29 SEPTEMBER 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

‘n Leier se liefde vir God en sy volk is die spil waarop sy menseverhoudings draai.  Dis die deur wat hom uit die kerker van selfsug na buite lei.  Eer moet egter nie met eerbewys verwar word nie.  Geen mens is nog ooit vereer vir wat hy ontvang het nie, maar slegs vir wat hy gegee het.