AS DIE KOEKIE VERKRUMMEL

Die NG Kerk en homoseksuele huwelike

Ds. A.E van den Berg

Die NG Kerk se bevestiging van selfde geslag huwelike is die ergste dwaling in haar ganse geskiedenis. Dit het ʼn lang aanloop gehad. Tot en met 1986 het die NG Kerk die Bybelse standpunt gehandhaaf: homoseksualiteit is ʼn afwykende vorm van seksualiteit en sonde.

Na die noodlottige prysgawe van staatkundige mag in 1994 het haar standpunt daaroor in lyn met die wêreldsiening begin verander. Dit kon nie anders nie. Die NG Kerk was immers een van die hoofkokke in die kombuis van oorgawe.  ʼn Voël sing immers soos hy gebek is!

Die kerk se radikale klemverskuiwing van sondeveroordeling tot deernis met homoseksueles het gelowiges ontstel. Hoe kon ʼn kerk homoseksualisme as ʼn alternatiewe vorm van erotika aanvaar?   Vooraanstaande kerklui het verkondig dat die Bybelse veroordeling van homoseksualisme nie op mense van dieselfde geslag wat in ’n vaste verhouding van liefde en trou teenoor mekaar staan, betrekking het nie.

Hierdie koekie het verder verkrummel toe die NG Kerk in 2006 voorgestel het dat die parlement homoseksuele huwelike wettig waarna verskeie van haar ontspoorde kerklui gepleit het dat homoseksuele leraars op kansels toegelaat moes word. Toe dinge op die spits gedryf is, het die NG Kerk besluit om homoseksuele leraars wat ’n selibaat lewenstyl beoefen het, wel tot die amp toe te laat en gemeentes vermaan om verskille oor homoseksualiteit in die gees van liefde te hanteer.

In 2015 is daar gevra dat homoseksuele leraars nie selibaat hoef te bly nie. Die teologiese fakulteit van Stellenbosch het dit sterk gesteun. Later die jaar het die kerk die menswaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie ten volle aanvaar en leraars die groen lig gegee om homoseksuelehuwelike te bevestig. Dis deur drie teologiese fakulteite gesteun.

Toe talle ontstelde gemeentes standpunt teen hierdie besluit ingeneem het, is dit op ys geplaas. Homoseksueles het dit nie aanvaar nie, ʼn hofgeding aanhangig gemaak en druk op die kerk uitgeoefen om die besluit deur te voer.

Ontnugterde gelowiges het heftig daarop gereageer en geredeneer dat indien die NG kerk konsekwent in haar siening wil wees dat seksuele oriëntasie ’n gawe van God is, pedofilie (die seksuele aangetrokkenheid tot kinders) onder dieselfde kam geskeer moes word.

Die koekie het in 2019 verder verkrummel toe ʼn homoseksuele leraar naby Kaapstad in die amp bevestig is en nog een wat met ʼn man getroud was nie lank daarna nie ook bevestig is. Vandag kan NG predikante met die seën van die kerk by die Departement Binnelandse Sake aansoek doen om homoseksuele huwelike te bevestig; ʼn sege vir Satan!