NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wat is die rede vir triomf? En wat is die rede vir nederlae wat ons ly. Meestal is dit die wil om te volhard, die soort moed wat 'n mens keer om tou op te gooi, met wat jy ookal besig is. Dit is 'n fundamentele eienskap by mense wat voortdurend presteer.

ENGELE MET ‘N SENDING (11)

Lees reeks by Engele met 'n sending

Wanneer God dankie sê

Daar is ’n ontsaglike groot vreugde in my hart as ek dink dat God genoeg omgee vir sy kinders om hulle goddelike leiding en rigting te gee. Ek voel ook ’n diep verantwoordelikheid om aan die wêreld die waarhede te bring wat God op my hart gelê het. Hierdie is Bybelse feite wat die meeste van ons ken, maar om dit so duidelik by God self te hoor en deur sy boodskappers ons aandag daarop gevestig te kry, verleen daaraan ekstra waarde.

Hierdie ondervindinge wat God my toegelaat het om ’n deel in te hê en oor te vertel, was nie leë drome of verbeelding nie. Elke keer as God met my gedeel het, het Hy die Woord van God na my toe gebring met groot mag en ondersteunende krag.

Op sy eerste besoek aan my het die engel van drie hooftemas gepraat. Die eerste was God se karakter, hoe Hy regtig is, die begeertes van sy hart vir mense en dinge wat vir Hom belangrik is. Die tweede was ons posisie in God en derdens wou Hy hê dat ek u moet herinner aan die voorbereiding vir daardie groot oordeelsdag.

 

Die eerste tema is opgesom in die hoofstuk oor GOEIE NUUS VIR U EN U FAMILIE!

Die tweede tema is die posisie van waar God ons sien en dit is gedek in die hoofstuk oor die VERSOENING. Ek het Hom gevra: “Waar in die Bybel kan ek dit sien?” en God het gesê: “Ek het dit opgeteken. Jy kan dit lees in Numeri”, (Num. 23:21) en Hy het vir my presies verduidelik wat dit beteken. Hy het verduidelik dat die offer waarin Israel hulle vertroue gestel het, ’n tipe was van die groot offer van Christus waarin ons ons geloof stel en dat dit hulle by God aanvaarbaar gemaak het tussen die jaarlikse offerandes.

Ek het baie keer deur die Bybel gelees en het nooit hierdie pragtige waarheid van God raakgesien dat Hy na die mens kyk vanuit ’n ander vlak as die mens self nie. God se benadering is van die bokant van die bedekking; die mens se benadering van die onderkant af.

Hierna is byna elke keer verwys as God my besoek het. God wil hê dat ons ons posisie in Hom moet ken. As ons begeer om vir Hom te leef en as ons Hom as ons Here WIL hê, is die bloedbedekking daar! Hy sien ons deur die bedekking as die blomme en die bome wat Hy self geplant het. Hy sien ons soos Christus want ons is in Hom aangeneem, heeltemal omhul en bedek in sy liefde. Met ons geloof in Hom, wil Hy hê dat ons hierdie posisie moet ken. Hy wil hê dat ons moet weet dat die dag kom waarvan die apostel Paulus in II Tim. 1:12 gepraat het toe Hy gesê het: “ . . . want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot dié dag toe.” Dit sal ’n wonderlike dag en ’n dag vir belonings wees!

God wil hê dat ons bewus sal wees van die dinge wat vir Hom belangrik is. As ons weet hoeveel Hy vir sekere dinge omgee, sal ons ook daarvoor omgee. Hy sê: “Is dit nie die vas wat ek verkies nie; dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?” (Jesaja 58:6.)

God wil hê dat ons geïnteresseerd moet wees in die dinge waarin Hy geinteresseerd is en dit is mense! “Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?” (Jes. 58:7.) God gee vir ons ’n persoonlike prentjie van sy hart. Hy vertel ons van die dinge wat REGTIG belangrik is!

Hy sê mense doen baie dinge wat “goed” is, nodige dinge, dinge van die lewe en dinge wat gedoen moet word. Dinge wat regtig waarde in die lewe het, daarom is dit nie waardeloos nie. Hulle het ’n plek hier, maar dit is nie alle dinge wat gaan standhou nie. Hy het in besonder sekere boeke genoem wat mense al hulle tyd aan wy om te skryf, boeke wat miskien waarde het, maar wat nie die behoeftes van die mens vervul nie.

Sanguitvoerings, tensy dit gaan om ’n lewensbehoefte, is tydelik en sal nie standhou nie. Selfs preke wat gepreek word om inligting te verstrek, kan miskien tot SKARES mense gerig word, maar nie tot die NOOD van die mens nie! Dit mag help om mense te lei en te motiveer en in ’n sekere rigting te stuur, maar dit is nie iets wat regtig blywend van aard is nie.

Geboue het ’n groot doel, maar God het nie geboue nodig nie. Hy het geboue wat die geboue van hierdie wêreld sal beskaam.

Hy het gepraat oor veldtogte om geld in te samel. Hy het gesê as jy gee om gesien te word, kry jy jou beloning hier, maar nie in die hemel nie. Dikwels het ’n indiwidu se sendingvisie seergekry as gevolg van ’n begeerte vir krediet of erkenning. Dit is goed dat mense gemotiveer word om te gee, maar hierdie soort gee word nie in God se boek aangeteken nie. Hy wil hê ons moet uit die hart gee! Hier is die presiese woorde wat die engel gebruik het: “Hierdie dinge het ’n bevredigende beloning in hierdie lewe en hulle is belangrik, maar nie blywend nie.”

”Wat is blywend?” het ek gevra.

Hy het na Filippense 4:17—18 verwys waar Paulus vir hulle sê om ’n gawe uit hulle armoede te stuur. Dit was nie dat hy begeer het dat hulle vir hom ’n geskenk moes bring nie, maar soos hy gesê het: “ . . . maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening.” Dus, as hierdie boek oopgemaak word, sal dit bewys dat hier­die mense iets spesiaals gedoen het, nie vir beloning hier nie, maar vir die Here.

In Johannes 15:16 was Jesus se gebed dat die vrug van ons lewens blywend sal wees. God wil hê dat ons iets in ons boek sal hê wat ewigheidswaarde het, want Hy het ons baie lief.

Ek is seker dat hierdie dienende engel voorheen baie keer by my was. Toe ek in die hospitaal was, jare gelede, het ek ’n stem gehoor terwyl ek baie, baie siek was. Die boodskap wat omtrent elke dag na my toe gekom het, was: “Beklemtoon die dinge wat blywend is.” Vandag praat hy oor dieselfde ding. Hy wil hê dat ons die dinge wat blywend is en vir ewig sal hou, sal beklemtoon.

Mense is vir God spesiaal. As jy wil weet waar God op die aarde woon, kyk waar daar mense is en jy sal Hom daar vind, omdat God woon waar mense swaarkry. Hy wil hulle help. Hy raak betrokke by die nood van mense. Dit is wanneer ons afkom op die vlak van mens­like nood en iemand se nood in ons harte opneem en hom help, dat iets geskryf word in ons boek in die hemel.

Ander dinge mag help, maar die vrug waarna Hy verlang, is jou persoonlike liefde, jou persoonlike hulp en jou persoonlike besorgdheid. As jy sien dat ’n indiwidu hartseer is en jou hart is saam met hom seer, dan gee jy waarlik om!

Onlangs het ek vir die kinders in my gemeente gevra: “Hoe is Jesus vir julle?” Kyk na die antwoorde:

“Jesus is iemand wat jou liefhet en jou help.”

“As jy honger is, sal Hy kos voorsien.”

“As jy siek is, wil Hy jou gesond hê!”

“Hy het jou lief!”

Dit is hoe klein kindertjies die boodskap van God verstaan.

God se begeerte is dat ons soos Jesus sal wees en ons sal hom altyd besig vind waar die mens ’n behoefte het.

Die engel het oor persoonlike betrokkenheid in ons eie familie gepraat — met ons eie vlees en bloed. Nie wat ons vir hulle DOEN nie, maar wat ons vir hulle IS. Wat hulle vir ons beteken! Sommige lede van ons familie kan regtig naar wees. Miskien het hulle ons misbruik. Hulle het miskien vir ons leuens vertel en ons het gesê: “Ek skryf hom of haar af.” God wil nie hê dat ons hulle moet seermaak nie, Hy wil hê dat ons harte moet uitgaan na hulle toe en hulle liefhê en hulle help op elke moontlike wyse. Dit is God se natuur.

Hierdie boodskap is nie net van toepassing op ons eie familie nie, maar ook op die familie van God. In Galasiers 6:10 staan daar dat God wil hê dat ons moet goed doen aan alle mense, veral aan die huisgenote van die geloof. Hy wil hê dat ons Jesus sal verteenwoordig en soos Hy sal wees. Sulke dinge word in ons hemelse rekord opgeteken.

Ons kan daardie persoon wat eensaam is help. Ons kan daardie persoon wat hartseer is help! Ons kan daardie persoon wat vol frustrasie is help! Jesus het gesê: “ . . . vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen” (Matt. 25:40). Hierdie dade is die dade wat in ons boek opgeteken word.

Die engel het gesê dat dit belangriker is om soos Jesus te wees en iemand in sy nood te help, as wat dit is om met mense oor verlossing te gesels. Dit het my regtig verbaas! Ons het so gewoond geraak aan die gedagte dat ons niks vir God doen nie, tensy ons uitgaan en getuig en die Woord kan aanhaal nie. Maar die engel het gesê: “Wanneer jy mense help, word jy vir hulle ’n lewende woord wat sê: ‘Ek gee om en God gee om vir jou!’ ” Dit beteken nie ons verhef onsself tot Jesus nie; dit beteken eenvoudig dat Jesus sy lewe deur ons leef. Ons word ’n woord wat vir hulle lewend is, nie ’n dooie, gedrukte woord nie, maar ’n lewende woord. Dit is iets wat ons kan doen en dit is belangriker as om te getuig, om die Bybel aan te haal of om te onderrig. In plaas van om te getuig, WORD ons ’n getuienis van wat Jesus regtig is.

Dit is iets wat elkeen kan doen! Ons hoef nie ’n spesiale talent te hê om skatte in die hemel bymekaar te maak nie. Enige Christen kan elke dag iets in die bank van die hemel belê, omdat daar mense is wat elke dag hulp nodig het! Ons kan hulle help, ons kan die hart van God vir hulle bring in hulle nood. As ons dit vir God doen, kom iets op ons rekening in die hemel.

Terwyl ons wag vir die koms van Jesus, kom ons gaan uit en kry ons boek vol, nie omdat ons dit doen om dié spesifieke rede nie, maar omdat dit die wyse is waarop God se hart vir mense klop. Ons kan niks verdien nie maar as ons naby Hom is, sal ons ook so voel. Dinge wat gedoen word slegs as gevolg van sy liefde en sy Gees in ons, word op ons rekening in die argief van die hemel geplaas!

In Mattheus 25:35—40 het Jesus ons geleer dat wanneer ons dié wat honger het, kos gee, water aan dié wat dors het, en aan die mens ’n diens verrig, doen ons dit vir Hom. Dit sluit ’n besoek in aan iemand wat terneergedruk voel om hom op te vrolik, of om ’n klein kindjie op te pas as sy mammie so moeg is dat sy skaars op haar twee voete kan staan. As ons self moeg was, maar gesê het: “Ek wil graag hierdie las saam met jou dra,” en nie ’n beloning verwag het nie, doen ons dit vir Jesus. Hierdie dade word in die boek aangeteken!

Ons sal doen wat Jesus gedoen het as ons aan indiwidue liefde bewys deur hulle te help om weer te voel dat hulle iets beteken as hulle platgeslaan is of terneergedruk voel, wanneer hulle eiewaarde of selfagting geknak het.

God gee vir mense om en die enigste wyse waarop mense sal weet dat Hy omgee, is deur u en my. Dit is waarom dit so belangrik vir ons is om te weet hoe Hy regtig is. God het gesê dat ons nie in rykdom of wysheid of mag of in die dinge van hierdie wêreld moet roem nie, maar dat ons daarin moet roem dat ons Hom ken, dat Hy ’n God van geregtigheid is en ’n God vol liefde.

Mense dink dikwels verkeerd. Hulle dink die enigste dinge wat jy vir God doen is dinge wat jy op die geestelike vlak doen. As ons iets vir mense wil doen, mag dit moeilik wees om by sy gees uit te kom, maar dit is nie moeilik om by sy fisieke nood uit te kom nie, hulle liggaam en hulle emosies. Jesus het altyd in die geestelike sowel as in die fisieke behoeftes voorsien.

As voorbeeld, eendag het ’n man in my kantoor ingekom wat betrokke was by homoseksualiteit, ’n lewenswyse wat ek haat. Ek het ’n groot stryd met myself gehad. Hy wou nie gebed gehad het nie, en hy wou ook nie erken dat hy bevryding van homoseksualiteit nodig gehad het nie, maar hy was fisies honger. Hy het ’n lang ruk nie geëet nie. Ek moes myself afvra: “Wat sou Jesus doen?” Ek het geweet dat Jesus hierdie man los van sy sonde sou sien. Ek het dieselfde gedoen en terwyl ek verby sy sonde gekyk het, het ek God se handtekening gesien. Hierdie man was honger!

Jesus het gesê: “As jou vyand honger het, gee hom iets om te eet.” Ek moet bely dat dit vir my moeilik was, want ek het aan mense gedink wat kos meer nodig gehad het as hy en vir hom gesê: “Ek weet hoe jy lewe. Jy kan dit nie wegsteek nie, maar jy is honger en God is besorgd daaroor en daarom is ek ook.” Toe het ek vir hom kos gegee.

Ek het dit nie gedoen om iets opgeskryf te kry nie, maar ek weet dat hierdie daad van liefde in God se boek opgeteken is. Wanneer jy voel die Gees werk in jou hart, gee Hy jou liefde vir mense en dit alleen is jou motief. Want “Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing” (Gal. 5:22). Al hierdie dinge is eienskappe van God wat uitreik na mense.

Ek wens ek het lankal geweet hoe God oor mense voel en hoeveel Hy hulle liefhet. Toe Jesus op die aarde was, het Hy mense gesoek wat in nood was, en hy soek steeds na hulle. Hy het ’n menigte gesante wat hier op die aarde rondloop en Hy sê vir hulle: “Ek wil hê julle moet daar wees waar die nood is.” As ons liefdevol ’n maaltyd vir iemand wat siek is voorberei het, en hulle dag opgevrolik het met ons sorgsaamheid, word iets in daardie boek geskryf.

Om óm te sien na hulle wat nie aan die familie van God behoort nie, is ook belangrik. Ons gee om as ons die vaderlose en die weduwee help as hulle nie weet waarheen nie, omdat hulle nie rigting kan vind nie. God het deur hierdie engel gesê: “Dit is suiwer godsdiens en dit is onbesmet. Dit is wat sal standhou en in die hemel opgeteken sal word.”

Ek onthou nog van daardie verdoemende evangelisasiepreke wat reguit hare laat krul en probeer om mense in die hemel in te skok. Ek het iemand hoor sê: “God hou al daardie sondes wat Hy in reserwe teen jou hou, bo-oor jou kop om jou te help om op die regte pad te bly!” En verder: “Jy sal van elke sonde vergelding moet doen, omdat hulle almal opgeskryf is in jou boek en in reserwe gehou word.” “Op die oordeelsdag gaan God ’n groot skerm en projektor neem en al jou sondes aan die hele wêreld wys, ook aan jou familie en jou vriende.” En ook: “Die verkeerde dinge wat jy gedoen het voordat jy gered is, is alles vergewe, maar alles wat jy doen nadat jy gered is word teen jou bewaar.” Mense het regtig geskrik as hulle so ’n boodskap hoor en blykbaar het dit tog sommige mense na God toe gelei, maar, Prys die Here, dit is nie waar nie!

Toe die engel vir my hierdie boodskap gegee het, het hy gesê dit is in konflik en in teenstelling met die karakter van God. As jy jou sondes bely, vernietig Hy dit, vee dit uit en sê dat Hy dit nooit, nooit weer sal onthou nie. As jy verkeerdelik glo dat op daardie wonder­like dag van oordeel ’n hele klomp veroordeling teen jou ingebring sal word, het ek goeie nuus vir jou! Dit gaan ’n WONDERLIKE dag wees, wanneer God, in plaas van om te veroordeel, DANKIE gaan sê!”

Christus is ons fondament. Niks kan Hom beweeg nie. Jou geloof en vertroue in Jesus plaas jou op ’n fondament wat nooit vernietig kan word nie. God sê vir ons dat alles wat ons gedoen het wat soos Jesus is, permanent en standhoudend is.

Lukas het gesê (Lukas 3:17) dat God die koring van die kaf gaan skei op daardie dag. Hy soek na die koringkorrels wat blywend is! Die engel het beweer dat “God nie in die kaf belangstel nie.” Hy kan dit nie gebruik nie; hy verwyder dit uit jou lewe sodat slegs dit wat volkome is, wat soos Jesus is, sal oorbly. Al waarin Hy belangstel is wat binne-in die kaf is — Hy wil die korreltjie hê en gaan die dop verwyder om die lewe daarbinne te vind wat ewig sal hou! Halleluja!

In Korinthiërs 3:12 verwys die apostel Paulus na die fondament wat vir ewig sal bly staan: “En as iemand op die fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels — elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.” Hy verwys na die verwydering en verbranding van die kaf om dit te openbaar wat vir ewig sal standhou.

Die dinge van hierdie lewe sal verbygaan op daardie groot oordeelsdag, maar vir die gelowige sal dit !n tyd van groot beloning wees wanneer God sy kinders sal prys. Daar sal nie een persoon op hierdie oordeelsdag vir gelowiges teenwoordig wees wat een harde woord van veroordeling sal hoor nie. Omdat Jesus reeds ons boete vir ons betaal het deur sy dood.

Wanneer die lig van die hemel voor ons begin gloei en die dinge van hierdie wêreld begin om te vervaag en te verdwyn, gaan daar ’n liggaam van gelowiges verskyn uit alle stande van geestelike groei en geestelike lewe. Al die dinge wat van verbygaande aard is, sal weg wees en hulle wat die Here behaag het, sal op daardie vaste fonda­ment staan voor die oë van God.

Hierdie dag is vir God ’n spesiale dag. Dit is ’n dag waarna Hy lank uitgesien het. Dit is die dag waarvan Paulus praat toe hy gesê het hy weet in wie hy geglo het en hy is oortuig dat Hy die mag het om sy pand te bewaar tot dié dag toe! Hy gaan voort in I Kor. 4:5 waar hy sê: “Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.”

Elke persoon gaan hierdie woorde hoor: “Dankie! Dankie! Jy het goeie werk gedoen!” Sommige mense doen meer as ander, maar vir elkeen sal daar lof van God wees.

“Dan sal ELKEEN lof van God ontvang.” Die apostel Paulus sê dat dit op daardie dag openbaar gemaak sal word. Al die mooi dinge wat God vir jou opgeteken het sal op daardie wonderlike dag bekend gemaak word. God doen nie dinge wat nie belangrik is nie, daarom kan u dink wat dit vir Hom gaan beteken as Hy jou hand neem wan­neer jy voor Hom staan, jou in die oë kyk en sê: Dankie! Dankie vir alles wat jy vir My gedoen het!” Elke Christen gaan hierdie woorde hoor: “Dankie, jy het goeie werk gedoen!”

My menslike verstand kon nie verstaan hoe God ooit vir my sal kan dankie se nie. Ek sal nooit die ontsag van daardie oomblik vergeet toe die engel vir my gesê het dat God op daardie dag hierdie woorde sal sê nie, omdat dit bokant my vermoë is om te verstaan dat God my so lief kan hê dat Hy sal sê: “Dankie, Roland Buck!”

Ek het vir die engel gevra wat bedoel word by “die verborge dinge van die duisternis” en “die bedoelinge van die harte” en dit was sy antwoord: “God sal sy lig op die verborge hoekies van die harte laat skyn van hulle wat Hom gedien het omdat hulle Hom liefhet, en nie om dank te ontvang nie. Vir hierdie dinge sal hulle ook bedank word.” Dit het nie betrekking op slegte dade nie. Die engel verwys hierna as die mooi, maar verborge dinge in jou lewe waarvan die mense nie geweet het nie. God gaan vir jou dinge vertel wat jy nie eers oor jouself geweet het nie! Hy ken al jou gedagtes en selfs goeie gedagtes sal lof ontvang!

Ek weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. Hoe wens ek nie dat die engel vir my een of ander wenk gegee het nie, maar hy het nie. Gebeure wat heenwys op sy koms, vind egter vinnig plaas en engele is besig om hindernisse uit die weg te ruim. Mense word meer beweeg as wat ek ooit voorheen gesien het en deur God aangeraak.

Baie meer mense gaan gered word en hulle na God wend wanneer hulle sien dat ons God se werk doen deur na hulle behoeftes om te sien, as wanneer ons aanhou om vir hulle te preek oor hulle verlossing. Mense is geestelik honger. Hulle soek na iemand wat voor hulle oëe ’n lewende woord sal wees. Dit is iets wat enigeen kan doen, nie net ’n paar opgeleide mense nie, omdat ons almal daardie liefde van God kan uitstraal.

As jy weet dat God eendag vir jou gaan dankie sê, voel jy nie of jy iemand kan gaan soek wat in die nood is om hom te help nie?

God het groot nadruk op familieverwantskap gelê deur die boodskappe wat die engele gebring het. Miskien is daar sommige lede van jou familie met wie jy ’n lang tyd nie gepraat het nie. Waarom skakel jy hulle nie en sê: “Ek is opgewonde! ek glo dat ons kringetjie daarbo ongebroke gaan wees omdat God aan die werk is om hele fa­milies na Hom toe te bring.” Soms is die mense in ons eie familie die moeilikste om mee te praat, maar die maklikste om die liefde van Jesus te wys.

Wat hierdie wêreld nodig het is Jesus! Net ’n vlugtige kykie op Hom en dit is deur ons dat hulle Hom kan sien.

Die laaste ding wat die engel oor hierdie onderwerp gesê het was dat die ware begeertes van ons harte en die verlangens wat ons in hierdie lewe het, versadig sal word wanneer ons in die plek van Jesus na iemand anders se behoefte sal omsien. Die engel het genoem dat ons kan sien wat God se belangstellings regtig is in die agt en vyftigste hoofstuk van Jesaja. Ek het dit gelees en daar was dit in die Bybel geskryf net soos hy dit vir my gesê het.

“Is dit nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?

“Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?

“Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees.

“Dan sal jy roep en die Here sal antwoord; jy sal skreeu om hulp en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leuenagtige woord, en jou siel laat uitgaan na die hongerige, en die neergeboë siel versadig; dan sal jou lig opgaan in die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag.

“En die Here sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ’n tuin wat goed besproei is en soos ’n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie” (Jes. 58:6—11).

Dieselfde oomblik wanneer jy Jesus uitstraal deur hierdie dade van liefde, sal die boodskap van verlossing uit jou uitborrel soos ’n goedbesproeide tuin, soos ’n fontein waarvan die water nooit ophou nie. Dit is wat Jesus gedoen het. Hy het nooit die geestelike nood van mense vergeet nie, en ons kan ook nie! Albei is noodsaaklik!

As ons liefde en sorg aan mense gee, skryf God in die argief van die hemel daardie dade neer waarvoor Hy vir elkeen van ons “DANKIE!” gaan sê.

Is dit nie meer as wat ons beperkte verstande kan begryp nie! Om te weet dat God ons op daardie groot dag met ’n hartlike welkomsgroet sal groet en sal sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Dankie!”


Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1070 gaste aanlyn