LEUENS, LEUENS, LEUENS...

Het u geweet dat mense wat nie eers getoets is vir die “dodelike” virus Covid-19 nie, en slegs ‘n gewone lugwegontsteking het, nou volgens wetgewing in Amerika as ‘n Covid-19-geval geklassifiseer word? Dit is net nog een van die kunsmatige wyses wat gebruik word om die besmettingsyfers op te jaag.

Diegene vir wie die hoë syfers so belangrik is, vind kort-kort ‘n nuwe skuiwergat om dit te kan opskuif, veral omdat die waarheid hulle nou seermaak: die afgelope 10 weke bly die sterftesyfers afkom en is al so laag dat dit nie eers ‘n epidemie genoem kan word nie, wat nog te sê van ‘n pandemie – wat dit ook nooit was nie want daar moet darem rondom 12% van ‘n bevolking sterf voordat dit ‘n pandemie genoem kan word. Maar met ‘n duiwelse agenda moet daar gelieg en die waarheid verberg word; die sterftesyfer vir persone onder 45 jr is nou feitlik nul en vir diegene tussen 45 en 70jr wissel dit tussen 0.05% en 0.3%. In ander woorde, die feit dat dié onder 45 jr in strepe en op hope positief toets, is nie ‘n teken van ‘n wagtende doodslag onder hulle nie maar onder andere, volgens navorsers, ‘n teken dat die normale immuniteit teen die virus besig is om sterk te ontwikkel. Maar die grootste rede vir al die “positiewe” toetse is die leuens wat daarmee gepaard gaan.

In Engeland is gesondheidswerkers uitgevang dat hulle speeksel vir een toets tel en die neusdepper vir nog ‘n toets. So, as daar 1 miljoen “besmettes” is, dan is daar in werklikheid net 500 000. So ook die honderdduisende selftoetsstelle wat in Brittanje per pos uitgestuur is en voor enige antwoorde teruggekom het, is almal vir wie dit gestuur is se name reeds op die lys geplaas. Onthou ook van die dokter in Engeland wat in die groot staatshospitaal werk en dit nie meer kon verduur dat sy kollegas die leuenopdragte uitvoer nie; daar is vir hulle gesê om elke geval, al is dit ‘n hartaanval, as Covid-19 aan te meld. Mens kan dit verstaan want ‘n dokter in Amerika het verklap dat hulle vir elke “Covid-pasiënt” 13 000 US dollars ontvang, en as hy op ‘n meganiese ventilator geplaas word kry die hospitaal 39 000 US dollars. Terloops, daar is pas ontdek dat die ventilators grootliks bydra tot die dood van mense met ‘n griepvirus; die longe is nie in staat om die sterk inpomp van suurstof te hanteer nie en doen dan skade op. Aan so ‘n reeds siek mens moet ‘n baie ligter vorm van suurstofdruk gegee word waarvan daar ‘n paar goeie alternatiewe bestaan. Wie sou u dink het dit aanbeveel dat meganiese ventilators dan gebruik moet word...

In Suid-Afrika gebeur presies dieselfde; die hospitaalpersoneel word verplig om sover moontlik elke sterfgeval as Covid op die doodsertifikaat aan te gee; so weet ons ook van die 83jarige man wat na ‘n jarelange kankerstryd in die hospitaal oorlede is, en sy seun woedend oor daar op sy pa se doodsertifikaat “Covid-19” as rede vir sy dood aangeteken is. Dat Suid-Afrikaanse hospitale ook groot somme geld ontvang is nie te betwyfel nie, net soos die regering groot somme ontvang om die wêreldgeldmeesters se opdragte uit te voer.

Die vraag wat by die meeste opkom is waarom dan al die moeite en geld om soveel leuens op te dis, te versprei en gesondheidwerkers te dwing om saam te lieg. Dis die maklike deel; in alle geval vir diegene wat graag die waarheid najaag en bereid is om daarmee moeite te doen: hierdie pad is die wegaanwyser vir die Wêreldgeldmag om te bepaal waar hulle nog tekortskiet in hulle beplanning om volle beheer oor die hele wêreld te kry. Covid-19 was vir hulle ‘n goeie oefenlopie.

Die volgende stap sal nog ‘n virus wees want die sukses met Covid-19 was groot, die perfekte idee om mense deur middel van vrees sover te kry om inentings te ontvang waarin die mikro-skyfie of “nano bots”, geplaas sal word om saam ingespuit te word. Daar word reeds sedert 1995 volstoom aan die ontwikkeling van hierdie klein skyfies gewerk. Dit is so klein, 50 daarvan langs mekaar is ‘n haarbreedte dik. Wanneer dit ingespuit word versprei dit via die bloedstroom na selle in die liggaam asook die brein waar dit setel en wag vir die dag wat dit deur 5G-tegnologie opdragte sal kry.

Dat Bill Gates die tegnologiese brein van die Geldmag is, is waar, maar die heelgroot meesters sit nog ‘n bietjie hoër vanwaar opdragte gegee word. Hulle plan is om die hele wêreld met mag en geld te beheer. Dit kan moontlik gemaak word deur rekenaartegnologie. En wanneer hulle plan voltooi is, sal elke gewone mens, “the mob” soos hulle die “gepeupel” noem, ‘n slaaf van die stelsel wees met geen sê oor jou lewe, bankrekening en eiendom nie. Daar sal vir jou voorgeskryf word hoeveel geld jy aan voedsel en gebruiksgoedere mag bestee en wanneer jy mag slaap en werk. Luister jy nie, word jou toegang tot alle “voorregte” geblok totdat jy trou en gehoorsaamheid sweer en dan dalk weer ‘n “kans” kry. Maar jou siel sal nie weer ‘n kans kry nie – hy sal vir ewig verlore wees wanneer jy die merk van die dier binne jou dra.

Vir dié wat weier om ingespuit te word, wag daar hongersnood, totale armoede en ellende, soos die Bybelboek Openbaring dit aan ons beskryf. Maar wie die stryd tot die einde stry se siel sal gered word; ‘n klein prys om te betaal om in ewigheid saam ons Here Jesus in die heerlikheid van sy Teenwoordigheid te mag vertoef. Dink dus baie goed na wanneer u voor die keuse van inentings teen Bill Gates se virusse te staan kom!