ENGELE IS WERKLIK (4)

Judith Macnutt

Lees reeks by Engele is werklik

Om die engele te hoor aanbid

Eenkeer, na 'n kragtige bedieningstyd tydens 'n konferensie, het ek uitgestrek op die vloer gelê tydens pouse en in die Here se teenwoordigheid gerus. Ek het nie besef dat ek die hele twee uur lange pouse op die vloer deurgebring het nie, en vriende het kom kyk of ek iets makeer. Ek kon die aanbiddingspan hoor opwarm, maar dit het geklink of daar nuwe instrumente bygekom het wat nie gedurende die middagsessie gespeel het nie. Ek het teen die verhoog op die vloer gelê en kon nie die verhoog sien nie.

God se teenwoordigheid het my oorweldig en ek het fisies swak gevoel. Ek kon nie regop sit nie en het op die vloer bly rus terwyl ek na die aanbiddingspan geluister het.

Die musiek en stemme wat ek gehoor het, was fenomenaal. Ek was bekommerd dat ek in die pad sou wees tydens die oefensessie en die aanbiddingstyd wat sou volg. Ek het my vriende gevra of daar niemand op die verhoog was wat opgewarm het of in die lokaal nie, en dat ek dalk musiek uit die ingangsportaal gehoor het. Ek het volgehou dat ek ’n aanbiddingsgroep gehoor het en hulle gevra om my te help regop staan sodat ek kon sien. Daar was niemand op die verhoog nie.

Robin Morrison

 Engele hou baie daarvan om te wees waar mense God loof, en ook glo in die versoeking om saam te sing raak onweerstaanbaar - of is dit ons wat by hulle inval? Dis in hulle aard om God voordurend te loof. Ondervinding het gewys dat engele getrek word na plekke waar God bemin en aanbid word.

Om as God se boodskappers op te tree

Beide die Hebreeuse en Griekse woorde vir "engel" beteken “boodskapper". Dit is een van die engele se hoofdoele. Hulle tree op as tussengangers, goddelike koeriers wat geïnspireerde Woorde van God na sy kinders bring. Hulle dra ook ons gebede na ons Vader. Hierdie boodskapper-engele oorbrug die gaping tussen mens en die hemel en die aarde.

'n Ander engel het toe gekom en by die altaar gaan staan met 'n goue wierookbak. Daar is baie wierook aan hom gegee om dit saam met die gebede van al die gelowiges op die goue altaar voor die troon te offer. Die rook van die wierook wat deur die engel geoffer is, het saam met die gebede van die gelowiges opgestyg voor God.

Openbaring 8:3-4

Boodskapper-engele bring woorde van hoop, bemoediging, sterkte en vertroosting. Hulle kondig ook geboortes aan, soos Johannes die Doper en Jesus s'n. Engele dra boodskappe wat ons teen naderende gevaar waarsku, of hulle verseker ons dat alles reg is.

“Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: "Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En ter wille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is." Daarom, hou moed, manne! Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos Hy vir my gesêhet.”

Handelinge 27:23-25

Die engel het sy woord gestand gedoen en die skip het veilig die land bereik. Wat opvallend is van hierdie verslag is Paulus se kalm aanvaarding van die engel se boodskap. Gelowiges van die vroeë kerk het engele aanvaar as betroubare metgeselle. Engele was aktief betrokke by die daaglikse pogings van die dissipels om die goeie nuus van die koninkryk te versprei.

Engele-boodskappe sluit ook in interpretasies van visioene, profetiese aankondigings, die uitvoer van God se oordele en taakoplegging vir mense om spesifieke opdragte uit te voer. Die volgende engele-besoek het die week wat ek hierdie ge­skryf het met Monica gebeur, die vrou van een van ons personeellede by Christian Healing Ministries (CHM). Die besoek het Monica en haar man die hoop en versekering gegee dat sy in die Here se hande was. Haar man vertel die gebeure:


Engel waarsku 'n soldaat in Viëtnam

My ontmoeting met 'n engel het in 1967 plaasgevind, toe ek 'n soldaat in Viëtnam was. Soos almal daar was ek soms in gevaarlike situasies. Een insident staan egter helder uit in my gees - omdat dit beslis ingryping van 'n engel behels het.

Ek het my luitenant na Con Thien geneem, 'n oorlogsone in gedemilitariseerde sone wat Noord- en Suid-Viëtnam skei. (Con Thiel beteken letterlik "Heuwel van engele", ’n naam gegee deur plaaslike sendelinge.) Terwyl die luitenant sy sake behartig het, het ek buite in die Jeep gewag. Na 'n ruk het ek gesien hoe ’n enkele soldaat my naderwink. Hy het vir my gesê dat mortiere daardie oggend kort-kort geval het omtrent waar ek was. Ek het uiteraard my Jeep verskuif. Twee of drie minute het die waarskuwing opgeklink. Ek het in 'n loopgraaf geduik en gewag dat die aanval verbygaan. Toe dit verby was, het ek gesien dat die area waar die Jeep eers gestaan het totaal verwoes was. Ek my nuwe beste vriend probeer opspoor om hom te bedank vir die waarskuwing, maar hy was nêrens te vind nie.

In daardie stadium het ek nie in engele geglo nie; ek het my­self bloot as gelukkig beskou. Noudat ek nader aan Jesus is, besef ek dat my vlootsoldaatvriend waarskynlik my engel was wat my lewe gered het.

- Bob Counihan

Om van die bose te verlos

Die rede hoekom die Seun van God gekom het, was om "die werk van die duiwel tot niet te maak" (1 Joh. 3:8). God bekragtig magtige engele om voortdurend teen Satan en ander gevalle engele oorlog te voer. Hierdie eeue-oue oorlog wat in die onsigbare ryk afspeel, sal beëindig word wanneer die engele Satan en sy demone in "die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is", gewerp word (Matt. 25:41). Tot dan toe is elke gelowige betrokke by die geestelike oorlog; dus het ons die beskerming van God se magtige engele nodig. Die volgende roerende storie onthul hoe die aartsengel Migael 'n jong kind beskerm en genees het.

'n Paar jaar gelede het ek en my man ’n spesiale verhouding met 'n kosbare agtjarige dogtertjie gebou. Haar gesin het elke Sondag langs ons in die kerk gesit en sy het vir ons prentjies geteken ty­dens die dienste.

Eendag het sy vreeslik stryerig en opvlieënd geraak by die skool. Sy het ander kinders geslaan en op hulle gespoeg en geskree. Hierdie optrede was glad nie eie aan haar aard nie. Die skool het haar ouers gebel en gevra dat hulle haar kom haal. Haar ouers het haar na 'n kindersielkundige geneem wat haar na evaluasie as skisofrenies gediagnoseer het en haar in ’n psigiatriese kinderhospitaal laat opneem het.

Ek is 'n lid van die kerk se gebedspan wat vir genesing bid, en ons kom weekliks bymekaar om vir diegene in nood te bid. Een oggend terwyl ons gebid het, het ek 'n visioen van die dogtertjie gesien. Ek het in my geestesoog 'n figuur gesien wat ek "geweet” het Migael was. Hy het in die deur van die dogtertjie se hospitaalkamer gestaan en haar bewaak. Hy was groot van statuur en het 'n tweesnydende swaard oor die deuropening vasgehou sodat niemand kon inkom nie. Sy oë was vurig. Hy was soos 'n Romeinse soldaat geklee in 'n kort tuniek en leergordel om die middel. Die "romp" van sy uitrusting was van leer-rieme gemaak wat tot op sy knieë gehang het. Die rieme van sy sandale was om sy sterk bene geryg. Die tuniek se nekgedeelte was gerond en die moue was deel van die skouermaat. Ek het geweet dat hy die kind teen die een of ander soort boosheid beskerm. Ek het my visioen met die gebedsgroep gedeel terwyl ons aanhou bid het.

Die volgende dag het 'n vriend geskakel om te sê die dogtertjie is ontslaan. Sy was heeltemal reg en terug by die skool waar sy die liewe dogtertjie was wat almal liefgehad het. Toe ek haar later by die kerk gesien het, het sy oorgeleun en gesê: "Ek het 'n nuwe Vriend. Sy naam is Migael en hy pas my op."

Ek dank God vir hierdie pragtige kind se genesing en vir Migael die aartsengel wat haar steeds bewaak.

Prim Brown

God die groot aartsengel Migael opdrag gegee om haar te verdedig. Migael is die magtige krygsengel wat jy weer oor die rangindeling van engele sal teëkom . Migael staan aan die hoof van die oorlog teen die bos en sal Satan aan die einde van daardie era vernietig.

Om genesing te bring

Toe die engel Gabriël Maria besoek het om vir haar te sê dat sy ‘n seun sou hê wat deur die Heilige Gees verwek was het hy ook vir haar gesê dat die baba se naam moes “Jesus wees wat “God red” of “God genees” beteken (sien Luk 1:31)

Wanneer ons Jesus se Naam sê, bevestig ons ons geloof dat Jesus se hoofdoel is om ons te herstel. Gedurende sy openbare bediening het Jesus talle mense genees van verskeie siektes van die verstand, liggaam en gees. Hy het nooit iemand weg gewys nie. Jesus het hierdie gawe van genesing oorgedra aan sy dissipels en uiteindelik aan elke gelowige. Genesing is 'n deel van ons ryk erfenis, ons geskenk van ‘n liefdevolle God aan sy kinders wat oor die hele wêreld ly.

Magtige genesingsengele werk in opdrag van God om sy genesing te bring. Omdat God hul bron is, het hul krag geen beperkings nie. Gedurende die baie jare wat ek en my man, Francis, betrokke was by die genesingsbediening het ons aanskou hoe hierdie barmhartige genesingsengele kragtig tog liefdevol bedien.

Laat my toe om 'n gerusstellende visioen rakende engele en hul rol in genesing met jou te deel. Vroeg een somer tydens 'n konferensie waar ek en my man lesings aangebied het en 'n gebed vir genesing gelei het, het vyf van die 400 mense teewoordig verslag gelewer dat hulle die volgende visioen gesien het:

Die hele agterste gedeelte van die kerk het in die agtergrond verdwyn, en is deur 'n lang goue trap vervang wat uit die hemel neergedaal het. Jesus, gevolg deur honderde glinsterende engele, het op die trap verskyn en stadig na elke persoon geloop wat gewag het om bedien te word. Met liefdevolle teerheid het Jesus sy hande op die wat siek is of gely het, geplaas. Hy het 'n paar minute by elkeen vertoef voor Hy aanbeweeg het. 'n Klompie van die engele wat Jesus gevolg het, het by die persoon gebly wanneer Jesus aanbeweeg, totdat almal wat gebed nodig gehad het deur Jesus en sy engele aangeraak is.

Die feit dat hierdie selfde visioen skriftelik deur vyf mense ingedien is, bevestig die geloofwaardigheid daarvan. Boonop het talle merkwaardige genesings daardie aand plaasgevind. Daardie somer het mense by vier ander konferensies dieselfde visioen gesien en sedertdien het mense verskeie ander kere dieselfde ervaring gehad. Genesing brei die koninkryk van God uit.

Om die uitverkorenes bymekaar te bring en ons deur die dood te dra

Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan.

-1 Tessalonisense 4:16

Toe ek in Jerusalem gebly het, het ek die onbeskryflike plesier gehad om by die tuingraf naby Nablusstraat buite die Ou Stad te werk. Hoewel die presiese ligging van Jesus se graf onbekend is, is hierdie graf 'n gewyde plek. Die leë graf is uit soliede rots gekap, met 'n groter treurkamer en 'n groef waarin 'n klip kan rol om die ingang te verseël. Party dae na sluitingstyd, wanneer die toeriste klaar weg was, sou ek in die lee graf instap om stil te bid en die kruis, dood en opstanding van Jesus te bepeins. Tydens daardie stiltetye het ek gewoonlik of gehuil oor wat Jesus vir ons verduur het, of Hom met blydskap in geloof te bedank vir die leë graf en sy oorwinning oor ons eeue-oue vyand, die satan. Verskeie male sou engele hul teenwoordigheid bekend maak deur 'n geurige heilige teenwoordigheid, of deur 'n lig oor die rotsplaat wat Jesus se rusplek was. Dit wil voorkom of engele by die tuingraf vertoef om diegene wat die “Here soek, te help,” volgens sy boek Angels, het Billy Graham geskryf:

Net soos 'n engel by Jesus se opstanding was, sal engele ons in die dood bewaar. Net een dun sluier skei ons natuurlike wêreld van die geestelike wêreld. Christus het beide die dood en die donker bedreigings van die bose, gevalle engele oorkom. Nou omring God die dood met die versekering van engele-hulp vir gelowiges om polsende lewe uit daardie donker ervaring te bring. Ons beërf God se koninkryk!

Mense het my talle stories vertel van engele wat op die oomblik van sterfte verskyn om ‘n geliefde te kom haal. Engele begelei ons na die hemelse koninkryk, waar ons geliefdes ontmoet wat ons vooruitgegaan het - en waar ons Jesus sal ontmoet. C.S. Lewis het geglo die hemel is in 'n ander dimensie; dus beweeg ons van die aardse wêreld na die hemelse ryk onder begeleiding van 'n engel. Die volgende storie is deur een van ons dierbaarste vriendinne Emmy vertel. Sy vertel van die sterwe van haar geliefde ma.

'n Ma se hemelse begeleiers tydens die dood_____________________

My ma is met emfiseem gediagnoseer en volgens haar dokters het sy min tyd oorgehad. My man, Frank, was 'n Episkopale biskop in Florida en ons lewens was nogal besig. Tog wou ons by my ma wees, en het ons haar laat trek na 'n meenthuis naby ons huis.

My ma was 'n merkwaardige gelowige wie se lewe deur die krag van die Heilige Gees getransformeer is. Sy was opgewonde om naby Christian Healing Ministries te woon. Dikwels wan­neer ek vir haar gaan kuier het, het ek Francis MacNutt se stem op die bandspeler gehoor en gewonder of hy by haar kuier, wat hy genadiglik gereeld gedoen het. As gevolg van haar diep geloof, die MacNutts en die gemeenskap van die gelowiges, het my ma 'n baie heilige dood gesterf. Sy was nie bang om te sterf nie. Trouens, sy het daarna uitgesien om aan te sluit by my pa en ander wat voor haar oorlede is.

My vriendin Sue het dikwels op haar harp gespeel, dan het ons om my ma se bed gestaan en die Here met musiek geloof. Eenkeer het Ma kiertsregop gaan sit en gesê: "Is ek al dood? Dis glad nie so sleg om dood te gaan nie."

Eendag het biskop Frank 'n wyksbyeenkoms gehad en wou hy vir my ma die nagmaal bedien voor die vergadering begin. Toe hy die kamer instap, het sy gesê: "Emmy, het jy die engel oor Frank se kop sien invlieg toe hy die deur oopmaak?" Ek het hom nie ge­sien nie, maar dit was duidelik dat sy wel het.

Frank het vir haar nagmaal bedien en saam met haar gebid. 'n Paar uur later het Ma my na haar kamer geroep en gesê: “Emmy, sien jy die engele in die hoek van my kamer? Daar is 'n paadjie met pragtige blomme aan weerskante en langs die straat is baie, baie engele." Die prentjie was so duidelik vir haar. Terwyl ek stil by haar gesit het, het sy gesê: "Emmy, die engele - sien jy hulle nou? Hulle wil hê ek moet saam met hulle gaan. Ek dink ek is reg om te gaan; kom hou assebliefmy hand vas en help my om by hulle aan te sluit. Wag! Skat, roep jou broer om by ons te wees." Terwyl ons aan weerskante van haar bed gestaan het, het sy gesê: "Ek is gereed om saam met hulle te gaan." Sy is stil saam met die engele weg.

Ek onthou dat ek "This is holy ground" gesing het. En dit was lieflik - die vertrek was gevul met hemelse wesens. Na daardie ervaring sal ek nooit weer bang wees vir die dood nie.

Ek was op hierdie tyd voorbereid as gevolg van die lering van die MacNutts en van vader Frank Dearing, 'n geliefde plaaslike Episkopale priester. Ons het geleer dat genesings baie vorme aanneem. In my ma se geval, soos in baie ander waarvan ek weet, was die dood 'n vriend. Die dood het vir haar sagkens, mooi en in die teenwoordigheid van heilige engele gekom. Geseënd is die wat geleer het om hulle te wagte te wees. Engele is werklik, as ons net die oë het om hulle te sien.

Emmy Cerveny

Dis vir my en my man, Francis, 'n voorreg om die Cervenygesin te ken en lief te hê. Ons onthou duidelik die omstandighede rondom die dood van Emmy se ma, mevrou Pettway, en haar visioen van engele voor haar dood. Sy was 'n vrou van geloof wat die dood soos die meeste ander dinge in haar lewe reg benader het - sonder vrees. Sy het baie goed verstaan dat die dood vir 'n Christen die oorgang na 'n voller lewe is - en nie die einde nie.

Vervolg...