NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

As jy jou BYBEL soos koek vir spesiale geleenthede gebruik, sal jy op 'n plek kom waar jy verhongerd staan omdat jy dit nie as Brood vir elke dag gebruik het nie.

AS 'N ENGEL VERVEER (14)

Ds AE van den Berg

Lees reeks by As 'n engel verveer

BURGEROORLOG

Dawid was vir Batseba baie lief, so ook die vrug van haar skoot.  Hierop was sy ander seuns baie jaloers en het geen geleentheid laat verbygaan om die klein Salomo af te knou nie.  Dan het hy na sy pa gehardloop wat hom op sy skoot getel en liefderyk vertroos het.

Soos Salomo groter geword het, het die band tussen hom en sy vader al hegter geword.  Hy het van jongs af in regspleging en landsake belanggestel en geniet om met buitelanders te gesels.  Hulle kon oor die jong seun se sprankelende persoonlikheid en buitengewone intellek nie uitgepraat raak nie.  Salomo het geen gelyke gehad nie.

Van die onderdane het later begin bespiegel dat Salomo sy vader as koning van Israel sou opvolg.  Ander het dit weer as wensdenkery afgemaak en geglo dat dié eer Absalom, die oudste seun, sou toekom.   Alhoewel dit algemene gebruik in Israel was dat die oudste seun sy vader as koning sou opvolg, was dit geen uitgemaakte saak nie.  Die finale besluit het by die koning self gelê.  Sy besluit is altyd eerbiedig.

Absalom was van meet af aan op Salomo jaloers omdat hy soveel aandag geniet het.  Salomo was slim, diplomaties en baie gewild.  Absalom daarenteen was ontaktvol, onaansienlik en geensins gewild nie.  Hy het graag sy gewig rondgegooi en mense gehiet en gebiet.  Absalom wou die koningskap te alle koste bekom, al moes dit ook met geweld wees!  Hy het Dawid doelbewus begin ondermyn en met sy nuwe aanslag baie volksgenote se guns gewen.

"Waarom wil jy wag totdat jou vader sterf voordat jy die koningskap vir jouself opeis?" vra Agitofel.

"Hoe bedoel jy?" vra Absalom sy hoofraadgewer en vriend.

"Jou vader kan nog lank leef.  Sal Israel jou miskien oor vyf of tien jaar nog steeds geesdriftig steun?  As ek jou raad kan gee, moet jy nou optree terwyl jy hulle guns geniet.  Môre kan dalk te laat en al jou harde werk tevergeefs wees" por Agitofel hom aan.

"Jy meen dat ek die koningskap met geweld moet gryp?" vra Absalom geskok.

"Waarom nie?  Jou vader is al oud en die troon kom jou toe.  Netnou gee hy dit in die beneweldheid van sy verstand aan een van jou broers" waarsku Agitofel.

"Wat jy sê, maak sin!" gee Absalom toe.

"Ek sal onder geen ander koning as koning Absalom dien nie!" smeer Agitofel hom heuning om die mond.

"Nogtans is dit 'n vreeslike ding om te doen!" sê Absalom en skud sy kop.

"Ek dink net logies, my vriend.  'n Oumens se verstand werk nie meer so mooi nie.  Jou vader kan op sy oudag maklik 'n verkeerde besluit neem wat die volk duur te staan kan kom!" borduur Agitofel voort.

"Soos om die troon aan die klein twak van 'n Salomo te gee!" sis Absalom deur sy tande

"Presies, my vriend!" sê Agitofel en glimlag genoeglik.

"Jy is reg.  Hoe langer ek wag, hoe swakker word my kans.  Ter wille van Israel is geweld al uitweg" sê Absalom oortuig.

"Jy is baie wys, my vriend.  Ek sien daarna uit om onder jou wyse leiding te dien" sê Agitofel en klop Absalom op die skouer.

"Ek sal sorg dat jy 'n hoë pos met 'n goeie salaris kry" beloof Absalom.

o0o

"U seun Absalom het hom so pas in Hebron gevestig en is besig om die volk teen u in opstand te bring.  Daar is selfs gerugte van 'n staatsgreep, my heer" sê Amiël ontsteld.

"Is jy baie seker?" vra Dawid en kyk sy raadgewer geskok aan.

"Ja, my heer, ek is baie seker.  Absalom wil u troon met geweld gryp" antwoord Amiël.

"Geen wonder dat ek hom die laaste tyd nie meer sien nie" sê Dawid en sug.

"Hy het Jerusalem verlede maand met 'n paar duisend manne verlaat en die inwoners van Hebron staan blykbaar ook bankvas agter hom" sê Amiël.

“Wat stel jy voor moet ons doen?" vra Dawid bekommerd.

"Ek wens ek weet, my heer!  'n Staatsgreep is 'n onverkwiklike ding wat groot ontwrigting bring” antwoord Amiël.

"Ek wonder hoe die volk daaroor voel?" vra Dawid.

"Hulle is erg verdeeld, my heer.  Absalom het verbasend baie steun” praat Amiël reguit.

"Dan moet ek Jerusalem so gou as moontlik verlaat.  Daar mag geen geweld in die stad wees nie.  Dis 'n stad van vrede" sê Dawid manhaftig.

"Dit sal baie wys wees, my heer.  Ons het 'n baie beter kans om die opstand buite die stad te onderdruk as daarbinne" stem Amiël saam.

"Laat Joab vir my alle weerbares bymekaar maak.  Ons moet môre-oggend baie vroeg uitbeweeg" beveel Dawid.

o0o

Wanneer Absalom 'n paar dae later Jerusalem met duisende opstandelinge binneval, is hy uit die veld geslaan.  So anders as wat hy verwag het, is daar geen teenstand nie!  Sy vader is skoonveld en niemand kan hom sê waarheen nie.  Absalom het hom op 'n magsoorname voorberei.  Nou is daar niks.

Wanneer hy drie dae later van sy gebiedsverspieders verneem dat sy vader se manskappe naby Efraim opgemerk is, sit hy hulle agterna.  Wanneer sy voorste linie hulle naby Efraim teen Dawid se agterhoede vasloop, begin die stryd in alle erns.

Alhoewel hulle baie minder in getal is, veg Dawid se manne dapper en verdryf die opstandelinge tydelik.  Vir Absalom is dit 'n bitter pil om te sluk.  Nadat die opstandelinge nog drie maal in die stof byt, trek hy sy manskappe terug om te hergroepeer.

"Ek gaan die ellendige Jerusalemmers môre by die Efraimbos 'n les leer wat hulle nooit ooit sal vergeet nie" sis Absalom woedend deur sy tande.

"Ek vertrou dat ons dié keer gaan wen, my heer.  Ons manskappe is redelik moedeloos.  Sake verloop nie soos wat hulle gehoop het nie” sê Ahira, sy leërowerste.

"Wat sê hulle alles?" vra Absalom bekommerd.

"Ek sal liewer nie sê wat hulle alles onder mekaar praat nie, my heer.  U sal nie daarvan hou nie" antwoord Ahira eerlik.

"Meen hulle dat ek hulle mislei het?" vra Absalom.

"Ek is bang om u hierop te antwoord" erken Ahira ruiterlik.

"Jy het niks te vrees nie.  Wees net eerlik - meen hulle dat ek hulle mislei het?" vra Absalom.

"Baie sê so.  Sommige wil selfs na u vader toe oorloop" antwoord Ahira ongemaklik.

"Wat doen ek wat hulle hinder?” vra Absalom onthuts.

"Hulle voel dat u nie 'n goeie voorbeeld stel nie.  U is te veel op die agtergrond.  Kyk na u vader.  Ten spyte van sy ouderdom lei hy elke aanval self.  Dit maak ‘n groot indruk!” sê Ahira onbevrees.

"Dankie vir jou eerlikheid" sê Absalom en tuur in die verte.

o0o

Dinge loop vir Absalom van meet af aan skeef.  Ten spyte van hulle getalle-oorwig bly hulle op die agtervoet.  Absalom het gehoop om die Jerusalemmers met die eerste bymekaarkom kaf te loop.  Nou gebeur net die teenoorgestelde!

"Ek sal môreoggend vroeg na die Efraimbos gaan om die gebied te verken.  Daarna sal ek self die manskappe vir die geveg lei" sê Absalom moedig.

"Dit sal ‘n groot indruk op die manne maak” sê Ahira, dankbaar dat sy woorde inslag gevind het.

"Ons teenstanders gaan môre die verrassing van hulle lewe kry!" roep Absalom opgewonde uit.

"Mag u woorde waar word!" sê Ahira en verskoon homself.

o0o

"Kyk wie ry daar op 'n muil!" roep Amihud, een van Dawid se bevelvoerders verbaas uit.

"Is dit nie Absalom nie?" vra Amasiël ewe verbaas.

"Dis net hy!  Waarom sou die ellendeling alleen wees?" vra Amihud.

"Miskien het sy manne gedros" spot Amasiël.

"Kom ons kyk wat doen hy as ons hom jaag" doen Ammihud aan die hand.

Wanneer die twee soldate op Absalom afjaag, bied hy geen weerstand nie en vlug.  Die muil is nie teen die vlugvoetige Arabiese oorlogsperde opgewasse nie.  Absalom se hart klop in sy keel.

"Pasop vir die terpentynboom voor jou.  Sy takke hang baie laag" waarsku Amasiël sy vriend.

Absalom peil reguit op die oorhangtakke af.

"Dit lyk vir my die ellendeling sien die boom nie raak nie!" skreeu Amihud.

Wanneer Absalom in die takke vasjaag, gee die muil onder hom pad.  Absalom hang tussen hemel en aarde aan sy lang hare.  Hoe meer hy spartel en spook om homself te bevry, hoe meer verstrik raak hy.

"Is dit tog nie die kroonprins van Jerusalem wat ons hier inwag nie?" spot Amihud wanneer hy onder Absalom kom staan.

"Maak my dadelik los!" gil Absalom benoud.

"Waarom sal ons dit wil doen?" spot Amasiël.

"U hoogheid geniet seker die vars lug daar bo.  Dis nogal verfrissend hierdie tyd van die oggend" spot Amihud saam.

"Maak my nou dadelik los, bliksems!" bulder Absalom.

"U vra darem regtig nie mooi nie, u hoogheid" tart Amasiël die verstrengeling.

"Miskien moet ons hom maar laat hier hang totdat hy goeie maniere geleer het" voeg Amihud by en lag.

"As julle my losmaak, maak ek elkeen van julle bevelvoerders in my leër" probeer Absalom hulle omkoop.

"Watter leër nogal?" vra Amihud vermakerig.

"Die een wat Jerusalem gaan verower" probeer Absalom hulle oortuig.

"Nee, dankie, na vandag het u nie meer 'n leër nie.  Ek wil darem nie my nuwe werk op dieselfde dag as my aanstelling verloor nie!" spot Amihud.

"Moet ons hom nie maar van sy ellende verlos en doodmaak nie?" vra Amasiël en knipoog vir Amihud.

"Ja, miskien moet ons dit tog maar doen.  Dis onmenslik om iemand so te sien ly en niks daaraan te doen nie!" spot Amihud.

Terwyl Absalom om genade pleit, sluit 'n jong soldateruiter by hulle aan.

"Gaan roep vir Joab en sê vir hom Absalom hang aan 'n terpentynboom" beveel  Amasiël die jongman.

"Hoekom het julle die uitvaagsel nie al lankal doodgemaak nie?" vra Joab toe hy en 'n klompie soldate by die Efraimbos aankom.

"Ons het nie geweet wat om te doen nie" antwoord Amasiël eerlik.

"Hoe kan julle nie weet wat om te doen nie!" vra Joab vies.

"Ons was te bang.  Miskien is dit verkeerd in die oë van God om die seun van sy gesalfde leed aan te doen" erken Amihud ruiterlik.

"Hierdie uitvaagsel is nie werd om te leef nie!" snou Joab hulle toe en neem 'n lang spies in die hand.

"Spaar asseblief my lewe!" pleit Absalom.

"Waarom moet ek jou lewe spaar, jou opstandeling?  Jy het ons koning bedroef!" snou Joab hom toe.

"Spaar my, ek is die koning se seun" gryp Absalom na 'n laaste grashalm.

"Wat?  Jy die koning se seun?" vra Joab sinies.

"Ja, ek is!  Wees my genadig!" pleit Absalom

"Nee, dit kan nie wees nie.  My koning is 'n edel mens en sou nie sulke skuim soos jy voortgebring het nie!  Jy verdien om te sterf" sê Joab en steek Absalom in die hart.

Absalom sterf nie dadelik nie.  Joab sny hom los en gee tien jong soldate opdrag om Absalom met hul gevegsknuppels dood te slaan.  Absalom sterf wanneer die tweede hou sy skedel tref.

"Laat my toe om die nuus aan die koning oor te dra" pleit Ahimahas, ‘n jong soldaat.

"Jy kan dit gerus doen" sê Joab verlig dat die opstandeling dood is.

Dawid is hewig ontsteld oor die berig van Absalom se dood.  Hy het so gehoop dat hy tot besinning sou kom.  Hy was bereid om Absalom te vergewe en sy ondersteuners van vervolging te vrywaar.

"Moenie dadelik na Jerusalem terug te keer nie, my heer" pleit Joab dringend.

"Waarom nie?  Die opstand is dan verby" vra Dawid verbaas.

"Die inwoners is nog verdeeld.  Van Absalom se vertrouelinge dreig om u te vermoor” waarsku Joab.

"Dan sal ek vir eers in Mahanaim vertoef" sê Dawid terleurgesteld.

Wanneer Dawid twee dae later na Mahanaim terugkeer, vaardig hy ‘n paar manne na Sadok en Abjatar, twee van Jerusalem se leierpriesters af.  Hy het hulle hulp nodig.  Die priesters moet die volk oorreed om sy koningskap te erken.

Nadat Sadok en Abjatar lank en ernstig met die volk gepraat het,  is Dawid versoek om na Jerusalem terug te keer en die koningskap weer op te neem.  Sy terugkeer is feestelik gevier. Daar was weer vrede in die stad van vrede.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1550 gaste aanlyn