NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Mens is soms verstom dat soveel mense se oë só gesluit vir die waarheid kan wees, veral die waarheid oor God en die waarheid oor ons volk en landstoestand. Maar Jesus het aan die sondige Skrifgeleerdes wat gedink het hulle weet alles, gesê: "Tot 'n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word." En toe hulle vra of hulle dan ook blind is, antwoord Hy: "As julle blind was sou julle geen sonde hê nie maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle in die sonde". Die Bybel sê dus dat diegene wie so geestelike oë so gesluit is dat hulle die waarheid nie sien nie maar dink dat hulle beter weet, bly in die sonde -  onrusbarende getalle in Suid-Afrika!

AS 'N ENGEL VERVEER (1)

Ds AE van den Berg

Lees reeks by As 'n engel verveer

SAUL WORD GEWAARSKU

"Hier is 'n besoeker wat u dringend wil spreek, my heer" sê Jaben senuweeagtig.

Hy weet nie aldag waar hy met sy koning staan nie.  Hy is die afgelope tyd baie buierig en sy optredes onvoorspelbaar.  Die een oomblik is hy vriendelik en die volgende is hy op die oorlogspad.  Dan moet almal wat hul lewe liefhet, seker maak dat hulle uit sy pad bly!

"Ek is baie besig, wie wil my tyd kom mors?" vra Saul bars en neem 'n lang teug wyn uit sy silwer wynbeker.

"Dis Samuel, die profeet, my heer" sê Jaben en tree kop omlaag terug.

Saul verstik aan die wyn en gaan kwaai aan die hoes.  Jaben wil help, maar is te bang hy kry 'n oorveeg of selfs iets erger.  Saul se optrede laat sy hart in sy keel klop.  Daar is alweer onweer in die lug!

Jaben verstaan nie waarom Saul so negatief teenoor Samuel geraak het nie.   Eers kon hy nie wag dat die ou profeet hom besoek nie en dikwels by hom gepleit dat hy langer moes bly.  Nou haat hy elke besoek van hom!   Na die ou man se laaste besoek, was Saul buite homself van woede en moes ‘n paar van die paleisamptenare dit ontgeld!

Jaben kan nie glo dat sy heer wat altyd so vriendelik en bedagsaam teenoor die paleisamptenare was, so handomkeer teenoor hulle verander het nie.  In al die jare wat hy hom dien, was Saul nog nooit so opvliëend nie.  Dis asof hy 'n persoonlikheidsverandering ondergaan het.  ‘n Paar maande gelede het Saul Jaben byna met sy spies deurboor toe hy genoodsaak was om ‘n slegte tyding oor te dra. Gelukkig het die wond gou genees.  Wat hom seerder gemaak het, was dat Saul nie eens verskoning gevra het nie.

"Wat soek die ou bitterbek?" vra Saul nadat hy sy hoesbui bedaar en hy sy asem teruggekry het.

Jaben loer vinnig rond.  Saul se spies is gelukkig buite onmiddellike bereik.

"Ek weet regtig nie, my heer.  Hy het net gesê dat dit baie dringend is.  Sal ek hom laat inkom?" vra Jaben.

"Ja, laat die ou woestyngevreet tog maar in" sê Saul oneerbiedig en sug diep.

Samuel se besoeke laat Saul die afgelope tyd baie ongemaklik voel.  Hy kan amper nie glo dat daar ‘n tyd was dat hy werklik na die ouman se besoeke uitgesien het nie.  Dit was asof die Here saam met die profeet vir hom kom kuier het.

Wanneer Samuel die troonsaal binnekom, staan Saul uit eerbied vir sy salwer op.  Samuel is die enigste onderdaan vir wie hy opstaan.  Al het hy ook 'n hekel aan die ouman se ontydige besoeke, het hy nogtans eerbied vir hom.  Hy is immers die geestelike leier van Israel.

"Ek groet u in die Naam van die Here" sê die profeet en buig eerbiedig.

Saul knik met 'n ligte buiging en beduie hom om op die stoel voor hom te gaan sit.  Samuel kyk Saul stip in die oë.  Sy verrimpelde, benerige gesig en verslete profetegewaad laat hom soos die doodsengel lyk.  Is Saul dalk sy volgende kliënt?

Samuel se deurdringende oë laat Saul baie ongemaklik voel.  Hy kyk tot binne in sy siel!  Waarom is hy hier?  Wat weet hy?  Weet hy dalk van die Amalekiete se besittings wat nie alles met die banvloek getref is soos opdrag gegee is nie?

"Saul, my seun, wat ek vandag vir jou moet sê, is nie vir my maklik nie" sê Samuel met 'n vaderlike stemtoon.

"Jy weet dat ek jou soos 'n eie seun liefhet.  Ek het jou vader Kis en oupa Abiël goed geken.  Jy het as ‘n klein seuntjie graag op my skoot gesit.  En ek het jou sien grootword.  Jy was 'n gebore leier; 'n seun so na my hart - beter as my eie.  Die dag toe ek jou as koning oor Israel gesalf het, was die gelukkigste dag van my lewe.  Ek het geweet dat God die regte persoon aangewys het en met jou sou wees.  Jy het oor al die talente beskik om die volk Israel tot groot hoogtes te lei.  Maar nou is alles verby!  Jy het God terleurgestel! Die mooiweer in jou lewe het nou onweer geword! " sê die ou profeet met trane in sy oë.

"Wat bedoel u, my vader?" vra Saul ontsteld.

"Jy het die pad van die Here willens en wetens verlaat, my seun!  Waarom het jy so ‘n verkeerde ding gedoen?  Ken jy die Here dan nie meer nie?  Is Hy nie meer Koning in jou lewe nie?" berispe Samuel hom.

In die troonsaal heers ‘n ongemaklike stilte.  Saul kyk die ou profeet oorbluf en sprakeloos aan.  Hoe weet hy van die oorlogsbuit wat hy sorgvuldig laat wegsteek het?  Wie het Samuel daarvan vertel?  Of sien die Here deur die ouman?

"Dit bring my by die moeilikste opdrag van my lewe.  Net so wonderlik soos wat dit vir my was om jou as koning te salf, net so moeilik is dit vir my om God se oordeel oor jou aan te kondig" sê Samuel baie bewoë.

"Praat reguit, my vader" versoek Saul die ouman bewend.

"Nou maar goed; ek sal! God is spyt dat Hy jou koning oor Israel gemaak het!" praat Samuel reguit.

Die profeet se woorde tref Saul soos 'n donderslag.  Sy mond word droog.  Wanneer hy die wynbeker na sy mond toe bring, bewe sy hande.  Die beker kletter liggies teen sy tande.  Saul sluk swaar.

"Wat het ek in die oë van die Here gedoen wat verkeerd is, my vader?" vra Saul ontsteld.

"Dis nie wat jy gedoen het nie, my seun, maar wat jy nagelaat het om te doen" antwoord Samuel.

"Praat asseblief reguit en duidelik, my vader!" smeek Saul ontroerd.

"Jy het reg opgetree deur op God se bevel teen Agag, die koning van Amalek, op te trek en oorlog te maak.  Jy het egter versuim om die res van God se bevel uit te voer.  Waarom het jy die heidenland nie met die banvloek getref soos Hy uitdruklik beveel het nie?   Waarom het jy Agag se lewe gespaar en van die buit vir jouself geneem?  Jy was ongehoorsaam!" sê Samuel ontsteld.

Die ou profeet se deurdringende oë brand soos twee vuurkole in Saul se siel.  Saul voel so ongemaklik soos 'n misdadiger voor 'n regter.

"Glo my, my vader, ek het feitlik alles verwoes soos wat die Here wou hê.  Al wat ek saamgebring het, was 'n paar beeste.  My soldate wil dit as 'n dankoffer aan die Here offer.  Kan dit ‘n sonde wees? " probeer Saul hom verontskuldig.

"Hou op!  Hou op!  Moenie verder vir my lieg nie!" verhef Samuel sy stem.

Dit voel vir Saul asof die aarde onder hom oopskeur.  Hy is skaam en verleë oor die leuen wat hy vertel het.  Hy het vir 'n oomblik vergeet dat die ou profeet, soos die Here, dwarsdeur hom sien.

"Saul, seun van Kis, hoor die woord van God!  Ek het jou as koning van Israel verwerp omdat jy aanhoudend teen My sondig en My opdragte minag" kondig Samuel die oordeel ontsteld aan.

Saul kan sy trane nie verder bedwing nie en bedek sy gesig met sy hande.  Ten spyte van die bloedige somershitte is dit ysig koud in sy gemoed.  God se oordeel lê soos die diep sneeu van die Hermonsgebergte swaar op sy hart.

"Ek het gruwelik oortree, my vader!  Ek het die weë van God verlaat.  Gaan asseblief saam met my na die dal van Elan dat ek my daar voor Hom kan afsonder en help my om vergifnis te ontvang " pleit Saul soos ‘n kind by sy vader.

"Watter nut het dit dat ek saamgaan?" vra Samuel vies.

"God sal beslis na u luister as u ook vir my intree!" smeek Saul.

"Nee, ek sal nie saam met jou gaan nie.  Daarbenewens is dit ook te laat vir berou.  Jy het die Here getart en Hy het jou verwerp.  Sy beslissing is onomkeerbaar.  Ek kan niks verder daaraan doen nie” sê Samuel en draai om.

"Nee, moet asseblief nie gaan nie, my vader, asseblief!" pleit Saul bewend.

Wanneer Samuel die vertrek verlaat, gryp Saul na Samuel se mantel in 'n poging om hom te keer.  'n Stuk daarvan skeur af.  Saul is verleë wanneer hy met die stuk voos materiaal in sy hand staan.

"Soos wat jy 'n stuk van my mantel afgeskeur het, sal God die koningskap van Israel van jou afgeskeur en dit aan iemand waardig gee" sê Samuel onthuts.

"Is daar werklik geen kans om God se oordeel oor my af te wend nie, my vader?  Ek sal enigiets doen.  Sê net wat ek moet doen en ek doen dit dadelik!" pleit Saul ernstig.

"Nee, daar is niks wat jy kan doen nie.  Soos ek reeds gesê het, is God se oordeel onomkeerbaar.  Jy kan wel begin om die verkeerde dinge reg te maak sodat jy nie verdere oordele oor jouself bring nie" doen die ou profeet aan die hand.

Saul se gesig verhelder vir 'n oomblik.  Die ouman is reg!  Miskien sien God hom tog oor as hy van nou af reg begin leef en eerbaar optree.

"Waar is Agag, die koning van die Amalekiete?" vra Samuel bars.

"Hier in die paleis" antwoord Saul ewe onskuldig.

"Hoe durf jy die vyand in jou paleis laat bly?  Weet jy nie dat as jy voor die vyand buig, jy jou agterstewe vir jou volk wys nie?" berispe Samuel hom.

Saul wil probeer verduidelik, maar Samuel maak hom met 'n handgebaar stil.

"Dis genoeg!  Bring die heiden onmiddellik hier!" eis hy.

Saul gee aan Detanan,die hoofpaleiswag, opdrag om Agag te gaan haal.  Daar heers 'n ongemaklike stilte.

Niemand praat nie.  Saul is baie verleë.

Wanneer die heidenkoning die troonsaal binnekom, glimlag hy breed.  Hy kan sy eie geluk nie glo dat hy nog lewe en, om alles te bekroon, as gas in die paleis onthaal word nie.  Indien hy die oorlog gewen het, sou hy beslis nie Saul se lewe gespaar het nie.  Wanneer hy die ou profeet sien, verdwyn sy glimlag.  Die manier waarop Samuel na hom kyk, gee hom koue rillings.

Samuel neem Saul se swaard en gaan reg voor die heiden staan.

"Jou swaard het duisende kindertjies vaderloos gelaat terwyl hul moeders deur jou soldate verkrag is.  Vandag is dit jou beurt, heiden!" sê Samuel en onthoof Agag met ‘n behendige swaai van die swaard.

Agag se kop rol oor die vloer tot voor Saul.

"Dis wat jy met die hele Amalek moes gedoen het.  Jy sal my gesig nooit weer sien nie!" sê Samuel en draai om sonder om te groet.

Vervolg...

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 851 gaste aanlyn