NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Kennis van die Woord verhoed dat jy dwaal of in sinnelose gesprekke beland.  “As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus …. dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ’n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in hul verstand en van die waarheid beroof is…Onttrek jou aan sulke mense” (1 Tim.6:3-5).

MY LEWE – ‘N LEWE VIR MYSELF OF VIR GOD?

Hannes Ollewagen

Joh. 3:22-36

“Hy moet meer word, maar ek minder.” (:30).

Geliefdes, wat ‘n pragtige belydenis van Johannes wat ons vandagkan aanhoor.  En weliswaar ook ‘n belydenis wat ons baie, baie meer in die tyd waarin ons leef behoort te hoor.   Ja, die humanisme wat die samelewing oorspoel, ja ongelukkig ook in baie sogenaamde kerke die oorhand kry, verkondig presies die teenoorgestelde van hierdie belydenis.  God moet volgens hierdie kettery van humanisme minder word, sodat ék, die wonderlike mens, meer kan word.  Ja, God word deur hierdie dwaling van sy Goddelike troon as hoogste gesag in die mens se gedagte verwyder sodat die mens as sy eie “god” kan optree.  Die enigste “plek” wat God in hierdie verwerplike dwaling gebied word, is om as ‘n dienskneg aan die mens se eise en bevele te voldoen. 

 

Geliefdes, dit wat ek hierbo ten opsigte van humisme stel, klink dalk vir baie van u ‘n bietjie oordrewe.  Ek wil dan vir u vra: hoe lyk die gemiddelde mens se gebede vandag?  Luister tog mooi hierna.  Ja, luister tog mooi na dit wat mense kwytraak in allerhande geestelike video’s wat gemaak en op sosiale media versprei word.  Dit handel hoofsaaklik oor die swaarkry, probleme of slegte toestand van mense en wat God hieraan behoort te doen.  Of dit is iets wat grens aan ‘n motiveringspraatjie wat ons net tot positiwiteit maan.  Ons moenie vir een oomblik dink dat die wonderlike mens iets verkeerd doen of teen God sondig nie!  Nee, die mens van ons tyd is bo sondebesef verhewe – amper asof hy ‘n “god” is wat nie kan sondig nie. 

Kan u onthou wanneer laas u ‘n video ontvang het of iemand in opregtheid hoor bid het met ‘n besorgdheid oor daardie dinge wat vir God belangrik is?  Wanneer laas het u iemand hoor bid oor dinge ander as die aardse voorspoed, geluk en weelde?  Hoeveel maal ontvang u ‘n video op sosiale media oor teespoed wat die mensdom tref wat u laat besin oor u eie lewe voor God eerder as om net te probeer om “positief” te bly en nie enige oorweging aan die moontlikheid te skenk dat die mensdom dalk hierdie straf en slae uit God se Hand verdien omdat die mens Hom in sy daaglikse handel en wandel vertoorn nie.  Ons sal hoor, nee, maar God is ‘n God van liefde en sal nooit só iets doen nie.  Dit is die duiwel se werk.  Sê ons hierdeur dat die satan enige mag groter as God het?  En matig ons as mens onsself wragtig aan om vir God te besluit wat Hy sal doen en nie sal doen nie?!  Hy stel dit tog glashelder in sy Woord dat Hyself ook onheil teen die sondige mens bewerk.

 “...Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?” (Amos 3:6).

Ek wil egter nie onophoudelik oor die dwaling en kettery van die humanisme praat nie.  Ek wil u vandag vermaan dat ons as kinders van God daarteen moet waak om nie hiermee besoedel te word nie.  Ons moenie hieraan gewoond raak sodat ons nie meer die veragtelikheid daarvan sal raaksien nie.  Ja, ons moet dit voor oë hou om nie soos die wêreldling elke dag al meer in ons eie lewens te probeer word en God al minder in ons lewe te laat geld nie.  Ons moet daareenteen elke dag daarna streef om self al minder in ons eie lewens te raak en God al groter in ons lewens te laat word.  Ja, ons moet volgens die pragtige getuienis van Johannes ook elke dag in ons eie lewe al minder word sodat Hy al meer in ons lewens kan word.

Geliefdes, ons word ook deur die brief van Paulus aan die Romeine hierin onderrig.  Ons leer in Rom. 6:11:

“So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.”

Ja, in teenstelling met die humanisme wat leer dat ons ons sondige, vleeslike begeertes moet koester en aan God bevele gee om hieraan te voldoen, leer die Woord van die HERE ons om vir hierdie vleeslike begeertes dood te wees en na ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God te streef.  Ja, hierdie bevel om ‘n lewe wat in gehoorsaamheid aan God gewy word, word ook in 2 Kor. 4:10 aan ons gegee. 

“Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.”  

Geliefdes, ‘n lewe vir God waarin Hy al méér word en ekself al minder, is nie iets wat ons op een dag of op ‘n bepaalde uur besluit en afhandel nie.  Dit is iets wat wel ons hele lewe, ons hele lewensbeskouing, ons begeertes, ons strewes vanaf ‘n bepaalde uur vorentoe verander.  Dit is iets wat ons dag na dag tot en met ons verskyning voor die Aangesig van God, moet nastreef.  Ja, geliefdes, ons sal hierin struikel, want ons is nie volmaak nie.  Ons is nie sondeloos nie.  Ons is nie God nie.  Ons sal vind dat sommige van ons vleeslike begeertes meer as een maal gekruisig word omdat dit telkens weer kop uitsteek.  Maar ons moet volhard daarin om hierdie vleeslike begeertes te bestry en ons eie sondige vlees te kruisig terwyl ons daarna streef om ook in opregtheid en waarheid soos Paulus in Gal. 2:20 te mag bely. 

“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.  En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.”

 

Amen.

MY LEWE – ‘N LEWE VIR MYSELF OF VIR GOD?

Hannes Ollewagen

Joh. 3:22-36

“Hy moet meer word, maar ek minder.” (:30).

Geliefdes, wat ‘n pragtige belydenis van Johannes wat ons vandagkan aanhoor.  En weliswaar ook ‘n belydenis wat ons baie, baie meer in die tyd waarin ons leef behoort te hoor.   Ja, die humanisme wat die samelewing oorspoel, ja ongelukkig ook in baie sogenaamde kerke die oorhand kry, verkondig presies die teenoorgestelde van hierdie belydenis.  God moet volgens hierdie kettery van humanisme minder word, sodat ék, die wonderlike mens, meer kan word.  Ja, God word deur hierdie dwaling van sy Goddelike troon as hoogste gesag in die mens se gedagte verwyder sodat die mens as sy eie “god” kan optree.  Die enigste “plek” wat God in hierdie verwerplike dwaling gebied word, is om as ‘n dienskneg aan die mens se eise en bevele te voldoen. 

Geliefdes, dit wat ek hierbo ten opsigte van humisme stel, klink dalk vir baie van u ‘n bietjie oordrewe.  Ek wil dan vir u vra: hoe lyk die gemiddelde mens se gebede vandag?  Luister tog mooi hierna.  Ja, luister tog mooi na dit wat mense kwytraak in allerhande geestelike video’s wat gemaak en op sosiale media versprei word.  Dit handel hoofsaaklik oor die swaarkry, probleme of slegte toestand van mense en wat God hieraan behoort te doen.  Of dit is iets wat grens aan ‘n motiveringspraatjie wat ons net tot positiwiteit maan.  Ons moenie vir een oomblik dink dat die wonderlike mens iets verkeerd doen of teen God sondig nie!  Nee, die mens van ons tyd is bo sondebesef verhewe – amper asof hy ‘n “god” is wat nie kan sondig nie. 

Kan u onthou wanneer laas u ‘n video ontvang het of iemand in opregtheid hoor bid het met ‘n besorgdheid oor daardie dinge wat vir God belangrik is?  Wanneer laas het u iemand hoor bid oor dinge ander as die aardse voorspoed, geluk en weelde?  Hoeveel maal ontvang u ‘n video op sosiale media oor teespoed wat die mensdom tref wat u laat besin oor u eie lewe voor God eerder as om net te probeer om “positief” te bly en nie enige oorweging aan die moontlikheid te skenk dat die mensdom dalk hierdie straf en slae uit God se Hand verdien omdat die mens Hom in sy daaglikse handel en wandel vertoorn nie.  Ons sal hoor, nee, maar God is ‘n God van liefde en sal nooit só iets doen nie.  Dit is die duiwel se werk.  Sê ons hierdeur dat die satan enige mag groter as God het?  En matig ons as mens onsself wragtig aan om vir God te besluit wat Hy sal doen en nie sal doen nie?!  Hy stel dit tog glashelder in sy Woord dat Hyself ook onheil teen die sondige mens bewerk.

“...Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?” (Amos 3:6).

Ek wil egter nie onophoudelik oor die dwaling en kettery van die humanisme praat nie.  Ek wil u vandag vermaan dat ons as kinders van God daarteen moet waak om nie hiermee besoedel te word nie.  Ons moenie hieraan gewoond raak sodat ons nie meer die veragtelikheid daarvan sal raaksien nie.  Ja, ons moet dit voor oë hou om nie soos die wêreldling elke dag al meer in ons eie lewens te probeer word en God al minder in ons lewe te laat geld nie.  Ons moet daareenteen elke dag daarna streef om self al minder in ons eie lewens te raak en God al groter in ons lewens te laat word.  Ja, ons moet volgens die pragtige getuienis van Johannes ook elke dag in ons eie lewe al minder word sodat Hy al meer in ons lewens kan word.

Geliefdes, ons word ook deur die brief van Paulus aan die Romeine hierin onderrig.  Ons leer in Rom. 6:11:

“So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.”

Ja, in teenstelling met die humanisme wat leer dat ons ons sondige, vleeslike begeertes moet koester en aan God bevele gee om hieraan te voldoen, leer die Woord van die HERE ons om vir hierdie vleeslike begeertes dood te wees en na ‘n lewe van gehoorsaamheid aan God te streef.  Ja, hierdie bevel om ‘n lewe wat in gehoorsaamheid aan God gewy word, word ook in 2 Kor. 4:10 aan ons gegee. 

“Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.”  

Geliefdes, ‘n lewe vir God waarin Hy al méér word en ekself al minder, is nie iets wat ons op een dag of op ‘n bepaalde uur besluit en afhandel nie.  Dit is iets wat wel ons hele lewe, ons hele lewensbeskouing, ons begeertes, ons strewes vanaf ‘n bepaalde uur vorentoe verander.  Dit is iets wat ons dag na dag tot en met ons verskyning voor die Aangesig van God, moet nastreef.  Ja, geliefdes, ons sal hierin struikel, want ons is nie volmaak nie.  Ons is nie sondeloos nie.  Ons is nie God nie.  Ons sal vind dat sommige van ons vleeslike begeertes meer as een maal gekruisig word omdat dit telkens weer kop uitsteek.  Maar ons moet volhard daarin om hierdie vleeslike begeertes te bestry en ons eie sondige vlees te kruisig terwyl ons daarna streef om ook in opregtheid en waarheid soos Paulus in Gal. 2:20 te mag bely. 

“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my.  En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.”

Amen.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2467 gaste aanlyn