NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"...my seun, wees gewaarsku; aan baie boeke maak kom geen einde nie, en baie studie is vermoeiing van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense." – Prediker 12:12-13

WIE IS JESUS? (2)

Ds A.E. van den Berg

2. Jesus is God met mag oor die dood

“...en ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring deur Hom aan ’n kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat Hy sou verskyn nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies was, aan ons wat met Hom saam geëet en gedrink het nadat Hy uit die dode opgestaan het”(Hand.10:39-41).

Het Jesus uit die dood opgestaan soos wat die Skrif en die belydenisskrifte leer of was dit ʼn klug soos ongelowiges en verraderlike teoloë vandag voorgee?   Nee, Jesus het wel uit die dood opgestaan. Talle ooggetuies het dit destyds bevestig.   Die wonder van sy opstanding uit die dood bevestig sy aanspraak dat Hy waarlik God is.   Indien Hy nie uit die dood opgestaan het nie, sou die Christendom moontlik verdwyn het.    Jesus se opstanding uit die dood is een van die grootste heilsfeite van die Christendom waardeur Jesus sy mag en oorwinning oor die dood getoon het. Hy het werklik fisies opgestaan. Talle van sy volgelinge het na sy opstanding aan Hom geraak. Ander het saam met Hom geëet.  

Ongelukkig word hierdie kernheilswaarheid in talle vrysinnige teologiese skole en Sinodes bevraagteken. Sommige teoloë ontken dit selfs openlik sonder om leertug op hulle toe te pas!   Indien Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, sou dit ernstige gevolge vir die Christendom gehad het. Dit sou ʼn streep deur alles wat Hy van Homself gesê het, getrek het. Dit sou dit die sin van die lewe en werklikheid van die mens se ewige eindbestemming in gedrag gebring het.  

Gelowiges glo vas dat Jesus uit die dood opgestaan het. En dit gee aan hulle ʼn eindelose hoop.   Vir ongelowiges beteken dit egter ʼn hopelose einde!   Jesus se opstanding uit die dood is ʼn kerngebeure. Indien dit nie gebeur het nie, was Jesus niks beter as enige ander godsiensleier wat geleef, gesterf en begrawe is nie. Daarom getuig sy opstanding onteenseglik van sy goddelikheid en maak dat die Christendom van alle ander godsdienste verskil.   Al die leiers is dood sonder dat een uit die dood opgestaan het.

Daar is vier moontlike verklarings vir Jesus se opstanding uit die dood.

 1. Dat Hy in werklikheid nooit aan die kruis gesterf het nie; wel baie gely, maar later herstel het
 2. Dat die verhaal van sy opstanding ʼn opgemaakte storie was
 3. Dat die dissipels aan sinsbedrog gely het en

(iv)         Dat Jesus wel uit die dood opgestaan het soos wat die Bybel getuig.

Die graf waarin Jesus se liggaam neergelê is, was dié van Josef van Arimathéa. Hy was ʼn gesiene Joodse raadslid.   Dat sy naam genoem word, bevestig dat hy wel geleef het. Was dit nie daarvoor nie, sou die Jode die opstandingsgebeure onmiddellik as bedrog afgemaak het. Dit sou ook die einde van die berig oor die leë graf gewees het.

Om seker te maak dat Jesus aan die kruis sterf, het ʼn soldaat ʼn spies in Jesus se sy gesteek. Daarna is sy liggaam afgehaal, na ʼn graf gedra en met ʼn swaar klip toegemaak.   As verdere voorsorgmaatreël is Jesus se graf 24 uur per dag deur ʼn Romeinse wag bewaak sodat niemand ongemerk sou kon ingaan nie.   Daarom het die leë graf Jesus se teenstanders so ontstel, dat hulle die storie dat sy liggaam in die geheim deur die dissipels weggeneem is, opgedis het.

Kon Jesus se liggaam enigsins gesteel gewees het? Nee, met ʼn opgeleide Romeinse wag wat uit 4-16 man bestaan het, was dit volstrek onmoontlik. Wagte wat destyds met ʼn waak misluk het, is dood gemaak.   Gevolglik was dit onmoontlik om verby so ʼn wag-eenheid te sluip, ʼn twee ton steen weg te rol en ʼn liggaam weg te neem. Desondanks is die klip weggerol, maar nie met mensehande nie!

Indien Jesus se liggaam wel deur sy dissipels weggedra is, sou Hy nie na drie dae aan die vroue wat na sy graf besoek het, verskyn het nie.   Daarna het Jesus vir die 40 dae aan talle mense verskyn. Petrus getuig hiervan:

“...en ons is getuies van alles wat Hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het Hom omgebring deur Hom aan ’n kruishout op te hang. Hom het God op die derde dag opgewek en beskik dat Hy sou verskyn nie aan die hele volk nie, maar aan getuies wat deur God vantevore verkies was, aan ons wat met Hom saam geëet en gedrink het nadat Hy uit die dode opgestaan het” (Hand.10:39-41).

Paulus skryf aan die Korintiërs:

“Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte; en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf. Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels; en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene”(1 Kor.15:3-8).

Indien daar nie ʼn opstanding was nie sou Paulus dit nie vir die Korintiërs gesê het nie.   Paulus sy hele betoog voor die Joodse raad het oor die opstanding van Jesus uit die dood gegaan. Niks anders nie.  

Die berig dat Jesus uit die dode opgestaan het, het soos ʼn skokgolf deur Judea en ander streke getrek.   Baie mense het nie daarvan gehou nie.   Dis vandag nog so.   Dis waar al die pogings om dit weg te redeneer vandaan kom, die een aanslag sterker as die ander, selfs vanuit ontspoorde kerke. Niks kan en sal ooit die feit dat Jesus die dood oorwin en opgestaan het vernietig nie!

Jesus se opstanding het nuwe hoop vir sy volgelinge gebring.   Hulle het nie langer oor Hom gerou nie. Hy het vooraf vir hulle gesê dat Hy deur ʼn dissipel in die groep verraai gaan word, erge lyding sou verduur, ʼn kruisdood sterf en drie dae later uit die dood opstaan. Alles het waar geword; ʼn duidelike bewys dat Hy wel die Messias is. Daarna het die dissipels nie langer weggekruip nie en vreesloos getuig dat Jesus tot in ewigheid lewe.

Jesus se opstanding uit die dood is die sterkste getuienis van sy godheid. Dis ʼn geskiedkundige feit wat die gang van die geskiedenis vir altyd verander het.

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon” (Rom.8:11).).

Dis ook gelowiges se waarborg dat daar wel lewe na die dood is en dat niemand Jesus tevergeefs dien nie:

As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense” (1 Kor.15:19).

Gelowiges leef met die belofte en volle versekering van ʼn ewige lewe saam met Hom wat God is:

Werp dan julle vrymoedigheid, wat ’n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog ’n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe “ (Hebr.10:36-39).

Jesus se opstanding uit die dood getuig van God se mag oor die dood:

En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?” (1 Kor.15:54.55).

Indien Jesus nie uit die dode opgestaan het nie, sou sy dissipels ontnugterd en mismoedig na hulle ou lewe teruggekeer het - minus enige saligmakende geloof. Daarom was Jesus se opstanding uit die dood ʼn inspuiting vir die nuwe geloof wat spoedig in die wêreld versprei het. Selfs Jakobus, Jesus se skeptiese broer, het eers na sy opstanding tot bekering gekom en die leier van die eerste gemeente in Jerusalem geword.

Benewens ʼn bekwame geneesheer was Lukas ook ʼn befaamde geskiedskrywer. Sy verslag van die verloop van die Christendom is in Hand.4-5 opgeteken:

“En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit ... En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd ... en gesê: Wat moet ons met hierdie manne doen? ... en die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was ...en hulle was met nydigheid vervul, en hulle het die hande aan die apostels geslaan en hulle in die openbare gevangenis gesit ... Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring...En nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hul laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die Naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan”.

Die opstanding van Jesus uit die dode op die eerste dag van die week het so ʼn impak op die gelowiges gehad, dat hulle voortaan nie meer die Joodse sabbat nie maar die eerste dag van die week, die dag van Jesus se opstanding, as rusdag begin vier het.   Hulle het dit die dag van die Here genoem. Johannes het die openbaring op ʼn Sondag ontvang:

“Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ʼn groot stem gehoor...” (Openb.1:9).  

Dank God vir die opstanding van Jesus want daarsonder sou die kerk nooit kon groei nie.

Slot volg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1099 gaste aanlyn