KONINKRYK VAN GOD VERSUS... (3)

...die Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan & andere

Lees reeks by Nuwe Wêreldorde koninkryke

Susan Brink

Tydens 'n onderhoud wat die tydskrif, SARIE, met Tutu in 2008 gevoer het, kom die werklike Arch, soos daar liefderyk na hom verwys word, na vore:

Enige slegte gewoontes? Arch: "Mmm ... Ja! Ek is geneig om jaloers te raak op enigiemand wat aangeprys word en aandag kry!"

'n Sin om jouself te beskryf? Arch: "He loved to be loved".

Gunsteling wêreldleier? Arch: "Madiba. Hy is 'n inspirasie en altyd nederig".

Jy inspireer so baie mense, wie inspireer jou? Arch: "Trevor Huddleston, die anti-aparheidsaktivis, het 'n sterk invloed op my geestelike ontwikkeling gehad. Hy het beslis geglo dat almal na God se beeld geskape is ...".

Hoe behou ons geloof in 'n deurmekaar wêreld? Arch: "Dis God se wêreld en dit maak nie saak hoe sleg dinge raak nie, alles sal uiteindelik oukei wees. Intussen word ons gekonfronteer met uitdagings. Omdat ek 'n Christen is, glo ek niks kan so hopeloos wees soos die situasie op Goeie Vrydag nie. Toe is 'n Goeie Persoon aan 'n kruis gespyker. Daarna was daar die triomf, die opstanding. Die goeie het oor die bose geseëvier. Soos dit altyd sal".

Wat was die grootste openbaring tydens die Waarheids-en-versoeningskommissie? Arch: "Dat die mens wesenlik goed is ...".

Tutu se antwoorde op veral die laaste drie vrae, dien as getuienis dat hy as sogenaamde Christen, die Hervorming vervorm het. Hy bevestig dit in sy boek, God Is Not a Christian: And Other Provocations, asook wanneer hy sê: "Net omdat iets in die Bybel is, is dit nie noodwendig waar nie" en "Ek kan nie 'n homofobiese God (weersin in homoseksualiteit) aanbid nie en ek weier om na 'n homofobiese hemel te gaan - dan gaan ek eerder na die ander plek". Volgens Tutu se eie bevrydingsteologiese uitsprake, het hy as superryke, homself outomaties uit die Hervorming 'uitgeprys' – "God is not even handed, he is on the side of the poor and oppressed"!

Die katastrofale kommunistiese Nuwe SA is die gevolg van die Prometheanse geloof van Tutu et al. Paul Johnson verwoord die rede vir die mislukking van kommunisme as volg: "From start to finish, not just Capital but all Marx's works reflects a disregard for truth, which at times amounts to contempt. That is the primary reason why Marxism, as a system, cannot produce the results claimed for it; and to call it 'scientific' is preposterous".

Marx was 'n 33ste graad Vrymesselaar. Tutu self verteenwoordig sy belonings en dit weerspieël die kommunistiese Nuwe Wêreldorde of te wel Globalisme. 'n Ideologie met 'n lewensbeskouing wat die mensdom as een broederskap buite Christus om wil verenig, 'n moderne toring van Babel. Kortom, 'n Vrymesselaars-paradys waar die kernvraag is: Wat is die kwaliteit van my lewe? Terwyl die Protestant vra: Hoe lyk ek voor God en hoe word ek voor Hom geregverdig?

Die 1994 Nuwe SA is ingelui deur drie Nobelprys vir Vrede bekroondes, naamlik Knight Tutu, Knight Mandela en FW de Klerk. Tog, die vrede bly uit! En, apartheid kry 25 jaar later steeds die skuld vir dié katastrofe. De Klerk se broer, Wimpie, sê in 2000 dat die predikante moet preek vir vergewing oor die sonde en misdade van apartheid sodat die lidmate tot insig kan kom oor dié politieke dwaling, dan sal hul nie meer "hond hoef te voel" oor apartheid nie. Waarop Russel Kirk treffend antwoord: "Acting under the illusion that graceful yielding would ensure general peace, the liberals relaxed the traditional order. 'When we have conceded everything that anybody clamours for', they thought, 'everyone will be satisfied; and then if any picturesque remnant of the traditional order is left standing, we shall at last be able to enjoy it safely and with a good conscience.' But the liberal's dearest friend and ally, the reformer, had a will of his own to satisfy, a secret and consuming intolerance of the old order or anything out of harmony with his own ingenious schemes ... he will allow no peace". Die ironie is dat Tutu self in 2017 nie meer oukei is met sy eie Sataniese maaksel nie. Niks is meer oukei nie en die ANC/SAKP/- Cosatu-regering op sy beurt, is nie meer oukei met Tutu nie.

Agt jaar na die vorige Afrikaner Nasionalistiese Beweging-artikel oor Buchan, kan ons nou danksy die geleerdes, 'n titel voeg by Buchan se sambreel/universele/- Eenwêreldgodsdiens, soos ons in 2009 daarna verwys het. Dit is die NAR, op Afrikaans die Nuwe Apostoliese Reformasie/Hervorming óf Tweede Apostoliese Era.

Engels, alles Engels want die voorregte van Luther se Hervorming om Die Bybel in jou moedertaal te kan lees en hoor, word ons ook ontneem. Die NAR vervorm en keer Luther se Hervorming om – terug na die Pous vir 'n Nuwe Wêreldorde. Buchan en andere is glo nuwe apostels, wat namens God praat en deur Jesus Christus self in hierdie ampte aangestel is en in gesag absoluut gelyk is aan dié in Jesus se tyd.

Die artikel in 2009 vra 'respekvol' of Buchan die Vrymesselary dien. Die Globaliste beplan lank vooruit en die voertuig om die katastrofale gevolge van Tutu et al. se Prometheanse-kommunistiese rowerspelonk te verdoesel en die Afrikaners se Protestantse-geloof en taal die nekslag toe te dien, is lankal op dreef. Al wat nodig is, is "Faith like potatoes" om kwansuis die kwaliteit van lewe te verbeter in die Nuwe Wêreldorde koninkryk van Angus Buchan en andere. Buchan sê hy het die "potatoes"-idee van die beroemde Skots-Amerikaanse prediker, Peter Marshall gekry. Marshall was 'n Vrymesselaar.