NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Hoop is nie om te dink die wêreld is goed en reg soos hy is nie want hy is nie. Dit is dus nie om maar tevrede te wees met verkeerde dinge nie maar te glo dat verkeerde dinge nie sal herhaal nie. Hoop is om te glo dat God iets beters vir ons bedoel het, maar Hy verwag ook van ons om daaraan mee te werk – soos Hy in sy Woord stel: Bid én werk – spring in geloof aan die werk!

WAAROM TWEE AFRIKAANSE BYBEL- VERTALINGS?

Ds AE van den Berg

2 Kor.6:11-18; 1 Joh.4:1-5

Die Roomse Kerk (RK) het met die Hervorming (16de eeu) baie seer gekry toe duisende van haar lidmate afgodery laat staan en by Protestantse kerke aange-sluit het.   Dit het haar aansien lelik geknou en kon sy nie meer die septer swaai en teenstanders laat folter of doodmaak nie.  Haar ego was geskonde.   Die Engelse spreekwoord lui: “Hell has no fury like a woman scorned”  Dis ook van die RK waar.  Daarom het sy gesweer dat elke Protestantse kerk na haar in berou sou terugkruip!

Die RK het tot en met 1962 weinig sukses daarmee gehad omdat Protestantse kerke hul lidmate deeglik teen die Roomse verderf gewaarsku het.  Die NG Kerk het selfs ʼn boekie uitgegee Die Roomse Gevaar waarin sy haar lidmate in geen onduidelike taal teen die invloed en leer van die RK gewaarsku het.

In 1962 het die kerklike toneel verander toe ʼn Konsilie (Sinode) in Rome gehou is (Vaticanum 2) waarop besluit is om van strategie te verander – die RK sou openlik toenadering tot Protestantse kerke soek en hulle daarna vir verandering sagmaak.   Protestantse kerke moes oorreed word om hul vir strukturele eenheid te beywer - almal onder een groot kerklike dak en gevolglik maklik om om te beheer.   Die dinamiese program van optrede wat na hierdie Konsilie van stapel gestuur is, het ernstige gevolge vir Protestantse kerke gehad.

Een van die instrumente vir verandering wat vanuit Rome geloods is om bande met Protestante te smee, was ʼn interkonfessionele Bybel; ʼn Bybel wat vir beide Katolieke en Protestante aanvaarbaar was.   Daar is in Junie 1968 daarmee begin en ʼn Afrikaanse uitgawe in 1983 bekend gestel.  Daarmee is ʼn Roomse ideaal verwesentlik – Afrikaanse kerke het in Roomse geledere beland!

Die Antichris se ideaal van 'n Eenwêreldstaat, een ekonomie, en een wêreldgodsdiens onder die Roomse pous, het met hierdie interkonfessionele Bybel ʼn groot hupstoot gekry.   Protestante het na Rome begin terugkruip!  Wat daarna met baie van die Protestante kerke gebeur het, is skokkend!  Seremonies is met brandende kerse gehou, Roomse gebruike soos Ash Wednesday en die Roomse kindernagmaal het oral kop uitgesteek.  Selfs die hostie i.p.v. die brood is met Nagmaal gebruik.  Van al die plae wat die Boerevolk getref het, is kerklike misleiding die ergste!

Calvyn het presies geweet wie die Antichris is.  Hy skryf as volg: “Die profeet Daniël en die apostel Paulus het voorspel dat die Antichris in die tempel van God sou sit en voorgee dat hy God is.  Ons glo dat dit die pousdom is” (Institusie, Deel 2, p.314).   Die profesie van Daniël dui op niemand anders as die pousdom nie: “En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel...” (Dan.7:25).

Hoe kon die Boerevolk toelaat dat die pousdom met sy Bybel inmeng?!  Die Bybel was sedert die volkstigting vir hulle kosbaar.  Hulle eerbied daarvoor het hulle deur talle ellendes soos bv. Bloedrivier gedra.   Daar was vir hulle niks heiliger op aarde as God se Woord nie.   Die Antichris het dit geweet!  Daarom het hy juis hierdie medium gebruik om ons Gereformeerde volksbestaan te ondermyn en talle handlangers uit ons volksgeledere te kry.   As kerklui saam met die vyand plunder, is die dood in die pot want die verstand van die kerklike publiek word maklik getiranniseer om die dood vir die lewe aan te sien.

Bose magte wat daarop uit is om ʼn volk te vernietig, skuil graag agter die skild van godsdiens soos die duiwel agter ʼn kruis!  Dis opvallend dat, soos wat die politiek verander het, daar ook aan die Bybelvertaling verander is.  Dieselfde tyd!   Nadat die NAV in 1983 verskyn het, is mnr. Pik Botha met ʼn praguitgawe daarvan Rome toe gestuur om dit persoonlik aan die pous te oorhandig.   Dit het die goddelose aap uit die vrome mou gelaat – plaaslike Protestantse kerke het gemene sake met Rome gehad!

Dit ontstel ernstige Protestante dat die RK indirek by die NAV betrokke was.  Ons sal seker nooit weet watter bose planne ontspoorde kerke agter die skerms gesmee en besmoontlik nog steeds smee nie!

Die NAV is in werklikheid nie ʼn Bybelvertaling nie omdat dit volgens die dinamies ekwivalente Bybelvertaling vertaal is; ʼn metode eie aan alle ander Rooms-georkestreerde Bybelvertalings.   Hierdie vertaling is aan die hand van ʼn Vatikaanse studiestuk gedoen wat in Januarie 1968 uitgereik is: “Guiding principles for Inter-confessional Co-operation in Translating the Bible”. Rome het selfs vir Protestantse kerke voorgeskryf hoe om die Bybel te vertaal!

Wat het in werklikheid agter hierdie nuwe vertaling gesit?   Waarom was dit nodig?  Die RK wou die suiwere leer van die Protestantse Bybel ondergrawe ten einde ooreenstemming tussen Rome en Protestantse kerke te verkry.    Hierdie vertaling was die dun ent van die wig wat al hoe dieper ingedryf is.

Die NAV verskaal die Protestantse leer oor geregtigheid deur die geloof - een van die kardinale leerstellings van die Christendom wat deur Paulus in sy brief aan die Romeine sterk beklemtoon word.   Die RK verag hierdie Skrifwaarheid en leer dat goeie werke en kerklidmaatskap mense die saligheid besorg.   Dit was juis Rom.1:17 wat Luther laat besef het dat die RK dwaal: “... Maar die regverdige sal uit die geloof leef”. Hierdie waarheid het in die 16de eeu ʼn ingrypende kerklike omwenteling en breuk in kerklike geledere gebring.  Die NAV probeer hierdie onoorbrugbare breuk oorbrug.

Verdraagsaamheid en versoening het vandag feitlik Evangelie geword.  Kerke gaan selfs kompromieë aan wat nie tot God se eer strek nie.  Die musiek van universele versoening het aanvanklik goed geklink maar gaandeweg wanklanke voortgebring.  Paulus waarsku: “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?" (2 Kor.6:14).  In Openb.22:18 en 19 waarsku God mense om nie aan die Bybel te peuter nie:

Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.  En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe....”

Waar staan die Boerevolk met die nuwe geparafraseerde Bybelvertaling?  'n Parafrase is ʼn verklaring in die vertaling.

Dis nie ʼn letterlike weergawe van die Bybelse grondteks nie, maar ʼn verklarende weergawe daarvan.  Selfs die Messiaanse heilsverwagting in die OT is uit die NAV wegvertaal!

Die 16de eeuse Hervormers het onmiddellik na die Hervorming met ander Bybelvertalings begin – vertalings deur Luther, Calvyn, Tyndale en die Nederlandse Statevertaling; almal uit die grondtekste vertaal.   Rome het nog nooit een daarvan as gesaghebbend erken nie; slegs hul Codex Vaticanus, die grondteks van die NAV.   Let daarop dat die Jehova Getuies se New World Translation dieselfde grondteks as die NAV gebruik.  In werklikheid stem die NAV meer met New World Translation as met die OAV ooreen!

Daar is vir die Boerevolk net een egte Afrikaanse vertaling - die van 1933/53 omdat dit ʼn vertaling van die grondteks is.  [A1] ʼn Vertaling het slegs verdienste indien dit die oorspronklike teks korrek en onvervals weergee. [A2] [A3] Toe daar met die OAV begin is, het die vertalers by die Statevertalers se manier van vertaling aangesluit nl. om die manier hoe die mense in die Bybelse tyd gepraat het (Hebreeus en Grieks) deur te gee; ʼn letterlike oorsetting van die Heilige Skrif.  Gevolglik is die OAV feitlik ʼn woord-vir-woord weergawe van die grondteks.

Die OAV het ʼn voor – en ʼn nadeel.   Die voordeel is dat lesers kan sien hoe die oorspronklike grondteks gelyk het.  Al nadeel is dat dit nie altyd so verstaanbaar   in die Afrikaanse idioom is nie.   Daarom lees die NAV baie makliker.  Die vertalers glo tot vandag toe nog dat hulle ʼn leemte kom vul het.   Die vraag is: Teen watter prys?

Die groot probleem van die NAV is dat dit ʼn parafrase is – ʼn verklaring in die vertaling en as sulks nie ʼn vertaling in die ware sin van die woord nie.  Die vertalers het van die letterlike vertaalmetode wegbeweeg deur nie woorde nie, maar eerder hul betekenis te vertaal.  Gevolglik val die klem op verstaanbaarheid en nie gebondenheid aan die grondteks nie.  Al lees dit makliker, verbloem dit die grondteks.  Vir iemand wat ernstig met Skrifstudie is, is die NAV onvoldoende en derhalwe onaanvaarbaar!

Gevolglik staan en val die AP Kerk as beskermers van die waarheid by die OAV.   Oral waar die tempel van Christus verrys, rig Satan sy kapel van misleiding op en het ʼn kerk wat die waarheid nie meer beskerm nie, geen bestaansreg nie.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1637 gaste aanlyn