VROUE IN DIE BYBEL

Debora

In die donker tyd van Israel se geskiedenis was Debora ‘n ligbaken van vertroue in God se mag om te red en ‘n herinnering aan sy verbondsliefde vir sy volk.

In Israel was daar ‘n nuwe geslag wat nie die God van hulle vaders geken het nie met die gevolg dat die volk geestelik agteruitgegaan het, soos ons dit nou ook hier in Suid-Afrika beleef. Maar God sou nie sy volk laat vaar nie. Hy sou nog ‘n bevryder stuur, hierdie keer ‘n vrou. Debora het Israel nie slegs as ‘n rigter en profetes gedien nie; dit was haar leierskap waarop haar medeleier, Barak gesteun het wat een van die grootste militêre oorwinnings van hulle geslag sou wees.

Deur Debora sien ons dat God ons wil gebruik. Hy kan jou en my gebruik maar dan moet ons dit op sy manier doen. God gebruik diegene wat verstaan dat die stryd nie ons saak is nie, maar Syne.

Debora was getroud met Lappidot en het gewoon tussen Rama en Bet-El in die Efraimsberge. Sy het ‘n tyd lank as rigter gedien – in ‘n sekere sin soos ‘n moderne Bybelse berader. Debora het dikwels onder ‘n palmboom gesit en dan het mense met hulle probleme na haar toe gekom. Sy sou raad gee deur die wysheid wat God aan haar gegee het deur haar studie van die Skrif tesame met die openbaring wat God aan haar as ‘n profetes gegee het. God se plan was om haar as katalisator te gebruik om die hele volk van Israel na Hom toe terug te roep.God wou vir Israel veg maar sy eerste stryd was teen Israel. Daarom het Hy hulle oorgegee in die mag van Jabin, koning van Kanaän.

Maar ons genadige God weet ook wanneer genoeg, genoeg is. Dan tree Hy teen ons vyande op.

Oorlog was die uiteindelike gevolg. Israel het maar net 40 000 getel en nie oor veel spiese of skilde beskik nie – dus weerloos.

Debora kom in die tyd waarin Israel in wanhoop verkeer. Die vyand het 900 ysterstrydwaens en Israel is sonder wapens. Maar die stryd is die Here s’n, onthou?

Waarom gebruik die Here vir Debora? Drie redes:

  1. Sy is as vrou broos, die swakker geslag. Daarmee word Christus se krag beklemtoon.
  2. Sy is getrou. God kies getroue mense om vir Hom te werk.
  3. Sy is beskikbaar. Sy is ‘n gewone mens wat haar beskikbaar stel.

God praat met Debora en sê: “Die Here die God van Israel beveel jou: Trek met tienduisend man uit Naftali en Sebulon op na Taborberg toe.”

Debora sê vir Barak om 10 000 manskappe na Tabor toe te neem.

God het ‘n geheime plan want waarom anders sou hy Debora aansê om vir Barak opdrag te gee om sy manskappe na Tabor te neem terwyl hulle nie eens wapens het nie?

En God sê: “Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leër na jou toe laat optrek tot by Kisonspruit en Ek sal hulle in jou mag oorgee.”

Barak respekteer Debora se leierskap. Hy weet dat God deur hierdie vrou praat. Hy weet ook om sonder wapens teen so ‘n formidabele vyand op te trek fataal kan wees. Hy is dus nie van plan om te roer tensy God in hierdie vrou saam met hom gaan in die stryd. Daarom sê hy vir Debora: “As u saamgaan, sal ek optrek...”.

Barak is die militêre leier en Debora die geestelike soldaat.

Debora antwoord Barak: “Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie; die Here sal vir Sisera aan ‘n vrou uitlewer.”

Sisera hoor dat Barak met 10 000 man na Taborberg optrek. Hy besluit toe om met 100 000 soldate en sy 900 strydwaens af te kom na Kisonspruit.

Ons kan sien wat Sisera nie kan nie: God het hom pas voorberei vir ‘n neerlaag. In sy arrogansie is Sisera oortuig dat Israel nie ‘n kans teen hom staan nie en hy verskuif sy leër na n baie kwesbare posisie op die wal van die spruit.

Barak wag dat Debora vir hom moet sê wanneer hy moet beweeg as sy dit van God hoor. Die oomblik toe Debora sê: “Trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor”, trek Barak met sy 10 000 man van Taborberg af.

Skielik is daar ‘n watervloed in die Kisonriver waar Sisera gestasioneer was. Die walle oorstroom die strydwaens; die sanderige grond is gou-gou net modder. Die oomblik toe die strydwaens vasval, spring die Kanaänitiese soldate om, gooi hulle swaarde neer en vlug. Die Israeliete word bewapen en hulle sit die leër agterna tot by Garoset-Gojim. Nie ‘n enkele Kanaäniet het oorgebly nie. Die Here het hulle bang laat word. Net Sisera kom weg en skuil by Geber wat familie van die Keniete is. Daar word hy bedien deur Geber se vrou, Jael. Sy gee hom melk gee en hy raak aan die slaap. Toe vat Jael ‘n tentpent en dryf dit met ‘n hamer deur Sisera se slaap, dwarsdeur sy kop, en so sterf hy.

Daarna het God koning Jabin bietjie vir bietjie vernietig tot die hele vyand uitgeroei is.

Toe was daar 40 jaar vrede in die land.

As ons fyn na God luister, en doen wat Hy sê, kan Hy ons net soos vir Debora in sy diens vir groot dinge gebruik. Kom ons wandel met Hom!