NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Met Jesus se oorwinning aan die kruis is Satan en sy magte as verloorders gemerk. Jesus is die Oorwinnaar ook in jou lewe, en jy kan in sy krag oor die mag van die Bose triomfeer.

VVV'S NET STORIES

IS DAAR LEWE IN DIE BUITENSTE RUIMTE?

Ds AE van den Berg

"Amerika spandeer jaarliks miljoene dollar belastinggeld op soek na tekens van lewe in die buitenste ruimte, maar spandeer nie ’n sent om na God te soek nie."

Miljoene mense glo dat daar intelligente lewe in die buitenste duisternis is, ’n geloof wat met bykans godsdienstige koors groei!   Dit word aangevuur deur verhale van vlieënde pierings en mense se ontmoetings met ruimtewesens.   Dan is daar ook nog rolprente en TV-reekse oor ruimtewesens (aliens) wat jaarliks biljoene dollar insamel!

In 1995 is daar selfs ’n Wêreldkongres van Vreemde Vlieënde Voorwerpe in Duitsland gehou.  In ’n onlangse meningsopname in Duitsland het 17% van die Duitsers geglo dat ruimtewesens die aarde besoek en 31% dat daar lewe op ander planete is.

In 1900 het die Franse Akademie vir Wetenskap ’n aansienlike bedrag geld uitgeloof vir enigeen wat met ’n buiteruimtelike beskawing kontak kon maak.  Sedertdien is daar nog geen spoor van enige groen mannetjies of enige planetêre lewe gevind nie.  Wetenskaplikes soek al langer as ’n eeu tevergeefs na enige tekens van buite-ruimtelike lewe.  Selfs die duisende frekwensies wat daarvoor ingespan word, het nog geen ware teken van lewe opgespoor nie.

Lewe op ander planete sou slegs moontlik wees indien ’n planeet die regte afstand van die son af is – nie te warm of te koud nie, en water het.   Die grootste probleem is afstand.   Ons naaste ster is Proxima Centauri, miljoene kilometer weg.   Dit het die Apollo-maantuie drie dae geneem om die maan te bereik.  Teen dieselfde spoed sal dit ’n ruimtetuig 870,000 jaar neem om ons naaste ster te bereik!

Navorsing toon dat 90% van alle VVV wat gesien word, stories of natuurlike verskynsels was.   Oor die res heers daar onsekerheid gewoonlik sonder uitsluitsel.    Ondersoek het verder getoon dat mense wat nie kerk toe gaan nie maar sê dat hulle wel godsdienstig is, vatbaarder vir buiteruimtelike fantasie is.   Vir baie het “UFOlogy” as’t ware ’n plaasvervangende godsdiens geword.

Die naaste wat die Bybel aan buiteruimtelike wesens kom, is die engele in die hemel.   Hulle is kragtige wesens wat God dien en selfs sy wil op die aarde kom uitvoer: “...want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë” (Ps.91:11).

Dan is daar ook Satan.   Paulus noem hom ”die owerste van die mag in die lug” (Efes.2:2).   Sy heerskappy is slegs tot die aarde beperk.   Hy het sy eie repertoire van misleiding in die vorm van okkultiese praktyke en bose rituele.   Gevolglik is dit baie moontlik dat Satan as die meester-misleier agter hierdie onverklaarbare VVV verslae sit!    Mense wat Jesus nie ken nie, word maklik deur hierdie onverklaarbare dinge beïndruk en selfs begeester.

Pasop vir misleiding!    “En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pasop dat niemand julle mislei nie” (Mt.24:4).   Hoe kan dit verhoed word?  “Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel…wat die woord van die waarheid reg sny, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy…” (2 Tim.2:15,16).  Kortom:  Bestudeer die Bybel dan sal jy weet wat waarheid en wat leuen is.

Die Bybel raak nie die vraag na buiteruimtelike lewe direk aan nie.  Dit sê wel dat engele, mense en diere die enigste wesens is wat God geskep het.  Ons moet ook daarop let dat die sterre en planete nie miljoene jare voor die aarde geskape is soos sommige geleerdes beweer nie. Die aarde is vóór enige ster of planeet geskep! Die aarde is op die eerste dag van die skepping gemaak.  Die son, maan en sterre eers op die vierde dag.  Dit maak die aarde uniek, daarom beklee dit die hoogste sport in God se skepping.   Die lot van die heelal, ja, elke ster en planeet is met God se tydtafel vir die mensdom op aarde verbind.

Christus sal na die aarde terugkeer om die laaste hoofstuk in die mens se verlossing te skryf:  “Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  Maar die dag van die Here sal kom soos ’n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan….” (2 Pet.3:9,10).

Ná die oordeel sal alle hemelliggame saam met die aarde vernietig word.   God bemoei Hom slegs met aardbewoners.    Indien daar elders lewe is, sou dit baie onregverdig van Hom wees om hulle vir aardbewoners se ongehoorsaamheid te straf.   En dis mos nie hoe gelowiges God ken nie!   Daar is net een oplossing:  Buiten mense, engele en diere is daar geen ander lewende wesens nie.

Adam se sonde het die hele skepping geraak:” ...want die skepping is aan die nietigheid onderworpe …Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe” (Rom.8:20,22).

Waarom het God dan so ’n onnaspeurlike groot heelal slegs vir mense op die aarde geskep?   Sodat die mens daardeur tyd kon hou en rigting bepaal.    Die Bybel sê dat God die son, maan en sterre gemaak het om die mens te help: “….en laat hulle dien as tekens sowel as vaste tye, asook vir dae en vaste jare.  Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel….om lig te gee op die aarde…” (Gen.1:14,15).   Mense het kalenders opgestel deur die beweging van hemelliggame op te stel en seevaarders die sterre gebruik om rigting te bepaal.  Daarom het God die sterre vir die mens op aarde gemaak en nie vir fabelagtige buiteruimtelike wesens nie.

Nog ’n rede vir die skepping van die heelal, is om die Skepper te verheerlik: “Die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande” (Ps.19:2).   Elke gelowige weet dat die hemelruim groot en wonderlik is, maar God nog groter: “O Here, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde!  U wat u majesteit gelê het op die hemele…As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers….” (Ps.8:2,4).  Wie deur die grootheid van die heelal aangegryp word, moet eerder aan God se grootheid dink en nie deur verhale van buiteruimtelike wesens aangegryp word nie.

Die Bybel leer nêrens van bykomende lewe in die heelal nie.  Alhoewel God daartoe in staat was, is dit uit die Skrif duidelik dat Hy nie wou nie.   Daarom het Hy die mens na sy Beeld geskape.   Hierdie verbintenis is so ’n uniek dat Hy selfs engele gebruik om mense te help.   Dit maak van die mens die middelpunt van belangstelling in hierdie onmeetlik groot uitspansel!

Let gerus op 6:4:  “In die dae was die reuse op die aarde en ook daarna, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan en dié vir hulle  kinders gebaar het…” In Hebreeus word die seuns van God nephilim genoem.  Talle mense glo dat hulle uit die buitenste ruimte afkomstig was.

Die Bybel leer ons dat lewe slegs deur skepping moontlik is.  Al is daar ander sonnestelsels met planete naastenby soos die aarde, lewe dinge slegs daar waar die Skepper dit wil hê.  As daar buiteruimtelike wesens was wat ons eendag sou besoek, moes hulle deur God geskep gewees het.   Dan sou Hy iets daarvan in sy Woord gesê het en ons nie oningelig gelaat het nie.

Let op die Bybel - God het dan vir ons spesifieke besonderhede vir die toekoms gegee bv. rakende Jesus se wederkoms en al die tekens wat dit vooraf sal gaan.  Johannes sien dat die heelal in die toekoms soos ’n boekrol opgerol sal word: “en die hemel het weggewyk soos ’n boek wat toegerol word…” (Openb.,6:14).

Indien God op nog planete lewe geskep het, sal hierdie eindgebeure outomaties ook hulle leefruimte vernietig want Adam se sonde raak die hele skepping.   Waarom sal God diegene (as daar is) wat nie op die aarde is, dan ook straf?

Om die nephilim sonder meer as buiteruimtelike wesens te beskou, is ’n wilde siening.   Job.38:7 sê dat die seuns van God engele is.   Beteken Gen.6:4 dan dat engele letterlik omgang met aardse vroue gehad het?   Dis nie moontlik nie, want in Mt.22:30 sê Jesus dat engele nie voortplant nie.  Bose geeste kan wel in goddelose mans invaar en hulle liggame gebruik om ’n bose geslag op die aarde te vestig.    “Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld….En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens My besluit gekom….En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg” (Gen.6:11,13).

In Num.13:33 word die woord nephilim gebruik om die nasate van Enak, ’n reusagtige mens, aan te dui.   Dit was nog steeds mense.   Wat meer is, word seuns van God nie uitsluitlik vir engele gebruik nie, maar ook vir die kinders van Israel: “….Julle is kinders van die lewende God” (Hos.1:10).

Baie Gereformeerde teoloë meen dat die nephilim die nasate van Set was, ’n goddelike saadlyn wat met ’n goddelose saadlyn vermeng en ontspoor het.   Die nasate van Set het hulle nie aan die geestelike inhoud van vroue gesteur nie, maar deur wellus gedryf, slegs na die uiterlike gekyk.

Uit die Woord van God is dit baie duidelik dat die aarde die as is waaromheen die hele skepping draai.  Alles daar buite is vir God minder belangrik.  Waarom sal dit vir die mens belangrik wees?   Amerika spandeer jaarliks miljoene dollar belastinggeld op soek na tekens van lewe in die buitenste ruimte, maar spandeer nie ’n sent om na God te soek nie. “Beroem julle in sy heilige Naam; laat die hart van die wat die Here soek, bly wees” (1 Kron.16:10).  “Van U sê my hart: Soek my aangesig!  Ek soek U aangesig Here!” (Ps.27:8).

Dit sou geen sin maak indien Jesus ook vir buiteruimtelike wesens gesterf het nie.  Hy het dan juis aarde toe gekom en die menslike aard aangeneem sonder om sy Godheid te laat vaar.   Die Bybel skets Jesus as ’n bruidegom wat op sy tyd sy kerk (bruid) kom haal om vir ewig in die hemel by Hom te bly.   Jesus het nie verskeie bruide in die heelal nie, maar net een en sy is op die aarde.  Almal wat Hom as Verlosser aangeneem het, is deel van hierdie bruid, ’n bruid wat nie na sterre en planete, maar eerder na die hemelse Bruidegom kyk!

- Ps.19:1-8 en 2 Pet.3:1-7

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1718 gaste aanlyn