MAAK REG TERWYL JY TYD HET

Ds AE van den Berg

Lees reeks by Artikels: Ds Andrè vd Berg 

En as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” Openb.20:15

Die Bybel sê dat daar ‘n einde aan die wêreld kom.  Dis byna ondenkbaar om te dink dat die aarde gaan ophou bestaan, maar dit gaan!   En dis nie baie ver nie.

  Alhoewel ons nie die datum weet nie, gee Jesus wel tekens as ‘n aanduiding dat die tyd naby is.  Met die hemelvaart maak die engele ‘n groot belofte: “Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom sien wegvaar het” (Hand.1:11).

Hoe kom Jesus?  As ‘n Regter.  Openbaring is duidelik hieroor.  Met sy eerste koms het Jesus as ‘n nederige dienskneg gekom.  Met sy tweede kom Hy as Regter en dit gaan vreeslik wees: “En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het....” (Openb.20:11).    Ook ‘n elfde vers.

Wanneer dit gebeur, is alles op die aarde weg.  Tyd het nie gaan stilstaan nie, maar het ophou bestaan.   Die mensdom bevind hom alreeds in die ewigheid.  Almal wat sedert die skepping op aarde geleef het, staan in hulle biljoene voor die groot wit troon.  Hulle wag soos beskuldigdes in die beskuldigdebank vir die oordeel van Christus.

Dan neem Jesus sekere boeke ter hand; die boeke van die oordeel.  So ook ‘n ander een wat van die ander verskil – die boek van die lewe.   Die boeke van die oordeel vorm die klagstaat en daar is baie.  Daarteenoor staan die boek van die lewe – enkelvoud.

Wat leer dit ons?  Dat daar baie meer mense in die hel gaan wees as in die hemel!  “Gaan in deur die nou poort want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Mt.7:13,14).  Hierdie lewe is die ewige lewe.  Daarom word die boek ook die boek van die lewe genoem omdat dit wedergeborenes op die oordeelsdag toegang na die hemel sal bied.

Hierdie dag kom vir seker!  “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad” (2 Kor.5:10).   Die mens word volgens sy werke geoordeel: “En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke” (:12).  Elke mens sal verantwoording doen!

Daar is min dinge so onaangenaam as ‘n nare lewensondervinding wat jou die dood in die oë laat staar het; ‘n motorongeluk, roof of frats-ongeluk.  Jy kon gesterf het, maar God was jou genadig en het jou die lewe laat behou.  Wat is die heel slegste ding wat ‘n mens kan oorkom?  Wanneer jou naam nie in die boek van die lewe opgeskryf staan nie!

Jy kan van alle ander nare ondervindings herstel al vat dit ook al jare.  Dit lê binne die gebied van die lewe.  As jy lewe, kan jy herstel.  Jy het die lewe nodig om te kan herstel.  Daarsonder kan jy nie foute regmaak nie.

In die Gelykenis van die Talente keer die baas na ‘n lang tyd terug om rekenskap van sy gawes te eis.  So ook God van elkeen se lewe.  Dis ‘n gawe van God waarmee versigtig te werk gegaan moet word.  Mag ons maar met ons lewe doen wat ons wil?  Nee, dit sal net so dwaas wees soos die dienskneg wat sy talent begrawe het.

Die groot vraag voor die wit troon sal wees: “Wat het jy met jou lewe gedoen?”    Ons sal eerlik moet antwoord want ons staan voor Een wat dwarsdeur ons sien. “Here, U deurgrond en ken my” (Ps.139:1).  Ons kan God nie ‘n rat voor die oë draai nie!  Alles sal openbaar gemaak word.

Gestel u staan op hierdie oomblik voor die wit troon, sal u bang of rustig wees?  As u bang sal wees, het u dringend ‘n saak met God uit te maak.   Die lewe is so broos.  Miljoene mens het dit al onverwags verloor.   Die grootste fout wat ‘n mens kan maak, is om die redding van hul siel uit te stel. “....Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie” (Heb.4:7).

Dobbel is ‘n nare ding.  Meer mense verloor as wat hulle wen.  Moenie met die kosbaarste ding in die lewe dobbel nie – jou siel!

Meer mense sterf sonder Christus as met Hom; mense wat nie met Hom reggemaak het toe hulle die tyd gehad het nie.  Tyd; dis ‘n belangrike woord.  Jy moet dit hê om te kan regmaak.  Wie dit nie het nie, kan nie regmaak nie.  Daarom word sondaars in Jes.55:6 dringend opgeroep: “Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is” Kortom; soek die Here terwyl jy die tyd het.  Jy kan dit nie los van tyd doen nie.  Slegs terwyl jy tyd het – terwyl jy leef!

Mense is baie veiligheidsbewus.   Polisse, versekering en aftreeskemas is aan die orde van die dag.  Voorsorg is beter as nasorg.  Desondanks word weinig voorsorg vir die lewe na die dood getref.  Voor die dood wel, maar nie daarna nie.  Waarom?  Omdat baie mense nie aan ‘n lewe na die dood glo nie.  Om nie daaraan te glo nie, is om nie aan God te glo nie.  En dis dwaas!   Wie aan God glo, glo ook aan ‘n lewe na die dood en moet voorsorg tref deur Jesus deur die bekering as Verlosser te leer ken.

Ons leef elke dag in die skaduwee van die dood.  Moenie op ‘n lang toekoms op aarde reken nie, maar eerder in die hiernamaals.  Beskou elke dag maar net as genade soos Koos du Plessis sing.  Sy se eie son het onder gegaan terwyl dit nog dag in sy lewe was!

Kom ons keer terug na die groot wit troon.  Word almal geoordeel?  Ja, maar nie almal word veroordeel nie.  Slegs diegene wat sonder Jesus gesterf het.  En die gelowiges?   Oor hulle aanvanklike klagstaat is die bloed van Christus gestort: “....En die bloed van Christus reinig ons van alle sonde” (1 Joh.1:7).   Dis God se uitveër!

My naam staan in die boek van die lewe.  Ek het in die rus waarvan die Hebreërskrywer praat ingegaan.  Jesus sê mos dat ons na Hom moet kom ten einde rus te vind.   Ongelowiges is onrustige mense.   En met goeie rede ook.  As ek weet dat daar ‘n oordeel op my was, sal ek geen rus vir my siel vind nie.   Die hel is ‘n verskikking!

Hoor hoe praat iemand uit die hel: “Vader Abraham, ontferm u oor my.  Stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt van sy vinger in water kan steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur” (Luk.19:24).  Dit was so onnodig vir hierdie jongman.  Hy kon dit deur sy bekering afgewend en soos die verlore seun uit sy sonde opgestaan en na sy vader omgedraai het.  Hy kon die U-draai gemaak het, maar hy het nie!

Gaan net sleg mense hel toe?  Staan net hulle name in die boeke van die oordeel geskryf?  Nee, daar staan ook die name van baie goeie mense geskryf – vaders, moeders, kinders, vriende; wonderlike mense want net nooit tot bekering gekom het nie.   Ek is seker dat u baie sulke mense geken het.

Geen mens kom weens sy goedheid in die hemel nie, slegs deur die bekering.  Dis al hoe jou naam in die boek van die lewe geskryf kan staan; geen ander manier nie.  Daarom is die oordeel van die teksvers hard en duidelik:  “En as dit bevind is dat iemand se naam nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” Wees wys en bekeer jou terwyl jy een baie ding aan jou kant het – tyd!

Amen.