AS DIE WAARHEID POLITIES INKORREK WORD

Ds. A.E van den Berg

Ons leef in ʼn polities korrek-vertrapte land met mense wat toenemend oneerlik word. Politieke korrektheid is ʼn dwangbuis wat mense aanhits om verkeerd te dink en op te tree. Dis ʼn vorm van moderne sensuur wat mense die waarheid, uit vrees vir moontlike verguising, laat verswyg en gemaklik met die leuen omgaan. Waar dit vastrapplek kry, daal sedes en styg korrupsie.

Politieke korrektheid is tirannie met ʼn kunsmatige vroom gesig wat nêrens ter wêreld iets ten goede verander nie. Dis ʼn wapen teen reg en geregtigheid en veroorsaak ontwrigting. Dit werk geen verdraagsaamheid in die hand nie, maar wel rassehaat.   Hieraan is die vrysinnige media met hul oppervlakkige polities-korrekte woordeskat baie skuldig. Dis ʼn taalkundige oorlogvoering om mense anders te laat dink.

Politieke korrektheid is tirannie wat mense in ʼn eensydigheid indwing en verhoed om te sê wat hulle werklik dink. Mense moet hul stem in ʼn gedwonge kunsmatige eendersheid verloor. Gevolglikversmoor dit gesonde oordeel en dwing mense om siende blind te wees.

Politieke korrektheid is ʼn oorlogsverklaring teen die werklikhede van die lewe. Dit laat mense glo dat almal eenders is en dwing rasse in die parskuip van saambestaan in. Sodra die lug daarbinne te bedompig raak, gebeur dinge wat gereeld hoofopskrifte in die nuusmedia haal!

Goeie rasseverhoudings spruit uit eerbied en begrip vir mekaar se andersheid. Politieke korrektheid steek ʼn stokkie daarvoor. Dis al te duidelik ʼn bedenklike poging om ons volk se geskiedenis as ʼn onreg van die verlede te brandmerk. Wie hom vir politieke korrektheid beywer, word deel van die probleem en telkens deur die ware toedrag van sake ontnugter.

Politieke korrektheid is ʼn bewustelike poging om taal te verpolitiseer en die aandag van flaters af weg te neem.   Moedswillige blindheid en ʼn hardkoppige weiering om die waarheid te erken, lê aan die wortel van hierdie dwaasheid. Dit skep ʼn gespanne atmosfeer met mense wat as’t ware op eiers loop uit vrees vir ʼn taalkundige doodsonde. Sommige vrees selfs om vir misdade wat hul nie gepleeg het nie aangespreek te word en raak gereeld verstrengel in die kokon waarin hulle hulself toegespin het!

Kinders word selfs op skool met die dun sop van politieke korrektheid gevoer in plaas van die vaste spyse van die waarheid. Dis ʼn spoedwal op die pad na die waarheid en slaag nooit daarin om die lig van enige staatkundige bedeling helderder te laat brand nie.

In die politiek gebeur niks toevallig nie. Politieke korrektheid verskil min van kommunisme. Dis ʼn selfaangestelde groep wagte wat hul idees wat hulle van kommunisme geërf het op ander afdruk. Dit wat op die omkeer van die sosiale en politieke orde van die verlede gebou word, stort altyd in duie. Ongelukkig is  geen onsinnigheid vir verwarde politici ooit ʼn hindernis nie!

Politieke korrektheid is ʼn filosofie wat lank gelede deur booswigte uitgedink is. Dis ʼn politieke fakkel wat aangegee is sonder dat mense van die dwaasheid van die aangeërs bewus was. Wie die minste weet, glo onsin die maklikste.

Politieke korrektheid strook nie met God se Woord nie. Dit slaag nie die toets om geregtigheid nie en vuur eerder ongeregtigheid aan. Een ding is seker - dit wat skadelik vir die Evangelie is, is skadelik vir almal!