REDDING DEUR GENADE ALLEEN

Ds A.E. vd Berg

“En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie” (Rom.11:6).

In 1910 is ʼn merkwaardige vrou in Albanië gebore en in 1997 op rype leeftyd van 87 jaar in Indië oorlede - Moeder Theresa, soos sy alom bekend was. Wat het haar so merkwaardig gemaak? Haar reuse barmhartigheidswerk wat haar selfs die Nobelprys vir Vrede kort voor haar dood laat ontvang het.

Ongelukkig getuig die toejuiging van die wêreld selde van God se goedkeuring. Na ʼn besoek aan die aanbiddingsplek van ʼn ou Babiloniese godin (die Swart Madonna) het sy haar huis op 18 jarige ouderdom by die Susters van Loreto aangesluit en haar ma en suster nooit weer gesien nie. Sy het die grootste deel van haar lewe in Indië gewerk en ook Indiese burgerskap verkry.  

Theresa het in 1950 die organisasie Sendelinge vir Liefdadigheid gestig. Dis ʼn groep Roomse vroue wat hul aan barmhartigheidswerk wei. In 2012 was daar meer as 4,500 nonne in 133 lande by dié organisasie betrokke. Hulle versorg armes, mense met VIGS, tering, melaatsheid en ander siektes. Dit het ook weeshuise, skole, sopkombuise en mobiele klinieke. Alle dienste is gratis. Wonderlik! Ja, goedheid is ʼn taal wat blindes kan sien en dowes kan hoor.

Tot en tot en met haar dood was Teresa in beheer van 517 sendingstasies in meer as 100 lande. Sy is ʼn paar jaar na haar dood deur die RK gekanoniseer en tot ʼn heilige verklaar. Katolieke bid heeltemal teenstrydig met die uitdruklike Bybelverbod tot heiliges; gevolglik ook tot Teresa!

Die vraag is: Waar is haar siel? Indien ʼn wêreldwye meningsopname gemaak sou word, sal meer as 90% van die mense sê dat dit in die hemel is. Waarom? Omdat sy sulke goeie werk gedoen het. Niemand betwyfel haar ongeëwenaarde toewyding nie; maar word ʼn mens op grond van goeie werke gered?

Wat sê die Bybel? Deur genade alleen. Soli gratia; een van die Hervorming se bekendste slagspreuke. Paulus skryf:. “ ... En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie...”(Rom.11:6).Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God” (Efes.2:8).

Niks wat ek uit myself doen, kan vir ʼn plek in die hemel sorg nie. Goeie werke wat nie met geloof vermeng is nie, kan selfs skadelik wees! Jesus waarsku: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk” (Mt.7:21-23).

Goeie werke is nie sonder meer geloofsdade nie. Wie nie tot bekering kom nie, gaan nie hemel toe nie. “ ... Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6). Daar is geen ander brug tussen God en mens nie; selfs nie opsienbarende barmhartigheidswerk nie!

Die RK verkondig nie die noodsaaklikheid van bekering nie. Sy sê dat God die kerk as die voertuig na die hemel beskik het. Dis die middelaar tussen Christus en sondaars en derhalwe God se universele sakrament van genade. Daarom is die aanneming (confirmation) ʼn sakrament in die RK. Gevolglik moet jy net sorg dat jy ʼn lidmaat word en by die voorskrifte van die kerk hou. Die kerk sorg vir jou plek in die hemel. Miljoene mense glo dit. Dis die grootste leuen van alle tye en ʼn set van Satan om mense uit die hemel te hou!

Daarom het die ou Hervormers die RK se slagspreuk dat daar geen saligheid buite Rome is nie, met veragting verwerp. Rome sê dat as jy nie lidmaat van die RK is nie, jy hel toe gaan. Niks kan verder van die waarheid wees as dit nie! Dis bedrog want die waarheid is net anders om!

Die pad na die hemel is smal. Dis nie vir wiele nie maar vir voete gemaak. Geen kerk kan jou daarheen vervoer nie. Moenie deur ʼn maatskaplike evangelie van “goed doen aan ander” verblind word nie. Werke sonder die bekering lyk goed veral onder die dekmantel van ʼn kerk. Dis ʼn slegte oorkleed!

Ware godsdiens anker in genade. Godsdiensnamaaksels is bitter skadelik. Dit laat mense van godsdiens hul God maak i.p.v. om van God hul godsdiens te maak. En dis juis hier waar Protestantisme radikaal van Katolisisme verskil.

Die groot verskil is in die siening van genade. Die RK leer dat genade iets is wat God d.m.v. die kerk en haar sakramente as’t ware in sondaars inspuit. Dit stel hulle in staat om goeie dade te verrig. Goeie dade kan jou red.   Die Bybel leer anders; sondaars word deur geloof alleen gered.  

Rome leer dat sondaars God se genade slegs deur lidmaatskap en deelname aan sakramente verkry.   Daarom is daar volgens Rome geen redding buite haar nie.   Wie nie aan haar behoort nie, gaan hel toe.

Die RK dwaal met haar leer oor hoe ʼn mens in die hemel kom. Sy sien dit as iets wat sondaars kan verwerf.   Dis as’t ware vergoeding vir goeie werke wat op aarde gedoen is.   Die Bybel praat baie anders oor hoe ʼn mens in die hemel kom.   Let op die misdadiger aan die kruis wat redding ontvang het. Hy het nie aan ʼn kerk behoort, sakramente gebruik of goeie werke gedoen nie, inteendeel hang hy daar as gevolg van verkeerde werke, maar word slegs op grond van sy bekering gered. Hy het niks van sy saligheid verdien nie!

Benewens sondaars se bewustelike omdraai na Jesus kan goeie werke, al is dit hoe groot, ons red nie: “En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is” (Rom.3:23). Die RK dwaal as sy goeie werke as een van die pilare van redding verkondig.   As jy jou kind laat doop, is dit ʼn goeie werk. As jy die misoffer bywoon, is dit ʼn goeie werk, As jy bieg, is dit ʼn goeie werk.   Alles draai om die as van goeie werke.   Vir Jesus se genade is daar geen plek nie.  

Rome is op die verkeerde pad.   Hierdie pad voer sondaars ver verby die hemel. Daar is ʼn gesegde wat lui dat alle paaie na Rome lei. Beslis nie die pad na die hemel nie!   Dank God vir sy kragtige ingryping met Protestantisme wat mense op die regte pad na die hemel gelei het.

Christus het sy kerk deur klein groepies Skrifgetroue gelowiges bewaar wat later tot ʼn reuse kerkhervorming in die 16de eeu gelei het. Protestantisme was soos ʼn vars bries in ʼn bedompige kamer en ʼn welkome terugkeer na die ware kerk met haar vaste geloof en geseënde eenvoud. Christus het verhoed dat die Skrifwaarheid in die stortvloed van Roomse afgodery wegspoel. Daarom deel ons met groot vreugde in hierdie terug-na-die-Bybel-ommekeer wat jaarliks in Oktober herdenk word.  

Ten slotte weer die vraag: Waar is moeder Teresa se siel?   Ek oordeel nie, maar weet op grond van God se Woord dat niemand op grond van sy goeie werke alleen, hemel toe gaan nie. Ek vertrou dat God vir Moeder Teresa genadig was en dat sy t.s.v. haar kerk se dwaling wel die persoonlike bekering tot Jesus gesmaak het. Sal dit nie tragies wees indien sy wat sulke wonderlike werk gedoen het, se siel nie in die hemel is nie!