AS DIE ROOILIGTE BRAND

Sedelike verval

Ds. A.E van den Berg

Inleiding

ʼn Volk se geestesgesondheid word aan sy sedelike peil gemeet. Van die 22 beskawings wat al van die wêreldtoneel verdwyn het, het 19 weens sedelike verval ten gronde gegaan. Dieselfde rooi ligte brand ook aan die suidpunt van Afrika. Indien die sweer van sedelose verrotting nie uitgesny word nie, sal die gat in die morele osoonlaag groter word en ʼn beskawing verdwyn.

Geen volk oorleef sonder sterk morele grondslae nie. Ons volk het in die verlede sy naam altyd in die diepte van sedelikheid geanker en min probleme met sedeloosheid ondervind. Daarna het verraderlike politici en onverskillige kerklui ʼn gees van ongebondenheid ontketen wat ongekende ontwrigting veroorsaak het. Niks wat sedelik verkeerd is, kan ooit polities reg wees nie en laat telkens booshede soos ʼn stofwolk oprys.

Dit wat deur eerbare mense tot stand gebring is, kan nie deur oneerbare mense voortgesit word nie. Sedelike beginsels is met die totstandkoming van die sg. reënboognasie oorboord gegooi om booswigte ter wille te wees en skadelike toegewings in die naam van vernuwing gemaak. Ook op kerklike gebied.

Kerke wat nie die duiwels van hul eie skeppings wou raaksien nie, is aan die sedelike verval van ons volk aandadig. Deur lelike dinge in die glanspapier van Christendom toe te draai, is die indruk geskep dat mense daarmee tevrede is en het ongebondenheid die godsdiens van ons land geword.

1.Keuses

Geen mens is egter tot ellende gedoem nie. Hy moet net reg kies. Dit wat met mense gebeur, weerspieël gewoonlik hul keuses en die lewe die somtotaal van sulke keuses. Ongelukkig maak baie mense verkeerde keuses en leef daarna so verkeerd dat dit onmoontlik is om gelukkig te wees, veral as hulle slawe van onreine drange word.

Daar is geen middelpaadjie tussen goed en kwaad nie. Wie die kwaad nie beveg nie, word daardeur oorwin en in sekere gevalle selfs gedood.   Die dorp van sedeloosheid lê altyd naby die stad van die dood:

My seun, luister na my wysheid, neig jou oor tot my insig .... want die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop .... maar op die end is sy bitter soos wilde-als, soos ’n swaard aan weerskante skerp....Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie” (Spr.5:1-8).

2. Reinheid

Reinheid is ʼn goddelike skat en ʼn rein gewete ʼn wonderlike geesteskompas.   As ʼn mens se gewete skoon is, is sy lewe skoon.   Dis die innerlike stem wat ons waarsku dat Iemand vir ons kyk.  Die gewete is die venster waardeur die lewe bekyk word. As dit vuil is, lyk alles vuil.

Niks laat ʼn mens beter as ʼn rein gewete voel nie. Dis nie net die gees nie maar ook die liggaam se beste genesing en soos ’n voortgesette Kersfees. Daarom slaap geen kussing so sag soos ʼn rein gewete nie en is geen skans sterker teen versoekings nie!

Rein gewetes word dikwels vir geld verkoop maar dit kan nooit daarmee gekoop word nie. ’n Skuldige gewete is ʼn ongenaakbare kastyder soos koning Dawid ná sy sedelike misstap en huurmoord van getuig:

“ ... Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag; want u hand was dag en nag swaar op my...” (Ps.32:1-4).

Dawid bevestig dat die pyn van ʼn slegte gewete die hel van ʼn lewende siel is.   Ja, geen kelder is so donker soos ʼn onrein hart en geen tronkbewaarder so ongenaakbaar soos ʼn skuldige gewete nie. Reinheid gee weer grootte aan die lewe waaruit die mooiste lig skyn.   Om rein te leef, hoef niemand slim of ryk te wees nie. Reinheid vertoon ewe goed in vodde sowel as satyn.

3. Versoeking

ʼn Rein lewe is soos ʼn vuur wat as dit aangesteek is, aan die gang bly. As dit geblus word, kom dit moeilik weer aan die gang.   Daarom is afdraaipaaie so gevaarlik want as dit die regte pad was, sou dit die hoofpad gewees het. Wellus laat baie mense verkeerde paaie vat en so ʼn gemors van die eerste deel van hul lewe laat maak, dat hulle vir die res van hul lewe daaronder gebuk gaan.  

Wees dus versigtig want wat met die verstand opgebou is, kan in ʼn oomblik deur wellus afgebreek word. Die mens is egter aan ongebondenheid uitgelewer nie.   Niks beskerm hom teen versoeking soos sy geloof en wil nie. As Satan jou beveel om te byt, moet jy nie na hom luister nie. Jy is mos nie sy hond nie!

Die reus voor jou is nooit groter as die God by jou nie. Jy moet oorwin.

“ .... die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers (Gen.4:17).

Wie in ʼn verkeerde ding beland, kom moeilik daaruit. Dis soos ʼn muisvalletjie; makliker in as uit.   As jy dus niks met die vrugte van sonde te doen wil hê nie, moet jy uit Satan se vrugteboord wegbly. Versoeking kom dikwels by deure in wat bewustelik oopgelaat is. Al smaak verbode vrugte lekker, verrot dit vinniger en maak altyd slegte konfyt. Vermy eerder die aas as om van die hoek ontslae te probeer raak!

4. Onverskillig

As sedelike beginsels versaak word, raak mense onverskillig en word dit donker in hul lewe - ’n maanlose nag sonder sterre.   Om besigheid met Satan te bedryf, loop altyd op ʼn verlies uit.   Wie dus nie met hom handel wil dryf nie, moet uit sy winkel wegbly. Om selfs op dun ys te skaats, kan jou in die warm water laat beland!

Onreinheid is ʼn gebuigde sleutel wat geen slot van vreugde oopsluit nie en ʼn doodskis van die siel. Sedelose mense verkoop hul eer op goedkoop markte, duik tot op die bodem van genot om meer klippe as pêrels te vind. Die pad na ware vreugde loop slegs oor die brug van reinheid. Mense se smarte verdwyn en vreugdes verskyn op hierdie pad. Op die verkeerde pad gebeur die teenoorgestelde; vreugdes verdwyn en smarte vermeerder!

5. Gehoorsaamheid

Gesonde sedes word nie sonder ʼn liefde vir God en gehoorsaamheid aan sy Woord gehandhaaf nie. In meetkunde is ʼn reguit lyn die kortste afstand tussen twee punte. Dis ook so in die sedelike lewe - van God na die mens. Reg of verkeerd word deur Bybelse beginsels bepaal. Om die regte dinge te doen, moet ons weet wat die regte dinge is. Daarvoor het ons die Bybel.

Wat onder God se beheer is, raak nooit buite beheer nie. Om homoseksualisme bv. as ʼn fundamentele reg te beskou, skaad eeue se sedeleer. God het die huwelik ingestel om Hom te verheerlik. Geen gruwel kan dit doen nie! Daarom straf Hy dit:

“Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar... sodat hulle geen verontskuldiging het nie... en hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword” (Rom.1:18-22).

6. Samelewing

ʼn Gemeenskap word deur lewens gevoed. Dis soos grond wat altyd iets oplewer. As dit nie blomme, groente of vrugte is nie, dan onkruid. So ook ʼn gemeenskap - reines blom en sedeloses besmet. God straf ʼn gemeenskap wat gruwels laat begaan:

“En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ’n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie.... mense wat — al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen” (Rom.1:28,32)

7. Leierskap

Geen land kan sonder edel leiers voorspoedig wees nie. Edelheid is die porseleinklei waarvan goeie leiers gemaak word en die geskiedenis van die mensdom dikwels die lewensbeskrywing van hul lewens. Die teenoorgestelde is ook waar; niks skaad ʼn volk soos sedelose leiers nie. Hul skandale loop op wiele wat maar al te graag deur die media geolie word!

8. Vryheid

Ongelukkig het ongebondenheid die godsdiens van ons tyd geword. Die lont wat deur onreinheid aangesteek is, brand kort duskant die kruitvat van die dood en het baie mense al ʼn vroeë dood laat sterf. Vryheid is nie losbandigheid nie. ʼn Slaaf van onsedelikheid is nie vry nie. Christus het sondaars juis vrygemaak om nie daaraan gebonde te wees nie:

As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees” (Joh.8:36).

Vryheid is die suurstof van die siel. Dis ’n pakket wat verantwoordelikhede en gevolge insluit en ʼn mengsel van geleenthede en beperkings wat op verantwoordelike keuses berus. Dis nie iets wat buite die mens lê en waarna gesoek moet word nie. Vryheid kom van binne!

9. Besinning

Min dinge gee soveel tevredenheid as om te besin en van onreinheid weg te stap. Onreinheid is soos vergiftigde brood; dit bevredig die honger, maar baar die dood. Dit neem mense na plekke waar hulle nie wil wees nie. Onreinheid hou hul langer as wat hy wil bly en kos hulle meer as wat hulle wil betaal.

Slot

Die sedelike verrotting in ons land moet beëindig word. Daar is nie ʼn regte manier om ʼn verkeerde ding te doen nie. Verkeerd bly verkeerd al doen almal dit en reg bly reg al doen niemand dit meer nie. Daar is geen tolgeld op die reguit pad van die lewe nie.   Suid-Afrika het ʼn behoefte aan mense wat daarop beweeg.   Daar is geen soeter klank as ʼn volk wat verkeerde dinge af wegstap nie!