie getal vol is, is die kerk se taak afgehandel en kom Jesus vir die troue.

Met hierdie nagmaal hernuwe ons die verlowingsbeloftes.

“En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet” (Openb.22:17).

Kom ons sê vir Jesus opnuut JA!

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2436 gaste aanlyn