SA REGTER: INPERKING IS ONWETTIG

Uiteindelik staan ‘n vooraanstaande Suid-Afrikaanse regsgeleerde op en sê prontuit wat hy van die huidige toestand in ons land as gevolg van die virus-sage dink. Mag hy nie dieselfde pad gaan as sommige van sy eweknie in Amerika wat net so dapper was en daarom vandag nie meer met ons is nie... Die Voorsitter van die FMF Rule of Law Board of Advisors en voormalige Regter van die Hooggeregshof van Suid-Afrika, Regter Rex van Schalkwyk, meen dat die inperking wat ons tans beleef, veral ons “huisarres” soos hy dit noem, ‘n onwettige instelling van die huidige regime is.

Regter Van Schalkwyk sê toepassing van die Reg is ‘n buffer wat die publiek teen tirannie moet beskerm. Die wettig- of onwettigheid van die inperking moet gesien word in ooreenstemming met die reëls van die Reg.

Hy meen huisarres is ‘n algemene vorm van straf vir ‘n veroordeelde krimineel en hierdie straf kan slegs wettig toegepas word op ‘n persoon wat ‘n regverdige verhoor gehad het.

Om dan nie te praat van ‘n land se totale bevolking wat reeds weke lank onder huisarres is nie!

Volgens Regter Van Schalkwyk regverdig die doel hier nie die metode nie en is die huisarres van mense onder die huidige omstandighede ‘n vorm van tirannie. Ons regstelsel laat nie toe dat die vryheid van landsburgers so ondermyn word nie; dit gee nie aan die uitvoerders of aan die president die reg om sulke drakoniese besluite te neem nie.

‘n Voorbeeld van hoe die Reg werk is om aan die vry indiwidu in die land goedkeuring te gee om enigiets te doen wat nie onwettig is nie terwyl daar van die staat verwag word om niks te doen wat onwettig is nie. Enigiets wat die staat beplan om uit te voer is onderhewig aan reëls van die Reg. Die Reg mag nooit so deur die staat misbruik word dat dit die fundamentele mag van die regstelsel ondermyn nie. Daarom is enige optrede van die staat wat die regstelsel ondermyn ontoelaatbaar en onwettig. Om met hierdie beginsel in ooreenstemming te wees is dit noodsaaklik dat enige beperkings wat op die individu se vryheid geplaas word, hom steeds met redelikheid in staat sal stel om sy doel te verwesenlik.

Daar is drie basiese regsreëls wat nagekom moet word wanneer die staat beperkings op die individu bedien:

  1. Daar moet in ag geneem word dat die individu se vryheid gewaarborg word in ooreenstemming met die beoogde doelstelling van die staat;
  2. Die maatreëls moet die toestand opsigtelik verbeter;
  3. Daar moet ‘n duidelike voordeel en oplossing in die maatreëls wees wat die staat neem.

Gelofteland het tevore geskryf oor hoe Swede sy sowat tien miljoen inwoners die keuse gegee het om te issoleer. Dit is nie deur die staat afgedwing nie uit respek vir die vryheid van die individu. Die sterftesyfer daar verskil nie veel van lande waar huisarres afgedwing is nie waaruit dit blyk dat die Sweedse owerheid die regte besluit geneem het.

Die oomblik wat gedwonge maatreëls ‘n probleem blyk te wees wanneer al die feite nie bekend is nie, op die kort of lang termyn, of dat die toepassing oordadig of onnodig is, moet ‘n dringende ondersoek geloods word wat die proses omswaai indien so bevind. En dit is waar ons onsself nou bevind. Hier moet nou ‘n dringende ommekeer van die staat se inperkingmaatreëls plaasvind.

Soos wat die voorspelde sterftesyfers vir lande soos Italië en die VSA onderskeidelik tussen tien en veertien persent was, blyk dit nou dat hierdie aannames vals was. In die meeste gevalle wys statistiek ‘n vier persent infeksiekoers terwyl die sterftesyfer ‘n minimale getal is in vergelyking met wat voorspel is en huidiglik nog onder 0.5% is.

Hierdie syfers is deur gerespekteerde epidemioloë en statici nagevors en hulle eindelike gevolgtrekking is: DAT COVID-19 DIESELFDE STATISTIEK AS SEISOENALE GRIEP WYS .

Die gevolgtrekking is dus dat maatreëls soos die ontplooiing van die weermag, die instel van die Koronavirus Opdrag-Kommissie, die ban op sigarette en alkohol en talle ander lewensbehoeftes, nie aan die drie hoof-regsvereistes van ons regstelsel soos bo uiteengesit, voldoen nie.

Ook kan die voorgenome doel van die maatreëls soos deur die staat ingestel nie daardeur bereik word nie. Dit is onmoontlik om met huisarres ‘n nasionale bedreiging soos ‘n virus uit te wis. Dit sal bly solank daar nie ‘n globale immuniteit daarteen opgebou word nie – wat net kan gebeur wanneer sterk en gesonde mense daaraan blootgestel word. En dit bly ‘n gewone griepvirus wat by gesonde persone soms nie eers sigbare simptome wys nie; daarom regverdig die doel nie die metode nie en moet daar dringend ‘n ondersoek hierna geloods word.

Mag Regter Van Schalkwyk en sy bondgenote die krag, wysheid en genade ontvang om hierdie waansinnigheid van die staat omver te werp voordat die skade aan ons mense en ons ekonomie nog groter is!