NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die sondaar is nie 'n mens sonder liefde nie maar hy is die enigste een wat hy liefhet. Waar liefde ander mense in die middelpunt stel, stel selfsug die eie ék as die middelpunt. Daarom is selfsug 'n sonde voor God.

DIE ROOMSE GEVAAR (2)

Lees reeks by DIE ROOMSE GEVAAR

Ds. A.E van den Berg

PROTESTANTE SWIG VOOR ROME  

Onheilige samesyn

1.   Regverdigmaking

God se Woord leer dat regverdigmaking deur die geloof in Jesus Christus alleen geskied. Die RK leer in stryd daarmee dat boetedoening en goeie werke genoeg vir regverdigmaking is. Dit het Luther in 1517 met die RK laat breek en ʼn onversoenbare skeidsmuur tussen Protestantisme en Roomse Katolisisme veroorsaak.

Die RK dwaal as sy leer dat regverdigmaking geleidelik plaasvind. Die verhaal van die Fariseër en die Tollenaar getuig anders:

En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my, sondaar, genadig! Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word” (Luk.18:14).

 

Die tollenaar se regverdiging is nie deur goeie werke voorafgegaan nie. Dit was onmiddellik na sy bekering ʼn werklikheid. Gelowiges gaan onmiddellik van die ewige dood na die ewige lewe oor:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe” (Joh.5:24).

Die ewige lewe is die geestelike besitting van alle gelowiges en kan nooit verloor word nie:

Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie” (Joh.6:37).

“Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus... Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn” (Rom.5:1,9).

Beide van die laasgenoemde verse plaas regverdigmaking in die verlede en nie in die hede of toekoms nie. Dit vind soos met die bekering van die misdadiger aan die kruis oombliklik plaas.

Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees” (Rom.8:1).

Regverdigmaking beteken dat sondaars regverdig verklaar en nie regverdig gemaak is nie. Dis nie ʼn proses wat uitgevoer moet word nie en vind in God se domein en nie in ʼn sondaar se lewe plaas nie. Dis ʼn objektiewe heilsfeit en nie ʼn subjektiewe verskynsel nie. Dit word toegeskryf en nie toegedien nie.

2.   Op die agtervoet

Ongelukkig word hierdie kernwaarheid ter wille van ekumene verwater. In 1999 het die Lutherse Wêreld-federasie en die RK ʼngesamentlike verklaring oor die regverdigmaking deur geloof uitgereik. Dis in 2006 ook deur die Wêreld Metodisteraad en later deur die Presbiteriaanse Kerken Charismatiese Evangeliese Leierskap-Konferensie onderskryf. Hierdie gaping in Protestante se Hervormingsmondering was water op die RK se meule!

Hierdie gaping het met die ondertekening van die Verklaring van Versoeningop 31 Oktober 2017 verder vergroot. Daarin word gesê dat alhoewel daar nie aan die verlede verander kan word nie, die invloed van die kerk-breuk wel verander en die eeu-oue verdelings uit die weg geruim kan word. Maar, kan dit? Is die protes werklik verby? Regverdigmaking deur geloof alleen was die hart van die Hervorming soos wat Skrifgetroue kerke steeds bely. So ook ander kern-beginsels soos sola scriptura - die Bybel alleen.

God se Woord leer dat dit wat daarin staan, genoegsaam is vir sondaars om die pad na die ewige saligheid te vind. Die RK verskil hiervan. Sy het ʼn horde van mensgemaakte tradisies wat sy met die selfde gesag as die Skrif beklee. Dit het juis aanleiding tot talle wanpraktyke gegee wat geensins met die Bybel ooreenstem nie. Boetedoening, gebede tot heiliges, die vagevuur en die aflaathandel is maar enkeles daarvan.

Die RK het in die verlede kerke wat die ware evangelie huldig vervloek.   So is Protestante al met meer as 100 anatemas (vervloekings) veroordeel. Die RK het nog nooit van een van haar dwalings afstand gedoen nie. Protestante is al wat die wortels van hul herkoms minag!

3. Skeidsmuur of deurgangspoort?

Ekumene is op ʼn kunsmatige eenstemmigheid met die RK gebou en laat die klem op ander Skrifwaarhede val net om te wys dat leerverskille tussen Protestante en die RK geen goeie rede vir veroordeling is nie. Dis ʼn leuen! Verskillende kerke kan nie ʼn eenderse leer verkondig nie. So ʼn evangelie moet in stryd met die waarheid wees.

Die skyneenheid waarvoor afvallige Protestante hul beywer, kan nooit die ware evangelie wees nie. Dit moet vals wees en kan nie van God kom nie. Die vroeë kerk het feitlik uit die staanspoor met sulke valse evangelies te doen gekry wat mense afvallig gemaak het:

Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ’n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ’n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ’n vervloeking wees!” (Gal.1:6-9).

Afvalligheid is die gevolg van kerke wat nie by die ware evangelie hou nie:

“Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is” (Judas:3).

Mense weet skynbaar nie meer wat die oorspronklike, ware Christendom was nie. Sommige reken dat die RK die eerste was en dat daar na haar teruggekeer moet word. Dis ʼn gruwelike misgissing! Judas vra juis vir getrouheid aan die oorspronklike geloof: “ ... om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is” Kompromieë is geestelike doodsake!

4.   Wees heilig

Gelowiges is en verkeer onderling altyd heilig:

“Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag” (Ps.1:1,2).

Jesus sê:

Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur. En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees” (Joh.17:17-19).

God sit gelowiges ter wille van die suiwere verkondiging van die waarheid opsy. Wie kompromieë met dwaalleer aangaan, kan nooit ware volgelinge van Jesus wees nie.

In 2009 het ʼn Roomse kardinaal na Wittenberg (waar Luther sy 95 stellings aangebring het) gereis om die eerste van 500 boompies in die Luther Gedenktuin te plant en gesê dat dit wat bymekaar hoort, bymekaar groei.

Jesus waarsku ernstig teen onheilige samesyn. Hy het nie aarde toe gekom om mense onder ʼn valse vrede te verenig nie:

“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ’n man en sy vader, en tussen ’n dogter en haar moeder, en ’n skoondogter en haar skoonmoeder. En ’n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind” (Mt.10:34-39).

Paulus skryf:

“Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ’n volk wees. (2 Kor.6:14-17)

Jesaja vermaan die kerklui van sy tyd:

“Vertrek, vertrek, gaan weg daarvandaan, raak nie aan wat onrein is nie; gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die HERE” (Jes.52:11). Vertrek beteken hier om af te skei.  Paulus eis van die Korintiërs: “Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here...” (2 Kor.6:17).

Johannes skryf:

“En hy het met ’n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ’n woonplek van duiwels ... omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het ’n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie” (Openb.18:2-4)

Die Bybel onderskryf geen ekumeniese eenheid nie. Kerklui wat hul met ekumeniese agendas ophou, luister nie na God se Woord nie!

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 495 gaste aanlyn