NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Die Heilige Gees maak enigiets wat geestelik gebreek is reg:  “Kom na My toe almal wat vermoeid en belas is en Ek sal julle rus gee” (Mt.11:28).  Luister wat sê Jesus van Homself:  “Die Gees van die Here is op My… Hy het my gestuur om dié wat verbryseld van hart is, te genees” (Luk.4:18).   Jesus neem ’n lewe wat weens sonde gebroke is en maak dit heel.

WANDEL ONS IN DIE VREES VAN DIE HERE?

Hannes Ollewagen

Neh. 5:1-19

“Verder het ek gesê: Dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie in die vrees van onse God wandel ter wille van die smaad van die heidene, ons vyande, nie?” (:9).

Geliefdes, hoeveel vrees vir die HERE is daar in ons tyd nog in mense se harte? Ek wil selfs vra of ons weet wat dit beteken om die HERE te vrees? Ons lees op soveel plekke in die Woord van die HERE hiervan, maar weet ons wel wat dit van ons vereis? Ja, luister na die opdrag uit Ps. 2:11:

“Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.”

Dit klink nogal na ‘n teenstrydigheid – om met vrees te dien en om met bewing te juig, nie waar nie? Josua gee ook hierdie bevel aan die volk Israel in die woorde van Jos. 24:14:

“Vrees dan nou die HERE en dien Hom in opregtheid en waarheid ...”

Ons moet dalk begin vra wat dit beteken om die HERE te vrees. Is dit dat ek met soveel angs en ontsetting vervul is met die aanhoor van sy Naam dat ek nie eers aan Hom kan dink nie? Alhoewel die HERE onse God só almagtig, verhewe en wonderbaar is dat ons met die aanhoor van sy Naam behoort te sidder, is hierdie nie die vrees waarvan ons leer nie. Ons lees in Exodus 14 hoedat Israel kon aanskou hoedat God Farao se hele leërmag binne-in die see gestort en vernietig het. Ja, hierdie grote, magtige en gedugte leërmag is geheel en al, op een slag, deur die HERE vernietig. En by aanskoue hiervan is die volk met ontsag vir God vervul. Ja, hulle is met vrees vir Hom vervul.

“Ook het Israel die magtige daad gesien wat die HERE aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die HERE gevrees en geglo in die HERE en aan Moses, sy kneg.” (Ex. 14:31).

Ons lees in Lev. 19:3 waar die HERE ons beveel dat elkeen sy moeder en sy vader moet vrees.

“Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees ...”

Dit beteken nie dat ons vir hulle met ‘n oorweldigende angs verskrik moet wees nie. Maar dit is tog duidelik dat ons vir hulle respek moet hê. Ja, ons behoort vir hulle eerbied te hê.

“Eer jou vader en jou moeder soos die HERE jou God jou beveel het,...”. (Deut. 5:16).

Alhoewel ons met ontsag vir ons ouers vervul is en eerbied aan hulle betoon, is ons nie só verskrik vir hulle dat ons nie vrymoedigheid het om met hulle te praat, ons sorge, hartseer en ook ons vreugdes te deel nie. Ten spyte van die groot eerbied wat ons vir ons ouers het, het ons tog vrymoedigheid om bykans alles in ons harte en lewens met hulle te deel. Tewens, dit is juis omdat ons soveel agting en respek vir hulle koester dat ons hulle in belangrike sake in ons lewens ken – ons ag hulle opinies waardig.

Ons kyk nou weer na Nehemía wat dit in vers 15 van ons gelese gedeelte stel dat hy uit vrees vir God nie soos sy voorgangers gehandel het om sy volksgenote te verdruk en heerskappy oor hulle gevoer het nie.

“...terwyl die vorige goewerneurs wat voor my was, die volk swaar belas het en van hulle brood en wyn geneem het, daarna veertig sikkels silwer. Hulle mense het ook heerskappy gevoer oor die volk; maar so het ek uit vrees vir God nie gedoen nie.” (:15).

Maar hy het uit vrees vir God hierdie las van die volk eerder verlig. Nehemía was in ‘n magtige posisie, maar hy het nie hierdie posisie probeer uitbuit om homself ten koste van ander te bevoordeel nie. Nee, geliefdes, uit vrees vir God, omdat Nehemía ‘n opregte respek en eerbied vir God gehad het, het hy daarna gestreef om God se gebod van liefde teenoor sy naaste te na te kom. Ja, geliefdes, eerbied word tog so duidelik ten toon gestel wanneer ‘n mens met ‘n opregte en vrolike gemoed in gehoorsaamheid optree.

Ons lees in Ps. 34 waar koning Dawid ons ook van die vrees van die HERE leer.

“Lamed. Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die HERE leer.” (Ps. 34:12).

Hy gaan nie voort in hierdie Psalm om ons te leer dat ons met soveel angs en vrees vervul moet wees dat ons nie die Naam van die HERE oor ons lippe laat durf gaan nie. Maar hy leer ons wel verder in hierdie Psalm om aan die HERE gehoorsaam te wees.

“Samek. Wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; soek die vrede en jaag dit na.” (Ps. 34:15).

Ja, hierdie gehoorsaamheid is tekenend van ons respek, ons eerbied vir die HERE. Daarenteen leer ons uit Psalm 36 dat ongehoorsaamheid aan die Woord en die gebooie van die HERE getuig van ‘n gebrek aan eerbied, ‘n gebrek aan respek en ‘n gebrek aan vrees vir God.

“In die binneste van my hart sê die oortreding aangaande die goddelose: Daar is geen vrees van God voor sy oë nie.” (Ps. 36:2).

Ons kan ook luister na wat God se Woord vir ons in Spreuke 8:13 in hierdie verband leer.

“Die vrees van die HERE is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid en ‘n slegte wandel en ‘n huigelagtige mond haat ek.”

Ja, dit is hierdie vrees vir God, hierdie eerbied en respek teenoor God wat ‘n gelowige van die kwaad weerhou.

“...en deur die vrees van die HERE wyk ‘n mens af van die kwaad.” (Spr. 16:6).

‘n Hoogmoedige en trotse mens het nie ‘n vrees vir God in sy hart nie. Só ‘n mens is eiesinnig. Hy tree nie met eerbied teenoor God op nie en oordink nie sy handelinge voor God nie.

“Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou straf; weet dan en sien dat dit verkeerd en bitter is dat my vrees nie by jou is nie, spreek die Here, die HERE van die leërskare. Want van ouds af het jy jou juk verbreek, jou stroppe stukkende geruk. En jy het gesê: Ek sal nie dien nie; ...”(Jer. 2:19&20).

En is ons wêreld nie vol van hierdie mense nie. Ja, dit is asof die woorde in Romeine 3 net vir ons geskryf is!

“Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hul keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. (Rom. 3:11-17).

En luister dan hoe pragtig dit in vers 18 van Romeine 3 opgesom word waarom die mens só verskriklik ontaard.

“Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie.”

Ja, geliefdes, omdat daar geen vrees, geen respek en eerbied vir God is nie – daarom ontaard die mens só verskriklik!

Geliefdes, Nehemía stel dit in vers 9 van ons gelese gedeelte dat die volk van God veronderstel is om tot beskaming en smaad van die heidene in die vrees van die HERE behoort te wandel.

“...Moet julle nie in die vrees van onse God wandel ter wille van die smaad van die heidene, ons vyande, nie?”

En die HERE leer vir ons in Maleági 1:6 ook dat ons in eerbied en vrees teenoor Hom moet leef.

“’n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer. As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer? En as ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My? ...”

Die HERE het ‘n welgevalle daarin dat ons in die vrees van die HERE leef, geliefdes.

“En Hy het ‘n welgevalle aan die vrees van die HERE;...” (Jes. 11:3).

Geliefdes, terwyl die land en eintlik die wêreld rondom ons inmekaar val juis omdat die mens van ons tyd God nie meer vrees nie moet ons nie moedeloos en vervaard raak nie. God stel dit tog duidelik dat dit die voorland is van hulle by wie daar geen vrees vir Hom is nie.

“Omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nieopgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang, ek sal spot as julle verskrikking kom; as julle verskrikking kom soos ‘n onweer, en julle ondergang soos ‘n stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie; hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die HERE nie verkies het nie,”. (Spr. 1:24-29).

Ons behoort in hierdie tye ons daarop toe te spits om ywerig in die vrees van die HERE te wandel. Dit is ons beskutting, geliefdes. Ja, mag die HERE ook tot beskaming en smaad van die goddelose, en nog meer tot eer van sy grote en heilige Naam aan my en aan u doen volgens die woorde van Jeremia 32:39&40.

“En Ek sal hulle een hart en een weg gee om My altyd te vrees, hulle ten goede en hulle kinders ná hulle. En Ek sal ‘n ewige verbond met hulle sluit, dat Ek My van hulle nie sal afwend om aan hulle goed te doen nie; en ek sal my vrees in hulle hart gee, sodat hulle van My nie afwyk nie.”

Amen.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 2486 gaste aanlyn