NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

"...gee my nie armoede of rykdom nie, laat my geniet die brood wat wat vir my bestem is; dat ek nie, as ek oorversadig geword het, U verloën nie, en sê: wie is die HERE? En dat ek nie, as ek arm geword het, steel en my aan die Naam van my God vergryp nie." – Spreuke 30:8-9

WAT WORD VAN 'N SELF- MOORDENAAR SE SIEL?

SELFMOORD

Ds AE vd Berg

Lees reeks by Artikels: Ds Andrè vd Berg 

"Ons kyk een baie belangrike punt mis: Dit gaan nie oor die manier waarop die persoon gesterf het nie, maar oor hoe hy geleef het."

Skrif: 1 Sam.31:1-5; Mt.27:1-5

Daar is min dinge wat ’n familie of vriendekring so ruk soos selfmoord.  Prof. Lourens Schlebush van die departement van gedragsgeneeskunde aan die Universiteit van Natal het bevind dat 8000 mense per jaar in Suid-Afrika selfmoord pleeg.  Dit kom op 667 per maand, 154 per week en 22 per dag neer!

Talle mense het tydens die afgelope Kerstyd selfmoord gepleeg omdat die emosionele put waarin hulle te midde van die uitbundigheid van feesgangers verkeer het, net te diep geword het.  Wat word van die siel van ’n selfmoordenaar?

  Selfmoord kom nie net onder ongelowiges voor nie.   Een van die hartseerste werklikhede van die lewe, is dat dit ook onder gelowiges voorkom.  Wat word van so ’n mens se siel?   Wie sê die Bybel?

Die Bybel lewer geen direkte uitspraak oor selfmoord nie.  Dit maak wel van vier spesifieke persone melding wat selfmoord gepleeg het – Saul (1 Sam.31), die verraaier Agitofel (2 Sam.17:23), die samesweerder Simri (1 Kon.16:18) en, die bekendste van almal, Judas Iskariot (Mt.27:5).

Wat gebeur met ’n gelowige se siel indien hy selfmoord pleeg?   Die meeste mense beskou selfmoord as ’n onvergeeflike sonde en glo dat so ’n persoon hel toe gaan.  Ek wil radikaal van so ’n siening verskil!

Laat ek twee gevalle skets.  Piet is ’n gelowige en kom in ’n ongeluk te sterwe omdat hy die spoedgrens oorskry het.  Koos is ook ’n gelowige, raak baie neerslagtig en pleeg op ’n dag selfmoord.   Beide het deur hul eie toedoen gesterf.   Daar is in werklikheid geen onderskeid nie.  Nogtans sal meeste mense sê dat Piet hemel en Koos hel toe is.

Wat gebeur met enige ’n gelowige wat sterf?   Hy is op grond van sy bekering gered.   Dit beteken dat sy sonde vergewe en hy saam met Jesus in die paradys is.   As ons Jesus se verlossingsboodskap reg verstaan, hou geen sonde, hoe groot ook al, ’n gelowige uit die hemel nie.  Nie eens selfmoord nie!

Selfmoord is ’n vorm van moord en derhalwe ’n verbreking van die sesde gebod.  Enigeen wat ’n lewe neem, behalwe uit selfverdediging of ter beskerming van iemand se lewe, oortree die sesde gebod.

Daar is nie klein en groot sondes in die sin dat sommige minder sondig as die ander is nie.  Alle sondes is ewe sondig.   Sekere sondes het wel ernstiger gevolge en verdien daarom groter veroordeling.   In die gelykenis van die waaksame dienskneg in Luk.12 sê Jesus:   “En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word…” (:47,48).

Al leef gelowiges ook hoe vroom, is hulle steeds sondaars.   Deur die bekering word ons van slegs van die bindende mag en uiteindelike oordeel van sonde verlos.  Dit as sodanig waarborg ons hemelse erfenis wat ons as dankbare, verloste mense met ’n innige begeerte om nie te sondig nie, laat leef.  Geen sonde hou ’n kind van God uit die hemel nie, nie eens selfmoord nie!   “Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie” (Joh.6:37).

Baie mense glo dat selfmoord hierdie genade laat verval.   Daar is geen Bybelse gronde daarvoor nie.   En maal kind van God, altyd kind van God.   Selfmoord is nie ’n onvergeeflike sonde nie.  Die enigste onvergeeflike sonde is om te weier om Jesus se genade-aanbod te aanvaar.  Dit laat mense in die hel beland.  God dwing niemand om sy genade-aanbod te aanvaar nie.

Ons leef in ’n gebroke wêreld en is nie teen die gevolge daarvan gevrywaar nie.   Daarom ly gelowiges ook aan depressie en pleeg soms selfmoord.  In baie gevalle is dit ’n chemiese wanbalans wat die gesonde werking van hul brein beïnvloed het.    Desondanks sny dit hulle nie outomaties van God af nie.

Al is gelowiges van die mag van sonde bevry, is hulle nie teen die invloed daarvan gevrywaar nie.  ’n Gelowige met vaste geloofsekerheid kan so deur sy omstandighede oorweldig word, dat hy op ’n stadium sy eie lewe neem.  So ’n optrede verskoon of regverdig nie die daad nie.   Hy het verkeerd opgetree en nie op God vertrou soos wat hy moes nie.  “Geen versoeking het julle aange-gryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra” (1 Kor.10:13).   Om op grond hiervan ’n verdoemende uitspraak oor iemand se redding te maak, is onvanpas.   Die Bybel durf nie goedsmoeds ingespan word om mense te veroordeel nie!

Daar is baie faktore wat ’n rol in selfmoord speel.   Om te wonder of so ’n persoon hemel toe gaan of nie, is om te wonder of hy gered was of nie.  Selfmoord beïnvloed nie gelowiges se redding nie.  Dit as sodanig laat hulle nie verlore gaan nie.   Ons kyk een baie belangrike punt mis: Dit gaan nie oor die manier waarop die persoon gesterf het nie, maar oor hoe hy geleef het.  Het hy ooit tot bekering gekom?  Was hy ’n gelowige?

Selfmoord is teen die wil van God.   Die Bybel slaan die lewe enersyds hoog aan omdat dit van God kom.  Andersyds is die dood deel van mens-wees.  Ons leef elke dag daarmee saam.   In Ps.18:5 sê Dawid:  “Bande van die dood het my omring en strome van onheil het my oorval”

Die meeste van ons ken nie die donkerte van depressie waarmee baie gelowiges sukkel nie.   Luister na Elia toe hy vir sy lewe moes vlug en onder ’n besembos gaan lê en tot God gebid het: “Dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie” (1 Kon.19:4).    Ja, depressie vat jou die woestyn van die lewe in waar jy wens om te sterf!   Dis in sulke tye wat mense baie begrip en ondersteuning nodig het.  ’n Gebrek daaraan kan net die laaste druppel wees wat die emmer laat oorloop.

Dis duidelik dat Job ook met depressie geworstel het en ook die dood begeer het.   Ja, daar kom ’n punt in sommige gelowiges se lewe waar hulle die dood bo die lewe verkies omdat dit na ’n welkome ontvlugting lyk.   Dit is en bly egter ’n onnatuurlike toestand.  Die dood skreeu teen die mens se natuur want ons sterkste drang is om te lewe.

Is mense wat selfmoord pleeg swakkelinge?  Ja, beslis!  Hulle het ’n laagtepunt in hul gees en geloof bereik.  Dit getuig nie van krag nie!   Dat dit moed verg om selfmoord te pleeg, is waar.  Moet egter nooit moed met krag verwar nie.

Is ’n selfmoordenaar ’n mislukking?  Ja, beslis!  “Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie” (Rom.14:7).  Jou lewe en jou dood raak ook baie ander mense.  Selfmoord los geen situasie op nie.   Dit skep eerder oneindig meer probleme vir diegene wat agterbly.   Daarbenewens bring dit ergerlike skuldgevoelens oor naasbestaandes.

Sondig ’n selfmoordenaar?   Ja, beslis!   Dis moord op jouself.   Maar laat ons een ding baie mooi verstaan: Geen mens gaan hemel toe omdat hy nie gesondig het nie terwyl ’n ander een hel toe omdat hy gesondig het nie.  ’n Mens gaan hemel toe omdat hy Jesus as Verlosser aanvaar het.  Ek gaan nie hel toe bloot omdat ek gesondig het nie, al is dit ook die laaste oomblik van my lewe.  Ek gaan hel toe omdat ek God se genadige aanbod nie aanvaar het nie.

God is ’n genadige God wat ons swakhede beter as onsself verstaan.  Ook die gelowige wat tydens ‘n geestelike en emosionele laagtepunt sy eie lewe neem.  God se genade is baie groter as enige sonde wat ons in swakheid begaan.

Die Bybel sê dat niks gelowiges van die liefde van God kan skei nie. “Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomende dinge  of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal skei van die liefde wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie” (Rom.8:38,39).    Selfmoord is een van die baie sondes waarvoor Jesus gesterf het!

Karl Barth het iets veelseggend oor selfmoord en sonde gesê.  Hy het gesê dat hoogmoed die grootste sonde in God se oë is.  Dit was die heel eerste sonde en het Satan die hemel gekos.  Barth het gesê dat selfmoord die sonde is wat die vêrste van hoogmoed verwyder is omdat ’n selfmoordenaar op ’n laagtepunt verkeer en geen hoogmoed of eiewaan ervaar nie.   Daarom is selfmoord nie ’n kleiner sonde as hoogmoed nie.  Die gevolge daarvan is net veel ingrypender!

In Persië was daar ’n wet wat bepaal het dat niemand ongenooid voor die koning durf verskyn het nie.  Hy kon tereggestel word mits die koning sy septer na hom toe uitgesteek het.  Dit het genade aangedui.  Selfmoord is soos om jou weg na die hemelse Koning oop te forseer i.p.v. op Hom te wag dat Hy jou  ontbied.   Hy sal sy septer na die gelowige uitsteek, maar dit beteken nie dat hy met daardie persoon se optrede gelukkig is nie.

Samevattend kan ons dus sê dat selfmoord geen gelowige se toegang tot die hemel versper nie.  ’n Selfmoordenaar wat sonder die bekering sterf, verhaas in werklikheid die eindoordeel oor homself.   ’n Gelowige daarenteen verloor nie sy verlossing daardeur nie.   Dit is en bly egter ’n baie ernstige sonde.   Geen omstandighede, hoe donker ook al,  regverdig selfmoord nie.   Gelowiges moet juis anders as die wêreld wees en vir God te leef.   Die dood is God se besluit en syne alleen.   Hy besluit waar en wanneer ’n mens sterf.   Niemand durf hierdie mag uit sy hande neem nie!

 

 

 

 

 

 

Opsoek na inligting?

 • UBUNTU; Herbedink

  Die gonswoord van 'n dekade of wat gelede, nl 'Ubuntu', het 'n mens nuuskierig gemaak. Wat sou die mooiklinkende woord: 'u-bun-tu' wat blykbaar oornag groot handelswaarde ontwikkel het, werklik beteken? Nadat Desmond Tutu in 'n videosnit die betekenis verduidelik het as:'I am because we are' en Bill Clinton daarop probeer verbeter het met: 'I am because you are', kon dit nie anders nie. Dié saak moes ondersoek word.

  Na 'n ompad deur Afrika en selfs die antieke geskiedenis, is weer in die eie tyd, by uitsprake van Mbeki, Tutu, Steve Biko en andere uitgekom. Daarna is na Ubuntu en die wêreldpolitiek gekyk, maar ook na 'n ubuntuplan en ekonomiese seifbeskikking met die oog op oorlewing.

  Die skrywer, Tobie Hart, slaag met hierdie werk om die leser te boei met aktuele inligting wat elkeen raak. Ook die voorblad, met reënboog en standbeeld praat met die leser.

  Die boek, teen R260-00 per harde kopie kan bestel word by: Groep 7 Drukkers Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees..         Die boek is ook in Engels beskikbaar as Ubuntu: Re-invented

   
 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 1225 gaste aanlyn