NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Let op die karakter van ’n leeu; dis sterk en vlug nie vir teenstand nie.  So ook die stryders van die waarheid wat die volle wapenrusting van God aantrek.  Hulle leeue-dapperheid lê in hul ywer vir die waarheid.

ENGELE MET ‘N SENDING (3)

Lees reeks by Engele met 'n sending

Goeie nuus vir u en u familie

Gedurende die nag van 18 Junie 1978, het ek op my gewone tyd bed toe gegaan met geen vooraf kennisgewing dat iets op die punt was om te gebeur wat my hele lewe sou verander nie!

Omtrent drie uur die oggend is ek eensklaps gewek deur iemand wat my aan die arms gegryp het en my regop in die bed laat sit het! Die kamer was donker omdat die blinders afgetrek was, maar daar was genoeg lig van buite sodat ek die buitelyne van ’n groot wese kon uitmaak.

Om die minste te sê, ek was bang want hy was sterk en ek kon nie uit sy greep loskom nie. My vrees het nie lank geduur nie, omdat ek gou bewus geword het van ’n bonatuurlike teenwoordigheid en dit het nie lank geneem om te besef dat hierdie wese ’n engel van God was nie. Hy het dit bevestig, my skouers laat los en vir my gesê dat ek nie bang moes wees nie! Toe het hy gesê dat God hom gestuur het omdat die gebede van sy kinders gehoor is en hy moes die boodskap kom oordra dat hulle gebede nie slegs gehoor is nie, maar dat dit verhoor is! Halleluja! Ek het nie gedroom nie, dit was nie ’n visioen nie, dit was iets baie, baie werklik.

Ons het verder gesels en hy het so hard gepraat dat ek seker was dat hy my vrou wat langs my geslaap het, sou wakker maak. Hy het nie, en ek wens hy het!

My hond, Queenie, kom af en toe in ons kamer in as sy eensaam word en dan slaap sy langs my bed. Sy was daardie nag daar en was geïnteresseerd in alles wat die engel te sê gehad het. Sy het reg langs my gesit en ek kon voel hoe haar kop teen my been draai in die rigting van die engel as hy gepraat het en dan weer na my toe as ek geantwoord het! Dit was ’n ongewone besoek!

Dit klink snaaks en ek kan my voorstel dat sommige mense my geloofwaardigheid in twyfel sal trek. Dit is nie belangrik nie. God se boodskap is, en Hy hct iets op die hart wat Hy wil hê ek aan die wêreld moet oordra!

Die unieke gesprek het twee volle ure lank geduur en die engel het wonderlike waarhede uit die Woord van God met my bespreek. Hy het die ontplooiende plan van God vir die hele wêreld met my be­spreek en het die diepste emosie uit die hart van God aan my oorgedra oor sy besorgdheid oor mense. Sy liefde vir msnse is so groot en Hy stel baie meer in hulle belang as in organisasie! Hy het die mens werklik LIEF!

Die engel het vir my baie verskillende soorte inligting gegee, maar daar was ’n sleutelgcdagte wat die Here dwarsdeur die gesprek benadruk het en eers was ek nie seker hoe om hierdie boodskap oor te vertel nie, totdat hy een nag, drie weke later, teruggekom het met nog meer wonderlike waarhede van God oor dieselfde onderwerp. Ek wou graag sien hoe hy lyk, maar weer kon ek net die buitelyne van hierdie hemelse wese in die skemer van ons slaapkamer sien.

Die oggend na die tweede besoek het my vrou gevra of ek weer ’n besoeker gedurende die nag gehad het, omdat, het sy gesê, al kon sy niks hoor nie, was sy bewus daarvan dat die innige warmte van God se teenwoordigheid die vertrek gevul het.

Daar is iets so ontsagwekkends oor die sending van hierdie spesiale boodskappers deur God met woorde van die hemel af, dat ek ’n geweldige verantwoordelikheid voel in die oordra hiervan. Ons lewe in ’n wonderlike tyd en ’n groot ontwaking vind oor die hele wêreld plaas. Saam met die groot beweging van die Heilige Gees oor die wêreld, is daar ook hernude aanvalle deur die vyand op die werk van God.

In ’n poging om God aan te val en Horn seer te maak, val sataniese magte die huisgesin aan wat die naaste ding op die aarde aan God se hart is. Huisgesinne kry seer en baie keer weet hulle nie waarom nie. Hierdie aanval is meer as net ’n aanval op die huisge­sin, want elke keer as daar ’n nuwe hoofstuk in God se groot werk moet begin, sal u vind dat Satan sy aktiwiteite verhoog. Die vyande van God volg ’n program wat baie lank gelede begin het.

Terwyl ons oor hierdie sataniese aanvalle gesels het, het die engel my herinner aan die wyse waarop die vyand in die verlede aangeval het. Toe Moses gebore is en die plan van God verwesenlik sou word om die kinders van Israel uit Egipteland te verlos, het God ’n klein kindjie voorberei wie se moeder besef het dat hy ’n besondere kind was, en Satan het ’n poging aangewend om teen die plan van God te veg.

Satan het nie geweet wie dit was wat God gekies het nie en daarom het hy in die hart van die koning die gedagte geplaas om elke kind onder ’n sekere ouderdom dood te maak, sodat hy die een baba wat ’n defmitiewe rol sou speel in die verwesenliking van God se plan, uit die weg kon ruim.

Op ’n ander keer is ’n bevelskrif in Susan uitgevaardig. Die vyand het geweet dat die tyd omtrent aangebreek het vir die groot bevryding van Israel en daarom het hy deur die hart van die man Haman gewerk. ’n Bevel is uitgevaardig dat al die Jode doodgemaak moes word. Weer het die vyand probeer om God se plan in die wiele te ry, maar hy het nie geslaag nie.

Toe Jesus gebore is, het die grootste hoofstuk van alle tye begin ontplooi. Weer het die sataniese magte gesê: “Ons moet Hom keer. Hy is God se eie Seun. Ons moet hierdie Bevryder dwarsboom, maar ons weet nie waar Hy is nie.” Hulle het navraag gedoen: “Waar is Hy? Waar gaan Hy gebore word?”

As Satan gedagtes kon lees, was al wat hy moes doen om na die herders en die wyse manne te gaan en hulle gedagtes te gaan lees, maar hulle het die geheim nie verklap nie! Hy het die algemene gebied ontdek waar Hy gebore sou word en dieselfde sataniese mag het weer opgetree. Weer eens is al die babas doodgemaak. Maar Jesus was nie daar nie!

In ons dag is daar ’n wonderlike nuwe hoofstuk besig om te ont­plooi omdat God al die families op die aarde onder die soeklig bring. Hy wil hê hulle moet weet dat sy plan van verlossing, ’n beginsel wat Hy jare gelede in werking gestel het, nie net ’n plan vir ’n enkele persoon is nie. Hy het ’n plek bespreek vir die hele familie, maar elke lid moet indiwidueel weer gebore word.

“Dit is ’n vreemde teologie! Dit klink nie reg nie!” het ek gedink. Maar ek het agtergekom dat dit God Self is wat daarmee begin het. Dit is ingesluit in die pragtige plan wat Hy vir Moses in die tabernakel gegee het. Die engel het die feit onder my aandag gebring dat God die naam van elke familiehoof en sy familie se name by die ingang van die tabernakel ingevoeg wou hê. Die silwer voetstukke wat die voorhangsel van die tempel vasgehou het, moes gemaak word uit die sikkels silwer van hulle versoening. Hierdie offergawes van ’n halwe sikkel silwer moes deur elke man aan die Here gegee word as ’n versoening vir sy siel. Die sikkels silwer moes gesmelt word en die voorhangsel sou daaraan hang as bewys van die feit dat God ALMAL in sy plan ingesluit het.

Die verlossingsplan vir families was so belangrik vir God dat Hy van elke familie verlang het om elke jaar ’n herinneringsoffergawe van ’n halwe sikkel silwer te bring sodat hulle nie sou vergeet nie. Dit word bespreek in Exodus 30:12—16 en 38:25—28.

Onthou u hoe Ragab die spioene gered het wat in Jerigo ingestuur is? Die spioene, geïnspireer deur die Here, het gesê: “Ragab, sorg dat jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie in hier­die huis bymekaar kom en hulle sal gered word.” God het deur die een persoon met wie Hy kontak gehad het, in daardie huis gewerk. Ragab het elke lid van haar familie daarheen gebring en hulle is almal gered, omdat God omgee vir die hele familie!

God se plan is ’n familieplan. A1 die pragtige bande van huisgesin en familie is ewig en u sal, wanneer u in die hemel kom, ’n vreugde ondervind waarvan u nog nooit gedroom het nie. Gabriel het oor en oor met my gepraat oor die belangrikheid van families vir God, en dat ons Hom kan vertrou, al kan ons nie verstaan hoe Hy ’n familieverband in die hemel kan bewerk nie. “Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë!” (Romeine 11:33 NV).

Die vyand wil die plan van God vernietig deur swaargeskut in ons huise in te slinger wat veroorsaak dat die man sy gevoel vir sy vrou verloor; wat rusteloosheid veroorsaak; wat veroorsaak dat alles dreig om uitmekaar te val; wat veroorsaak dat kinders en ouers mekaar begin haat. Maar God sê Satan sal nie hiermee wegkom nie.

Een van die aangrypendste dinge wat die engel vir my vertel het, was dat God altyd ’n tweede plan het. God sê sy werk sal gedoen word al moet Hy iemand anders kry om dit te doen — of anders sal Hy dit Self doen!

Hierdie waarheid word pragtig beskryf in die verhaal van Ester toe Mordegai na haar toe gekom het met die profetiese woorde dat God haar in daardie tyd op daardie spesifieke plek geplaas het met ’n spesifieke doel — om iets gedoen te kry. Sy kon kies of sy dit wou doen en wonderlik deur God geseën word, maar sy kon ook seker wees dat sy verlossing nie sou faal as sy sou besluit om dit nie te doen nie (Ester 4:4). God se plan sal uitgevoer word en Hy sal ver­lossing vanuit ’n ander bron bewerk as dit nodig sou wees. Hy sal nie faal nie!

God het my laat weet dat dinge wat Hy besluit het NET EENVOUDIG MOET GEBEUR! Wanneer Hy besluit of beveel, kom ’n onstuitbare mag in beweging wat niemand kan keer nie. DIT MOET GEBEUR! Mense wat Hy in sy ontplooiende plan ingesluit het, is ook nie onherroeplik vas aan daardie plan nie, tensy hulle dit graag wil wees. God het die gebeurtenis vooruitbepaal, maar nie die indiwidue nie. Hy het gesê: “As jy saam met My wil werk, sal dit vir jou vreugde en geluk inhou. Ek het jou VOORUITBESTEM om My vennoot te wees in hierdie groot werk wat Ek wil doen, maar Ek sal jou nie daarin dwing nie.”

God is aan die werk! Die vyand is aan die werk! Hierdie twee magte is opponerende magte, maar God het alreeds besluit dat Hy die oorwinnaar gaan wees!

Baie Christene het al vir hulle ongeredde familielede gebid. Toe die engel vir my die boodskap bring dat hulle gebede alreeds beantwoord is, het ek gedink: “Beteken dit dan dat hulle ALMAL reeds gered is?” “Nee, God bedoel nie Hy wil die reg van vrye keuse wat Hy gegee het, skend nie, maar dit beteken dat Hy alles moontlik gaan doen om die mense tot by ’n punt te bring waar dit vir hulle maklik sal wees om die keuse te maak om Hom te dien.

Ek het mense hoor sê: “Dit is goed om dit moeilik te maak vir mense om na God te kom, omdat hulle Hom dan sal waardeer.” Dit is nie God se metode nie! Hy wil dit vir hulle baie maklik maak om na Hom toe te kom en baie moeilik om weg te kom! Sy hele begeerte is na u. Hy het u lief! Hy soek nie na een of ander rede om u te verwerp nie. Hy soek na elke moontlike rede om u te behou!

Omdat God gesê het dat u gebede beantwoord is, kan diegene wat hulle geliefdes in opregtheid en geloof voor Hom gelê het, nou dadelik ophou bid! Die engel het gesê hulle kan God nou begin prys. Hy is aan die werk en Hy het magte vrygestel om omstandighede te bewerk wat dit vir hierdie mense moeilik sal maak om Horn te weerstaan.

Die engel het gesê: “Ek is nou juis hier omdat ek ’n groot groep engele lei om die pad skoon te maak, om die vyand te verstrooi, om die padblokkades.te verwyder en om mense te laat weet dat God se hart warm vir hulle klop.”

Hy het baie wonderlike waarhede met my gedeel en op hierdie spesifieke besoek toe hy met my gepraat het, het ek besef dat hierdie engel dieselfde een was wat aan Sagaria verskyn het om vir hom te sê: “...jou gebed is verhoor...”! (Lukas 1:13.)

Hierdie boodskap wat God vir my deur sy engel gebring het, was ’n klein prentjie van die groot hart van God en wat Hy besig is om vandag te doen. Die engel het vir my gesê dat God besig was om huise te herstel tot die soort eenheid wat Hom sal behaag en wat Hy sal kan seën. Hy het gesê sy begeerte was om kommunikasie tussen ouers en kinders te herstel, om mure van haat af te breek, sodat hulle vriende kan wees en in ’n wonderlike familieverhouding kan staan.

God het sy groot intense belangstelling in die familie daarin getoon dat Hy die huisgesin gestig het voordat Hy ’n kerk gestig het. Hy wil hê dat daardie selfde wonderlike eenheid, en daardie erkenning van Hom wat mense net verwag om in die kerk te vind, ook in die huis sal wees.

Hy het gesê: “Ek wil hê dat vaders sal weet wanneer hulle gesinne seerkry. Ek wil hê dat kinders rnoet weet dat hulle, wanneer die vyand aanval, tuis ’n sterk arm sal vind waarop hulle kan leun. Ek wil hê dat moeders se harte oop sal wees en vol liefde vir hulle kin­ders.” Ek was beslis bewus daarvan dat God baie waarde heg aan families, maar om dit van ’n engel te hoor, het dit baie meer werklik gemaak!

Hy het gesê dat God se doel, sy begeerte, en een van die dinge wat Hy graag bereik wil sien in alles wat Hy doen, is om kinders wat in opstand is te bereik. Hy wil die harte van vaders en moeders na hulle kinders keer. Hy het gesê: “Ek wil daardie rebelse kinders neem, en daardie wat ongehoorsaam is, en hulle by ’n plek bring dat hulle sal weet hoe volkome My vergifnis regtig is. Ek wil hê hulle moet weet dat wanneer hulle aan My gehoorsaam, daar nie een ding uit hulle verlede teen hulle gehou sal word in hulle rekord in die hemel nie. Wanneer ek vergewe, vergeet ek nie net waarvoor ek hulle vergewe het nie, maar Ek vergeet selfs dat Ek vergewe *het!”

As u die volgende dag na die Here sou kom en vir Hom sê: “Here, ek haat dit om aanhoudend te kom, want ek weet dit is die twintigste keer dat U my moet vergewe, maar sal U my asseblief weer ver­gewe?” Dan sal die Here na jou kyk en sê: “Waarvan praat jy? Ek het geen rekord daarvan nie. Ek kan niks daarvan onthou nie. Sover dit My aangaan is dit die eerste keer dat jy gekom het.” Het u geweet dat dit die soort vergifnis is waarmee God vergewe?

Ek het baie boodskappe gehoor oor hoe wonderlik dit is dat God godvresende mense regverdig en ek dink ook dit is wonderlik!

Die woord geregverdig beteken: “net asof dit nooit gebeur het nie.” God het gesê: “As gevolg van die strikke en die aanvalle van die duiwel, wil Ek hê dat My kinders moet weet hoe volledig daardie regverdigmaking in werklikheid is! Ek wil in hulle gedagtes, in hulle harte, in hulle wesens indring. Ek wil hê dat hulle in My gesig moet kan opkyk en weet dat hulle nie hulle koppe hoef te laat hang en skaam hoef te wees nie, omdat wanneer Ek hulle sien, Ek hulle sien as eersteklas lede van My familie.”

Hy het gesê dat ek die boodskap kortliks in Lukas 1:17 sal vind. Dit was ten tye van nog ’n ontplooiing van nog ’n hoofstuk in sy plan. Ek het my Bybel uitgehaal om te kyk of dit regtig so gesê word, en ja, werklik, dit staan daar net so. Hy het van Johannes die Doper gepraat en van die vervulling met die Heilige Gees en hoe Johannes uit sou gaan om God se werk te doen. “En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.Hy wou hulle laat weet wat regverdigmaking in die praktyk beteken. God wil hê dat u moet weet dat Hy nie u vyand is nie; Hy is u vriend! Hy wil u nie seermaak nie; Hy wil u graag help!

Toe het hy my herinner aan iets wat in Handelinge 27:20 gebeur het toe die skip waarop Paulus was, skipbreuk gely het. Ek was regtig opgewonde toe ek dit lees! ’n Verskriklike storm het opgekom en daar was vir hulle geen hoop nie. Die manskappe was wanhopig en het tou opgegooi omdat hulle seker was dat hulle nie gered sou kon word nie. Maar in vers 22 sê Paulus: “Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip.” Hoe het Paulus dit geweet? “Want daar het in hierdie nag by my gestaan ’n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê: Moenie vrees nie Paulus, want jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar.” God se plan was aan die ontplooi en Hy was nie van plan om ’n storm toe te laat om daardie planne in die wiele te ry nie.

Aan u, ouers, se God dieselfde ding: “Ek skenk aan jou almal wat saam met jou vaar.” Toe hy gesê het: “Daarom, hou moed, manne, (ek het goeie nuus vir julle) want ek glo God dat dit so sal wees soos aan my gesê is.”

Dit sal wees net soos die engel gesê het!

Paulus het vir hulle gesê om gereed te wees, maar baie van hulle het hom nie geglo nie. Ek is seker sommige van hulle het gedink: “Mens, maar die man het hallusinasies. Ons was reeds te lank in die stormagtige gebied.” Hulle het al voorheen gesien hoe mense in die storms hulle verstand verloor. Hulle het gesê: “Ons kan voel dat daar grond onder die skip is. Ons is naby land.” En met die voorwendsel dat hulle ankers uitgooi, het hulle ’n boot laat sak en wou daarin oorklim. Maar Paulus het gesê: “Julle moet liewer gehoorsaam wees. God beplan om julle te red, maar julle moet self die keuse maak.” Die matrose het die ankertoue afgekap en die boot in die water laat val.

God het nog altyd ’n plan gehad, en Hy het ’n skare engele gestuur en hulle het die agterstewe van die skip beetgepak en dit afgedraai en in klein stukke gebreek sodat elkeen ’n stuk kon hê waaraan hy kon vashou. Die engelbesoeker het gesê dat hyself ’n skare engele in daardie stadium daarheen gelei het om seker te maak dat elkeen van hulle aan land gckom het. Elkeen van daardie 276 mense wat gered was, het ’n groot engel by hom gehad wat oor hom gewaak het!

Ek het vir die engel gevra: “Sou dit nie beter gewees het as hulle verdrink het nie, want hulle was darem ’n ruwe klomp matrose? Hulle was gevangenis, baie van hulle was moordenaars en mense van die laagste soort.” Nee, die groot wonderwerk het plaasgevind omdat God wil red! Jesus het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom lewe mag hê!

Ek dink hoe onwillig ek was om die eerste boodskap wat aan my gebring is, oor te dra. Ek het nie geweet waar dit sou eindig nie! Ek het nie geweet wat die gevolg sou wees nie! Ek het 29 jaar van my lewe aan my gemeenskap gewy in ’n poging om Christus aan die mense te bring; die gemeenskap het my bediening erken; dit is aanvaar en ek wou nie die werk van ’n leeftyd vernietig deur van ’n ondervinding te vertel wat teenkanting sou ontlok en mense sal laat wegdraai nie.

Die engel het vir my gesê om die boodskap oor te dra, maar ek kon nie. Ek het drie weke gewag en in die middel van die nag het daardie selfde sterk hande wat voorheen my arms vasgegryp het, my in die bed opgelig en gesê: “Jy het nog nie die boodskap oorgedra nie.” Ek het geweet ek was in die moeilikheid! Ek was nog onwillig en het vir die engel gevra: “Terwyl u nou hier is, kan ek u nie aan die mense voorstel en dan gee u die boodskap aan hulle nie?” Hy het geantwoord dat God hom dit nie sou toelaat nie, ek moes dit self doen.

Ek was besonder versigtig toe ek die boodskap in die kerk gelewer het, omdat die engel daar was om seker te maak dat ek die hele boodskap gee. Hy het gesê: “Al sou ek nie self die boodskap aan die gemeente oordra nie, wil ek hê dat jy moet weet dat ek hier is en ek het op die oomblik ’n hele leër engele saam met my.” Ek was regtig opgewonde oor die feit dat daar engele in die diens was! Toe het hy gesê dat daar meer engele daardie aand as mense was! Hoe het ek nie gewens dat ons hulle kon kristalliseer om hulle sigbaar te maak nie!

Omdat God vinnig vorentoe beweeg om sy plan binne sy tydsberekening te voltooi, is Satan ook hard aan die werk. Hy wil vernietig wat God besig is om te doen, maar God sê hy sal nie slaag nie.

In Numeri 10:35 lees ons dat toe die wolk beweeg het, en die ark en die mense gereed was om vorentoe te beweeg, het Moses gesê: “Staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word en u haters voor u aangesig kan vlug.” God het hom gewys wanneer om dit te sê. Daar was baie vyande wat langs die pad op hulle gewag het en as Moses die teken gegee het, het die engelskare van die hemel tot aksie oorgegaan en oor die gebied, waar Moses en die Israeliete sou trek, neergeskiet en die gebied skoongemaak van alle vyande, of dit fisies was of geestelik.

Het u geweet dat u op God se spesiale lys is omdat iemand in u fa­milie Jesus liefhet en God vra om u te red? Selfs al het u Hom nog nie u lewe gegee nie, het ’n skare engele reeds gekom! God het alreeds uitgeroep: “Vyand wees verstrooi!” Daar is engele aan die werk om u uit die vyand se kamp uit te bring in God se veiligheid in. Hulle stoot hindernisse uit die pad uit, omdat u in God se guns is.

As u vir ’n familielid gebid het wat die Here nie ken nie, en hom opreg op die altaar gelê het, hou op om vir hulle te preek! Hulle kry genoeg stampe en stote op hierdie oomblik van die engele en die Heilige Gees doen self ’n deeglike werk om vir hulle te preek.

Een van die groot engele wat later met my gepraat het, het gesê dat hy dieselfde engel was wat langs Josua gestaan het toe Josua gesê het: “Behoort u by ons of by ons vyande?” Die engel het geantwoord: “Nee, nie by een van die twee nie, want ek het gekom as die leier van ’n ander leer en ons ontvang ons bevele van die hemel af. U God, wat hierdie bevele gee, weet wat die behoeftes is.”

Daar is op die oomblik ’n lëer aan die werk. Wanneer manne en vroue eerlik hulle geliefdes voor die Here lê, word daardie name op ’n spesiale lys geskryf. Dit beteken nie dat God nou net by daardie families gaan ophou nie. God bereik mense en trek hulle in uit alle lewensweë.

In Psalm 89:33—37 lees ons van daardie baie spesiale lys waar God sê dat Hy met ons !n ewige verbond sal sluit: die weldade wat Hy aan Dawid beloof het. En dan sê Hy vir ons wat daardie weldade is: dat as u kinders van die Here wegdwaal, sal hulle beslis in die moeilikheid beland. “Dan sal Ek hulle oortredinge met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid” (Psalm 89:33).

Hulle sal deur ’n moeilike tyd gaan, maar omdat Ek aan jou ’n belofte gemaak het, “sal Ek my goedertierenheid van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie” (Psalm 89:34). Hy sal die hele tyd met hulle besig bly en hulle aanmoedig om terug te kom na hulle familie.

Ek het nie vir die engel gevra wie hy is of om homself te identifiseer of om geloofsbriewe in te handig nie. Maar hy het gesê: “Om jou gerus te stel oor die egtheid van hierdie besoek, om enige twyfel uit jou gedagtes te neem, wil ek vir jou ’n paar Skrifgedeeltes gee waar van my in die Woord van God melding gemaak word.” En dit is wat hy gedoen het. Hy is die engel wat by Sagaria was, by Paulus tydens die skipbreuk, saam met Moses om die vyand te verstrooi en saam met Josua.

Vandag hoor ek weer die oorlogskreet: “Staan op, Here, dat u vyande verstrooi kan word!” en alreeds het die engele in aksie begin beweeg!

Toe ek die eerste boodskap in my gemeente gelewer het, het God vir my ’n bevestiging gegee dat dit van Hom was! Iemand het die bandjie met die goeie nuus geneem en aan ’n vriend gegee wat hier op besoek was vanaf Kanada. Omtrent twee uur een Saterdagoggend het my vrou die telefoon beantwoord en aan my oorhandig: “Iemand huil vreeslik en ek kan niks hoor wat hy sê nie.” Ek het vir die man aan die anderkant van die telefoon gesê om te kalmeer sodat ek kon hoor wat hy sê. Hy het gesê: “Ek is hier in Kanada en iemand het vir my een van u bandjies gebring. ’n Klomp van ons het besluit ons gaan vanaand bymekaar kom om na die band te luister met die doel om lekker te lag en te spot met die persoon wat so oor engele praat.

“Ons het gedink dat dit die snaaksste ding in die wêreld is. Ons het almal saamgekom en na die kroeg gegaan. Ons het ons bekers bier gekry en om die tafel gaan sit. Ons was van plan om die band oor en oor te speel en die hele aand daarvoor te lag! Ons het gedink dat ons ’n heerlike aand sou hê! Ons het die bandmasjien aangeskakel, maar nie een van ons het aan ons bier geraak nie! In omtrent vyf minute het ’n paar van ons begin huil en daarna het ander begin huil. Daar was sewentien van ons saam in die kroeg.

“Ons het dit drie maal oorgespeel en iemand het gesê: ‘Wat gaan ons doe?. Ons moet iets doen!’ Hulle kon nie besluit wat om te doen nie, dit was asof hulle verblind was. Eintlik het een van hulle gesê: “Kom ons bel hom — daardie leraar.” Hulle het die telefoonsentrale geskakel en my nommer in die hande gekry. Toe hy klaar vertel het hoe hulle na die kaset geluister het, het hy pleitend gevra: “Wat moet ons doen?” Ek het gesê: “God het daardie bandjie met sy engele na Kanada gevolg en Hy wil hê dat u u lewe nou aan Hom moet oorgee. Plaas u hand nou in syne.”

Nadat die man saam met my oor die telefoon gebid het, het hy gesê: “My lewe begin vandag eers. Ek gaan nou terug om daardie ander sestien te vertel wat hulle moet doen en vir hulle almal sê dat hulle hulle lewens aan God moet oorgee.” Halleluja!

Ek het in daardie eerste week ses oproepe gehad wat vir my bevestig het dat hierdie boodskap van God was en dat ek dit aan die hele wêreld moet vertel. Nie een van die mense wat my gebel het, het geweet wie ek was nie, en nie een van hulle het na die band geluister nie, behalwe die man van Kanada.

’n Ander keer het die telefoon vroeg een oggend gelui. Dit was ’n man van Wyoming. Hy het gesê: “Ek voel soos ’n idioot. Ek weet nie waarom ek u bel nie.”

“Nou waarom bel u dan om my so in die middel van die nag wakker te maak?”

“U sal dit nie glo nie, maar vannag het ek ’n stem hardop hoor sê: ‘Bel Eerwaarde Buck in Boise, Idaho.’ ” Hy het gesê hy het gedink hy was besig om van sy verstand af te raak en daarom het hy die bevel geignoreer. ’n Paar minute later het dieselfde stem met groot outoriteit gesê: “Ek wil hê dat jy Eerwaarde Buck in Boise, Idaho, moet bel.”

Daar is soveel druk op hom uitgeoefen dat hy uiteindelik die telefoonoperatrise geskakel het om te hoor of daar ’n Eerwaarde Buck in Boise, Idaho, was. Hy het gesê: “Hulle het vir my u nommer gegee en hier is ek. Ek weet nie waarom ek u gebel het nie, maar ek is aangesê om u te skakel en hier is ek nou.”

EK HET GEWEET DAT DIE ENGELE BESIG WAS!

“Ek weet waarom u geskakel het,” het ek gesê en hom na die Here gelei. Toe het ek hom gevra: “Is daar iemand in u familie, ’n familielid miskien, wat die Here ken?”

“Ek het ’n half mallerige suster wat die Here ken of sê dat sy Hom ken. Ek het na haar geluister maar ek het haar nie geglo nie!” “As gevolg van hierdie suster van jou is jy in die Here se guns. God het ’n belofte gemaak dat Hy sal aanhou werk maak met jou en nie sal ophou nie totdat jy gered is!”

Dit was ’n ware vreugde toe ’n ander man by ons aankom, wat werklik bekommerd was oor sy suster wat die Here nie geken het nie. Toe hy hoor dat engele uitgaan om mense tot by iemand te bring wat hulle kan help om gered te word, het hy op sy knieë geval en gesê: “Here, Ek gaan nou my suster en my familie voor u lê, en ek gaan U prys vir wat U gaan doen.” Daardie selfde week het sy suster die Here Jesus gevind as haar Verlosser en Here, en God is nou besig om in die res van die ander lede van sy familie te werk.

Verslae kom van oral oor in dat engele besig is om hierdie mense te bring tot by ’n plek waar hulle ’n besluit vir Christus kan neem. God se boodskappe en sy verlossing sneeubal rondom die wêreld.

Die engel het die feit dat hierdie dienende engele op die veld uit is om te werk en mense na iemand te bring wat hulle kan help om gered te word, oor en oor beklemtoon. Hy het dit ook beklemtoon dat ons voorbereid moet wees en wakker om diegene te help wat na ons toe sal kom. Hy het gesê: “Jy het die lering dat Jesus die Deur en die Weg is, aanvaar. Julle bring mense na die Deur toe, maar God wil hê dat julle moet weet dat julle ook ’n deur is. Toe Jesus gesê het: “Soos die Vader my gestuur het, so stuur Ek julle ook,” het Hy ons uitgestuur presies net soos Hy is. Ons is die deur na Christus toe presies soos Hy die Deur na God is.

Jesus het gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek se vir julle, wie in My glo — die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan” (Johannes 14:12). Hy het nie slegs die Heilige Gees vir ons gegee nie, maar Hy het vir ons ook sy werk gegee om te doen! Jesus, as ’n menslike kanaal van God was die deur deur wie mense God gevind het. “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon” (Johannes 1:14 NV). Mense wat Jesus nie in hierdie wêreld kan vind nie, kan ons vind! Vandag gaan baie mense uit om ’n deur te word of ’n kanaal deur wie ander Christus as hulle Verlosser vind.

Jesus het gesê: “Ek is die Lig van die wêreld” in Johannes 8:12; en in Mattheus 5:14 het Hy gesê: “Julle is die Lig van die wêreld.” Dit maak nie van die mens ’n god nie, omdat ons nie Jesus is nie, maar ons is die menslike deure en die “lig van die wêreld” wat Hy hier op die aarde gebruik! Hy verlang dat ons dieselfde soort outoriteit as hierdie engele sal gebruik en na iemand se besware sal luister wan­neer hulle na ons toe kom.

Wanneer die Heilige Gees mense trek en roep, weier hulle dikwels om te luister en maak heftig beswaar, maar engele steur hulle nie daaraan nie . Hulle het bevele om mense tot by ’n punt te bring waar hulle of vir Jesus aanneem of Hom verwerp. As hulle weier begin die engele oor en oor en oor soos die Heilige Gees hulle lei.

Nie almal wat op u pad kom, is deur die Heilige Gees na u toe ge­stuur nie, maar God wil hê dat u sensitief genoeg sal wees om te hoor wat hulle sê of om hulle gemoedstemming aan te voel. Ons moet vir hulle sê dat die engele besig is om te werk en engele kan nie afgeskud word deur jou rug op hulle te draai of deur te weier om na hulle te luister nie. As iemand dit doen, begin die engele weer van voor af! En as hulle weer ’n keer weier, sal die engele weer ’n keer oor begin. Engele gee nie moed op nie. Hulle kry al hulle bevele van die hemel af. Prys die Here!

Ons kan in die Naam van Jesus praat omdat ons sy outoriteit het. As iemand opreg sê: “Jesus, ek neem U aan”, is dit ons verantwoordelikheid om vir hulle te sê dat God hulle ook aangeneem het. God het aan ons die outoriteit in Jesus gegee. Ons is sy verteenwoordigers! Ons kan dit sê omdat God saam met ons sal stem as ons enigiets doen wat volgens sy Woord is. “As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe” (Johannes 20:23 NV).

God se goeie nuus vir u vandag is dat God opreg belangstel in elke persoon, in families, en Hy stuur selfs engelboodskappers om hulle wat ver van Hom af leef, in sy eie familie in te bring. Hy is regtig lief vir mense!

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 657 gaste aanlyn