NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Alles in ons land is bedorwe; politiek, kerk, kultuur, handel, ja, alles!   Nêrens gaan dit beter as in die verlede nie.     Dis die gevolg van die Christengrondwet wat met ʼn sekulêre een vervang is en die Tien Gebooie met ʼn Handves van menseregte!  Dit laat ʼn mens aan die woorde van Ps.2 dink:  “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (:2,3).  Suid-Afrika het met iets anders as die nag donker geword!

AS DIE WAARHEID VERTRAP WORD (3)

Ds Andrè vd Berg

“Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie” (1 Joh.2:18,19).

Min dinge ontstel ʼn gelowige meer as leuens wat vanaf kansels as die waarheid verkondig word nie.   Dis ʼn ou probleem in die kerk: “Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer ... en baie sal hulle verderflikheid navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet.2:1,2).

Paulus skryf: “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg ..... Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat .....” (Hand.20:28-31).

 

Jesus waarsku: “As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! — moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê” (Mt.24:23-25).

Dwaalleraars was nog voor die voltooiing van die NT in die meeste gemeentes werksaam omdat hulle aanvanklik ter goeder trou as medegelowiges aanvaar is.  Hul misgissing het ʼn wrede ontnugtering geword! Paulus sê: “...en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess.2:10).

Wie die waarheid leer ken en dan bewustelik vertrap, verbreek sy verhouding met God soos met ʼn egskeiding.  Dis onomkeerbaar: Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het — om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak” (Hebr.6:4-6).

Dwaalleraars word nie maklik geëien nie.  Alle duiwels het nie gesplete hoewe nie.   Satan maak van duiwels engele in mense se oë: “...mense wat ʼn gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het” (2 Tim.3:5). 

Dwaalleraars is soos heuningbye - heuning in die bek en ʼn angel aan die stert.  Hulle oortuig mense dat die pad na die hel dié na die hemel is. Hoe growwer die leuen, hoe gladder die bek!  En baie sal hulle veranderlikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet.2:2).  

Daarom het Jesus mense teen die kerkmisleiding van sy tyd gewaarsku: “Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe” (Mt.7:15).Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is” (Mt.23:27).

Judas skryf in vers 4 van sy sendbrief dat die dwaalleraars nie van buite die kerk gekom het nie, maar vanuit haar boesem en noem hulle skandvlekke (:12).  Die Griekse woord wat hy hier gebruik, verwys na gevaarlike rotsriwwe net onder die oppervlak waarteen skepe kan vergaan. Wie hom met dwaalleer ophou, loop hom teen leuens te pletter! Paulus skryf in dieselfde trant: “ ... Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely” (1 Tim.1:19).  

Wat destyds in die vroeë kerk gebeur het, gebeur tans weer - net baie erger.  Pas dus op vir dwaalleraars.  Vyande in uniforms is minder gevaarlik as dié met togas aan! Nogtans sien mense dit nie raak nie.  Sommige dwalings hang so ver onder togas uit dat dit soos ʼn sirkustent lyk wat saamgesleep word!  Waarom sien mense dit nie raak nie?  Omdat hulle dit nie wil raaksien nie!

Op die vraag wat dwaalleer vir sommige mense so aanloklik maak, is daar verskeie antwoorde.  Judas verwys in sy Sendbrief na een daarvan - wellus: “Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.  Dit is hulle wat skeuring maak” (:17-19).  Die verwarring wat die ontsondiging van homoseksualisme in kerkkringe bring, is ʼn sprekende voorbeeld hiervan! 

Godsdiens is ʼn goeie wapenrusting, maar ʼn slegte oorkleed waarmee talle booshede al verskuil is:  Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ’n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan” (Judas:7).

Paulus skryf oor die verband tussen dwaalleer en wellus:  Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ’n aanleiding vir die vlees nie ” (Gal.5:13).  Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel” (Tit.1:15).  

Petrus waarsku gelowiges om die vryheid waarmee Christus hulle vrymaak nie te misbruik nie: “... nie asof julle die vryheid het as’n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God” (1 Pet.2:16).  Hy waarsku dat dwaalleraars se beloftes ydel is: Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; want waar ’n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ’n slaaf geword”. Hy waarsku gelowiges teen welsprekende dwaalleraars: “Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle mense deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid ....”(2 Pet.2:18).

Die laaste gelowiges gaan baie moeilike tye beleef omdat dit amper middernag op die horlosie van die wêreld is.   En as hierdie klok slaan, kom Jesus op die wolke. In die gelykenis van die 10 maagde sê Jesus: “En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet” (Mt.25:6). Johannes sê: “Kinders, dit is die laaste uur...”  Alles is in plek vir Jesus se tweede koms – die wêreld is boos, kerke ontspoor, gruwels word goedgepraat, ja, die Satan is losgelaat!

En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei ... hulle getal is soos die sand van die see” (Openb.20:7,8).

Satan was eeue lank ingebind.  Net voor die wederkoms word hy losgelaat om sy laaste slag te slaan en terselfdertyd ook onwetend ʼn werktuig in God se hand word om die laaste kaf van die koring te skei.  Gelukkig is elkeen wat voor hierdie tyd in die Here sterf!

Hierdie laaste stryd vir die waarheid mag geen gelowige ontmoedig nie.  God het spesifieke gelowiges vir hierdie spesifieke tyd spesifiek as die laaste getuies uitgekies. Is jy een van hulle? 

As die waarheid vertrap word 

3

“Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie” (1 Joh.2:18,19).

Min dinge ontstel ʼn gelowige meer as leuens wat vanaf kansels as die waarheid verkondig word nie.   Dis ʼn ou probleem in die kerk: “Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer ... en baie sal hulle verderflikheid navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet.2:1,2).

Paulus skryf: “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg ..... Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat .....” (Hand.20:28-31).

Jesus waarsku: “As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! — moet dit nie glo nie. Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê” (Mt.24:23-25).

Dwaalleraars was nog voor die voltooiing van die NT in die meeste gemeentes werksaam omdat hulle aanvanklik ter goeder trou as medegelowiges aanvaar is.  Hul misgissing het ʼn wrede ontnugtering geword! Paulus sê: “...en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie” (2 Thess.2:10).

Wie die waarheid leer ken en dan bewustelik vertrap, verbreek sy verhouding met God soos met ʼn egskeiding.  Dis onomkeerbaar: Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het — om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak” (Hebr.6:4-6).

Dwaalleraars word nie maklik geëien nie.  Alle duiwels het nie gesplete hoewe nie.   Satan maak van duiwels engele in mense se oë: “...mense wat ʼn gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het” (2 Tim.3:5). 

Dwaalleraars is soos heuningbye - heuning in die bek en ʼn angel aan die stert.  Hulle oortuig mense dat die pad na die hel dié na die hemel is. Hoe growwer die leuen, hoe gladder die bek!  En baie sal hulle veranderlikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet.2:2).  

Daarom het Jesus mense teen die kerkmisleiding van sy tyd gewaarsku: “Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe” (Mt.7:15).Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is” (Mt.23:27).

Judas skryf in vers 4 van sy sendbrief dat die dwaalleraars nie van buite die kerk gekom het nie, maar vanuit haar boesem en noem hulle skandvlekke (:12).  Die Griekse woord wat hy hier gebruik, verwys na gevaarlike rotsriwwe net onder die oppervlak waarteen skepe kan vergaan. Wie hom met dwaalleer ophou, loop hom teen leuens te pletter! Paulus skryf in dieselfde trant: “ ... Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely” (1 Tim.1:19).  

Wat destyds in die vroeë kerk gebeur het, gebeur tans weer - net baie erger.  Pas dus op vir dwaalleraars.  Vyande in uniforms is minder gevaarlik as dié met togas aan! Nogtans sien mense dit nie raak nie.  Sommige dwalings hang so ver onder togas uit dat dit soos ʼn sirkustent lyk wat saamgesleep word!  Waarom sien mense dit nie raak nie?  Omdat hulle dit nie wil raaksien nie!

Op die vraag wat dwaalleer vir sommige mense so aanloklik maak, is daar verskeie antwoorde.  Judas verwys in sy Sendbrief na een daarvan - wellus: “Maar julle, geliefdes, moet die woorde onthou wat tevore gespreek is deur die apostels van onse Here Jesus Christus, dat hulle vir julle gesê het: In die laaste tyd sal daar spotters wees wat volgens hul eie goddelose begeerlikhede wandel.  Dit is hulle wat skeuring maak” (:17-19).  Die verwarring wat die ontsondiging van homoseksualisme in kerkkringe bring, is ʼn sprekende voorbeeld hiervan! 

Godsdiens is ʼn goeie wapenrusting, maar ʼn slegte oorkleed waarmee talle booshede al verskuil is:  Soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ’n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan” (Judas:7).

Paulus skryf oor die verband tussen dwaalleer en wellus:  Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ’n aanleiding vir die vlees nie ” (Gal.5:13).  Alle dinge is rein vir die reines; vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel” (Tit.1:15).  

Petrus waarsku gelowiges om die vryheid waarmee Christus hulle vrymaak nie te misbruik nie: “... nie asof julle die vryheid het as’n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God” (1 Pet.2:16).  Hy waarsku dat dwaalleraars se beloftes ydel is: Hulle belowe vryheid aan hulle, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is; want waar ’n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ’n slaaf geword”. Hy waarsku gelowiges teen welsprekende dwaalleraars: “Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle mense deur begeerlikhede van die vlees en ongebondenheid ....”(2 Pet.2:18).

Die laaste gelowiges gaan baie moeilike tye beleef omdat dit amper middernag op die horlosie van die wêreld is.   En as hierdie klok slaan, kom Jesus op die wolke. In die gelykenis van die 10 maagde sê Jesus: “En middernag was daar ’n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet” (Mt.25:6). Johannes sê: “Kinders, dit is die laaste uur...”  Alles is in plek vir Jesus se tweede koms – die wêreld is boos, kerke ontspoor, gruwels word goedgepraat, ja, die Satan is losgelaat!

En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei ... hulle getal is soos die sand van die see” (Openb.20:7,8).

Satan was eeue lank ingebind.  Net voor die wederkoms word hy losgelaat om sy laaste slag te slaan en terselfdertyd ook onwetend ʼn werktuig in God se hand word om die laaste kaf van die koring te skei.  Gelukkig is elkeen wat voor hierdie tyd in die Here sterf!

Hierdie laaste stryd vir die waarheid mag geen gelowige ontmoedig nie.  God het spesifieke gelowiges vir hierdie spesifieke tyd spesifiek as die laaste getuies uitgekies. Is jy een van hulle? 

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1364 gaste aanlyn