VIRUS NIE DIE PROBLEEM...

... DIE MAGTE AGTER DIE VIRUS WEL.

Met Donald Trump se uitlating dat die Covid-19 virus sy ontstaan in’n laboratorium in Wuhan, Sjina het, beweeg ons dalk nou nader aan die waarheid. Maar dalk is die volle waarheid dat dit wel in ‘n laboratorium sy ontstaan het, maar afkomstig uit die VSA! Hopelik sal die “volle” waarheid wel aan die lig gebring word in die maande en jare wat voor ons lê.

Intussen sal die hoofstroom-media in die westerse wêreld uiteraard vir Sjina blameer. Die virus sou daar ontstaan het, hulle het versuim om die WHO betyds in kennis te stel, hulle weerhou die feite, ensomeer. Maar wat indien dit juis Amerika is wat die outeur (ontwerper) van die virus was? Wat Sjina (wat Amerika as ekonomiese reus onttroon het) op sy knieë wou bring en toe so bietjie nalatig was in die proses? U weet, die boemerang-effek…

Een kommentator het dit baie goed opgesom:

Dit is duidelik wat besig is om te gebeur. Donald Trump en sy administrasie plaas die skuld vir die ekonomiese ramp wat Amerika getref vierkantig op Sjina. Met ‘n sterftetal van sowat 63 000 Amerikaners die afgelope 2 maande en ‘n miljoen besmette mense wat omtrent ‘n derde van die wêreld se bevolking uitmaak, daarby ook nog minstens 30 miljoen werkloses, verkies die Trumpregering om Sjina te die skuld te gee eerder as om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie mislukkings en onvermoë.

Die WGO met die korrupte Tedros aan die hoof het ‘n groot rol gespeel in die katastrofe wat hom nou afspeel. Moontlik om te verseker dat ‘n “pandemie” verklaar word, paniek uitbreek en mense gevange gehou word totdat hulle spesiale agente, met Gates aan die spits, die wonder-entstof aan almal opdwing.

Dan is daar die onbeholpe en seker swakste Republikiense president ooit, Donald Trump. Daar word oor hom geskryf:

A few things spring to mind.

He has no class, no charm, no coolness, no credibility, no compassion, no wit, no warmth, no wisdom, no subtlety, no sensitivity, no self-awareness, no humility, no honour and no grace …

He doesn’t even seem to understand what a joke is – his idea of a joke is a crass comment, an illiterate insult, a casual act of cruelty.

Trump is a troll. And like all trolls, he is never funny and he never laughs; he only crows or jeers.

And scarily, he doesn’t just talk in crude, witless insults – he actually thinks in them. His mind is a simple bot-like algorithm of petty prejudices and knee-jerk nastiness.

There is never any under-layer of irony, complexity, nuance or depth. It’s all surface.

And worse, he is … a bully.

That is, except when he is among bullies; then he suddenly transforms into a snivelling sidekick instead.

There are unspoken rules to this stuff – the Queensberry rules of basic decency – and he breaks them all. He punches downwards – which a gentleman should, would, could never do – and every blow he aims is below the belt. He particularly likes to kick the vulnerable or voiceless – and he kicks them when they are down.

After all, it’s impossible to read a single tweet, or hear him speak a sentence or two, without staring deep into the abyss. He turns being artless into an art form; he is a Picasso of pettiness; a Shakespeare of shit. His faults are fractal: even his flaws have flaws, and so on ad infinitum.

God knows there have always been stupid people in the world, and plenty of nasty people too. But rarely has stupidity been so nasty, or nastiness so stupid.

He makes Nixon look trustworthy and George W look smart.

In fact, if Frankenstein decided to make a monster assembled entirely from human flaws – he would make a Trump.

Konserwatiewe Amerikaners en baie nasionaliste het in 2016 gehoop Trump sou ‘n verskil maak aan die rampspoedige pad waarop Amerika loop. Wel, hy het nie. En as gekyk word wie Trump befonds en beheer, dan moes mens nie verbaas gewees het nie. Trump is immers befonds deur die Jood, Shane Adelsohn wat ook Netanyahu se finansierder is. Trump is van bankrotskap gered deur die Rothschilds. Hoef mens enigiets meer te sê?

Amerika, die supermoondheid het gedink hulle sou onaantasbaar deur die hele petalje kom. Die omstrede dr Anthony Fauci het aanvanklik opgemerk:

This is not a major threat to the people of the United States and this is not something that the citizens of the United States should be worried about right now...

Fauci het later sy wysie heeltemal verander. Nou is hy die een wat keer dat Amerika oopgestel word en paniek saai. En die grendel (“lockdown”) wurg die VSA se ekonomie só dat tussen 26 en 30 miljoen Amerikaners reeds werkloos is. Dit, nadat die VSA aanvanklik geroem het dat dit ‘n “geringe” effek op hulle sou hê.

Terloops, daar word gesê dat hier by ons 50% werkloos gaan wees weens hierdie waansinnige stappe deur hierdie regime.

Globalisme het die wêreld se ekonomieë met mekaar verbind. Onlosmaaklik. Daarom kan selfs ‘n land soos Swede wat nugter was deur die hele episode, nie die gevolge van die waansin ontkom nie. En die VSA sal beslis ook nie. Soos opgemerk is:

The US economy is interdependent with multiple nations, and is tightly connected to China. The greatest danger of globalism in terms of economics is that it forces national economies into losing the redundancies that protect them from systemic collapse. When one major economy goes down, it brings down all other economies with it.

Hoe gevaarlik is die virus? Wel, dis nog te vroeg om ‘n finale antwoord te gee, maar tussen al die leuens van die massamedia deur is dit duidelik dat, ondanks die beweerde “dodelikheid” van die virus, dit nie die stappe regverdig wat wel deur meeste state geneem is nie. Nie naastenby nie. Maar nou moet regerings, om hulle geloofwaardigheid te probeer hou, steeds voorgee dat dit uiters gevaarlik is. Want sou hulle nou enigiets anders sê en doen, sal hulle eenvoudig deur kiesers tot orde geroep word en uit die kussings gelig word. Daar sal geweldige onrus en chaos losbars. En dit maak dit ‘n tragedie binne in ‘n tragedie. Ja, regerings is aan die slaap gevang en nou word ons deur regerings gevange en vir die gek gehou.

Met een hou is meeste volke se soewereiniteit vernietig. Reeds in 1974 skryf Richard N. Gardner, voormalige adjunkstaatsekretaris van internasionale organisasiesin die VSA en lid van die Trilateral Commission, in die blad van die Council on Foreign Relations, Foreign Affairs,die volgende:

In short, the ‘house of world order’ will have to be built from the bottom up rather than from the top down. It will look like a great ‘booming, buzzing confusion,’ to use William James’ famous description of reality, but an end run around national sovereignty, eroding it piece by piece, will accomplish much more than the old-fashioned frontal assault.

Brandon Smith skryf op alt-market.com:

Global pandemic, whether a natural event or deliberately engineered, actually serves the purposes of the globalist establishment in a number of ways. First and foremost, it is a superb distraction. The general public, overcome with fears of an invisible force of nature that can possibly kill them at any moment, will probably forget all about the much bigger threat to their life, liberty and future – the subsequent collapse of the massive 'Everything Bubble' and the globalist "solution" that a pandemic can trigger.

So nou moet iemand blameer word en is dit darem so handig om “kommunistiese” Sjina by te kom. Natuurlik is hulle ook te blameer, maar weens globalisme en die feit dat hierdie sataniese individue en organisasies hulle oral bevind, kan Sjina verseker nie alleen blameer word nie.

Dis al baie gesê en kannie genoeg herhaal word nie. Kyk wie trek voordeel hieruit en jy weet wie om te blameer!

Globaliste werk al vir baie jare om state se soewereinteit te vernietig en die mensdom onder ‘n eenwêreldregering te kry. Dit realiseer nou.

Brandon Smith verwoord dit goed:

If you examine the chain of events, the amount of give and take between China, the WHO, and other governments including the US government and the fact that the globalists are about to get everything they want from this catastrophe, I do not think it is outlandish to suggest that perhaps this virus was unleashed deliberately and that globalists in multiple nations are working together to achieve a specific outcome.

With the US blaming China and the Chinese blaming the US, the truth is being lost in the fog of propaganda. The truth being that BOTH sides and the WHO made this pandemic possible, and that the elites on ALL sides have something to gain. The end game they desire is global governance, a one world digital currency system and a rationale for full spectrum surveillance of the citizenry. The pandemic allows them to have all of this, unless the people take action to fight back and disrupt their plans.

Soos die ekonoom Mike Schussler dit stel:

Ons skiet nou na muskiete met ‘n G5-kanon!

Die vraag wat by mens ontstaan is dit: Gaan ons êrens ‘n streep in die sand trek en sê genoeg is genoeg!?