NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Daar is twee soorte mense in hierdie wêreld: diegene wat die werk doen, en dié wat die krediet daarvoor neem. Dis beter om in die eerste groep te val – daar is baie minder kompetisie...

EERBIED VIR ONS OUERS

Hannes Ollewagen

Luk. 2:41-55

“En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar.En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.”

Die Here Jesus Christus het nie alleen tydens sy lewe hier op aarde aan ons kom leer hoe ons God moet gehoorsaam nie, maar Hy het ook deur sy lewe en optrede vir ons die voorbeeld gestel.  Ja, soos wat ons in hierdie gelese gedeelte vanoggend weer van Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader se gebooie lees.  Hy stel ook in sy lewe as kind die voorbeeld van eerbied teenoor sy aardse ouers deur aan hulle onderdanig te wees. 

“...en Hy was hulle onderdanig.”  (Luk. 2:45). 

En só lees ons ook dat Hy in genade by God toegeneem het.

Geliefdes, Christus tree nie onrespekvol teenoor sy ouers op wanneer hulle Hom oor sy optrede aanspreek nie.  Hy begin nie in reaksie hierop teen hulle rebelleer nie. 

Hy stel dit nie dat Hy die bewerker van die nuwe verbond is en dat die wet van God soos in die Ou Testament aan ons gegee, nie op Hom van toepassing is en nie onderhou hoef te word nie.  Hy sê nie aan Josef en Maria dat Hy deur God tot Koning verhef is en aan geen mens onderdanig hoef te wees nie.  Inteendeel, Christus se onderwerping aan die ouerlike gesag wat hier op aarde oor Hom gestel was, sê tog vir ons duidelik hoe ontsettend hoog hierdie gesag in God se oë geskat word.  As Hy wat die Seun van God is, gelykgestel met God, Homself aan hierdie gesag onderwerp het, hoeveel te meer behoort ons nie ook hierin aan God gehoorsaam te wees nie!   

Ons lees in Exodus 21:15&17 dat die straf van ‘n mens wat God in hierdie gebod ongehoorsaam is dieselfde is as die straf wat ‘n persoon ontvang wat moord gepleeg het! 

“En hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word.“ (:15). 

“En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word.”(:17). 

Ja, geliefdes, dit getuig van die erns van die misdryf in God se oë.  Ja, ook wanneer ons kyk na die teendeel hiervan, sien ons hoe belangrik hierdie gebod in God se oë is.  Hy stel dit nie alleen dat ‘n mens wat hierdie gebod oortree God vertoorn nie, maar ook dat Hy ‘n baie groot behae in die onderhouding van hierdie gebod het. 

“KINDERS, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder — dit is die eerste gebod met 'n belofte —sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” (Efés. 6:1-3).

Ja, kinders.  Die samelewing waarin julle grootword met sy televisie-/internet programme leer julle dalk dat “oumense” agter die tyd is en niks weet nie.   Julle dink wel nie daaraan dat bykans al die goedjies wat julle lewe daagliks soveel makliker maak deur hierdie “ou mense” uitgevind en vervaardig is nie, né?  Hulle is dalk nie so dom en onbeholpe as ‘n mens so daaraan dink nie.  En jy sien en hoor dalk by jou maatjies of by die skool hoedat ander kinders met min tot geen respek en eerbied teenoor hulle ouers optree.  En omdat “almal dit doen”, dink julle dat dit maar reg is.  Sou jy ook duisende jare gelede dan maar saam geskreeu het – “kruisig Hom!” – omdat almal daardie dag dit gedoen het?  Ons is dalk vinnig om te antwoord – “Maar natuurlik nie.  Ek is lief vir God.  Ek sou nie daaraan deelgehad het nie.” Indien jou liefde vir God opreg is, is jy ook nie veronderstel om Hom te beledig deur oneerbiedige en onrespekvolle optrede teenoor jou ouers nie.  Sulke optrede is ook ‘n belediging vir God.  Dit is ook om saam met die wêreld Hom te hoon en op Hom te spuug!  En dit is gewoon in totaliteit vir ‘n kind van God nie aanvaarbaar nie. 

Ouers, dit is ook gewoon nie aanvaarbaar dat julle kinders toelaat om God hierin te vertoorn nie.  Julle het die verantwoordelikheid om julle kinders in die vrees van die Here op te voed. 

“En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.” (Efés. 6:4). 

Onthou dat die gesag wat u ontvang het ‘n gesag is wat van God kom.  Dit beteken dat die krag daarin ver bokant ons begrip lê wanneer u dit reg aanwend! 

“LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.” (Rom. 13:1&2). 

Gebruik hierdie mag en gesag wat God in u hand gestel het in nederige diensbaarheid aan Hom. 

Geliefdes, dit is tog glashelder dat die toekoms in ons land nog groot uitdagings gaan aanbring.  Ons wil tog nie ons kinders soos slagskape daarin stuur om in angs en Godverlatenheid wanhopig te vergaan nie.  Ons wil tog ‘n nageslag sien met wie dit goed sal gaan, ‘n nageslag wat die toekoms met God tegemoetgaan en lank mag lewe en die land bewoon wat ons van ons voorouers as erfenis ontvang het.  Laat ons op God se raad in hierdie verband ag gee terwyl ons nog die geleentheid het.  En laat ons hierdie kosbare skat met ons kinders deel! 

“Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee.” (Deut. 5:16). 

 

Amen.

EERBIED VIR ONS OUERS

Hannes Ollewagen

Luk. 2:41-55

“En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar.En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense.”

Die Here Jesus Christus het nie alleen tydens sy lewe hier op aarde aan ons kom leer hoe ons God moet gehoorsaam nie, maar Hy het ook deur sy lewe en optrede vir ons die voorbeeld gestel.  Ja, soos wat ons in hierdie gelese gedeelte vanoggend weer van Jesus se gehoorsaamheid aan die Vader se gebooie lees.  Hy stel ook in sy lewe as kind die voorbeeld van eerbied teenoor sy aardse ouers deur aan hulle onderdanig te wees. 

“...en Hy was hulle onderdanig.”  (Luk. 2:45). 

En só lees ons ook dat Hy in genade by God toegeneem het.

Geliefdes, Christus tree nie onrespekvol teenoor sy ouers op wanneer hulle Hom oor sy optrede aanspreek nie.  Hy begin nie in reaksie hierop teen hulle rebelleer nie.  Hy stel dit nie dat Hy die bewerker van die nuwe verbond is en dat die wet van God soos in die Ou Testament aan ons gegee, nie op Hom van toepassing is en nie onderhou hoef te word nie.  Hy sê nie aan Josef en Maria dat Hy deur God tot Koning verhef is en aan geen mens onderdanig hoef te wees nie.  Inteendeel, Christus se onderwerping aan die ouerlike gesag wat hier op aarde oor Hom gestel was, sê tog vir ons duidelik hoe ontsettend hoog hierdie gesag in God se oë geskat word.  As Hy wat die Seun van God is, gelykgestel met God, Homself aan hierdie gesag onderwerp het, hoeveel te meer behoort ons nie ook hierin aan God gehoorsaam te wees nie!   

Ons lees in Exodus 21:15&17 dat die straf van ‘n mens wat God in hierdie gebod ongehoorsaam is dieselfde is as die straf wat ‘n persoon ontvang wat moord gepleeg het! 

“En hy wat sy vader of moeder slaan, moet sekerlik gedood word.“ (:15). 

“En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word.”(:17). 

Ja, geliefdes, dit getuig van die erns van die misdryf in God se oë.  Ja, ook wanneer ons kyk na die teendeel hiervan, sien ons hoe belangrik hierdie gebod in God se oë is.  Hy stel dit nie alleen dat ‘n mens wat hierdie gebod oortree God vertoorn nie, maar ook dat Hy ‘n baie groot behae in die onderhouding van hierdie gebod het. 

“KINDERS, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder — dit is die eerste gebod met 'n belofte —sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” (Efés. 6:1-3).

Ja, kinders.  Die samelewing waarin julle grootword met sy televisie-/internet programme leer julle dalk dat “oumense” agter die tyd is en niks weet nie.   Julle dink wel nie daaraan dat bykans al die goedjies wat julle lewe daagliks soveel makliker maak deur hierdie “ou mense” uitgevind en vervaardig is nie, né? Hulle is dalk nie so dom en onbeholpe as ‘n mens so daaraan dink nie.  En jy sien en hoor dalk by jou maatjies of by die skool hoedat ander kinders met min tot geen respek en eerbied teenoor hulle ouers optree.  En omdat “almal dit doen”, dink julle dat dit maar reg is.  Sou jy ook duisende jare gelede dan maar saam geskreeu het – “kruisig Hom!” – omdat almal daardie dag dit gedoen het?  Ons is dalk vinnig om te antwoord – “Maar natuurlik nie.  Ek is lief vir God.  Ek sou nie daaraan deelgehad het nie.” Indien jou liefde vir God opreg is, is jy ook nie veronderstel om Hom te beledig deur oneerbiedige en onrespekvolle optrede teenoor jou ouers nie.  Sulke optrede is ook ‘n belediging vir God.  Dit is ook om saam met die wêreld Hom te hoon en op Hom te spuug!  En dit is gewoon in totaliteit vir ‘n kind van God nie aanvaarbaar nie. 

Ouers, dit is ook gewoon nie aanvaarbaar dat julle kinders toelaat om God hierin te vertoorn nie.  Julle het die verantwoordelikheid om julle kinders in die vrees van die Here op te voed. 

“En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.” (Efés. 6:4). 

Onthou dat die gesag wat u ontvang het ‘n gesag is wat van God kom.  Dit beteken dat die krag daarin ver bokant ons begrip lê wanneer u dit reg aanwend! 

“LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel,sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.” (Rom. 13:1&2). 

Gebruik hierdie mag en gesag wat God in u hand gestel het in nederige diensbaarheid aan Hom. 

Geliefdes, dit is tog glashelder dat die toekoms in ons land nog groot uitdagings gaan aanbring.  Ons wil tog nie ons kinders soos slagskape daarin stuur om in angs en Godverlatenheid wanhopig te vergaan nie.  Ons wil tog ‘n nageslag sien met wie dit goed sal gaan, ‘n nageslag wat die toekoms met God tegemoetgaan en lank mag lewe en die land bewoon wat ons van ons voorouers as erfenis ontvang het.  Laat ons op God se raad in hierdie verband ag gee terwyl ons nog die geleentheid het.  En laat ons hierdie kosbare skat met ons kinders deel! 

“Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee.” (Deut. 5:16). 

Amen.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1968 gaste aanlyn