21 OKTOBER 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

‘n Wyse volksleier tree nie oorhaastig op nie, maar dink deeglik na alvorens hy reageer.  Hy veronagsaam ook nie voor die handliggende feite nie.  Wysheid is ‘n gawe van God. “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid.... en dit sal aan hom gegee word” (Jak.1:5)