NUUTSTE BYDRAES

Gedagtes vir elke dag

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Met Kerstyd maak ons graag huise skoon want familie of vriende kom kuier, maar hoe lyk ons lewens?   Is dit skoon?  Wat doen jy om dit skoon te maak?

DE LA REY (15) (SLOT)

Hierdie boeiende vertelling van verskeie burgers se herinneringe onder genl De la Rey tydens die Tweede Vryheidsoorlog van 1899-1902 geskryf deur Ignatius Mocke kan gelees word by

De la Rey

VREDE

DIE Driejarige Oorlog het ten einde gesnel. Uit ’n gedugte weermag het die Republieke nou ’n handjievol bittereinders oorgehou wat met onversetlike vasberadenheid geveg het.

“Ons sal nie oorgee nie,” het Schalk van der Westhuizen aan Rudolf gesê, “ons sal hulle beveg, hier tussen die meerkatgate van Wes-Transvaal, tussen die bosrante van die laeveld, in die berge ... waar hulle ook al is. Ons sal aanhou totdat hulle moeg word. En dan sal ons ons land terugkry.”

Baie burgers het hierdie houding aangeneem. Honderde van hulle het alles in die stryd verloor waaraan hulle waarde geheg het:   Vroue en kinders het hul lewens in die konsentrasiekampe verloor; hul eiendomme is verwoes en as hulle nog hul vryheid moes verloor, sou die stryd geen betekenis hê nie.

“Bowendien,” het baie van hulle gesê, “dis ’n gevaarlike lewe hierdie. Die gevaar is gedurig daar dat ons gevang of geskiet kan word; maar dit is tog ’n lekker lewe; vol afwisseling en vol avontuur. Ons het niks nodig nie, want Haar Majesteit sorg vir ons. As ons kos opraak, doen ons ’n bietjie verkenningswerk totdat ons ’n Engelse voorraadopslagplek kry; en dan gaan ons eenvoudig, oorrompel die bewakers, vat wat ons wil hê en vir ’n paar weke daarna lewe ons sorgvry. As ons klere opraak, vang ons ’n paar van Haar Majesteit se onderdane, trek hulle kaal uit en laat hulle begaan; ons stel nie in hulle belang nie, maar in hul klere.”

Maar vir Rudolf en andere wat ernstiger gesind was, wat nie dieselfde fatalistiese houding kon aanneem nie, was daar ander faktore wat oorweeg moes word:

Daar was die ontsettende kindersterfte in die konsentrasiekampe; die ontberings van die vroue, wat al hoe verskrikliker geword het. Hulle moes aan die toekoms dink. Hoe sou ’n volk, met sy jeug in die wieg vermoor, sy moeders wat in hul duisende aan blootstelling, honger, ontbering en ander naamlose ellendes beswyk het, kan hoop op ’n toekoms? Hoeveel jare, hoeveel eeue, sou dit duur voordat daardie volk weer uit sy nederlaag kon opstaan en sy plek onder die nasies inneem?

Dit was duidelik dat ook die Britse regering begin moeg word het vir hierdie stryd wat skynbaar nooit ’n einde sou kry nie. Met hul eerste groot deurbrake en die triomfantlike opmars daarna om die Boerehoofstede te verower, het hulle gemeen dat die stryd verby is. Nou sou dit net ’n kwessie wees van skoonmaak. Maar toe het De la Rey in die Noorde en De Wet in die suide op die voorgrond getree en die vyand ’n reeks onverwagte nederlae toegedien wat onsterflike eer aan die naam van die Boerevolk verleen en hul eie prestige onherstelbaar geskaad het.

Keer op keer is die opperbevel verander. Eers was dit Buller, toe lord Roberts, van Kandahar, van wie die Boere vrolik gesing het: “Lord Roberts van Kan-daar, is nie lord Roberts van Kan-hier... ”

En eindelik was dit lord Kitchener van Khartoem.

En telkens is ’n nuwe veldheer benoem wat “die kuns verstaan om guerrillaoorlog te voer. Hy sal De Wet op sy baadjie speel en De la Rey se baard vir horn uittrek.”

Dag na dag het die gerugte die rondte gedoen dat dit nou uiteindelik klaarpraat is met die Leeu van Wes-Transvaal en die  vlieënde Boer van die Vrystaat; eers het die Engelse publiek hierdie gerugte geglo; maar na gelang hulle vervang is deur nuwe en soortgelyke gerugte, het hulle begin wonder of die gerugte op stuk van sake nie maar gerugte is nie; later het hulle selfs die gek daarmee begin skeer; koerante het spotprente geplaas; in die een het ’n swerm bye ’n leeu oor die vlakte gejaag; die leeu het radeloos na die “hinderlike” diertjies gekap met sy groot pote, maar hy kon hulle maar nie afskud nie, veral aangesien die swerm hom in ’n baie kwesbare plek van agter betakel het. Onderaan was die woorde: “De la Rey plagues the British Lion.” Op ’n ander het ’n hand De Wet en sy Boere uit ’n omsingeling opgelig en hulle veilig agter ’n rantjie neergeplaas, terwyl die Engelse feesvier oor hul “vangs.” Die  spottende onderskrif was: “De Wet is caught.”

Die gerugte het aangehou en De la Rey het al hoe harder geslaan. De Wet is elke week of so gevange geneem, maar elke dag het hy die vyand met sy vlieënde kolonnes aangedurf en hom op sy baadjie gespeel.

Dit was duidelik dat die republiek se magte nog lank teen die vyandelike oormag staande kon bly, as dit moes.

Maar die vyandelike regering was self in ’n swak posisie omdat hy die oorlog op so ’n onhandige wyse gevoer het. Hy sou nou toeskietliker wees as later wanneer die weerstand van die burgermagte miskien geheel en al gebreek is.

Die gerugte van vrede het nou openliker geword. Die burgers het dit dag na dag bespreek; oral wanneer die kommando rus gekry het, het hulle geredeneer oor die wenslikheid daarvan:

“Liewers aanhou tot in die oneindige. As hulle ons land het, sal ons hom nooit weer terugkry nie.”

“As ons nou vrede maak, kan ons ordentlike terme eis!”

“Maar ons vryheid sal verlore wees.”

“Ons sal selfregering kry!”

“Ja, maar altyd onder ’n regering wat met Engeland saamwerk. Altyd onder manne wat eerste aan Moeder Engeland sal dink en nooit aan Suid-Afrika nie.”

“Ons sal tog eendag weer vry word. Geen Ryk kan vir ewig bestaan nie.”

“Vir ewig nie, dit is waar. Maar wat sal van ons volk oorbly as ons nog tweehonderd jaar onder die Britte moet buig?”

En so het die argumente aangehou, dag na dag.

Rudolf kon die billikheid van albei standpunte insien. Enersyds was dit waar dat vrede solank die Boeremagte nog nie gebreek is nie, minstens ’n eervolle vrede sou wees; andersyds was daar geen twyfel nie dat Engeland die republieke onder kroonkolonieregering sou plaas, selfs al word die goud ook aan hom afgestaan. Tienduisende van die soldate wat nou in die land veg, sal hulle mettertyd hier vestig; hulle sal die Afrikaner in sy eie land op die agtergrond skuif; self die staatsdiensbetrekkings beklee, hul eie taal verhef tot landstaal en die kommersialisasie van die landsbronne oorlaat aan die vreemdes wat altyd, soos hiënas, op hul hakke volg om op die buit te aas. Rudolf het hierdie dinge besef, met ’n loodswaar gevoel in sy hart, maar in die moeilike onsekerheid wat dit in hom aangewakker het, het hy besluit dat hy hom sal laat lei deur sy Generaal.

“Ek was gehoorsaam aan hom in die gevaarlikste oomblikke; op sy bevel het ek my lewe in die weegskaal geplaas. Ek het hom deur die oorlog gevolg; ek sal hom volg in die vrede ...”

Generaal Koos de la Rey, die gevreesde krygsman, was net so groot in die vrede as wat hy in die oorlog was.

Ook nou het hy ver gekyk, die toekoms in; ook nou was hy die denker wat sy blik gevestig het op die jare wat voorlê.

Ook nou was hy die onverskrokke, wat sou staan en val by sy oortuigings.

Rudolf sou dikwels in sy later lewe met ontroering terugdink aan die laaste toespraak wat hy generaal De la Rey hoor lewer het.

Nog nooit het hy die sterk, aristokratiese gesig so eerbiedwaardig gesien as by daardie geleentheid nie. Die voorhoof, die skerp, reguitstarende oë, die ferm mond, wat hy in die donker jare van gevaar wat nou verby was, leer ken en aanbid het, het nog dieselfde magtige vertroue weerspieël. Hier was ’n man wat die oorlogshel nie kon breek nie; wat geen oorlog sou kon breek nie; hier was ’n leier wat nooit die knie sou buig nie; hulle kon sy land vat, sy volk tydelik onderwerp, maar in sy siel sou hy altyd die opperste sinnebeeld van die Boerevolk bly: Die ewige vrye, die man wat nooit ’n kneg kan wees nie.

In sy woorde was dieselfde gloed, die besieling, wat duisende burgers onverskrokke laat storm het deur ’n vernietigende hel van geweervuur. Almal het aandagtig geluister. In hom was die bittere, ontnugterende voorgevoel dat die stryd verby is en dat geen aardse mag meer die dierbare vryheid van sy volk sou kon red nie; maar in De la Rey se woorde het hy ’n belofte verneem, uit die verre jare wat voorlê, van ’n ander stryd wat sal kom, wat die juk van die verdrukker vergoed sal afwerp...

Ons mag nie in kleinmoedigheid vandag die toekoms met moedelose, donker harte tegemoet sien nie, het De la Rey gesê: Daar is ’n ander stryd wat groter is as selfs die verskriklike stryd van oorlog; en dit is die stryd van ’n nasie om sy siel te behou, om te sorg dat sy kultuur staande bly; dit is die mistieke, van God ingegewe groepsgevoel, die volksbewustheid wat die diepste en ewigste blyk is van nasieskap. Dit is die stryd wat sy broers en susters sal moet stry, het die Generaal voortgegaan, daardie stryd wat op hande is. Dit sal ’n bitter stryd wees en baie sal kleinmoedig word, soos baie kleinmoedig geword het in hierdie oorlog wat verby is; en in hul kleinmoedigheid sal hulle gemene saak met die vyand maak; sy taal, sy sedes, sy gewoontes aanneem en hul eie tradisies verwerp; hulle sal skimp op die eerbare tradisies van hul vadere, die Voortrekkers, van die manne wat so dapper en so lank in hierdie oorlog geveg het; en wanneer dit die dag gebeur dat die dinge, die tradisies van hul volk, sy sedes, sy taal, verdwyn het, dan sal ook daardie groepsgevoel verdwyn en sal die Afrikanervolk nie meer bestaan nie. Ons moet teruggaan, met hoe moed en onkreukbare vertroue, net soos ons hierdie stryd aangepak het, soos ons horn nou beëindig. Op ons skouers, die skouers van hierdie geslag wat hierdie bitter, ongelyke maar onsterflike stryd moes voer, sal die plig op ons rus om daardie stryd voort te sit vir die behoud van ons volk se tradisies, sy taal en sy sedes...

Rudolf het na die woorde geluister en voor sy geestesoog het 'n panorama verby geflits wat ’n stroom van herinneringe na hom teruggeroep het. ’n Beklemmende ontroering het na sy keel gestyg, onderwyl die beelde verbygerol het. Hoeveel nagte het hy nie aan die sy van sy Generaal gejaag nie, onder die koeëls deur, met die bomme wat die aarde om hulle omhoog geploeg het...

Hoeveel nagte het hy nie onder die onbewoë straling van die sterre na daardie stem geluister nie, wat hom altyd vermaan het om te vertrou, om te hoop, om te glo dat God hul volk nie vergeet het in sy eensame wanhoopstryd nie?

Hoeveel keer het hy nie daardie gestalte gesien nie, regop en fier op die slagveld omring deur die verslae vyandelike laers; altyd hoflik, maar onverbiddelik; altyd menslik, maar vasberade...

En nou sou hulle uitmekaar gaan, De la Rey en sy ou strydmakkers. Miskien sal hulle mekaar weer ontmoet, in ’n ander tyd, in ander omstandighede; maar sou daar dan tussen hulle ook hierdie band wees: Van kameraadskap, omdat hulle soveel saam deurgemaak het; hierdie selfde, hartstogtelike hoop dat die stryd uiteindelik tog nie verlore is nie en dat hulle eendag weer die herrysenis sal sien van hierdie republiek wat hulle saam verdedig het?

Nee, dink hy driftig, De la Rey sal nooit verander nie.

Hy sal aanhou om te veg, soos hy geveg het in hierdie oorlog; altyd met die onweerstaanbare krag van die stormende leeu, met die durf, die heldemoed ...

Wat ook al mag gebeur in die jare wat voorlê, De la Rey sal altyd bly die leeu, die trotse veldheer van Nooitgedacht, Ysterspruit en Tweebosch ...

So sal ek hom altyd onthou...

“Ons moet teruggaan om die stryd voort te sit,” hoor hy sy Generaal se stem, “en daarvoor sal nodig wees, geloof in die God van ons vadere, vertroue in ons eie krag om te oorwin en hoop op die toekoms...”

***

DIE vredeskonferensie van Vereeniging was verby.

Rudolf het Johanna ontmoet op ’n Boereplaas naby Lichtenburg waarheen hy haar geneem het die dag toe die vredesonderhandelinge aangeknoop is. Hy het nog sy perd en sy saal gehad en nou het hulle, sy voor hom op die saal, langsaam gery in die rigting van die oorlogskerkhof waar tant Hannie begrawe is.

Die middag was ver gevorder en op die ver bulte om hulle het reeds die dynserigheid van die aand gelê.

Die kerkhof was byna onsigbaar tussen die lang gras; die sandhope byna weggewas deur die reëns wat daaroor heen getrek het.

Hier, met ’n enkele ysterklip aan die bo-ent daarvan, het tant Hannie se laaste rusplek aan hul voete gelê.

Rudolf het sy arm vertroostend om die meisie se skouers geplaas toe sy sag begin snik.

Lank het hulle so gestaan, in die dynserigheid van die aand wat oor die bulte na hulle aangekom het.

“Hier begin ’n nuwe lewe,” het Rudolf gedink, “vandag tree ons die toekoms binne; maar julle, wat vir ons dierbaar was, ons sal jul gedagtenis in ere hou: In ons vreugde of smart, in ons oorwinning of nederlaag, sal ons jul liefde onthou en ons sal onthou hoedat julle gesterwe het...”

Sy blik skeer die wye, glooiende vlakte om hom; langs die stofpad aan sy voete, wat by die kerkhof verbyslinger, gaan dit, tot waar die pad in die verte daal na ’n onbekende bestemming.

En toe kom die gedagte tot hom, dat dit die pad van Suid-Afrika is, hierdie pad wat vlakby die kerkhof verbygaan; dit gaan by baie ander kerkhowe soos hierdie verby; en hierdie kerkhowe is die mylpale langs daardie pad: maar dit is eindeloos, die pad; uit die dale van Kaapland kom dit, deur die heuwels van Natal, deur die vlakveld van die Vrystaat, hier deur Wes-Transvaal, noordwaarts, na ’n onbekende bestemming...

En toe, skielik, soos ’n boodskap uit die stil dag om hom, hoor hy generaal De la Rey se woorde, asof die beminde leier digby hom staan:

“Hier is die pad, ou seun, ons moet dit bewandel. Ons mag nie vra wat die bestemming is en waarom dit so 'n swaar pad is om te bewandel nie. God alleen weet wat die bestemming is en wat Hy besluit, is goed.”

SLOT

Opsoek na inligting?

 • BYBEL 1933/53-druk nou gratis

  Gelofteland is dankbaar om aan al ons lesers die 1933/53-uitgawe van die Bybel gratis te voorsien. Al wat u hoef te doen is om 'n e-pos na

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  te stuur met die versoek om die Bybel te ontvang, en ons sal dit aan u stuur.

   

  _____________________

   

   Laserskywe in stelle van 10 te koop

  VRYHEIDSBEDIENING

  Ds. Andre van den Berg werk sedert November 1990 weekliks met volksgenote in die gevangenis in Pretoria-Sentraal. Hy bied ʼn reeks laserskywe teen R200 (posgeld uitgesluit) per stel van 10 aan. Die opbrengs van hierdie verkope gaan vir Gevangenisbediening.

  Dit handel oor aktuele onderwerpe soos:

  1. Die lewe hiernamaals.
  2. Word verantwoordelik oud.
  3. Die pad na die ewigheid.
  4. Bied beproewing die hoof.
  5. Raad vir tieners.
  6. Gelowige kinderopvoeding.
  7. Oorwin depressie.
  8. Kikker jou huwelik op .
  9. Alle mense is nie gelyk nie.
  10. Homoseksualisme - ʼn gruwel vir God.

  Bestel by:

  E-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Sel: 074 967 5187

  Bankbesonderhede:

  ABSA

  VRYHEIDSBEDIENING

  9062088855

  _______________

   

  Skryf in vir die gratis e-blad OORSIG EN REPLIEK

  'n Blad wat dmv verduidelikende agtergrond by die kern van ons volk se
  stryd uitkom.

  Kontak die redakteur by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  Lees ons gereelde uittreksels daaruit hier op Gelofteland by OORSIG EN REPLIEK

  __________
   
  DIE HISTORIESE KOMPAS
  _________ 
   
  BOEKRESENSIE:

  Die Legkaart van ons Lewe – ‘n Boodskap van Hoop

  Lees meer oor dié getuienis by:

  DIE LEGKAART VAN ONS LEWE

  __________

  BOEKRESENSIE:

  DIE VOLMAAKTE REPUBLIEK – Christen-Teokratiese Separatisme

  Suid-Afrika verkeer tans in 'n kommerwekkende toestand omdat mense se kennis oor die Bybel en die Staat so verwater het dat land en volk as gevolg hiervan ten gronde gaan.

  Hierdie boek uit die pen van ds AE van den Berg, het in gedrukte vorm verskyn.  Dit bring helder perspektief oor rasseverskille en natuurlike skeiding wat sal lei tot die herstel van Suid-Afrika. Die land het 'n dringende behoefte wat landsburgers van geestelike denke sal laat verander en van onregte en gewaande vryheid sal bevry.

  Sinvolle besluite in die lig van God se Woord, en onophoudelik gebed dat bevryding spoedig verwesenlik word, is noodsaaklik. Politiek is erns en harde werk wat wet en orde handhaaf en durf nie in eerlose hande gelaat te word nie. God is 'n God van orde, en mense word aangemoedig om die koninkryk van God eerste te stel.

  U kan hierdie boek bestel by ds A E van den Berg

  Tel: 074 967 5187  of by

  vryheidsbediening

  @gmail.com

  Prys: R50-00

   
 •                                                                        ______________

   

  BOEKE TE KOOP

  ‘n Nuwe Trek: Terug na u God

  Die Oerteks van die lotsbepalende 1838-Gelofte

  J L du Toit & dr L du Toit

  'n Bundel oor die bronne vir die 1838-Gelofte is nou ook by Exclusive Books in Suid-Afrika beskikbaar: 

  Alhoewel die nuutste prys op Exclusive Books se netwerf tans R191 per boek is kan u dit vir so min as R60 per boek direk by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. bestel.

  Lees meer by: 'N NUWE TREK: TERUG NA GOD

  _______________

  ONDERSTEUN U VOLKSGENOTE IN DIE GEVANGENIS

  Wil u meer oor aktuele onderwerpe lees of vir iemand 'n besondere geskenk gee? Goeie voornemens;  Dink reg, leef reg; Moenie bekommer nie; Leuens; Woestyngedagtes, en Niks ontbreek nie, is van die aktuele onderwerpe wat in twee besondere preekbundels behandel word. Vir slegs R60 elk of R100 vir beide kan u 'n waardevolle bydrae maak vir u volksgenote in die gevangenis. Ondersteun hulle asseblief en bestel nou hierdie preekbundels by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

                                                                         ________________

   

  GOD PRAAT MET DIE BOEREVOLK – DEEL 2

  Hierdie bundel, net soos deel I, is saamgestel uit twintig van die beste boodskappe wat sterk op ons volkslewe gerig is. Die inhoud bestaan uit aktuele onderwerpe wat die daaglikse lewe van elke Christen raak. Die koste beloop slegs R60 (posgeld uitgesluit) en is 'n uitstekende geskenk vir die regte persoon. Die inkomste gaan in geheel aan gevangenisdiens vir ons volksgenote.
  Plaas u bestelling per e-pos by ds Andrè van den Berg by

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

  of skakel hom by 074 967 5187

  ________________

  Bestel 'n uitstekende digbundel deur BOERIUS
  Volledige besonderhede hier:

  Gietoffers van my Siel


  _________________

  Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   
 •  

  DIE CHARISMATIESE GEVAAR
  Mense word so maklik deur dwaalleringe mislei. In hierdie boek word talle kwelvrae beantwoord.

VERGADERING-

PROSEDURES

(GRATIS)

Daar is min mense wat nog die waarde van 'n ordelike byeenkoms bedink en kan uitvoer. Sonder hierdie kennis en orde en gedissiplineerde toepassing daarvan sal 'n byeenkoms in wanorde verval en die doel van die vergadering nie bereik word nie. Die boekie kom handig te pas in alle omstandighede waar 'n vergadering van persone plaasvind, ongeag die sakelys of doel van die byeenkoms.

Klik hier om die boekie wat u op hoogte kan bring van korrekte vergaderingprosedures, gratis af te laai. Indien u van Windows 10 gebruik maak sal die inhoud outomaties onder die lêer "Downloads" geberg word en kan dit daar gehaal en gebêre word waar ookal dit maklik gevind kan word.

 

GRATIS E-BOEKE EN VERSBUNDELS OM AF TE LAAI:

 

As God volke aan hul eie lot oorlaat

Die waarheid oor ons volk en die Nuwe SA

Volksverraad geskryf deur adv. P.J. Pretorius

'n Oorblyfsel... deur genade alleen

Christen-Teokratiese Separatisme

Verse van Verset

Vreedsame Naasbestaan = Afsonderlike Ontwikkeling

No Ships in the Harbour

Ons heilsverhaal in die Ou Testament

Daniel

Evolusie - kan ek dit glo?

Petrus, die rots

Romeo en Juliet

Ester

Apokriewe - By modderpoele of suiwer fonteine?

Midsomernagdroom - Shakespeare in Afrikaans

Die Openbaring van Henog

Die Derde Tempel

Macbeth - Shakespeare in Afrikaans

Met ryperd en mauser

Goue strate het nie stof nie

Derdepoort

Die Laaste Pous

Josef

Rut

Drie Eeue van Onreg

Ons Geskiedenis

Engelse skandvlekke

Voortrekker-Pioniers in Oos-Transvaal

_______________

 

 

1919: VRYHEIDSDEPUTASIE KEER TERUG

1800: GRAAFF- REINETSE REBELLE GEVONNIS

1917: OOM JAPIE HELPMEKAAR

SKERP SLAGSPREUKE

(Lees die reeks by SKERP SLAGSPREUKE)

                                                                         __________________

 

AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES

(Lees by AFRIKAANSE IDIOME EN GESEGDES - die hele reeks

                                                                         __________________                                                                  

In die sweet van sy aanskyn eet die Adamskind sy brood; in die sweet van 'n ander se aanskyn sy pastei.

Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees.

'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Dié wat hy nie wegja nie loop weg.

Maak in die somer hout bymekaar en sit in die winter by die vuur.

Besoekers aanlyn

Ons het 894 gaste aanlyn