17 AUGUSTUS 2021

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Eintlik is daar net twee opsies in die lewe: ons moet kiestussen betrokkenheid wat met pyn gepaard kan gaan; of ons moet kies om onbetrokke te staan teenoor ander en die verveling daarvan te verduur.