NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

My seun, luister na die tug van jou vader, en verwerp die
onderwysing van jou moeder nie;
 want dit is ’n lieflike krans vir jou hoof en sierlike kettings vir jou
hals.

VOED JUL KINDERS IN DIE HERE OP

'N HELE VERLORE GESLAG OMDAT ONS OPVOEDING VERSUIM

Ds AE van den Berg

Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid  hou vir die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte” - Deut. 7:9 (6:4-7)                            

Die meeste van u het al ’n kettingbrief ontvang waarin enersyds geluk belowe, maar andersyds ook gedreig word dat die ketting nie gebreek mag word nie.  Almal begin met ’n belofte en eindig met ’n bedreiging.   Die tweede gebod begin met ’n bedreiging en eindig met ’n belofte.  Die bedreiging is dat God geen afgode duld nie en oortreders tot in die vierde geslag straf.   Hy beloof egter om aan diegene wat die gebooie hou, besondere guns te bewys.

Daar is niks wat met God se besondere guns vergelyk nie.   Hy verleen dit graag aan ouers wat kinders opvoed.    Ouers het ’n reuse verantwoordelikheid om hulle kinders in die vrese van die Here groot te maak:  ”En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here” (Efes.6:4).  Dit sluit ook moeders in.

Wat bedoel Paulus met vertoorn?   Geestelike verwarring soos om een ding te sê maar die teenoorgestelde te doen wat 'n swak voorbeeld vir ons kinders is.  “Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie” (Spr.22:6).   Een van die vereistes vir ’n kerkraadslid is: “een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou” (1 Tim.3:4).

Kinderopvoeding is ’n ketting wat nie gebreek mag word nie. “Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het, sal ons nie verberg….maar aan die volgende geslag vertel…om dit aan hulle kinders bekend te maak, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar…” (Ps.78:3-7).

Die Bybel sê nie vir ons om net ons kinders godvresend  groot te maak nie, maar ook aan ons kinders om so te leef dat hulle weer op húlle beurt godvresende ouers vir húlle kinders sal wees en só ’n geseënde kringloop inwerking stel.   Gevolglik is gelowige ouers se eerste verantwoordelikheid nie om hulle kinders gelukkig te maak nie, maar om hulle in die vrese van die Here op te voed.

Die wyse waarop jy opgevoed word, bepaal tot ’n groot mate jou en jou kinders se toekoms.   Dis òf ’n bose òf ’n geseënde kringloop.   Daarom is die grootste diens wat ouers aan God kan lewer, om kinders in sy vrese op te voed.

Deut.6 is baie duidelik oor die noodsaaklikheid van geestelike kinderopvoeding:   ”Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.  En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan” (Deut.6:5-7).

Dit is direk na die Wet van God in Deut.5 opgeteken.  Dit is, om die waarheid te sê, die eerste opdrag direk daarna - om by kinders ’n liefde vir God en sy gebooie in te prent.   Jesus sê: “As julle My liefhet, bewaar my gebooie” (Joh.14:15).

Die opvoeding van kinders en hul navolging van God moet vir gelowige ouers een van die hoogste prioriteite in hul lewe wees.    Dis belangrik om kinders te leer tel, maar beter om hulle te leer wat in die lewe tel – die Woord van God.

Kinderopvoeding mag nooit blote kopkennis wees nie.  Dit moet hartkennis wees - ’n opregte liefde vir die dinge van God.   Ons liefde vir God moet deur ons liggaam , siel en gees uitstraal.   Daarom kan opregte godsdiens nooit gekompartementeer word nie – soos slegs tot Sondae beperk wees nie.

Gelowiges moet heeldag daaroor wil praat.   Dit moet so ’n onlosmaaklike deel van hul lewens vorm, dat hulle in alles wat hulle met die hand doen en met die verstand bedink, deur die Bybel gelei word.   ’n Gelowige se huis moet van die heerskappy van Christus getuig sodat mense kan sien wat ’n verskil Jesus in verloste sondaars se lewe maak.   Daar is geen groter getuienis as dit nie; nie deur woorde nie, maar met dade.

As ons nalaat om ons kinders in die vrese van die Here op te voed, kan ons die punt bereik waarvan Rigters vertel: “En toe ook daardie hele geslag by hul vaders versamel is, staan daar ’n ander geslag na hulle op wat die HERE en ook die werk wat Hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie” (Rigt.2:10).

Die Boerevolk het die kritieke punt bereik waar hul kinders groter geesdrif vir Harry Potter en Play Stations as vir God toon.  Wie se skuld is dit?  Tye wat verander?   “Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kleinkinders bekend maak” (Deut.4:9).

Die Bybel vertel van gelowiges wat die geestelike opvoeding van hul kinders verwaarloos en op die ou einde met die uitgebrande as van ontnugtering gesit het.  Eli is ’n sprekende voorbeeld hiervan:  “En Ek sal hom te kenne gee dat Ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het; want toe sy seuns skande oor hulle gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie” (1 Sam.3:13).    Van Samuel se seuns word gesê: “Maar sy seuns het nie in sy weë gewandel nie; hulle het onregverdige wins agternageloop en omkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai” (1 Sam.8:3).  Dawid se mislukking om sy opstandige seun Absalom te dissiplineer, het rampspoedige gevolge vir sy koninkryk gehad nl ’n burgeroorlog.    Opvoeding sonder vaste geestelike waardes maak van kinders slim duiwels!

Hoe lyk ons volk se gesinslewe?   Die Bybel waarsku dat daar aan die einde van die tyd swaar tye voorlê waarin verhoudinge gaan skeeftrek: “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom,  Want mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hul ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ’n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het….” (2 Tim.3:1-5).    Klink dit nie modern nie?

Ongehoorsaamheid aan ouers word pertinent genoem - kinders wat hul ouers nie eerbiedig nie, gruwels doen en verwag dat almal genoeë daarmee sal neem: “Vervloek is hy wat sy vader of moeder verag; en die hele volk moet sê: Amen” (Deut.27:16).  Dink maar net aan saambly!   Die Bybel sê dat sulke  dinge gestraf word: “’n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag – die kraaie van die dal sal dit uitpik…” (Spr.30:17).

Gehoorsaamheid aan ouers en eerbied vir oumense neem skerp af.   “Luister na jou vader wat jou verwek het en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie“ (Spr.23:22).  “Vir die grys hare moet jy opstaan en die persoon van ’n grysaard eer…” (Lev.19:32).  ‘n Kind wat oneerbiedig teenoor ouers optree, eerbiedig ook niemand anders nie.

In die lig van die geweldige druk op ons volk se gesinslewe en toenemende versoekings waaraan jongmense blootgestel word, moet ouers berekende stappe neem om hul kinders met ’n liefde vir God en die kerk op te voed.   Vaste fondamente en goeie gewoontes dissiplineer ’n kind vir ’n lewe van heiligheid en aktiewe diens in die kerk.   Gevolglik is ’n deeglike Christelike opvoeding ʼn skoonheid wat nooit vergaan nie.  Goeie ouers is padwysers na die hemel.

Kinders trotseer ook maar die storms van die lewe.   Wie sy kinders help om hul lewens op die Rots van alle eeue te bou, aanskou egter met dankbaarheid hoe hulle in sulke storms stewig en vas bly staan.  Wie vir sy kinders stewige Skrifgefundeerde wortels gee, aanskou hoe God hulle vlerke vir die toekoms gee.

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid.  Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.  En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom” (Kol.3:16,17).

Kinders is die lewende boodskappe wat ons die toekoms instuur vir ʼn tyd wat ons self nie gaan beleef nie.   Ons is soos Moses – hy het nooit die beloofde land binnegegaan nie, maar sy mense vir ʼn lewe in hierdie land voorberei.

Gee ag op jou kinders se opvoeding.   Jy kan ‘n kers doodblaas, maar nie ‘n vuur nie.   Moenie dat slegte gewoontes jou kinders vernietig as hulle groot is nie!    Dis beter om kinders se karakter te bou as om skadelike gewoontes te probeer verander.

Ons lewens is die handboek wat ons kinders leer hoe om te leef.  Daarom sal ‘n kind God makliker as sy hemelse Vader aanvaar indien hy iets van Hom in sy aardse vader raaksien.  Wie voorbeeldige kinders nalaat, sterf in werklikheid nooit nie.

Jy moet dan weet dat die Here jou God God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid  hou vir dié wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, in duisende geslagte”.

Amen

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1585 gaste aanlyn