OPENBARING EN 'N VIRUS...

Openbaring se versekering in hierdie (en alle) tye

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag.

Psalm1:1-2

Wat ‘n pragtige woord is welgeluksalig nie. So ‘n driedubbele woord wat drie keer beklemtoon hoe mens volkome gelukkig kan wees. Ook in Openbaring1:3 word die woord aangetref. Latere vertalings het die rykheid van die woord en die betekenis van die vers verlore laat gaan deur dit net te vervang met die veel armer woord “gelukkig”.

Met die Korona-sage beleef mens dat dit juis “geluk”, ja vrede is wat nou by mense ontbreek. Rykdom, verstedeliking, besittings, nuwerwetse tegnologie en vermaak kon die mensdom toe nie gelukkig maak nie. Hierdie goed wys in hierdie tye juis hoe leeg dit is. Begrip vir dinge waaroor dit werklik moet gaan, het juis ontbreek. Toegegooi met inligting en kennis, maar sonder wysheid - dit is nou die naakte waarheid wat ontbloot word.

Dit is in sulke tye dat die boek Openbaring weer opnuut van belang word. Openbaring is profesie en nie die visioene van byvoorbeeld Nostradamus nie. Openbaring is Jesus aan die woord, nie ‘n mens wat raai nie. Die toekoms word in Openbaring beskryf en is nie verborge voorspellings nie. Daarom kan mens as Christen, troos en berusting vind in Openbaring; veral in tye soos hierdie.

Die Korona-misleiding waar die propaganda en histerie oor ‘n virus veel erger is as die virus self het ‘n domino-effek – dit vernietig state se ekonomieë en dompel mense in armoede. Net tyd sal leer waar dit gaan eindig. Wat wel waar is, is dat dit maande, indien nie jare nie, gaan neem om weer te herstel. Niemand van ons kan regtig voorspel hoe dit more en volgende jaar in ons land en in ons lewens gaan lyk nie. Toe dit met ons “maklik” gegaan het, het ons nie besef ons word deur sluipmoordenaars bekruip nie, bosemagte wat nie ‘n duit vir ons omgee nie. Ons het hulle deur ons argeloosheid in ons midde toegelaat. Die wagters op die mure het geslaap. Ons het eenvoudig vir die dag van more geleef. Ons was subtiel vervolg om te verwêrelds, ryk en gemaksugtig te word, meer en meer op te gaar en eiesinnig te word. Daardie vervolging het ons nie ingesien nie en in die proses al verder van God weggedryf. Nou staar die mensdom waarskynlik sy grootste krisis sedert die Tweede Wêreldoorlog en die Groot Depressie in die gesig. En daarby, dood, swaarkry en ellende. Daarom dat ons moet terugkeer na die Alfa en die Omega, die begin en die einde van ons bestaan; Hy wat die sleutels van die lewe en die doderyk besit. As Christus ons Eerste en ons Laaste is, sal die dood se angel vir ons nie ‘n gevaar inhou nie, of dit nou in die vorm van ‘n virus of ‘n hongersnood gaan kom. Ons ken nie die geheimenisse van ons bestaan op aarde nie, daardie wysheid is vir ons verborge. Maar Goddank ons ken Christus, en Hy het die sleutels, Hy bly in beheer, al verkeer die wêreld in die mag van die duiwel (1 Joh 5:19).

Ernstige selfondersoek is nou nodig vir elke Christen. Was jy nie dalk ‘n Christen sonder Christus nie? Het die wêreld se sinkretisme waar alles vermeng is, en ons gerief, nie ‘n hindernis tussen ons en Christus gestel nie? Het ons nie ‘n valse vrede met die vyande van God gekies, stil gebly ter wille van bevordering, geld, aansien en só koppelary en verbondsbreuk gepleeg nie? Volgens die Guttmacher Instituut is daar in die VSA net in 2017, 862 320 babas (mense!) deur aborsie vermoor. Dit is 2 363 per dag. Dit hang soos ‘n swaard, nee ‘n vloek oor Amerika en die mensdom. Het Jesus dan nie self gesê vir sover julle dit aan hulle (die kinders doen), doen julle dit aan Hom (Matt 25:40). Dis maar een voorbeeld. Enige verloëning van Christus, hoe aanloklik die uiteinde daarvan, loop uit op ‘n fiasko, ‘n ewige tragedie. Nou word ons geleentheid gegee om van die dieptes van Satan weg te kom terwyl daar nog tyd is!

In hierdie tye sien die rykes ook hoe hulle “rykdom” soos mis voor die son verdwyn. Aandele wat die een dag nog duisende rande werd is word eenvoudig oornag waardeloos. Ja, enigiets waar Christus nie ingesluit is nie, is van nul en gener waarde. Dit is ‘n vals rykdom. Daarteenoor het Christene in hierdie aardse bedeling nêrens, niks en nooit iets te verloor, as ons waarlik Christus-belydende Christene is nie. Nou is die tyd om opnuut te besef dat daar geen lewensverwagting buite Christus is nie.

Ons het die vertroosting uit Openbaring dat God sy volk (die Christene) nie sal verlaat nie al het ons in ons nood en vrees en bewing dalk begin twyfel. Hy sal sy tent van bewaring oor ons oopspan (Op 7:15). Nou word ons die geleentheid gegun om uit ons doodslaap wakker te skrik en nie verder sorgeloos, roekeloos en onverskillig te lewe nie. En veral om ons Christenskap teenoor almal (en veral die godlose owerhede) te betuig. Ons moet nou tot aksie oorgaan!

Nie ‘n krisis-, of kitsgeloof of -bekering sal ons red van die krisisse van hierdie wêreld nie, maar alleen die stille oordenking van God se Woord wat ons rig tot egte ommekeer en geluk in ons lewens.

Dink dan aan die woorde van Gesang 252:3 in hierdie dae: Nou roep nog die Heiland; nou is daar nog raad; staan op tot die lewe – dis weldra te laat!