EER JOU VADER EN JOU MOEDER

Hannes Ollewagen

Deut. 5:1-33

Eer jou vader en jou moeder soos die HERE jou God jou beveel het, dat jou dae verlang mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die HERE jou God aan jou gee. (:16).

Ons moet dalk begin deur te vra wat eer beteken. Is eerbied vir my ouers eenvoudig ja Pa, nee Pa of ja Ma, nee Ma? n Mens wat noodgedwonge bevele uitvoer wat aan hom/haar opgedra is, is dalk gehoorsaam. Gehoorsaamheid is egter nie altyd uit liefde nie en dan is eerbied nie ter sprake nie. Ek kan byvoorbeeld noodgedwonge die wette van n land se owerheid nakom om vervolging te vermy. Maar terselfdertyd kan dieselfde owerheid my grief. Hierdie gehoorsaamheid is n gedwonge gehoorsaamheid en nie n bewys van eerbied nie.

Die samelewing van ons tyd maak dit nie juis vir ons kinders makliker om hul ouers te eerbiedig nie. Kyk maar gerus na die vermaaklikheidsprogramme wat aan die jeug gebied word. Die ouer mense daarin word as agterlik en dom voorgestel terwyl die jeug die dinamiese, intelligente en ingeligte groep sal verteenwoordig. En hierdie persepsie sal in die onderbewussyn van n kind stryd voer teen God se opdrag om aan oueres eer te bewys.

Ons weet egter dat n ware gelowige se persepsie van die wêreld nie deur die meerderheid van mense se opinie gevorm word nie.Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. ... (Ex. 23:2). Dit is ook nie veronderstel om deur die goddelose Hollywood gevorm te word nie. Ons verstaan van sake en ons begrip van reg en verkeerd of goed en sleg word deur die heilige en suiwere Woord van God gevorm. Ons leer uit die Woord wat in God se hart is en wat Hom behaag en mishaag.

Die Woord van God stel dit vir ons in geen onduidelike taal dat God n groot behae het in kinders wat aan hul ouers eer bewys. Die eerste vier gebooie in God se Wet handel oor ons verhouding teenoor Hom. Die laaste ses gebooie handel oor ons liefde teenoor ons medemens. Die eerste van hierdie gebooie wat handel oor ons liefde teenoor ons medemens is God se gebod dat kinders aan hul ouers eer moet bewys. En wat meer is, is dat dit ook die eerste gebod is wat met n belofte opgevolg word. KINDERS, julle moet jul ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder dit is die eerste gebod met n belofte sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. (Efésiërs 6:1). Paulus skryf ook nie net aan die gelowige Efésiërs van hierdie gebod van God nie, maar hy herinner ook die gemeente in Kolosse daaraan dat gehoorsame kinders die Here behaag. Kinders, julle moet jul ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. (Kol. 3:20).

n Kind wat n gelowige ouer se gesag oor sy lewe verwerp, verwerp God se gesag. Ons wonder soms waarom ons bid en God nie ons gebede beantwoord nie. Kan ons van Hom verwag om ons bedes, ons versoeke wat ons aan Hom rig te eer terwyl ons Hom nie eer nie? Alhoewel ons n genadige en barmhartige God aanbid wat met ons swakhede medelye het moet ons onthou dat Hy ook n heilige God is. Hy het dalk medelye met ons swakhede, maar sal nooit ons eiesinnigheid, hardkoppigheid en trotse volharding in sonde goedkeur nie. En soms het ons nodig dat Hy die oor van ons wegdraai sodat ons introspeksie sal doen oor waarom die God van liefde my bedes nie eer nie. Is dit dalk omdat ek Hom nie in gehoorsaamheid eer nie? Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is n gruwel. (Spr. 28:9).

Wanneer ons jonk is, voel ons in beheer en sterk. En die jeug is n vreugdevolle tyd in n mens se lewe. Dit is ook n voorreg van God wat ons in die vrees van God moet geniet.   VERBLY jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid; en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. (Pred. 11:9). Ons moet egter onthou dat géén mens so groot en sterk is dat ons nie met alle nederigheid en ootmoedigheid ons in liefde aan God se Woord moet onderwerp nie. Onthou dat Hy wat die grootste onder ons almal is, Jesus Christus, het ook vir ons in eerbied aan ons ouers die voorbeeld gestel. Dink maar daaraan hoedat Hy wat self God is aan sy aardse ouers onderdanig was as bewys van die eerbied wat ons aan hulle verskuldig is. n Eerbied aan ons ouers wat indirek getuienis lewer van ons eerbied aan God. En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. ... (Luk. 2:51).