25 SEPTEMBER 2019

Of lees almal by Gedagtes vir elke dag

Toe die Boerevolk se godsdiens verval, het ’n lugleegte ontstaan wat deur die heidendom gevul is.   Satan het in die tagtigerjare van die vorige eeu ’n hewige aanslag op die Christendom aan die suidpunt van Afrika geloods.  As ons kerke vasgestaan het, het hierdie land nie geval nie.  Maar hulle het nie!