NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Wanneer 'n kindjie sterf voordat hy of sy Christus se verbondsteken van die doop ontvang het, hoef gelowige ouers nie daaroor te bekommer nie omdat die kindjie daardeur 'n verbondskind was en reeds gered is.

DIE ZION CHRISTIAN CHURCH (ZCC)

Ds AE vd Berg

Lees reeks by Aktuele geloofsonderwerpe: Ds AE vd Berg

Deut. 18:9-14; 2 Kon. 17:9-18

"Alhoewel daar grootliks van dooie liggame vir offers gebruik gemaak word, word daar t.w.v. sterk muti ook mense daarvoor doodgemaak.  Hulle maak van die Engelse term chop gebruik.   Om iemand te laat chop, is baie duur.   Dis tragies dat swartes weinig waarde aan ’n menselewe heg.  Dis ’n reuse probleem in Afrika."

Daar word gesê dat Suid-Afrika ’n Christenland met ’n bevolking van 80% Christene is.   Dis ’n leuen!   Suid-Afrika het tot en met 1994 ’n Christelike grondwet gehad, waarna dit deur die heidene wat aan bewind geplaas is met ’n sekulêre (wêreldlike) grondwet vervang is.

Heidene laat booshede altyd aanloklik voorkom en draai lelike dinge graag in die papier van die Christendom toe.   Die Zion Christian Church (ZCC) is een daarvan, ’n bose organisasie wat hom as ’n kerk voordoen van die ANC-regering steun ontvang.

Die ZCC is in 1910 deur Engenas Lekganyane gestig nadat hy glo ’n gesig van God ontvang het om ’n eie, inheemse kerk te stig.   Dis egter eers in 1942 as ’n kerk geregistreer met Moria as hoofkwartier.  Met Paastyd vertrek miljoene swartes op ’n pelgrimstog daarheen.   Die huidige leier, Barnabas Lekganyane,  is ’n kleinseun van die stigter en ’n multimiljoenêr.

Die ZCC het van meet af aan floreer omdat swartes dit as ’n inheemse kerk verwelkom het wat met kolonialisme en blanke Christendom gebreek het.  Swartes verafsku kolonialisme en veroordeel dit as grondroof en uitbuiting.    Dis net deels waar.   In ’n positiewe lig beskou, was kolonialisme ook ’n vakleerlingskap in beskawing.   Die vakleerlinge het die toets gedruip en die onderwysers die skuld gegee!

Lekganyane se verknogtheid aan die heidendom het hom met die blanke kerkleiers van sy tyd laat bots, veral sy aanmoediging van veelwywery.  Hy was self ’n veelwywer.   Die ZCC is in werklikheid niks nuuts nie, maar ’n plaaslike weergawe van ’n Amerikaanse Pinksterkerk wat in die 1800’s deur ene John Alexander Dowie gestig is.  Hierdie omstrede kerk is aanvanklik die Christen Katolieke Kerk genoem en later die Christus Gemeenskap Kerk genoem met die  hoofkwartier in Sion (Illinois).

Lekganyane was met Dowie se idee besiel en deur die Pinkster sendeling John Lake beïnvloed wat in 1908 in Johannesburg onder swartes begin werk het.   Die Pinksterkerke beskou die ZCC egter nie as deel van hul familie nie.

Lede van die ZCC word duidelik uitgeken aan die kenmerkende borsspeld wat hulle dra asook ’n groen wapen met metaal ster waarop ZCC geskryf staan.   Mans dra ’n prominente swart hoed.  Slegs swartes mag aan die ZCC behoort.

Die leer van die ZCC vind sterk aanklank by swartes omdat dit die Christendom met die tradisionele Afrika-heidendom verbind.    En dis ’n slegte ding.  In die ZCC skuil Satan agter ’n masker van tradisie wat voorvadergeeste aanbid!    Hulle glo dat die voorvadergeeste hul omring en hul persoonlike lewens beïnvloed.   Dit skreeu teen die Bybelse leer!

Salomo sê in Pred.12:5 dat die mens, sodra hy sterf, na sy ewige huis gaan.  Geen siel sweef iewers in die lug rond om mense se lewens te beïnvloed nie.    Dis ’n heidense opvatting met tragiese gevolge vir die ewige lewe!

In Luk.16 sê Abraham vir die ontslape ryk man: ”En by dit alles is daar tussen ons en julle ’n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat daar is, nie na ons kan oorkom nie” (vers 26).

As jy sterf, is jy of in die hemel of in die hel.  Die enigste geeste in die lug is die gevalle engele - bose geeste.  “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis….teen die bose geeste in die lug” (Efes.6:12).

Die ZCC glo dat hul deur Jesus tot God moet bid, maar om by Jesus uit te kom, moet hulle deur hul voorvadergeeste bid.   Dit herinner sterk aan die Roomse Kerk wat deur Maria tot God gaan.  Wat sê Jesus? “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie” (Joh.14:6).

Wie met die dode in aanraking probeer kom, is besig met die dinge van die duiwel.   Die tradisionele swarte ontworstel hom nooit hieraan nie omdat sy tradisie heidens van aard is.   Hulle gee blankes die skuld vir hul agterlikheid terwyl hul verknogtheid aan die heidendom die werklike rede is.

Die beskerming teen bose magte is ’n onmisbare element in swartes se tradisionele godsdiens belewenis.    Die ZCC gryp dit aan en maak daarop aanspraak dat hulle hul lede effektief teen die bose, towery en siekte beskerm.  Dit laat duisende liggelowiges jaarliks na hulle stroom!

Die ZCC is Pinksterkerk georiënteer.   Lekganyane het sekere Pinksterkerkgebruike ge-Afrikaniseer.   Een daarvan is die grootdoop.   Die ZCC’s doop egter nie in enige water nie, maar slegs in ’n rivier en dikwels baie hardhandig.   Swartes verdrink dikwels in die proses!

Die doop word in sekere gevalle selfs in die naam van Lekganyane, wat deur baie lede as ’n god aanbid word, bedien!   Dit verskil hemelsbreed van Jesus se doopopdrag in Mt.28:19 dat dit slegs in die Naam van die Drie-enige God moet geskied.   Daarbenewens mag geen mens ooit God genoem word nie.  Dis ’n verbreking van die eerste gebod!

Hulle glo dat hul ontslape stigter elke mens raaksien, ’n mag wat slegs aan God behoort.   “Die Here is in sy heilige paleis; die troon van die Here is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders” (Ps.11:4).    Lekganyane maak hom glo in drome en gesigte aan lede bekend.    Hulle glo dat hy gedagtes kan beheer, daarom moet aan hom geoffer word.   Dis in stryd met Ex.20:3 wat eis dat God alleen aanbid moet word!

Die ZCC maak soos die Pinksterkerke groot ophef van genesingsdienste.   Hul pastore sal die hande op iemand lê en of vir genesing bid of ’n bose gees uitdryf.   Hulle glo egter dat genesing deur die bemiddeling van voorvadergeeste en sekere heilige voorwerpe soos ’n staf geskied.   Hulle maak soos baie van die moderne Pinksterkerke van wit magie vir genesings gebruik.  Daarbenewens gebruik hulle ook vlae waaroor daar gebid is simbole van beskerming teen demone en glo dat dit die simbool van die Heilige Gees is.  Dis afgodery!

Die ZCC gebruik, net soos die Roomse Kerk, ook sg. heilige water.   Dit vorm ’n belangrike element in hul geloofsgenesing.   Siekes wat daarvan drink, moet hulself daarna dwing om op te bring ten einde die siekte uit te dryf, hetsy fisies of psigies.   Hulle gebruik ook heilige tee wat, net soos in die geval van die heilige water, vir genesing opgebring moet word.

Die ZCC het ’n wye reeks eie produkte met die etiket van Lekganyane daarop; tee, koffie, velprodukte, reukwater ens.    Niemand weet waar en hoe dit gemaak word nie.   Hulle bly maar net stil en koop.   Daar word selfs bespiegel dat etlike van die produkte menslike weefsel bevat!

Daarbenewens het die ZCC ook heilige as waaroor daar gebid is en as deel van die genesing en afweermiddel teen bose geeste beskou word.   Dit word met water gemeng en gedrink of aan deurposte, kosyne en vensterrame gesmeer om die bose weg te hou.   Engelse Sout, blou seep en melk is ook baie gewilde reinigingsmiddels.

Die ZCC het ook heelwat heilige simbole soos sekere bome, kerse en klippe, so ook ’n heilige stad – Moria.  Hul voorgangers dra wit mantels met ster- en maan tekens op.  Hulle is lief vir kruise.  Sommige biskoppe skeer ook nie hul baard nie sodat hulle soos Bybelse profete kan lyk.

ZCC lede word net soos in baie van die Pinksterkerke gedwing om bydraes aan die kerk te maak.   Ná ’n Paasfees word die bydraes in 200 liter dromme na ’n plaaslike bank geneem wat dan vir ’n paar dae sluit om die geld te tel.  Mag ’n kerk jou dwing om ’n bydrae te gee?  Nee, die goue reël is: as ’n kerk jou dwing om geld te gee, verlaat dit onmiddellik!

Vrees is ’n opvallende kenmerk by alle ZCC-lede.  Vrees bind hulle aan die ZCC.   Hulle glo dat as hulle die ZCC verlaat, hulle mal sal word.  Omdat hulle in sy naam gedoop is, kan Lekganyane glo hul denke beheer.  Gevolglik praat die ZCC’s nie uit hul binnekringe nie en glo dat hul bene afgesny sal word indien hul enige geheime verklap.

Die ZCC het net soos die Vrymesselaars ook range en vlakke, elkeen met sy eie geheime.   Die kapteinrang verplaas die persoon na die binnekring waar daar selfs menslike offerandes aan Lekganyane gebring word.  As hulle van saad praat, verwys hulle daarmee na menslike liggaamsdele.  Dit word muti genoem.

Swartes is veronderstel om eerder kruie of hoogstens diere-offers te gebruik.   Maar as hulle baie graag iets groots wil hê, is menslike liggaamsdele net die ding!    As ’n swarte ’n baie hoë pos met baie geld wil hê, sal ’n menslike hand as ’n gelukbringer by sy voordeur begrawe word.

Alhoewel daar grootliks van dooie liggame gebruik gemaak word, word daar t.w.v. sterk muti ook mense daarvoor doodgemaak.  Hulle maak van die Engelse term chop gebruik.   Om iemand te laat chop, is baie duur.   Dis tragies dat swartes weinig waarde aan ’n menselewe heg.  Dis ’n reuse probleem in Afrika.

Die ZCC se aanspraak dat hulle ’n Christelike kerk is, is van alle waarheid ontbloot.   Die stigter word met tragiese gevolge as ’n tipe van god aanbid.   Afgodery neem orkaansterkte in hul geledere aan.    Al maak hulle ook op die geloof in Jesus Christus aanspraak en dra hulle die Bybel, is die ZCC so in die heidendom versonke dat geeneen van hulle die ooit die hemel sal beërwe nie.

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1690 gaste aanlyn