JOHANNES VD WALT - DIE MENS (4)

Lees reeks by Johannes van der Walt - Nasionalis en Boer

'N VOLKSHELD

Ook in sy verhouding tot sy volk, leer ons die kampioenstoeier van Suid-Afrika en van die Britse Ryk ken as 'n Calvinis, wat nie glo dat 'n volk 'n mengelmoes van inwoners van die land of onderdane van die staat is nie maar 'n groot familie, 'n groep mense met 'n eie staatsideaal, saamgebind deur bande van taal en bloed, vaderlandsliefde en tradisie, organies gegroei uit die verlede, 'n skepping van God Almagtig, met 'n roeping om nasie te wees.

Vir so 'n volk, waaraan jy so organies verbind is, is jy geroepe om te stoei en te stry, en te ly.

Ons leer Johannes dan ook ken as Boer onder Boere, met 'n Boer se baard en klere, as aktiewe deel van die volksbeweging in Suid-Afrika, waar hy sy geweldige liggaamskrag spesiaal in diens van die Boerevolk stel waarvan hy deel is — teen enigeen wat dit durf waag om daardie volk onreg aan te doen of die sedes van die volk wil onteer. So het Johannes van der Walt bekend geword nie alleen as kampioenstoeier nie, maar ook as kampioen-Boer, vir wie almal wat op die Boer neersien, ontsag het en van wie se kragtige hande hulle liewer op Jn afstand bly.

Omdat hy maar een vaderland het, skryf hy gereeld uit Europa, en die verlange na sy familie is deel van sy verlange na sy volk en land: "Ek weet ook hoe lui ek was om te skryf toe ek nog by die huis was. Ek het nie kon dink dat ek so fluks kon word om seker tien briewe per week te skryf nie; maar wag, as julle eendag in vreemde lande kom, waar julle nie jul taal hoor nie — net tale wat julle nie verstaan nie — sal julle sien hoe fluks julle is om te skryf."

Die Calvinistiese beginsel is die grondbeginsel in die wordingsproses van die Afrikanerdom. Die grootheid van Paul Kruger is daarin geleë dat op staatkundige gebied hy hierdie grondbeginsel verpersoonlik het. Die grootheid van Johannes van der Walt is daarin geleë dat hy op die gebied van stoei en stryd hierdie grondbeginsel van die Afrikanerdom beliggaam het.

Die prestige van helde is soos die lig van die son wat deur die planete weerkaats word: hoe duideliker 'n planeet in die lig van die son beweeg, hoe helderder is sy glans; so is dit met dié volksheld: hoe duideliker hy in die sonlig van die volkstradisie met sy grondbeginsel beweeg, hoe helderder is die glans wat daar van hom uitgaan.

Die volkstradisie van Suid-Afrika is dié van 'n Afrikanerdom wat op die Calvinistiese grondbeginsel van die Soewereiniteit van God organies uit die mensdom gespesialiseer word om 'n nasie te wees met 'n eie Suid-Afrikaanse Republiek. Van hierdie volkstradisie was op staatkundige gebied Paul Kruger die suiwer­ste en grootste verteenwoordiger; van hierdie tradisie was op die gebied van kragsmeting Johan­nes van der Walt die suiwerste en grootste beliggaming; dis daarom dat ook hy, netsoos die groot staatsman van die Afrikanerdom, in die geskiedenis sal voortleef.

Vervolg...