DIE ROOMS-KATOLIEKE KERK...

... SE VERLOËNING VAN CHRISTUS

Dr JJ Snyman

Wanneer ‘n kerk deur die Judaïsme as ‘n “vriend” beskou word en gemeensaak maak met hierdie Joodse geloof, dan behoort sy lidmate hulle lidmaatskap daarvan ernstig te oorweeg.

In die afgelope aantal dekades en veral sedert die pousdomme van Johannes Paulus II en Benedictus XVI ná hom, is gesien hoe die Rooms Katolieke kerk (RKK) buig voor die Judaïsme en in die proses Christus verloën het.

Laat my begin deur te sê dat Benedictus in sommige kringe gebrandmerk is as ‘n “Nazi”. Die taktiek was natuurlik om hom, nes met Donald Trump tans, op sy tone te hou. Brandmerk hom terwyl jy weet jy’t niks van hom te vrees nie! Plaas hom op die agtervoet en hy sal nog verder buig as sy voorganger.

 

Kom ons kyk bietjie na die uitsprake van beide.

Benedictus het gesê dat die Joodse messiaanse verwagting nie tevergeefs is nie en vir Christene ‘n kragtige stimulant kan word om hulle eie eskatologiese verwagtings vir hulle geloof lewend te hou. Volgens Benedictus sal vir Christene die een wat kom “thetraits of Jesus” hê. Dus nie Jesus nie, maar iemand soos Hy. Nou toe nou! Behalwe dat laasgenoemde stelling onwaar is en reeds ‘n verloëning van Christus daarstel is eersgenoemde stelling veel erger. Die Judaïsme verwag geen verlosser nie; hulle het hulleself verlos. Hulle het Jesus, Wie hulle weet die Verlosser is, verwerp. Benedictus weet dit ook.

Kom ons kry net weer ‘n paar feite reggestel oor die Judaïsme:

  • dit is nie ‘n geloof in God met as basis, die Ou Testament nie;
  • die Talmoed is die gesagsbron van die Judaïsme;
  • die Talmoed beskryf Maria as ‘n hoer, Jesus as ‘n hoerkind, dat Jesus in menslike uitwerpsel in die hel brand en dat sy dood verdraaid was;
  • deur die Ou Testament te verwerp, netsoos die Judaïsme die Nuwe Testament verwerp, word God en Christus verwerp.

As Jesus hulle verwerp het (Matt 23:15 en Johannes 8), waarom moet ons vandag ‘n ander standpunt hê?

Pous Johannes Paulus II weer kan as ‘n hedendaagse Judas Iskariot beskou word. Hy het in ‘n sinagoge saam met Jode gebid. Hy het hierdie optrede van hom as een van sy grootste ekumeniese suksesse beskou.

Hy is ook op rekord dat hy die vertalings van die Nuwe Testament, waar die Jode blameer word vir die kruisiging van Jesus, gekritiseer het as onregverdig.

Wat ‘n infame leuen en stuk bedrog deur hierdie pous!

Hy wil met een stelling die ganse Nuwe Testament herskryf en Jesus se eie veroordelings van die Jode tot niet maak.

Verder spog die Talmoed daarmee dat die Jode Jesus laat kruisig het (Sanhedrin 43a). Wat staan in 1 Thes 2: 14 – 15 van Johannes Paulus II se Bybel?

Vandag se Jode van Israel (die oorgrote meerderheid) is weliswaar nie fisiese afstammelinge van die Jode van twee duisend jaar gelede nie, maar wel die geestelike afstammelinge. Deur hulle eie optrede het hulle vir hulleself die kleed aangetrek dat Jesus se bloed oor hulle ook mag kom.

Die voorloper van die Talmoed, die oorlewinge, is deur Jesus self verwerp (Markus 7: 1-13). Volgens die RKK – “Christians who yield to anti-Judaism offend God and the chrurch itself”.

Dus, deur standpunt teen die Judaïsme in te neem word deur die Here geminag. So wat dan van Jesus? Dis mos loutere onsin!

Maar nou by die eintlike vraag. Wie word dan aanbid in die RKK as hulle leiers buig voor die Judaïsme? Beslis nie Jesus Christus nie. Die RKK is besig om soos Pontius Pilatus die Christene van die RKK aan die Jode uit te lewer. Christus is verloën in die proses.

As die Christendom, Rooms Katoliek en Protestant, eers die Judaïsme ter wille geword het, het die sinagoge van Satan geseëvier.