SATAN SE DEMONE

ABUSSON EN TARTARUS

Daar word aanvaar dat Satan met sy opstand teen God in die hemel ‘n deel van die engele verlei het om saam met hom in rebellie te kom. Dat engele by geleentheid wel gesondig het en dat God teen hulle opgetree het, is ‘n Bybelse feit. (2 Pet 2:4; Jud. v. 6).

Na aanleiding van Openbaring 12:4 blyk dit ‘n derde van die engele te wees. Wat het met hierdie engele gebeur? Behalwe dié wat uit God se hemel gewerp is, maar nog vry rondbeweeg, is sekere gevalle engele ook die gevangenskap in ‘n plek met die naam Abusson, ook genoem die bodelose put, die afgrond of die onderwêreld (Luk 8:31; Op 9:1-2; 17:8; 20:1,3).

Volgens Joodse tradisie van daardie dae was Abusson ‘n plek êrens in die dieptes van die aarde, ‘n plek waar die gevalle geeste gevange gehou word. Dit is ook die gedagte in die Nuwe Testament. Dit blyk dat die demone wat nog vry is in die geestewêreld baie bang is vir die onderwêreld. (Luk 8:31).

Hierdie geeste wat in Abusson (die afgrond) gevange gehou word, gaan blykbaar tydens die Groot Verdrukking vrygelaat word, met folterende effek op die aardbewoners (op 9:1-11).

Dit is een van die faktore wat die verdrukking van die laaste dae so vreeslik gaan maak. In Op 17:8 lees ons van die dier wat uit hierdie afgrond opkom. Dit is die Antichris, of ten minste die mag of demone van Satan wat die mens wat die Antichris gaan wees, sal beset en totaal sal beheer. Abusson is ook die plek waar Lucifer saam met sy bose engele vir ‘n tydperk van 1 000 jaar gebind sal word (Op 20:1-3).

Hierdie plek, Abusson, is moontlik dieselfde plek as Tartarus. Hierdie woord kom net een keer in die Nuwe Testament voor, in ‘n werkwoordvorm – 2 Pet 2:4. Dit word hier met hel vertaal. Die woord hel is egter nie die korrekte vertaling nie. Die Griekse woord vir Hel is Gehenna. Die hel is die eindbestemming van Satan en sy demone. Dit sal eers aan die einde van tyd geskied. Tartarus was volgens die tradisie van daardie tyd, soos Abusson, ook ‘n plek diep in die aarde – êrens onder die doderyk.

Tartarus en Abusson (indien dit dieselfde plek is), is dieselfde plek as wat in Judas vers 6 beskryf word en baie moontlik dieselfde plek as die gevangenis in 1 Petrus 3:19; afhangende van die interpretasie van hierdie gedeelte. Dit blyk dat die demone wat reeds in die onderwêreld is, ook op een of ander geestelike wyse in kettings en boeie is (2 Pet 2:4; Jud v 6). Dit sal ook Satan se lot wees aan die einde van die Groot Verdrukking (Op 20:1-3). Die feit dat daar ‘n plek, ‘n gevangenis vir gevalle en vyandige geeste is, bring die feit sterk na vore dat God se almag, beheer en kontrole ook in die geesteswêreld ‘n voldwonge feit is.

Daar is nog een stukkie misterie aangaande die gevalle engele en die onderwêreld (Abusson of Tartarus). Waarom is net ‘n deel van die gevalle engele daar? Is dit miskien die engele wat met die vroue van die mense omgegaan het in Genesis 6? Dit is die indruk wat in Judas vers 6 en 7 gewek word. Hulle het hulle “eie beginsel” nie bewaar nie en “agter vreemde vlees aangeloop”. Ook in 2 Petrus 2:4 en 5 word hulle in dieselfde asem as die Noagitiese tydperk genoem. As dit so verstaan word, kan die gevangenis van 1 Petrus 3:19 Abusson, en nié Hades (die doderyk) wees nie en die “geeste” die gevalle engele en nie die geeste van mense nie.

In die lig van Genesis 6 en Judas verse 6 en 7, kom die vraag na ‘n mens of hier nie sprake is van ‘n tweede val van engele nie; die eerste groep onder leiding van Lucifer in hulle rebellie teen God en die tweede groep as gevolg van sondige wellus waardeur hulle hul oorspronklike skeppingsbeginsels oortree het en sodiende die direkte oorsaak was waarom God die sondvloed gestuur het. As ‘n mens in gedagte hou dat die inmenging van hierdie bonatuurlike wesens op enkele uitsonderings na (Noag en sy gesin), die saadlyn van die Messias vernietig het, maak die noodwendigheid van die sondvloed baie sin: dit was moontlik die enigste manier hoe God die saadlyn van die Messias kon beveilig.

Hierdie groep engele wat “hul eie beginsel nie bewaar het nie” (Jud v 6) en met die dogters van die mense vermeng het (Gen 6:2) sodat ‘n vreemde geslag, “die geweldiges uit die ou tyd) tot stand gekom het wat die normale voortplanting en dus die saadlyn van die Messias bedreig het, is moontlik dan die engele wat in kettings in die onderwêreld is. Hierdie gedeelte is inderdaad ‘n stukkie misterie maar dit bly nogtans ‘n interessante moontlikheid.