NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Volgende keer as die duiwel jou aan jou verlede herinner, herinner hom aan sy toekoms.

WAT SÊ DIE BYBEL VAN GEWELD

Ds AE van den Berg

Gen.4:1-17

Vrede is die eerste slagoffer van geweld:
Geseënd is elkeen wat  sy lewe aan vredemaak toewy want dis ʼn uitdaging!

" In Gen.9 lê God ʼn beginsel rakende die morele vergryp van geweld neer: 'Hy wat die bloed van ʼn mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak' (Gen.9:6) ... In ʼn geweldsituasie is daar geen wenners nie, maar slegs verloorders.  Abel het iewers in die veld dood gelê.  Kain het presies geweet waar want hy het die daad gepleeg.  'Toe sê die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel?  En hy antwoord: Ek weet nie.  Is ek my broer se wagter?' (Gen.4:9).   Dis ʼn vraag wat ons onsself moet afvra – is ek my broer se wagter?"

Suid-Afrika is een van die gewelddadigste lande ter wêreld met meer as 40 moorde (2013) per dag.   Die plaaslike misdaadvlak word in sommige internasionale kringe selfs as die ergste benewens ʼn oorlogsgebied beskou!  Ons is ongelukkig deel van ʼn vasteland wat vir sy geweld en onbevoegde regerings wat teen eens beskaafde gemeenskappe ʼn skrikbewind voer, berug is.

Suid-Afrika is die skouspel van ʼn eksperiment wat baie lelik skeefgeloop het toe ʼn verkose heidenregering met die ondersteuning van etlike ontspoorde kerke die Christelike grondwet met ʼn wêreldse grondwet vervang het.   Hulle het die band met die hemelse Vredevors bewustelik verbreek en die bittere gevolge gedra:  “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp” (Ps.2:2,3).

Gevolglik het geweld oorhand toegeneem – 717% binne die eerste vyf jaar!   Sedertdien teister misdaad ons land soos ʼn Middeleeuse plaag.  Daar gaan nie ʼn dag verby dat burgers nie van geweld kennis neem en/of daaraan blootgestel is nie.  Nagenoeg 3000 boere is al op plase vermoor soos wat die seuns van Belial hulle gate uit geniet!

Gevolglik is dit belangrik dat gelowiges dieper insig in die oorsaak van geweld verkry ten einde die dieper-liggende wortels daarvan te verstaan.   Die media se dekking van geweld is baie oppervlakkig en sentreer grotendeels om wapenbeheer, sonder om by die oorsaak van geweld uit te kom.  Die meeste mense het maar vrede met die verfoeilike toedrag van sake gemaak en hoop dat strenger wetstoepassing in die toekoms ʼn einde aan die voortslepende geweld sal maak.

Wat sê die Bybel oor geweld?  Hoe moet gelowiges hierdie kommerwekkende situasie in ons land na reg betrag?   ʼn Mens hoef nie ver in die Bybel te lees om op geweld af te kom nie; om die waarheid te sê, reeds in die vierde hoofstuk van Genesis, by die tweede menslike geslag.   Kain vermoor sy broer en die mensdom se getal daal met ʼn hele 25% .... as gevolg van geweld!

Wat het agter Kain se optrede gesit?  Jaloesie, die oorsprong van geweld.    Jaloesie is ʼn emosie wat in die hart ontspring en as dit nie gesmoor word nie, lei dit dikwels tot geweld.   Soos wat roes yster wegvreet, verteer jaloesie mense

Jaloesie is soos ʼn wurm wat selfs in die mooiste vrug inkruip of  ʼn wolf wat die mooiste bok teiken.   Abraham se rykdom het sy vyande jaloers gemaak en Jakob se seëninge het Esau hom laat haat.

Let op die gelese gedeelte.  God waarsku Kain betyds: “.... Waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? .... die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou,; maar jy moet daaroor heers” (Gen.4:6,7).   Wat moet gelowiges met kwaad doen?   Dit bemeester: “maar jy moet daaroor heers” Versuim maak dat bloed verspil kan word.   Geweld is die gevolg van kwaad wat nie bemeester is nie en mense soms irrasioneel laat optree.  Hulle vergeet wie hulle is en wat hulle doen.  Geweld begin nie met militêre optrede, rassehaat of sosiale ongelykheid nie; dis so na aan ons as jou eie hart!

In Gen.9 lê God ʼn beginsel rakende die morele vergryp van geweld neer: “ Hy wat die bloed van ʼn mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak” (Gen.9:6).   Dit staan vroeg in die Bybel en is derhalwe ʼn grondliggende beginsel – mense is God se beelddraers.  Jy gebruik nie geweld teen die maaksel van God se hande nie!

Desondanks lees ons gereeld van geweld in die OT.  Dit wil selfs voorkom asof die OT ʼn bloedige verslag van die geskiedenis van Israel is en dat God self geweld goedpraat.    Nee, alle geweld dra nie God se goedkeuring weg nie.   Baie van die geweld was egter geregverdig omdat Israel genoodsaak was om haar teen vyandige magte te verdedig en dit wat vir haar kosbaar was te beskerm.

Daar is ʼn baie groot onderskeid tussen verdedigende (defensiewe) geweld en aanvalsgeweld (offensief).   Let op ons eie volksgeskiedenis.  ʼn Bietjie meer as ʼn eeu gelede val Brittanje die Boerevolk vir sy minerale rykdom aan; dis offensiewe geweld en derhalwe sonde.  Die Boerevolk skiet baie Britse soldate dood; dis defensiewe geweld en nie sonde nie.

Gemeet aan die leer van Jesus verander die prentjie rakende geweld ingrypend in die NT.  Tydens Jesus se inhegtenisname beveel Hy Petrus om nie sy swaard te gebruik om Hom te verdedig nie.  Tydens die daaropvolgende verhoor sê Jesus vir Pilatus:  “... My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het....” (Joh.18:36).

Jesus se leerstellings sluit nie geweld sondermeer uit nie.  Verdedigende geweld is altyd geregverdig.   Daarom is Jesus se leer nie vreemd aan wat Paulus in Rom.13 oor die mag van die staat skryf nie.   Die staat het die volste reg om geweld te gebruik ten einde ʼn rustige lewe vir burgers te verseker – selfs die doodstraf daadwerklik toe te pas!  “...want hy is ʼn dienaar van God, jou ten goede” (Rom.13:4).  Jesus verkies egter altyd vrede bo geweld omdat Hy  ʼn ander soort koninkryk met ʼn ander manier van lewe kom bekend stel het.

Jesus raak in die Bergpredikasie die oorsprong van geweld aan.  Dis dieper as wat ons dink en begin voordat enige bloed vergiet word:  “Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg.  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broer sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg” (Mt.5:21,22).

Daarna leer Jesus iets baie belangrik: “Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak” (Mark.7:15).    Verkeerde dinge stimuleer wel boosheid; dis egter die oorgaan tot die daad wat die skade aanrig.   En hierdie besluit kom uit die hart.  Ja, die hart is die oorsprong van geweld.  As jou hart vuil is, is jou dade vuil, maar as dit skoon is, is jou dade ook skoon.

Die Fariseërs het geglo dat slegs dit wat ʼn mens inneem, hom onrein maak.     Jesus wys hulle tereg; dis wat uit jou hart gaan wat jou onrein maak.  Die orde word omgekeer – nie van buite na binne, maar van binne na buite.

Vervolgens moedig Jesus gelowiges aan om in die aangesig van geweld geestelik dapper op te tree.   Die wêreld is ʼn sondige, gewelddadige plek en gelowiges sal verdrukking hê en selfs vir hul geloof sterf.    “En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie....” (Mt.10:28).  “Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê.  In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Joh.16:33).   Jesus praat van die dapperheid wat Christene wat in gevaarlike plekke verkeer, daagliks moet uitoefen.

Jesus gee aan gelowiges ʼn opdrag hoe om met die geweld van hulle tyd om te gaan: “Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word|” (Mt.5:9).   Vrede is die eerste slagoffer van geweld.   Jy kan geweld slegs teenwerk as jy jou baie ernstig aan hierdie opdrag toewy.   Dit sluit daadwerklike optrede, harde werk en frustrasie in.   Geseënd is elkeen wat  sy lewe aan vredemaak toewy want dis ʼn uitdaging!

Die volgelinge van Jesus het vrede gevind toe hulle Hom in hulle lewe gevind het.  Daarna het Hy hulle aangesê om daadwerklik vrede te gaan maak.   Die God van vrede kan nooit deur ʼn geweldsituasie vereer word nie.   Daarom gaan dit bitter sleg met die Christendom aan die suidpunt van Afrika.   Gelowiges daarenteen is nie geweldenaars nie en geweldenaars nie gelowiges nie!  Vredemaak is goddelike werk en nie vir Satan se kinders beskore nie.  Al werk die vrede nie altyd uit soos wat ons dit wou hê nie, weet ons een ding – daar is geen alternatief daarvoor nie.  Geweld werk nêrens ter wêreld nie!

Wat kan ons aan die geweld doen wat ons dierbare land al meer as twee dekades teister?   Bid dat God die booswigte sal verdryf en ons nuwe volksleiers sal gee, mense wie se harte in die bloed van Christus gewas is en vir die land vrede bring.   In rein harte skuil daar geen geweld nie.   “As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!” (Mt.7:11).  Hy wil gee!

In ʼn geweldsituasie is daar geen wenners nie, maar slegs verloorders.  Abel het iewers in die veld dood gelê.  Kain het presies geweet waar want hy het die daad gepleeg.  “Toe sê die Here vir Kain: Waar is jou broer Abel?  En hy antwoord: Ek weet nie.  Is ek my broer se wagter? “ (Gen.4:9).   Dis ʼn vraag wat ons onsself moet afvra – is ek my broer se wagter?   Ja, ek is!

 

 

 

 

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1262 gaste aanlyn