GOD LAAT MY GLO

Ds A.E. vd Berg

Dit is ’n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word” (1Tim.4:9).  

“Die geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die dinge wat ons nie sien nie” (Hebr.11:1).

Wat is vandag 100% betroubaar? Baie dinge wat al as betroubaar gereken is, was nie.   Dink aan beleggingskemas wat op die ou einde onbetroubaar was. Onbetroubaarheid het ook kerk en politiek besmet.Mense is mislei om die leuen vir die waarheid en die waarheid vir die leuen aan te sien!

Heidene is egter die onsekerste van alle mense. Hulle het duisende jare gelede al geglo dat die son opkom en die maan ’n sekere siklus voltooi waarvolgens hulle geplant en geoes het. Hulle het dit egter as geheimsinnige kragte gesien wat deur gode beheer is. Daarom is daar aan hulle offers vir die vrugbaarheid van plant en dier gebring om hulle te paai om voorspoed te verseker.

Niks het sedertdien verander nie. Luister hoe praat mense oor die lewe; alles is ’n waagstuk.  Dis bv. ’n dobbelspel om te boer.   Jy sit saad en kunsmis in die grond en hoop dat daar reën en ’n oes gaan wees.   So ook om te studeer. Dit  kos baie en dan is jy nie eens seker of jy in hierdie onreg-bedeling werk gaan kry nie. Die hele lewe is ’n dobbelspel. Karl Barth het gesê: Om in God te glo, is ’n sprong in die donker; komende van ’n teoloog!

Wat is dan betroubaar? Die Bybel? Baie teoloë bevraagteken dit deesdae en sê dat die OT net ’n samestelling van ou verhale is wat die Jode vir hul kinders om kampvure vertel het – mitologie.   Gevolglik moet die Bybel ontmitologiseer word. Die Bybel is nie die Woord van God nie, die Woord van God moet in die Bybel gesoek word; waarheid moet van verdigsel geskei word. Die probleem is: Wie besluit daaroor en wat bly oor? Watter waarborg het ons dat dit wat oorbly 100% betroubaar is?

Sekere teoloë sê bv. dat Paulus nie geweet het waarvan hy praat toe hy teen homoseksualisme geskryf het nie. Selfs die belydenisskrifte word as verouderde Calvinistiese idees afgemaak. Tutu het reeds in 1980 gesê dat hy nie aan die maagdelike geboorte van Jesus glo nie. Jesus was ’n doodgewone kind wat eers later in sy lewe van sy heilige roeping bewus geword het. Hy het ook nie werklik uit die dood opgestaan nie, maar slegs in die harte van die dissipels. Verskriklik, komende van ʼn gewese kerkleier! Wat is die gevolg van so ʼn verwronge siening? Dat Jesus nie God en ook nie Verlosser kan wees nie!

Die stroom van Skrif-kritiek word al hoe sterker en so tipies van ’n wêreld vir wie daar geen God, geen betroubare Woord, geen belydenis of iets is wat 100% vasstaan nie. Hulle wil God nie ken of iets oor Hom sê, behalwe as hulle verwonderd na asems snak of vloek nie; dan is sy Naam op miljoene lippe!

Hoe moet gelowiges die geloof behou as kerke ontspoor? Die antwoord lê in die woorde van Josua aan sy volk: “...maar ek en my huis, ons sal die Here dien” (Jos.24:15). Huisgesinne sal God baie sterker moet begin dien!

Wat godsdiens betref, het ons dit in die verlede te maklik gehad. Christendom is as’t ware met ’n lepel ingegee. Op skool was daar Bybel-periodes, Sondae is kerk en Sondagskool toe gegaan. Miskien was daar nie werklik honger na die Woord nie. So asof mense teë geraak het vir die Bybel, die kerk en sy dinge.

Christendom was te maklik bekombaar. Duisende Bybels het by skole in pakkamers stof lê en vergaar. In hospitale was daar ’n Bybel by elke bed. In elke dorp was daar ’n kerk of meer waar eredienste gehou is. Dis iets van die verlede. Vandag word amperse konserte aangebied om mense kerke toe te lok.

Gevoelsgodsdienste is aan die orde van die dag; kragtoertjies en kulkunsies die lot; alles om mense te vermaak. God se heiligheid en Bybelse standaarde word afwaarts getrek. Mense klim nie op na God toe nie, Hy word eerder neergehaal na die mens en sy giere toe.

Die aptyt wat volksgenote vir fop-godsdienste ontwikkel het, is ontstellend, veral as mense leuens as betroubare woorde beskou en selfs verdedig. Mense het tevrede geword met die skrale dieet wat gebied word; kleurryke poedings, maar met ’n hoofgereg wat so goed as geen geestelike kilojoules bevat nie.

Ons kan nie van ’n heidenstaat verwag om Christenwaarhede te bewaar nie.   Ons kan nie van eerbare kerke verwag om mense te dwing om die waarheid lief te kry as hulle ’n aptyt vir dwaalleer ontwikkel het nie. Kortom: Ons moenie van die staat of die kerk verwag om dit te doen wat onsself moet doen nie.

As ons nie self glo en ons geloof ernstig gaan uitleef nie, sal niemand dit vir ons doen nie.  Ons moet self sorg om op Sondae saam met medegelowiges na die Woord te kom luister. Ons moet die Bybel leer ken om kapsie teen dwaalleer te kan maak.   Ons moet sorg dat ons skole God en ons volkswaardes eerbiedig. Kortom: Ons moet as gesin die Here baie ernstiger dien!

Ek kan nie bewys dat God bestaan nie. Ek kan net glo dat Hy my Hemelse Vader is en wat kerk betref, mense bymekaarmaak wat bymekaar hoort. Geen kragtoertjies of kulkunsies kan my ooit oortuig om te glo dat ek in lewe en in sterwe aan God behoort nie. Net God kan my laat glo!

Niks kan my ooit oortuig dat dit wat in die Bybel staan, alles waar is nie. Jare gelede het ’n Jood ’n boek geskryf Die Klippe sal dit Uitroep. Hy het aan die hand van opgrawings probeer bewys dat die OT reg is. Ook dit as sodanig sal geen mens laat glo nie. Om werklik te glo, het ons die Heilige Gees nodig. Slegs die Gees kan my laat glo dat elke woord wat in die Bybel staan, waar en betroubaar is soos wat Paulus aan ’n jong Timoteus skryf.

As u my sou vra watter bewys ek het dat God bestaan en deur die Bybel met mense praat, sal ek eerlik moet antwoord dat ek geen bewys het nie.   As ek wetenskaplike bewyse vir God se bestaan en die betroubaarheid van sy Woord gehad het, was dit nie nodig om te glo nie, want dan was dit onbetwisbaar bewys. Maar nou glo ek omdat ek nie anders kan nie. God laat my glo en dis vir my meer as genoeg!